Individualizare pedepse minor

Sentinţă penală 415 din 24.11.2016


Prin rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău,  la data de  27.06.2016 în dosarul nr . 100/D/P/2016 s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului A.A.C.,  sub aspectul săvârşirii infracţiunilor  pentru săvârşirea infracţiunilor de „efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos” prev. de art. art. 250 alin. 1 C.pen cu aplicarea art. 113 alin. 3 C.pen.,  şi „acces ilegal la un sistem informatic, prev. de  art. 360 alin. 1-3 C.pen., cu aplicarea art. 113 alin. 3 C.pen., totul cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen..

S-a reţinut în esenţă prin actul de sesizare a instanţei că în perioada 28.01.2016 – 22.02.2016, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a accesat ilegal în mai multe rânduri contul persoanei vătămate A.C., prin folosirea fără consimţământul titularului a unui număr de trei carduri bancare emise de către C.E.B. România S.A., efectuând în mod repetat retrageri frauduloase sau plăţi online, cauzând un prejudiciu total de 5.825 lei, parţial recuperat.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Bacău la data de  27.06.2016 sub nr. 2309/110/2016.

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de 05.08.2016 definitivă la data de  12.08.2016 judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

De asemenea, în baza art. 506 alin. (2) C. proc. pen. instanţa a dispus efectuarea unui referat de evaluare a inculpatului minor de către Serviciul de Probaţiune Bacău, referatul fiind întocmit şi înaintat spre a fi ataşat la dosarul cauzei la data de  21.11.2016.

LATURA PENALĂ

În actul de sesizare se reţine că inculpatul minor A.A.C. locuieşte în jud. Bacău, împreună cu surorile sale şi cu bunicii săi A.C. şi A.T..

Persoana vătămată A.C. este pensionar şi încasează drepturile băneşti într-un cont deschis la C.E.B. S.A., unitate de credit care i-a emis acestuia un card de debit , ataşat contului în lei. De asemenea, i-au mai fost acordate persoanei vătămate încă două carduri de credit, unul cu o limită aprobată de 1.710 lei şi unul  cu o limită aprobată de 1.500 lei.

 La începutul lunii ianuarie 2016, inculpatul A.A.C. l-a auzit pe bunicul său persoana vătămată A.C., care îi comunica surorii inculpatului codul PIN al cardului de pensie şi care era acelaşi şi pentru cardurile de credit.

În aceste împrejurări, inculpatul s-a hotărât să sustragă unul dintre carduri pentru a retrage sume de bani din contul persoanei vătămate, pe care să şi le însuşească.

Inculpatul a sustras în data de 28.01.2016 din portofelul persoanei vătămate cardul de credit , cu o limită de descoperire aprobată de 1.500 lei, iar în perioada 28.01.2016-08.02.2016 a efectuat un număr de 8 retrageri neautorizate în valoare de 1.400 lei de la ATM-uri din jud. Bacău şi respectiv mun. Bacău.

Inculpatul minor  şi-a continuat activitatea infracţională şi în perioada următoare, sustrăgând din portofelul persoanei vătămate şi celelalte două carduri cu care a efectuat retrageri frauduloase de numerar, după cum urmează: în perioada 09.02-18.02.2016 a efectuat un număr de 4 tranzacţii frauduloase în valoare de 1.550 lei, accesând ilegal contul persoanei vătămate prin folosirea cardului  de credit  cu o limită aprobată de 1.710 lei, iar în perioada 18.02-22.02.2016 a efectuat un număr de 10 tranzacţii frauduloase în valoare de  2.875 lei, accesând ilegal contul persoanei vătămate prin folosirea cardului de debit , ataşat contului de pensie în lei.

Sumele de bani au fost retrase de către inculpat de la ATM-uri de pe raza mun. Bacău sau de pe raza jud. Bacău, dar au fost efectuate şi plăţi on-line pentru diferite jocuri.

Prejudiciul total creat persoanei vătămate A.C. prin accesarea ilegală a contului acestuia în 22 rânduri şi retragerile frauduloase efectuate este de 5.825 lei.

Sumele de bani retrase din contul persoanei vătămate au fost cheltuite de către inculpat pe raza mun. Bacău, la restaurant, club sau pentru plata unor servicii de natură sexuală, ori într-un bar din com.  în cadrul unor jocuri de noroc.

Situaţia de fapt expusă mai sus este confirmată de declaraţia persoanei vătămate şi a martorilor A.N. şi M.C.A..

