Plângere contravenţională - anulare proces-verbal

Sentinţă civilă 73/2017 din 06.02.2017


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 05.07.2016, sub nr. de dosar */180/2016, petenta G.E., în contradictoriu cu intimata COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA – S.A. CESTRIN a solicitat anularea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria R16 nr. *, încheiat la data de *.2016.