Legalitatea deciziei de imputare pentru recuperarea „suplimentului de post” constatat ca fiind acordat nelegal prin Decizie a Camerei de Conturi

Hotărâre 370 din 18.04.2017


Nu pot fi primite susţinerile reclamantului potrivit cărora actele întocmite de către organele abilitate ale Curţii de Conturi nu îi sunt opozabile şi, prin urmare, sumele acordate nu pot fi returnate, întrucât pe de o parte, acesta avea la dispoziţie calea excepţiei de nelegalitate pentru a supune analizei instanţei de contencios legalitatea şi temeinicia acestui act, însă a ales să nu se prevaleze de ea, iar, pe de altă parte, funcţionarul a fost beneficiarul final al unei conduite ilicite a autorităţii publice, recuperarea sumelor impunându-se a fi efectuată de la acesta independent de reţinerea vreunei răspunderi disciplinare a celor care au aprobat astfel de viramente.

Totodată, termenul de decădere de 30 de zile prevăzut de art. 84 din Legea nr. 188/1999, în ipoteza caracterului nelegal al sumelor achitate funcţionarilor publici, statuat prin decizii ale Camerei de Conturi, se calculează începând cu data de la care a fost comunicată pârâtului-intimat încheierea pronunţată cu privire la contestaţia administrativă formulată de autoritate împotriva deciziei Camerei de Conturi, faţă de prevederile art. 210 din Hotărârea nr. 155/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități.

Neanularea în instanţă a deciziei iniţiale, anterioare, de stabilire a drepturilor financiare ale funcţionarului public nu are nicio relevanţă sub aspectul îndreptăţirii autorităţii la emiterea ulterioară a unei decizii de imputare pentru recuperarea sumelor achitate necuvenit. Un astfel de raţionament care leagă decizia de imputare de necesitatea desfiinţării anterioare a decizie de stabilire a drepturilor salariale ar anula practic aplicabilitatea prevederilor art. 84 lit. b) din Legea nr. 188/1999.