Dare de mită, prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal

Sentinţă penală 44/S din 10.03.2016


dare de mită, prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BRAŞOV

SECŢIA PENALĂ

DOSAR NR. 4517/62/2015

SENTINŢA  PENALĂ NR 44/S

Şedinţa publică din data de 10.03.2016

PREŞEDINTE (…) 

Grefier (…)

Cu participare : PROCUROR : (…) din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra soluţionării cauzei penale privind pe inculpatul GMV pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită prevăzută de art. 290 alin 1 Cod penal.

Dezbaterile în prezenta cauză au fost înregistrate conform art.369 cod procedură penală. 

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la pronunţare, se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare  este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care,

Dezbaterile în cauza penală de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 22.02.2016, când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa din lipsă de timp pentru deliberare a amânat pronunţarea cauzei pentru data de 02.03.2016 şi apoi pentru data de 10.03.2016.

TRIBUNALUL:

Deliberând asupra cauzei penale de faţă reţine următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov din data de 14.12.2015 a fost trimis în judecată inculpatul GMV (…) pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal.

În rechizitoriu a fost expusă situaţia de fapt, procurorul arătând că materialul probator a relevat următoarele:

În data de 28.09.2015, în jurul orelor 02.00, agenţii de poliţie BC şi VD, din cadrul IPJ Br - Biroul Rutier efectuau serviciul de patrulare pe raza municipiului Braşov.Din fişele postului agenţilor de poliţie rezultă că aceştia au atribuţii de întocmire a documentelor de constatare a faptelor de natură penală.

La un moment dat, pe Bld. Saturn, martorii denunţători au observat autoturismul cu numărul de înmatriculare ... condus de inculpatul GMV care a ocolit un limitator de viteză. Autoturismul condus de inculpat a trecut foarte aproape de autospeciala de poliţie folosită de martorii denunţători.

Martorii denunţători BC şi VD au procedat la oprirea pentru verificare a autoturismului condus de inculpat, constatând că acesta din urmă emană halenă alcoolică. Agenţii de poliţie i-au pus în vedere inculpatului GMV faptul că urmează a fi testat cu aparatul etilotest, pentru stabilirea consumului de alcool.

Inculpatul nu a dorit iniţial să fie testat promiţându-le agenţilor de poliţie suma de 200 de euro pentru a nu întocmi documentele de constatare. Imediat după ce inculpatul le-a promis suma de bani, agentul de poliţie BC a contactat ofiţerul de serviciu din cadrul DGA Braşov, pentru a denunţa cele întâmplate şi a pornit înregistrarea cu telefonul mobil.

Aceste aspecte rezultă din declaraţiile martorilor denunţători care se coroborează cu înregistrările efectuate de martorul denunţător BC şi cu declaraţia inculpatului GMV.

În continuare, inculpatul GMV s-a deplasat către domiciliul său de unde soţia sa i-a aruncat suma de 200 de euro, pe care urma să o dea agenţilor de poliţie pentru a nu-şi îndeplini în mod corespunzător atribuţiunile de serviciu, legate de constatarea săvârşirii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

Din declaraţiile martorilor denunţători care se coroborează cu înregistrările efectuate de către agentul de poliţie BC rezultă că inculpatul GMV le-a oferit 200 de euro în scopul arătat anterior.

 Aceleaşi aspecte rezultă şi din declaraţia inculpatului GMV.

Martorii denunţători au refuzat primirea sumei de bani, au procedat la testarea cu aparatul etilotest a inculpatului, rezultând o alcoolemie de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat. Având în vedere rezultatul testării, martorii denunţători l-au condus pe inculpat la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă în vederea recoltării de probe biologice. Acestuia i s-au recoltat două probe de sânge, la interval de o oră, rezultatul fiind 1,4 g/l alcool pur în sânge la ora 02.55 şi 1,30 g/l alcool pur în sânge la ora 03.55.

 Aceste aspecte rezultă din înscrisurile aflate la dosarul cauzei care se coroborează cu declaraţia inculpatului GMV.

 Martorii denunţători au procedat la întocmirea în cauză a unui dosar penal în vederea efectuării de cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

 În timpul întocmirii documentelor de constatare, inculpatul GMV a continuat să le ofere agenţilor de poliţie suma de 200 de euro şi să le promită alte sume de bani, în vederea neluării măsurilor legale, aceştia din urmă refuzând categoric propunerile inculpatului.

 În ce priveşte istoricul cauzei, se constată că prin ordonanţa procurorului din data de 14.10.2015 s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracţiunea de dare de mită, prevăzută de art. art. 290 alin. 1 Cod penal.

 Prin ordonanţa procurorului din data de 16.11.2015 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul GMV, sub aspectul comiterii infracţiunii de dare de mită, prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal, iar prin ordonanţa procurorului din data de 07.12.2015 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul GMV, sub aspectul comiterii infracţiunii de dare de mită, prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal.

 Inculpatului GMV i-au fost aduse la cunoştinţă drepturile şi obligaţiile procesuale, în prezenţa avocatului său ales AD, întocmindu-se procesele-verbale din data de 07.12.2015.

Cauza a fost înregistrată la Tribunalul Braşov în data de 22.12.2015, iar prin încheierea de şedinţă din data de 01.02.2016, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.958/P/2015 legalitatea administrării probelor respectiv declaraţie martor denunţător BC, declaraţie martor denunţător VD, declaraţii inculpat GMV, proces-verbal de redare a convorbirilor purtate în mediul ambiental, înscrisuri puse la dispoziţie de IPJ …-Biroul Rutier, înscrisuri puse la dispoziţie de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov şi a actelor procurorului şi a dispus începerea judecăţii privind pe inculpatul GMV

 Mai înainte de începerea cercetării judecătoreşti, prezent personal inculpatul a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor depuse la dosar pe care nu le-a contestat, arătând că, recunoaşte fapta aşa cum este aceasta descrisă în rechizitoriu.

