Pretenţii

Sentinţă civilă 167 din 20.04.2016


Deliberand asupra cauzei de fata instant retine urmatoarele:

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul acestei instante la data de 13.02.2015 sub nr .. reclamantul, T D  in contradictoriu cu paratul  SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR A JUDETULUI SIBIU  a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea paratei la plata sumei de 50.000 lei reprezentand daune material privind privarea sa  de dreptul de folosinta  asupra autoturismului marca Mercedes Benz cu nr. de identificare sasiu……, in perioada 28.03.2013-10.10.2014 precum si la plata dobanzii legale asupra acestei sume de la data de 10.10.2014 si pana la data platii efective .

In motivare reclamantul a aratat ca  a solicitat paratei inmatricularea permanenta a autoturismului marca Mercedes Benz cu nr. de identificare….., in absenta dovezii privind plata timbrului de mediu stabilit  de OUG 9/2013, justificat primar de faptul ca achitase taxa de emisii poluante chiar anterior intrarii in vigoare a OUG 9/2013, ca parata a respins cererea  de inmatriculare a autoturismului in absenta dovezii privind plata timbrului de mediu, nesocotind ultraactivitatea L. 9/2012 in forma sa finala, pentru situatia sa particulara, ca prin sentinta civila nr. 254/10.02.2014 a Tribunalului Sibiu, astfel cum a fost modificata prin decizia nr. 5958/2014 a Curtii de Apel Alba Iulia, instanta  de contencios administrativ a admis actiunea privind obligativitatea paratei la inmatriculare in conditiile mentionate. S-a mai aratat ca  art.1 din L. 554/2004 prevede posibilitatea persoanei vatamate printr-un refuz nejustificat de a rezolva o cerere privitoare la un drept legitim la recuperarea pagubei cauzate prin acesta, ca refuzul paratei de a da curs solicitarii legitime a reclamantului  i-a fost stabilit caracterul nejustificat prin hotararile judecatoresti prementionate, ca privarea reclamantului  de dreptul de folosinta ocazionata prin refuzul nejustificat este vadita , ca reclamantul este  indreptatit la repararea pagubei pricinuite de parata, defalcate pe doua component: lipsa de folosinta asupra autoturismului in perioada 28.03.2013-10.10.2014 si suportarea pe degeaba a sarcinii fiscal asupra autoturismului si ca in ceea ce priveste cuantumul privarii de folosinta, s-a raportat la suma de 90 lei per zi, suma sub echivalentul mediu al sumei corelative inchirierii unui  autoturism similar, estimate pe baza raportului oferta-pret ce reglementeaza piata libera, emise de diverse societati comerciale.

IN drept au fost invocate dispozitiile art 1, 8 al 1 si art 18 al 3 din legea 554/2004, art 1349, 1357, 1381, 1530, 1535 NCC, OG 13/2011.

IN dovedirea actiunii reclamantul a anexat cerere inmatriculare din 28.03.2013, adresa raspuns din 01.04.2013, actiune in contencios din 28.04.2013,  sentinta 254/2014 si decizie 5958/2014 a Curtii de Apel Alba Iulia,  decizie impunere emisa de Directia Fiscala Locala, chitanta plata impozit , cerere reparare prejudiciu  din 20.10.2014,carte identitate autovehicul.

Paratul a depus in termen legal intampinare (f 24) prin care a solicitat respingerea actiunii.

In motivare s-a aratat ca  in data de 28.03.2013, dupa intrarea in vigoare a OUG nr. 9/2013 privind timrul de mediu pentru autovehicule, prin petitia adresata Institutiei Prefectului- Judetul Sibiu, inregistrata sub nr.  .. reclamantul  a solicitat inmatricularea autoturismului marca Mercedes Benz cu numar de identificare……, fara insa a depune dovada privind plata timbrului de mediu, ca  petentul a facut  precizarea ca a achitat la data de 13.03.2013 taxa pentru emisii poluante insa se afla in imposbilitatea de a o depune datorita “ birocratiei variilor institutii ale statului “, ca potrivit  dispoziiilor art. 2 alin. 1 si 7 alin. 1 lit. i) ale ordinului MAI nr. 1501/2006, inmatricularea se face de catre Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor pe baza mai multor documente, inclusiv dovada platii taxei de poluare sau a timbrului de mediu, potrivit reglementarilor in vigoare la momentul inmatricularii, ca obligatia de a prezenta dovada achitarii timbrului de mediu rezulta si din dispozitiile art. 9 alin. 4 si 5 din HG nr. 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a OUG nr. 9/2013 , ca  potrivit art. 5 alin. 3 din OUG nr. 9/2013, timbrul de mediu se plateste de catre contribuabil intr-un cont deschis la Trezoreria Statului, iar dovada platii va fi prezentata cu ocazia inmatricularii sau transcrierii  dreptului de proprietate sipra autovehiculului rulat si ca , in consecinta, in vederea respectarii dispozitiilor legale mai sus mentionate, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor avea obligatia de a solicita dovada achitarii timbrului de mediu, anterior inmatricularii.  In situatia in care solicitantul nu face dovada achitarii acestei taxe, refuzul inmatricularii autovehiculului este justificat. S-a mai aratat ca , in situatia in care reclamantul a achitat taxa pentru emisii poluante , provenite de la autovehicule anterior  intrarii in vigoare a OUG nr. 9/2013, ar fi avut posibilitatea de a solicita restituirea sumei reprezentand taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule , pentru autoturismul mai sus mentionat, intrucat acesta nu a fost inmatriculat si nici nu ar mai fi fost  obligat la “ suportarea pe degeaba a sarcinii fiscale asupra autoturismului . “ S-a aratat totodata ca Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor din cadrul Institutiei Prefectului – Judetul Sibiu, este obligat sa respecte actele normative care reglementeaza inmatricularea autovehiculelor, ca nimeni,  cu atat mai mult institutiile administratiei publice, nu pot refuza aplicarea unor acte normative in vigoare, motivand ca sunt neconstitutionale sau contrare dreptului European, atat timp cat Curtea Constitutionala nu s-a pronuntat in acest sens.

