Spete jurisprudenta

Hotărâre - 24.06.2020

Contencios administrativ. Dispoziția primarului de suspendare a activității unei societăți. Sancțiune contravențională complementară. Regimul juridic al contravențiilor. Inadmisibilitate acțiune în contencios administrativ

Hotărâre - 23.02.2015

Autorități publice locale. Viceprimar. Schimbare din funcție. Distincţia intre cele doua categorii de texte prevăzute: art. 69 al. 4 din Legea nr. 393/2004 si art. 57 al. 4 din Legea nr. 215/2001

Decizie - 06.06.2011

Ales local. Condiţiile în care acesta ar putea beneficia de stimulente financiare pentru implicarea sa în gestionarea fondurilor comunitare

Decizie - 08.12.2008

Acces la informaţii de interes public. Calitatea procesuală pasivă a autorităţii competente a furniza informaţiile, în lumina Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală

Decizie - 04.11.2008

Primari. Sporul de vechime în muncă şi premiul anual prevăzute de art. 18 alin. 1 din Legea nr. 14/1991. Inaplicabilitatea acestor dispoziţii legale, în raport de prevederile art. 57 alin. 5 şi 6 din Legea nr.215/2001 republicată

Decizie - 02.02.2007

Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. Obligaţiile primăriei notificate care nu deţine imobilul

Decizie - 12.01.2007

Temeiul acordării cheltuielilor de judecată îl reprezintă culpa procesuală. Respingerea acţiunii ca rămasă fără obiect nu înlătură obligaţia pârâtului de la plata cheltuielilor de judecată

Decizie - 06.11.2006

Contencios administrativ. Viceprimar. Eliberare din funcţie. Neîndeplinirea condiţiei de cvorum de şedinţă. Consecinţă