 Instanţa constată că potrivit art. 374 alin 4 Cod procedură penală, art. 375 Cod procedură penală inculpatul poate solicita ca judecata să se facă pe baza probelor administrate la urmărire penală şi a înscrisurilor depuse de părţi, dacă recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa.

 Instanţa a admis cererea formulată de inculpat.

 Instanţa constată dincolo de orice îndoială rezonabilă, în urma examinării materialului probator, că fapta există constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat.

 Astfel, rezultă că, în data de 28.09.2015, în jurul orelor 02.00, inculpatul GMV le-a oferit martorilor denunţători BC şi VD, agenţi de poliţie, suma de 200 de euro pentru ca aceştia din urmă să nu-şi îndeplinească atribuţiunile de serviciu, constând în întocmirea documentelor privind săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice

 Ascultat de instanţă în procedura recunoaşterii vinovăţiei inculpatul a arătat că a condus autoturismul proprietate personală cu număr de înmatriculare ... sub influenţa băuturilor alcoolice şi, oprit fiind de agenţii de poliţie, a oferit acestora suma de 200 de euro pentru a nu-i întocmi dosar penal. 

 În drept, fapta inculpatului GMV întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de dare de mită, prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal, întrucât acesta a promis iniţial şi apoi a oferit bani în legătură cu neîndeplinirea unui act ce intra în îndatoririle de serviciu ale agenţilor de poliţie, martori denunţători.

 Sub aspectul laturii subiective, vinovăţia inculpatului îmbracă forma intenţiei directă calificată prin scop, definită de art. 16 alin. 3 lit. a Cod penal. Urmarea imediată a acţiunilor inculpatului, care constituie elementul material al laturii obiective a infracţiunii de dare de mită, este reprezentată de o stare de pericol pentru relaţiile sociale apărate prin norma de incriminare, respectiv relaţiile sociale referitoare la îndeplinirea cu onestitate a atribuţiunilor de serviciu de către funcţionarii publici.

 Individualizarea judiciară a pedepsei se va realiza funcţie de împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite aşa cum rezultă din starea de fapt expusă mai sus, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, motivul săvârşirii infracţiunii, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială a inculpatului.

 Instanţa constată că inculpatul GMV nu se află la primul contact cu legea penală, însă pentru condamnările suferite pe teritoriul României apare ca fiind îndeplinit termenul de reabilitare, iar în ce priveşte hotărârile de condamnare pronunţate de instanţe străine, acestea nefiind recunoscute nu vor fi avute în vedere de instanţă la individualizarea pedepsei.

 În raport de cele mai sus expuse, instanţa va condamna inculpatul la o pedeapsă cu închisoarea egală cu minimul special al pedepsei prevăzută de lege redus cu o treime ca urmare a aplicării dispoziţiilor art 396 alin 10 Cod procedură penală, a cărei executare o va suspenda sub supraveghere în temeiul art. 91 Cod penal.

 Pe durata unui termen de încercare în cadrul căruia va impune inculpatului să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: să se prezinte la serviciul de probaţiune Braşov  la datele fixate de acest serviciu, să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa, să anunţe în prealabil serviciului indicat orice schimbare de locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, să comunice  schimbarea locului de muncă, să comunice serviciului de probaţiune informaţii şi documente de natură a putea fi verificate mijloacele lui de existenţă, să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate şi să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 în cadrul Fundaţiei pentru promovarea sancţiunilor comunitare –  Atelierul MFC Braşov sau în cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

 Instanţa va aplica inculpatului GMV, alături de pedeapsa închisorii, pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin 1 lit a), b) Cod penal, pedeapsă care urmează regimul pedepsei principale. 

În baza art 290 alin 5 Cod penal instanţa va dispune confiscarea de la inculpatul GMV a sumei de 200 de euro oferită de inculpat cu titlu de mită.

Inculpatul va fi obligat să plătească statului suma de 650 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare, în baza art. 274 alin 1 Cod procedură penală.

PENTRU ACETE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R ĂŞ T E

În baza art.290 alin 1 cod penal cu aplicarea art 374 alin 1, art. 375, art 396 alin 10 cod procedură penală condamnă inculpatul GMV (…) pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare.

Aplică inculpatului GMV, alături de pedeapsa închisorii, pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin 1 lit a), b) cod penal.

În baza art. 91 cod penal suspendă sub supraveghere pedeapsa închisorii şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor şi stabileşte un termen de încercare de 2 ani.

Pe durata termenului de încercare impune inculpatului să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

-să se prezinte la serviciul de probaţiune Braşov la datele fixate de acest serviciu,

-să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa,

-să anunţe în prealabil serviciului indicat orice schimbare de locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile,

-să comunice  schimbarea locului de muncă,

-să comunice serviciului de probaţiune informaţii şi documente de natură a putea fi verificate mijloacele lui de existenţă,

-să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate şi

-să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 în cadrul fundaţiei pentru promovarea sancţiunilor comunitare –  atelierul mfc braşov sau în cadrul primăriei municipiului braşov.

atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art 96 cod penal privind condiţiile în care se dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art 290 al 5 cod penal dispune confiscarea de la inculpat a sumei de 200 de euro în echivalent lei oferită de acesta cu titlu de mită.

Constituie mijloc material de probă şi rămâne ataşat dosarului cauzei 1 mediu de stocare copie inscripţionat ptbv/343 ms/2015.

În baza art 274 al 1  cod procedură penală obligă inculpatul la plata către stat a sumei de 650 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 10.03.2016.

 Preşedinte Grefier

---