Reclamantul  nu a formulat raspuns la intampinare .

IN cauza instanta a incuviintat si administrat proba cu inscrisuri , respective actele depuse  la dosar cerere inmatriculare din 28.03.2013, adresa raspuns din 01.04.2013, actiune in contencios din 28.04.2013,  sentinta 254/2014 si decizie 5958/2014 a Curtii de Apel Alba Iulia,  decizie impunere emisa de Directia Fiscala Locala, chitanta plata impozit , cerere reparare prejudiciu  din 20.10.2014,carte identitate autovehicul, adresa parata …cu valabilitatea numerelor provizorii eliberate reclamantului , precum si proba cu expertiza tehnica, fiind intocmit si depus la dosar de catre expert D V un Raport de expertiza si Supliment la acest raport. (f 47-73  si 107-117 ).

Reclamantul a formulat si o precizare a catimii obiectului cererii(f 76)prin care a aratat ca solicita obligarea paratului la plata sumei de 45.625 lei  reprezentand daune materiale constand in privarea sa de dreptul de proprietate asupra autoturismului.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

La data de 13.03.2013 reclamantul a achizitionat un autovehicul marca Mercedes Vito 112 CDI fabricat in anul 2000 cu pretul de 3000 euro iar pentru inmatricularea acestuia a achitat la data de 13.03.2013  taxa de poluare in valoare de  5742 lei . Ulterior, la data de 28.03.2013 a solicitat paratei inmatricularea autovehicolului fara plata timbrului de mediu, insa parata a respins aceasta solicitare prin adresa ….. cu motivarea ca nu s-a facut dovada platii timbrului de mediu.  Prin decizia nr 5958/09.09.2014 a Curtii de Apel Alba Iulia  a fost admisa in rejudecare actiunea reclamantului si, retinandu-sa  ca acesta incepuse procedura de inmatriculare sub incidenta legii 9/2012 si achitase taxa de poluare stabilita in baza acestei legi , s-a dispus obligarea paratului la inmatricularea autovehicolului si s-a aratat totodata ca se considera indeplinita obligatia de plata a taxei stabilita prin decizia 84981/13.03.2013. Dupa achizitionarea autovehicolului reclamantul a solicitat paratului eliberarea de numere de circulatie provizorii, astfel incat pentru perioada 10.04.2013-20.08.2013  pentru autivehicolul reclamantului au fost eliberate numere provizorii de circulatie (f 44).

Prin actiunea formulata  in baza dispozitiilor art. 1 si art. 8 al 1 din legea 554/2004 reclamantul a solicitat obligarea paratului la plata de daune materiale constand in privarea reclamantului de dreptul de proprietate asupra autoturismului pentru perioada 28.03.2014-10.10.2014, mai putin cele 90 de zile in care a avut autorizatie de circulatie provizorie . Tot in drept actiunea reclamantului a fost intemeiata pe dispozitiile  art. 1349  si urmatoarele din NCC, temeiul juridic al actiunii reclamantului fiind deci raspunderea civila delictuala , raspundere care se naste insa doar in prezenta indeplinirii unor conditii specific.  Astfel, pentru naşterea obligaţiei de reparare trebuie să fie întrunite trei dintre condiţiile răspunderii civile, respective : existenţa unui prejudiciu cert, existenţa unei fapte ilicite şi a raportului de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu , fara a fi insa necesar a se dovedi in speta si existenta vinovatiei autoritatii publice raspunzatoare (dovada vinovatiei este o conditie prevazuta de lege doar in ipoteza in care actiunea ar fi fost introdusa si direct impotriva persoanei vinovata de refuzul solutionarii cererii).

