Contestatie la executare. Prescripţia executării amenzii contravenţionale

Sentinţă civilă 13810 din 23.12.2008


Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 15.10.2008 sub nr. 19818/245/2008 contestatorul B.C.S. a formulat in contradictoriu cu intimata D.E.F.P.L. contestatie in ce priveste executarea pornita de intimata in temeiul proceselor verbale seria AZ nr. 0616241/10.10.2007 si seria AY nr. 2516743/15.01.2007. In motivarea cererii contestatorul a aratat ca cele doua procese verbale  nu i-au fost comunicate.

Intimata a formulat întâmpinare in cauza prin care a invocat exceptia inadmisibilitatii contestatiei la executare. In motivare intimata a aratat ca reclamantul contestator a invocat in sustinerea cererii sale inexistenta faptei contraventionale si necomunicarea proceselor verbale in baza carora s-a început executarea silita. Or, potrivit art. 172 Cod procedura fiscala contestatia poate fi facuta si împotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea silita in cazul in care acest titlu nu este o hotarâre data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional si daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege. A sustinut intimata ca art. 31 si art. 32 din O.G. 2/2001 prevad o procedura speciala de atacare a procesului verbal de constatare a contraventiilor, respectiv plângerea contraventionala. Contestatorul avea posibilitatea sa conteste procesele verbale pe calea acestei proceduri si nu pe calea contestatiei la executare. In consecinta intimata a solicitat respingerea contestatiei la executare.

Prin sentinta civila nr. 13810/19.11.2008 instanta a respins exceptia inadmisibilitatii contestatiei iar pe fond a respins contestatia ca neîntemeiata. In motivare instanta a retinut ca potrivit art. 172 alin. 3 din OG 92/2003 „Contestatia poate fi facuta si împotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea, in cazul in care acest titlu nu este o hotarâre data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional si daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege.”

Prin urmare Codul de procedura fiscala instituie doua conditii de admisibilitate a contestatiei la executare pentru cazul in care se invoca aparari de fond împotriva titlului executoriu: titlul pus in executare sa nu fie o hotarâre judecatoreasca sau o hotarâre a unui alt organ cu activitate jurisdictionala (pentru a se respecta puterea de lucru judecat a unor asemenea acte) si sa nu existe alta procedura prevazuta de lege pentru contestarea titlului. Potrivit art. 31 alin. 1 din O.G. 2/2001 „împotriva procesului verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere in termen de 15 zile de la data înmânarii sau comunicarii acestuia”. Prin urmare O.G.2/2001 prevede posibilitatea formularii plângerii contraventionale împotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, procedura in care poate fi verificata legalitatea si temeinicia întocmirii acestuia. Data fiind aceasta procedura in cadrul contestatiei la executare nu pot fi formulate critici in ce priveste legalitatea si temeinicia procesului verbal.

Pe de alta parte insa potrivit art.27 din OG 2/2001 „comunicarea procesului-verbal si a înstiintarii de plata de face prin posta, cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului; operatiunea de afisare se consemneaza într-un proces-verbal semnat de cel putin un martor”. Potrivit dispozitiilor art. 14 alin. 1 din O.G. 2/2001 executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie daca procesul verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii. 

In prezenta cauza contestatorul a aratat ca întelege sa conteste executarea pornita in baza celor doua procese verbale întrucât nu i-au fost comunicate in termenul prevazut de lege. In aceste conditii instanta a apreciat ca reclamantul contestator nu a înteles sa invoce nelegalitatea întocmirii celor doua procese verbale (situatie in care contestatia ar fi fost intr-adevar inadmisibila), ci a pus in discutie problema prescriptiei executarii sanctiunii contraventionale ca urmare a necomunicarii actelor de constatare si sanctionare a contraventiilor in termenul prevazut de lege. Or aceste aparari pot fi invocate doar pe calea contestatiei la executare. Problema prescriptiei executarii sanctiunii contraventionale poate fi analizata doar in cadrul contestatiei la executare, întrucât vizeaza aspecte ulterioare întocmirii procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, aceasta chestiune neputând fi analizata in cadrul procedurii prevazute de O.G. 2/2001 a plângerii contraventionale.

In ce priveste fondul cauzei, din analiza actelor si lucrarilor dosarului, instanta a retinut urmatoarele:

 Prin procesul verbal seria AZ nr. 0616241/10.10.2007 întocmit de I.P.J. Iasi contestatorul  a fost sanctionat cu amenda in cuantum de 1.000 lei in temeiul Legii nr. 61/1991 iar procesul verbal seria AY nr. 2516743/15.01.2007 întocmit de I.P.J. Iasi contestatorul a fost amendat cu amenda in cuantum de 100 lei in temeiul Legii nr. 61/1991. Ambele procese verbale a fost întocmite in lipsa contestatorului, fiind comunicate acestuia prin afisare conform proceselor verbale din data de 10.10.2007 si respectiv 15.01.2007 depuse in copie la filele 19 si 21 din dosar.

Potrivit art. 27 din O.G. 2/2001 comunicarea procesului-verbal si a înstiintarii de plata de face prin posta, cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operatiunea de afisare se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de cel putin un martor. In prezenta cauza cele doua procese verbala au fost comunicate prin afisare la domiciliul contestatorului, procesele verbale întocmite cu aceasta ocazie fiind semnate de martori astfel cum impun dispozitiile textului de lege. Întrucât procesele verbale in temeiul carora a fost începuta executarea silita au fost comunicate potrivit dispozitiilor legale, instanta a apreciat ca in cauza nu sunt incidente dispozitiile referitoare la prescriptia executarii amenzii contraventionale.

In consecinta contestatia a fost respinsa.