Martorii au relatat faptul că au fost invitaţi de către inculpat pe raza mun. Bacău, unde l-au observat pe acesta că a retras sume de bani cu ajutorul unui card bancar, sume cu care ulterior a achitat consumaţia martorilor în cadrul restaurantelor şi barurilor din magazinul A.M. precum şi serviciile sexuale oferite de o tânără din mun. Bacău.

La primul termen de judecată, cu procedura legal îndeplinită, ulterior citirii în extras de către grefierul de şedinţă în baza art. 374 C. proc. pen. a actului prin care s-a dispus începerea judecăţii, instanţa l-a întrebat pe inculpat (în prezenţa reprezentantului său legal) dacă solicită ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, aducându-i la cunoştinţă dispoziţiile art. 396 alin. (10) C. proc. pen. iar,  la  răspunsul pozitiv  al acestuia s-a renunţat la audierea martorilor din lucrări, la solicitarea reprezentantului parchetului.

Situaţia de fapt, aşa cum a fost reţinută de rechizitoriu, se bazează pe materialul probator acumulat, respectiv: declaraţiile inculpatului A.A.C., declaraţiile persoanei vătămate A.C., declaraţiile martorului A.N., declaraţiile martorului M.C.A., mandatul de supraveghere tehnică nr. 347/03.06.2016, adresa nr. 7551/21.06.2016 a C.E. România şi documentele anexă, extrase de cont depuse la dosar de persoana vătămată A.C.

Aşadar, inculpatul A.A.C. a solicitat aplicarea dispoziţiilor art.  396  alin .10 c.pr.pen., sens în care instanţa urmează să i se admită solicitarea,  pe de o parte fiind manifestarea lui  de voinţă liber exprimată şi pe de altă parte având în vedere Decizia nr. 1470/08.11.2011 dată de Curtea Constituţională prin care a fost declarat neconstituţional aliniatul ultim al art. 320 ind.1 C.pr.pen. şi obligativitatea tuturor instanţelor din ţară de a se supune acestor decizii.

Apărătorul ales al inculpatului, a solicitat instanţei să aibă în vedere probele de la dosarul cauzei, actele aflate la dosar, referatul de evaluare din care rezultă faptul că inculpatul a suferit un accident şi împrejurarea că mama sa este plecată în străinătate, astfel că a existat o perioadă care a condus la repercusiuni asupra poziţiei ulterioare a inculpatului. A arătat faptul că inculpatul a urmat cursurile şcolare, a finalizat clasa a IX-a, iar faptele săvârşite au fost o tentaţie a vârstei, fiind un fapt singular în viaţa sa. Apărătorul ales al inculpatului a mai arătat că inculpatul nu are antecedente penale şi a solicitat să se analizeze împrejurările cauzei, faptul că bunicii se implică în creşterea şi educarea inculpatului şi a celor două fete, surorile acestuia, care au un comportament corect, au absolvit şcoala, iar bunicii i s-au încredinţat copiii de către DGASPC. A solicitat aplicarea măsurii solicitată şi de procuror, care are finalitatea prevăzută de lege.

În drept, faptele inculpatului care, în perioada 28.01.2016 – 22.02.2016, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a accesat ilegal în mai multe rânduri contul persoanei vătămate A.C., prin folosirea fără consimţământul titularului a unui număr de trei carduri bancare emise de către C.E.B. România S.A., efectuând în mod repetat retrageri frauduloase sau plăţi online, cauzând un prejudiciu total de 5.825 lei, parţial recuperat, constituie infracţiunile de„efectuare de oraţiuni financiare în mod fraudulos” prev. de art. art. 250 alin. 1 C.pen cu aplicarea art. 113 alin. 3 C.pen., şi art. 375 C.pr.pen., şi „acces ilegal la un sistem informatic, prev. de  art. 360 alin. 1-3 C.pen., cu aplicarea art. 113 alin. 3 C.pen., şi art. 375 C.pr.pen.,  totul cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen., pentru care urmează a fi angajată răspunderea penală.

 La individualizarea măsurii educative ce urmează a fi aplicată inculpatului minor, instanţa va avea în vedere, potrivit art. 115 alin. (2) C. pen., criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C. pen., respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

În concret, având în vedere şi concluziile referatului de evaluare a inculpatului minor întocmit de Serviciul de Probaţiune Bacău instanţa reţine că acesta are resurse personale şi familiale pentru îndreptarea la timp a comportamentului infracţional adoptat, şi intenţionează să frecventeze un curs de calificare şi să se angajeze în muncă, ceea ce i-ar limita timpul liber şi ar beneficia de proprii bani câştigaţi. De asemenea, se constată existenţa unui angajament puternic faţă de bunicii săi, singurele persoane cu adevărat implicate în supravegherea sa, care îi pot diminua minorului tendinţele antisociale.