Analizand indeplinirea celor trei conditii raportat la actele din dosar instanta retine ca este indeplinita  conditia privind existenta unei fapte ilicite constand in refuzul nejustificat de solutionare a  cererii reclamantului (asa cum  s-a stabilit in mod irevocabil in decizia 5958/09.09.2014 a Curtii de Apel Alba Iulia  ) precum si conditia privind raportul de cauzalitate intre prejudiciul produs reclamantului si fapta ilicita.

Nu pot fi retinute apararile paratului in sensul ca fapta sa nu are caracter ilicit deoarece a fost savarsita pentru respectarea dispozitiilor legale deoarece prin decizia 5958/2014 a Curtii De Apel Alba Iulia s-a stabilit cu putere de lucru judecat ca refuzul paratului de inamnatriculare a autovehicolului a fost nejustificat si ca,  in conditiile  platii de catre reclamant a taxei de poluare anterior intrarii in vigoare a OUG  9/2013 , cererea sa de inmatriculare fara plata timbrului de mediu stabilit de noul text de lege intrat in vigoare , trebuia admisa. 

Cu privire insa la existenta unui prejudiciu cert instanta retine ca din probele administrate in cauza nu rezulta ca reclamantul a suferit un prejudiciu cert cauzat de  imposibilitatea utilizarii  autovehicolului cumparat si ca prin faptul neinmatricularii nu s-a adus atingere  intregului  drept de proprietate asupra autovehicolului ci doar asupra dreptului de folosinta , reclamantul putandu-si exercita neingradit dreptul de dispozitie asupra autovehicolului cat si posesia asupra acestuia.

Caracterul cert al prejudiciului presupune ca acesta este sigur, atat in privinta existentei, cat si in privinta  posibilitatii de evaluare, ori, in speta  reclamantul nu a facut dovada unui prejudiciu cert, suferit ca urmare a lipsei de folosinta a autoturismului  utilizat in scop personal. Astfel, reclamantul nu a sustinut si nici nu a dovedit ca ar fi utilizat zilnic autovehicolul  in intreaga perioada in care nu a fost acesta inmatriculat si nici nu a sustinut si nici nu a dovedit ca a inchiriat alt autovehicul pe care sa il utilizeze pe intreaga perioada in care autovehicolul sau nu a fost inmatriculat.

In consecinta  , instanta retine ca reclamantul nu a dovedit existenta unui prejudiciu efectiv, cert, prejudiciul solicitat de catre acesta fiind doar probabil,  ipotetic si ca deci reclamantul nici nu a dovedit ca a inchiriat un autovehicul si nici ca ar fi avut posibilitatea de a-si inchiria propriul autovehicul .

Mai mult,  in suplimentul al raportul de expertiza efectuat in cauza , la pct C fila 116 dosar s-a recunoscut de catre expert ca societatile de tip Rent a Car ofera clientilor autovehicole in perfecta stare tehnica si de intretinere, de regula autovehicule noi sau cu o vechime redusa in exploatare si ca daca s-ar oferi spre inchiriere autovehicule cu vechime in exploatare mai mari de 10 ani , cum este autovehicolul reclamantului, societatile comerciale care inchiriaza si-a pierde clientii.  Astfel, desi expertul a stabilit ca reclamantul i s-ar fi produs un prejudiciu de peste 12.000 euro pentru lipsa de folosinta a autovehicolului pentru cca 13 luni (de 4 ori mai mare decat chiar valoarea cu care s-a achizitionat autovehicolul ) , acesta a stabilit prejudiciul plecand de la un pret al chiriei de 40 euro/zi . Ori, tot expertul a aratat ca autovehicolul reclamantului nu putea fi deloc inchiriat din cauza ca avea o vechime de peste 10 ani  , instanta concluzionand deci ca prejudiciul de peste 12.000 euro s-a calculat in mod gresit, plecandu-se de la o premiza gresita, aceea ca  reclamantul ar fi putut obtine o chirie zilnica de minim 40 euro (40 euro/zi inmultit cu 471 zile de neutilizare = un 18.840 euro, din care a scazut cheltuielile de exploatare de 8739 euro ). Cum acea chirie nu se putea obtine, dupa cum recunoaste chiar expertul , rezulta ca nici prejudiciul calculat nu este cert si real.

IN consecinta, fata de cele mentionate mai sus, nefiind indeplinite toate cele trei conditii ale raspunderii civile delictuale, se va respinge actiunea formulata de catre reclamant ca neintemeiata.

Fata de solutia ce se va pronunta, cum paratul nu a solicitat, nu i se vor acorda cheltuieli de judecata.