Anularea deciziei de instituire a măsurilor asiguratorii şi a procesului verbal de sechestru asigurator.

Decizie 163 din 20.02.2012


Asupra recursului de fata instanta retine urmatoarele :

Constata ca prin sentinta civila nr. 6920/2011 a Judecatoriei Sibiu, s-a admis în parte contestatia la executare formulata de SC „I” SA în contradictoriu cu intimata Directia Generala a Finantelor Publice Sibiu - Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Sibiu Trezoreria Operativa a Municipiului Sibiu, „B.D.” S.A. , „B.R.” S.A. ,”C.” S.A., „M.” S.A., „B.” S.A.

S-a dispus anularea deciziei de instituire a masurilor asiguratorii nr. 18387/27.04.2011, a procesului verbal de sechestru asigurator pentru imobile nr. 14341/28.04.2011;14338/28.04.2011;18796/14.06.2011 si a procesului verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile nr. 18795/14.06.2011 din dosarul de executare nr. 578/2011.

Instanta de fond a retinut masurile asiguratorii, au fost luate cu respectarea prevederilor art. 129 din O.G. nr. 92/03 republicata însa nu s-a dovedit faptul ca exista pericolul ca debitoarea sa se sustraga ori sa-si risipeasca patrimoniul si sa se pericliteze colectarea creantelor.

Împotriva sentintei a declarat în termen recurs D.G.F.P. Sibiu în numele A.F.P. pentru Contribuabili Mijlocii care a solicitat admiterea acestuia si modificarea sentintei în sensul mentinerii procesului verbal de sechestru bunuri imobile si mobile precum si a deciziei de instituire a masurilor asiguratorii.

Recurenta a invocat nelegalitatea sentintei deoarece instituirea masurilor asiguratorii se poate lua când exista pericolul ca debitorul sa se sustraga ori sa-si risipeasca patrimoniul.

În speta contestatoarea debitoare  a fost supusa inspectiei fiscale astfel ca exista riscul înstrainarii bunurilor iar luarea masurilor asiguratorii se poate lua si înainte de emitere titlului de creanta.

Contestatoarea debitoare figureaza cu o creanta la bugetul consolidat în cuantum de 3468.387 lei mai mult decât valoarea stabilita prin decizia de instituire a masurilor asiguratorii.

S-a invocat de asemenea si  s-a aratat ca debitoarea nu a facut nici o plata din suma datorata si nu a constituit nici o garantie conform art. 129 alin.4 O.G. 92/03.

Natura juridica a procesului verbal de sechestru asigurator este a unui act de masura asiguratorie si nu de act de executare.

Analizând recursul în limita motivelor invocate cât si din oficiu instanta l-a gasit fondat pentru urmatoarele considerente:

Raportul juridic dedus judecatii vizeaza contestatia la executare formulata de debitoarea S.C. „I” S.A. în contradictoriu cu intimata Directia Generala a Finantelor Publice Sibiu - Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Sibiu, de anulare a deciziei de instituire a masurilor asiguratorii nr. 18387/2011, a procesului verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile nr. 14341/28.04.2011 si 14338/2011 din dosarul de executare nr. 578/2011.

Ulterior prin precizarea de actiune, contestatoarea a solicitat si anularea somatiei 312/35/1/2011/8209 si a titlului executoriu nr. 16498/2011 a procesului verbal de sechestru asigurator pentru bunurile imobile nr. 18796/2011 si a celui de bunuri mobile nr. 18795/2011.

Ca atare, raportul juridic se circumscrie prevederilor art. 129,154 din O.G. 92/03.

Faptic, contestatoarea debitoare S.C. „I” S.A. a fost verificata de AIF în ceea ce priveste colectarea taxei pe valoare adaugata aferenta operatiunilor achizitiilor intracomunitare iar prin raportul de inspectie fiscala au fost stabilite în sarcina acesteia obligatii fiscale de 3.249.018 lei.

În acest sens s-au si emis titlurile executorii nr. 578/2011 (fila 82, 72 dosar fond); 16498/23.05.2011. Recurenta a întocmit ulterior si procesul verbal de sechestru bunuri mobile si imobile si s-a luat si masura popririi conturilor.

Toate actele întreprinse de catre Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii Sibiu au fost comunicate debitoarei cu confirmare de primire iar masurile asiguratorii dispuse asupra bunurilor imobile au fost notate în cartea funciara.

Conform art. 129 al. 2 si 3 din Cod procedura fiscala se pot dispune masuri asiguratorii sub forma popririi asiguratorii si sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile sau imobile proprietate a debitorului, precum si asupra veniturilor acestuia, când exista pericolul ca acestea sa se sustraga, sa îsi ascunda ori sa îsi risipeasca patrimoniul periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea.

Aceste masuri pot fi luate si înainte de emiterea titlului de creanta. Odata cu individualizarea creantei si ajungerea acesteia la scadenta, în cazul neplatii, masurile asiguratorii se transforma în masuri executorii.

Masurile asiguratorii instituite de recurenta au respectat prevederile art. 129 Cod procedura fiscala, fiind instituite la nivelul estimativ al creantei datorate iar contestarea deciziei de instituire masurilor asiguratorii atesta pericolul risipirii patrimoniului de catre debitoare.

De astfel, intimata a sustinut contestarea titlului executoriu 258/2011 în procedura administrativa, însa nu a facut nici o proba în acest sens. Sustinerea recurentei vizând netimbrarea contestatiei este nefondata, debitoarea achitând-o la fondul cauzei fila 20 dosar fond.

Contestarea deciziei de impunere conform art. 215 Cod procedura fiscala, nu suspenda executarea astfel ca instituirea masurilor asiguratorii este justificata existând pericolul risipirii patrimoniului.

Masurile asiguratorii dispuse conduc numai la indisponibilizarea bunurilor sau veniturilor în scopul asigurarii colectarii creantelor fiscale conform art. 1251 din H.G. nr. 1050/2004 iar sustinerea debitoarei ca nu exista pericolul sustragerii nu a fost dovedita de acesta , ci din contra aceasta a aratat ca a contestat titlul emis dar nu a facut nici o proba în acest sens ceea ce creeaza o situatie de incertitudine în ceea ce priveste mentinerea patrimoniului asupra caruia s-a instituit masura sechestrului.

Ca atare, în speta devin incidente prevederile art. 304 pct. 9 si 312 Cod procedura civila pentru care se va admite recursul declarat de D.G.F.P. Sibiu pentru Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Sibiu împotriva sentintei civile nr. 6920/2011 a Judecatoriei Sibiu care se va modifica în tot în sensul respingerii contestatiei la executare formulate de S.C. „I” S.A. în contradictoriu cu intimata D.G.F.P. Sibiu - Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Sibiu.

Nu se vor acorda cheltuieli de judecata deoarece nu s-au solicitat în recurs si nici în fond.