Pentru aceste motive, în baza art.117 C. pen. va aplica inculpatului măsura educativă a stagiului de formare civică, pe o durată de 4 luni.

 Instanţa are în vedere faptul că inculpatul a precizat că a comis prezenta infracţiune din cauza precarităţii resurselor financiare datorate abandonului şcolar şi absenţei unei pregătiri profesionale,  apreciază că dobândirea unei noi calificări profesionale sau urmarea unui curs de pregătire şcolară ar avea un efect benefic asupra posibilităţilor viitoare ale inculpatului de a realiza venituri licite,  motiv pentru care sugerează continuarea pregătirii în domeniul îndrăgit de el, acela de mecanic auto.

 În baza art. 121 C.pen. impune inculpatului ca pe durata executări măsurii educative să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bacău, la datele fixate de acesta, urmând ca executarea supravegherii acestei măsuri educative să se facă sub coordonarea  acestui serviciu. 

LATURA CIVILĂ

Sub aspectul laturii civile, constatăm că persoana vătămată, care este şi bunicul  inculpatului, din declaraţia pe care acesta a dat-o în faţa instanţei, nu mai are nici un fel de pretenţii de la inculpat. A arătat totodată faptul că, a primit, din prejudiciul total de 5825 lei, suma de 1000 lei.

 Având în vedre însă dispoziţiile art. 112 lit.e C.pen., care prevăd că „sunt supuse confiscării speciale bunurile dobândite prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate şi în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia”; urmează a dispune confiscarea sumei rămasă de restituit şi pe care partea civilă nu mai doreşte să o primească de la inculpat.

 Se va atrage atenţia inculpatului minor asupra dispoziţiilor art. 123 C.pen. şi art.513 C.pr.pen. respectiv a consecinţelor nerespectării prezentei hotărâri.

 Vom constata că inculpatul a avut apărător ales.

În baza art. 274 alin. 1,3 C.pr.pen. va  obliga inculpatul minor în solidar cu părinţii săi, părţile responsabile civilmente  A.C. şi P.G.M. la plata sumei de 200 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat, sumă în care s-au inclus şi cheltuielile judiciare din cursul parcursul urmăririi penale. Instanţa, în temeiul art. 375 alin.1 ind.2 C.pr.pen. admite solicitarea inculpatului minor A.A.C. de judecarea  cauzei în procedura simplificată.

În baza art. 117 alin. 1, 2 C.pen., rap. la art. 129 alin. 1 C.pen. şi art. 511 C.pr.pen. aplică inculpatului minor A.A.C., măsura educativă a stagiului de formare civică, pe o durată de 4 luni, pentru săvârşirea infracţiunilor de „efectuare de oraţiuni financiare în mod fraudulos” prev. de art. art. 250 alin. 1 C.pen cu aplicarea art. 113 alin. 3 C.pen., şi art. 375 C.pr.pen., şi „acces ilegal la un sistem informatic, prev. de  art. 360 alin. 1-3 C.pen., cu aplicarea art. 113 alin. 3 C.pen., şi art. 375 C.pr.pen.,  totul cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen.

În baza art. 121 C.pen. pe durata executări măsurii educative obligă minorul  să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bacău, la datele fixate de acesta.

Executarea măsurii educative se face sub coordonarea  Serviciului de Probaţiune Bacău.

Constată că din  prejudiciu a fost recuperat parţial prin restituirea sumei de 1000 lei.

Ia act că persoana vătămată A.C. a renunţat la restul pretenţiilor civile.

În temeiul art. 112 lit.e C.pen. dispune confiscarea de la inculpat a sumei de 4.825 lei.

Atrage atenţia inculpatului minor asupra dispoziţiilor art. 123 C.pen.  şi art.513 C.pr.pen.

Constată că inculpatul a avut apărător ales.

În baza art. 274 alin. 1,3 C.pr.pen. obligă inculpatul minor în solidar cu părinţii săi, părţile responsabile civilmente  A.C. şi P.G.M.  la plata sumei de 200 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat, sumă în care s-au inclus şi cheltuielile judiciare din cursul parcursul urmăririi penale.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.