Litigiu privind funcţionarii publici. Ajutor la pensionare potrivit art. 20 din Secţiunea 3 - Capitolul ii- Anexa nr. vii a Legii nr. 284/2010. Prematuritate

Hotărâre 2304 din 10.12.2018


Cuprins pe materii: Contencios administrativ şi fiscal

Indice alfabetic: Litigiu privind funcţionarii publici. Ajutor la pensionare poliţist

Temei de drept: Art. 20 din Secţiunea 3 - Capitolul II - Anexa nr. VII a Legii nr. 284/2010; decizia în dezlegarea unor chestiuni de drept nr. 16/2015 a ÎCCJ, decizia în interesul legii nr. 5/2018 a ÎCCJ

Ajutorul la pensionare nu mai este reglementat Legea nr. 153/2017, în vigoare de la 01.07.2017, însă dreptul reclamantului nu s-a născut după intrarea în vigoare a acestei legi, ci anterior.

Tocmai de aceea prin OUG nr. 90/2017, ordonanţă adoptată după data de 01.07.2017, s-a stipulat expres cu privire la acordarea unor atare ajutoare în anul 2018, legiuitorul referindu-se, fireşte, la suspendarea în continuare, pentru anul 2018, a exerciţiului dreptului recunoscut celor ce s-au pensionat anterior intrării în vigoare a Legii nr. 153/2017, care beneficiază, în acord cu dispoziţiile legale în vigoare la acel moment, de dreptul la ajutor la pensionare.

Prevederile referitoare la neacordarea, în sensul de suspendare, a ajutoarelor/indemnizaţiilor de pensie nu afectează însă dreptul subiectiv însuşi, ci doar exigibilitatea acestuia (aşa cum a statuat, de altfel, şi ÎCCJ prin decizia în dezlegarea unor chestiuni de drept nr. 16/08.06.2015, precum şi prin Decizia în interesul legii nr. 5/05.03.2018).