Furt calificat prin violare de sediu profesional. Respingerea cererii de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea de din infracţiunea de furt calificat prevăzută de art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b, c, d şi alin.2 lit.b Cod penal, în infracţi

Sentinţă penală 989 din 18.05.2017


Prin s.p. nr.989/2017 instanţa a respins cererea inculpatului MCM, formulată prin apărător, de schimbarea a încadrării juridice dată faptelor prin rechizitoriu, din infracţiunea de furt calificat prevăzută de art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b, c, d şi alin.2 lit.b Cod penal, în infracţiunea de furt calificat prevăzută de art. 228 alin.1 - 229 alin.1 lit.b, c, d Cod penal.

Instanţa a dispus condamnarea inculpaţilor TID,  MCM şi PSD pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b, c, d şi alin.2 lit.b Cod penal.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi emis la data de 06.04.2016 în dosarul de urmărire penală nr.16036/P/2015, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaţilor TID, PSD, SDF şi MCM pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 228 alin. (1) – art. 229 alin. (1) lit. b), c), d) şi alin. (2), lit. b) C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a) C.pen..

Instanţa a reţinut, în urma efectuării cercetării judecătoreşti faptul că, în drept,faptele inculpaţilor TID, MCM şi PSD care, în data 04.12.2015, în intervalele orare 03.40 – 4.20 şi 05.50 – 06.02, împreună cu inculpatul SDF, au urcat pe acoperişul Complexului Comercial Era din municipiul Iaşi, Şoseaua Păcurari nr. 121, judeţul Iaşi, cu ajutorul unei scări metalice, apoi au tăiat peretele metalic al magazinului Altex din incinta complexului comercial, creând un spaţiu prin care au coborât cu ajutorul unei sfori din cânepă, pătrunzând astfel în interior cu feţele acoperite de măşti, iar din incinta magazinului au sustras aparatură electronică, laptop-uri şi telefoane mobile, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de furt calificat prevăzută de art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b, c, d şi alin.2 lit.b Cod penal.

Instanţa a considerat că argumentele invocate în susţinerea cererii de schimbare a încadrării juridice, astfel cum au fost expuse în concluziile pe fond, sunt nefondate, raportat la următoarele considerente:

Sub aspectul laturii obiective, instanţa a reţinut că infracţiunea de furt prin violarea sediului profesional, are o structură complexă. Pe lângă elementul material al infracţiunii de furt constând în acţiunea de luare a bunurilor, fără consimţământul persoanei vătămate, în scopul însuşirii pe nedrept, în conţinutul acestei infracţiuni complexe intră, ca element circumstanţial prevăzut de art.229 alin.2 lit.b Cod penal, şi acţiunea de pătrundere fără drept în sediul profesional al persoanei vătămate, respectiv acţiunea ce constituie şi elementul material al infracţiunii de violare a sediului profesional prevăzută de art.225 Cod penal. Sediul profesional este, conform  art.225 Cod penal, spaţiul in care persoana fizica sau juridică îşi desfăşoară activitatea profesională, în cauza de faţă aceasta fiind activitatea de comercializare a unor bunuri. Pentru realizarea acestui element circumstanţial nu are relevanţă dacă în momentul săvârşirii infracţiunii activitatea profesională se desfăşoară efectiv sau dacă în acel moment nu se desfăşoară o asemenea activitate, programul de lucru fiind întrerupt, căci şi în aceste momente spaţiul respectiv reprezintă sediul profesional  al persoanei vătămate (la fel cum nu are relevanţă dacă în momentul săvârşirii unui furt prin violare de domiciliu persoanele vătămate nu se află în locuinţa în care se săvârşeşte furtul fiind, de exemplu, la serviciu ori în vacanţă).

În consecinţă, instanţa a respins cererea inculpatului MCM, formulată prin apărător, de schimbarea a încadrării juridice dată faptelor prin rechizitoriu, în sensul nereţinerii dispoziţiilor 229 alin.2 lit.b Cod penal, respectiv din infracţiunea de furt calificat prevăzută de art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b, c, d şi alin.2 lit.b Cod penal, în infracţiunea de furt calificat prevăzută de art. 228 alin.1 - 229 alin.1 lit.b, c, d Cod penal

În cauză s-a mai reţinut că sunt realizate şi elementele circumstanţiale prevăzute de art.229  alin.1 lit.b, c şi d Cod penal, întrucât infracţiunea a fost săvârşită în timpul nopţii, de către persoane mascate, prin escaladare - urcare pe acoperiş - şi efracţie - tăierea peretelui de tablă şi crearea în acest mod a unui spaţiu  prin care s-a pătruns în interior.

Domenii speta