Acţiune oblică. legitimarea procesuală activă a creditorului în a solicita ieşirea din indiviziune a pârâţilor

Decizie 405 din 11.05.2012


Prin actiunea civila înregistrata  sub nr. 2559/335/2011 la Judecatoria  Videle, recl. B.T.I. a chemat  în judecata pe pârâtii  G.I. si G.G. solicitând instantei pronuntarea unei  hotarâri care sa  tina  loc  de  act autentic de vânzare-cumparare a terenului  extravilan, în suprafata de  2,200 ha, situat  în comuna T. M., judet Teleorman.

De asemenea, a solicitat  deschiderea succesiunii defunctului  G.M.,  sa se constate calitatea pârâtilor  de mostenitori ai  defunctului, masa partajabila ca fiind terenul  înscris în  titlul  de proprietate,  iar  suprafata  mentionata  anterior sa  fie  atribuita  pârâtului  G.I., de la care  l-a cumparat.

A motivat  reclamantul  ca  la data 01.06.2010 a cumparat de  la  pârâtul  G.I. suprafata de 2,200 ha teren, prin antecontract de vânzare-cumparare. A aratat ca  actul  nu  a fost  încheiat  în forma  autentica întrucât terenul se afla  în succesiunea defunctului  G.M., a carui  succesiune nu a fost  dezbatuta. A mai aratat ca l-a notificat  pe pârâtul  G.I. însa  acesta a refuzat  sa se prezinte la notariat.

Prin sentinta civila nr. 1476/21.12.2011, Judecatoria Videle a admis  exceptia  lipsei  calitatii procesuale active a  reclamantului, invocata  din oficiu, în ce priveste capatul de cerere privind  constatarea  deschiderii succesiunii defunctului  G.M., a masei  succesorale ramase de pe urma  defunctului, a  calitatii de mostenitori a pârâtilor,  precum si  iesirea din indiviziune.

De asemenea, a respins capatul de cerere privind pronuntarea unei  hotarâri care sa  tina  loc de act  autentic de vânzare-cumparare, pentru  lipsa calitatii de  proprietari a pârâtilor asupra terenurilor.

A retinut  prima instanta  ca între reclamant si  pârâtul  G.I. s-a încheiat, la data de 01.06.2010,  un antecontract de vânzare-cumparare a terenului în suprafata de  2,2000 ha . A mai  retinut ca reclamantul  nu  este creditor  pentru a putea  lua masurile necesare sau  utile pentru  conservarea drepturilor  sale,  prin exercitarea actiunii  oblice , acesta dobândind terenul pe riscul  sau. De asemenea,  reclamantul  nu a facut  dovada unui  prejudiciu, respectiv  ca debitorul si-a creat o stare  de insolvabilitate sau  si-a marit aceasta  stare. Cum nu  s-a facut dovada calitatii de proprietar a pârâtului G.I. asupra terenului  ce a facut obiectul antecontractului de vânzare-cumparare, a fost  respins  si  capatul de cerere privind  pronuntarea unei  hotarâri care sa  tina loc de act autentic.

Împotriva  acestei  sentinte,  a declarat recurs recurentul-reclamant B.T., solicitând  casarea acesteia  si  trimiterea cauzei  spre rejudecare aceleiasi  instante.

A motivat recurentul-reclamant  ca potrivit  art. 974 Cod Civil  si  art. 1560 Noul Cod Civil, actiunea oblica,  poate fi  exercitata  de creditor în interesul  sau  în vederea iesirii  din indiviziune a pârâtilor, o astfel de  actiune  nefiind exclusiv  personala.

Prin decizia civila nr. 405/11.05.2012, tribunalul  a admis recursul, a casat  sentinta  si  a trimis  cauza  spre rejudecare  aceleiasi  instante.

A retinut tribunalul, ca  fata  de  prevederile art. 1560 din Noul Cod Civil, recurentul-reclamant are calitate  procesuala  activa,  existând identitate între persoana  sa si titularul  dreptului  în raportul  dedus judecatii. Astfel,  persoanele care pot cere împarteala mostenirii sunt: coindivizarii,  succesorii  în drepturi  ai  coindivizarilor si  creditorii personali  ai  acestora, dreptul de a cere iesirea  din indiviziune  neavând  un caracter exclusiv personal.

A mai  retinut ca, în speta, creanta este certa, existenta ei  rezultând  din antecontract si  este exigibila, pârâtul  obligându-se  sa îndeplineasca toate formalitatile  în vederea autentificarii  actului, pâna  la  01.09.2010.

Aceste formalitati le includ si  pe cele  privind  dezbaterea succesiunii, în lipsa carora actul  nu  poate fi  autentificat .

Cum instanta a respins  actiunea,  în mod gresit pe baza  exceptiei  lipsei  calitatii procesuale active a reclamantului, cauza  a fost  trimisa  spre rejudecare conf. art. 312 Cod Procedura Civila.