Contestație la executare. Recunoașterea duratei pedepsei executate în străinătate ca urmare a bunei conduite în timpul detenției.

Sentinţă penală 759 din 28.12.2017


În cauză, Tribunalul Galați a fost sesizat cu o contestație la executare formulată de condamnatul N.Ș., prin care solicita deducerea perioadei de muncă din executarea pedepsei aplicată de autoritățile din Italia. În motivarea cererii s-a arătat că petentul condamnat a fost condamnat la o pedeapsă de 18 ani închisoare de către autoritățile din Italia. A solicitat transferul de procedură în România şi prin prezenta cerere solicită deducerea perioadei de 2 luni în care a prestat muncă în penitenciarul din Italia.

Potrivit deciziei nr. 15/2015 pronunțată de Înalta Curte de  Casației şi Justiție, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, după transferarea persoanei condamnate de autoritățile judiciare străine, în vederea continuării executării pedepsei în România, durata de pedeapsă considerată ca executată în statul de condamnare pe baza muncii prestate şi a bunei conduite, acordată ca beneficiu în favoarea persoanei condamnate, de autoritatea judiciară străină nu trebuie scăzută din pedeapsa ce se execute din pedeapsa ce se execută în România.

În motivare se precizează că având în vedere reglementarea din Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului Europei transpusă în legislația română, din durata pedepsei privative de libertate se poate deduce, exclusiv, durata perioadei privative de libertate executate în statul emitent. Durata muncii prestate în străinătate nu poate fi scăzută din pedeapsa aplicată, deoarece intervalul de timp menționat nu constituie o executare efectivă a pedepsei pe teritoriul statului străin.

Perioada avută în vedere la stabilirea termenului pentru eliberare anticipată din executarea pedepsei, ca urmare a muncii prestate şi a bunei conduite în timpul detenției din străinătate, nu este de natură să conducă la deducerea pedepsei aplicate de către autoritățile judiciare străine, nefiind o cauză de micșorare a pedepsei sau de înlăturare (eventual parţială) a consecințelor condamnării, ci se referă la un mod de individualizare a executării pedepsei.

Pe cale de consecință, Tribunalul a respins ca nefondată contestația la executare formulată.