Contestaţie (Plângere) cu privire la măsurile asigurătorii

Sentinţă penală 276 din 31.05.2011


Dosar nr. 2584/109/2011

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ Nr. 276

Şedinţa publică de la 31 Mai 2011

Completul compus din:

S-a luat în examinare, pentru soluţionare, în primă instanţă, contestaţia cu

privire la măsurile asigurătorii (art.168 C.p.p.), formulată de contestatorul Ţ.I.B. .

La apelul nominal făcut în şedinţa publică , s-a prezentat pentru

contestatorul  Ţ.I.B. , avocat C.S.S. , lipsă fiind contestatorul.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

S-a procedat la înregistrarea cauzei cu mijloace tehnice potrivit art.304/1

Cod pr.penală.

Apărătorul contestatorului depune la dosar un set de acte şi arată că nu

mai are alte cereri de formulat.

Reprezentanta parchetului, arată că are de ridicat o excepţie, în sensul că

apreciază în  raport de disp.art.168 alin.1 C.pr.penală şi în raport de decizia 71/2007

a ÎCCJ Bucureşti- Secţiile Unite, prin care s-a admis recursul în interesul legii

declarat de procurorul general al României, cu privire la competenţa de soluţionare

a plângerii formulată în temeiul art.168 C.pr.penală , când cauza se află în cursul

urmăririi penale, s-a stabilit că competenţa de a soluţiona plângerea  în  temeiul

acestor dispoziţii, revine procurorului în cadrul urmăriri penale, respectiv instanţei

de judecată în cursul judecăţii. În prezenta speţă, cauza se află în faza de urmărire

penală , măsura a fost dispusă la urmărirea penală, plângerea a fost soluţionată

potrivit disp.art.275 C.pr.penală  referitor la disp.art.163 şi 168 C.pr.penală,

plângere împotriva actelor şi măsurilor procurorului, astfel încât apreciază că şi prin

soluţionarea  de către primul procuror în temeiul dispoziţiilor art.278 alin.1

C.pr.penală  a plângerii, o astfel de plângere adresată instanţei de judecată este

inadmisibilă.

Apărătorul contestatorului, solicită respingerea excepţiei ca neîntemeiată ,

Tribunalul Argeş are atât competenţa materială cât şi teritorială pentru soluţionarea

contestaţiei, având în vedere că  contestatorul este cercetat de Parchetul de pe lângă

Tribunalul Argeş este într-adevăr o măsură provizorie dar care îi lezează drepturile

procesuale ale contestatorului. A invocat art.168,169 C.pr.penală pentru a  respecta

drepturile procesuale şi pentru a preîntâmpina un prejudiciu patrimoniului societăţii 

pe care contestatorul o administrează.

Cu privire la textul de lege invocat, solicită să se observe că nu procuratura

dispune în mod irevocabil asupra unei măsuri provizorii ci numai instanţa de

judecată. Pentru aceste motive solicită respingerea excepţiei de inadmisibilitate

formulată de reprezentanta parchetului.

Pe fondul cererii  arată că prin sechestrarea autoturismului Mercedez care

este singurul mijloc fix al societăţii, obiectul principal de activitate acela de transport

paleţi, fără de care societatea este în imposibilitate de a mai funcţiona şi pe cale de

consecinţă de a realiza venituri licite , venituri care în urma unei condamnări dacă

va fi cazul  ar putea acoperii astfel un eventual prejudiciu , care este acoperit şi prin

alt sechestru respectiv o sumă de bani care nu a fost restituită, din suma de bani

reţinută de Parchet poate fi acoperit prejudiciul. Singurul mijloc de probă prin care

stabileşte prejudiciul ipotetic Parchetul  este adresa ANAF care apreciază în mod

ipotetic  că s-a cauzat bugetului un prejudiciu de 200.000 Euro. Urmărirea penală

este individuală şi dacă se va stabili vinovăţia inculpatului şi va fi condamnat printr-

o sentinţă definitivă şi irevocabilă, cu siguranţă acesta va acoperi latura civilă. În

această fază, nu suntem în această situaţie şi pe cale de consecinţă, să se constate că 

cererea formulată este legală şi temeinică. Totodată arată că petentul contestator are

în îngrijire şi un copil minor, iar soţia este casnică, iar pentru a realiza venituri licite

petentul are nevoie de acest mijloc de transport şi din dosar nu rezultă că petentul

contestator ar fi folosit acest mijloc de transport la comiterea de infracţiuni

respectiv contrabandă cu ţigări. Pentru aceste motive solicită admiterea cererii şi

ridicarea sechestrului asigurător .

Reprezentanta parchetului, arată că măsura asigurătorie dispusă în cauză în

faza de urmărire penală a fost luată în condiţii legale , aceasta fiind luată în vederea

reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunilor pentru care petentul

contestator este cercetat ,. Astfel încât nu sunt motive temeinice şi justificate pentru

admiterea unei astfel de plângeri.

INSTANŢA

Deliberând constată.

La data de  19.05.2011, petentul T.I.B. a formulat contestaţie împotriva 

rezoluţiei prim procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, prin care i s-

a respins plângerea împotriva  rezoluţiei procurorului nr.818/P/2010 din

05.05.2010 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unui

autoturism marca Mercedes.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin ordonanţa din 29.03.2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş

pronunţată în dosar nr.818/P/2010, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător

asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de inculpatul Ţ.I.B., măsura fiind 

dispusă în vederea recuperării prejudiciului cauzat  bugetului statului prin săvârşirea

faptelor comise de către inculpat, respectiv până la concurenţa sumei de 188.000 lei.

Măsura a fost contestată la prim procurorul unităţii de parchet, iar prin

rezoluţia nr.409/II/2/05.05.2011 s-a respins ca neîntemeiată plângerea formulată.

S-a invocat ca şi în plângerea adresată instanţei că autoturismul marca

Mercedes asupra căruia a fost aplicat sechestru asigurător este singurul mijloc fix al

societăţii comerciale deţinute de petent cu ajutorul căruia societatea îşi desfăşoară

obiectul principal de activitate, iar acesta nu a servit la săvârşirea  faptelor pentru

care este cercetat.

Într-adevăr, potrivit art.168a1 Cod pr.penală, în contra măsurii asigurătorii

luate şi a modului de  aducere la îndeplinire  a acesteia, inculpatul se poate plânge

procurorului sau instanţei de judecată, în orice fază a procesului penal.

Însă, prin decizia 71/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a stabilit

că, plângerea formulată în temeiul art.168 cod pr.penală, se soluţionează de către

procuror în cursul urmăririi penale şi respectiv de instanţa de judecată în cursul

judecăţii.

În cauză,  atâta timp cât dosarul penal nr.818/P/2010 al Parchetului de

pe lângă Tribunalul Argeş nu a fost finalizat, prezenta contestaţie poate fi

soluţionată doar pe calea controlului ierarhic la prim procurorul  unităţii de 

parchet, cum s-a realizat în speţă,  iar plângerea adresată instanţei este inadmisibilă.

Având în vedere această excepţie, instanţa nu va analiza cauza pe fond, în

baza motivelor invocate de petent.

Văzând şi disp.art.192 alin.2 cod pr.penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge contestaţia ca inadmisibilă formulată de contestatorul Ţ.I.B. 

domiciliat în (...).

Obligă pe contestatorul Ţ.I.B.  la plata sumei de 20 lei cheltuieli judiciare

către stat.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 31.05.2011, la Tribunalul Argeş-Secţia

Penală.

3