Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 2395 din 18.05.2017


Prin sentinţa civilă nr. 2395 pronunţată de Judecătoria Iaşi la data de 23.02.2017 în dosarul nr. 38599/245/2016, instanţa a admis în parte contestaţia la executare formulată de contestator în contradictoriu cu intimata; a dispus anularea tuturor actelor de executare emise în dosarul de executare şi a respins cererea de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată constând în taxa de timbru, ca neîntemeiată.

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa a avut în vedere faptul că în materia proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor acestea devin titluri executorii, în ceea ce priveşte cuantumul amenzii, în cazul în care nu sunt atacate cu plângere contravenţională în termenul prevăzut de lege. Atunci când calea de atac împotriva procesului-verbal este promovată, temeiul executării silite este constituit de dispozitivul hotărârii judecătoreşti irevocabile prin care s-a soluţionat plângerea.

Ori, în cauza de faţă s-a făcut dovada de către contestatoare a formulării plângerii contravenţionale, înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi. În aceste condiţii, constată instanţa că intimata a procedat în mod greşit la deschiderea dosarului de executare şi la emiterea adresei de înfiinţare a popririi, în baza procesului-verbal. În fapt, executarea silită, în măsura în care se va mai impune a fi deschisă, va avea la bază dispozitivul hotărârii judecătoreşti ce s-a pronunţat în cadrul dosarului înregistrat pe rolul Judecătoriei Iaşi.

În concluzie, instanţa constată faptul că s-a procedat la punerea în executare a unui înscris ce nu reprezintă titlu executoriu, astfel că prezenta contestaţie la executare este întemeiată, motiv pentru care instanţa va proceda la admiterea sa şi, pe cale de consecinţă, va anula toate actele de executare emise în dosarul de executare.