Contestație tardivă

Hotărâre 70/CDL din 15.06.2018


Contestațiile inculpaților nu au fost formulate în termenul legal, de 48 de ore, prevăzut de dispoziţiile art. 204 alin. 1 Cod procedură penală, motiv pentru care au fost respinse ca tardive.

Astfel, inculpaţilor li s-a comunicat la locul de deţinere copia dispozitivului încheierii penale pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul tribunalul, în data de 09.06.2018, ora 12.20, aşa cum rezultă din dovezile de primire ale comunicărilor încheiate în acest sens şi aflate la dosarul de fond, aspect confirmat şi oral de inculpaţi în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi de la curtea de apel, dar şi de lucrătorii din cadrul Centrului de Reţinere şi de Arest Preventiv din cadrul I.P.J., în adresele de înaintare a contestaţiilor, din 13.06.2018.

Contestaţiile au fost formulate de inculpaţi la data de 13.06.2018, orele 07.00, fiind expediate de la locul de deţinere, cu mult peste termenul limită arătat mai sus.

Cuprins pe materii: Procedură penală; calculul termenului procedural pe ore; tardivitate

Indice alfabetic: Procedură penală; tardivitate

Temei de drept: art. 204 C.proc.pen.