Procedura speciala de executare impusa de o.g. nr.22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Admisibilitate in cazul in care executarea se porneste asupra conturilor institutiei publice deschise la trezorerie

Sentinţă civilă 143 din 29.01.2007


PROCEDURA SPECIALA DE EXECUTARE IMPUSA DE OG.NR.22/2002 PRIVIND EXECUTAREA OBLIGATIILOR DE PLATA ALE INSTITUTIILOR PUBLICE. ADMISIBILITATE IN CAZUL IN CARE EXECUTAREA SE PORNESTE ASUPRA CONTURILOR INSTITUTIEI PUBLICE DESCHISE LA TREZORERIE.

Prin sentinta civila nr.2301/20.10.2006 Judecatoria Bals a fost respinsa contestatia formulata de contestatoarea Primaria Bals, in contradictoriu cu intimata SC ACETI SA Slatina, ca neintemeiata.

Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta de fond a retinut ca cererea este neintemeiata, intrucat motivele pe care se bazeaza au fost invocate in calea de atac, hotararea ramanand definitiva si executorie.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs Primaria orasului Bals considerand-o netemeinica si nelegala, intrucat instanta de fond a dat o interpretare eronata probatoriilor administrate, titlul neputand fi pus in executare atata timp cat in  bugetul local nu exista prevederi pentru plata sumei de 1415,01 lei cu titlul de penalitati.

Precizeaza recurenta ca in conformitate cu dispoz.OG nr.22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice stabilite prin titluri executorii, exista o procedura speciala ce trebuia urmata, procedura ce este considerata constitutionala de catre Curtea Constitutionala a Romaniei prin num eroase decizii pronuntate in acest sens.

Fata de motivele de recurs invocate, intimata SC ACETI SA Slatin a a depus intampinare, prin care s-a solicitat respingerea recursului ca nefondat, intrucat recurenta avea obligatia sa dispuna toate masurile pentru asigurarea in bugetele proprii si ale institutiilor din subordine a creditelor necesare pentru efectuarea platii sumelor stabilite prin titluri executorii.

Analizand sentinta prin prisma motivelor de recurs invocate si in lumina dispoz.art.304/1 C.pr.civ., tribuinalul urmeaza sa constate ca recursul este fondat.

Prin cererea adresata instantei de fond, Primaria orasului Bals a formulat contestatie la executare impotriva formelor de executare ermise de executorul judecatoresc in dosar nr.86/E/2006, titlul executoriu fiind reprezentat de sentinta civila nr.507/2005 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosar nr.6933/COM/2005.

Judecatorul fondului a constatat ca cererea avand ca obiect contestatie la executare este nefondata, neavand relevanta faptul ca la bugetul local nu exista prevederi bugetare pentru plata sumei de bani consfintita in titlul executoriu.

Legiuitorul a stipulat prin dispozitiile OG nr.22/2002 o procedura speciala privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, obligatii ce sunt stabilite prin titluri executoriu, procedura asupra careia Curtea  Constitutionala s-a pronuntat ca nu incalca prevederile legii fundamentale, instituindu-se numai anumite limite asupra executarii silite, aceasta neputandu-se face asupra oricaror resurse financiare ale institutiilor publice ci, numai asupra acelora alocate special de la buget, cu aceasta destinatie.

Tot Curtea Constitutionala a statuat prin decizii de speta ca limitele impuse nu contravin dispoz.art.41 si 135 ale legii fondamentale referitoare la protectia proprietatii, ratiunea reglementarii acestor dispozitii constand in instituirea unei discipline financiare care nu poate fi socotita o infrangere a dispozitiilor constitutionale referitoare la protectia proprietatii private si garantarea creantelor asupra statului.

Avand in vedere aceste considerente, tribunalul apreciaza ca instanta de fond a pronuntat o hotarare susceptibila de modificare, asa cum cer dispoz.art.304 pct.9 C.pr.civ., interpretand gresit continutul cererii cu care a fost sesizata raportat la dispozitiile OG nr.22/2002, situatie ce impune in  con formitate cu dispoz.art.312 C.pr.civ. modificarea hotararii pronuntate la fond in sensul admiterii contestatiei la executare si anularea formelor de executare pornite de executorul judecatoresc.

Aceasta nu inseamna ca se intervine asupra titlului executoriu ce este reprezentat de o hotarare judecatoreasca irevocabila, hotarare ce are putere de lucru judecat sau eventual asupra creantelor pe care le inregistreaza recurenta fata de intimata creditoare, procedura ce urmeaza a fi folosita de aceasta trebuind insa sa corespunda dispozitiilor speciale impuse de legiuitor prin OG nr.22/2002.