Contestaţie la executare-lipsă de interes

Sentinţă civilă 741 din 21.09.2010


Prin sentinţa civilă nr. 741/21.09.2010, Judecătoria Videle a respins contestaţia la executare formulată de S.C.” P” SRL, ca fiind formulată de o persoană fără interes.

În esenţă, s-a reţinut că, nu există interes din partea contestatoarei de a contesta executarea silită, atâta vreme cât bunul vândut la licitaţie, nu făcea parte din patrimoniul său, fiind proprietatea unei alte persoane.