Contestatie la executare

Sentinţă civilă 2418 din 11.03.2010


Constata ca prin contestatia la executare înregistrata la Judecatoria Sibiu. sub nr 15342/306/2009 contestatorii N. B. si N. D.  au solicitat în contradictoriu  cu intimatii S.V. si M.  si B. E.J. T. F:

- anularea procesului verbal de sechestru definitiv  din 19.11.2009, din data de 17.11.2009 si implicit si a actelor de executare efectuate de catre B. E.J. T. F în dosarele de executare 69/2009 si 292/2009.

- suspendarea executarii silite în dosarele de executare de mai sus pâna la solutionarea prezentei contestatii.

- obligarea intimatelor la plata cheltuielilor de judecata.

Contestatia la executare a fost legal timbrata, iar în motivare contestatorii  au aratat ca valoarea debitului si a cheltuielilor de judecata sunt foarte mari raportat la debitul care trebuie recuperat , si mai mult decât atât , sunt nedovedite. Au mai aratat contestatorii  ca lucrarile de desfiintare a edificiilor amplasate în imobilul înscris în CF 51589 Sibiu nr top.1099/1/1/2  si 1100/1/2  au fost efectuate de ei anterior primirii somatiei in dosarul executare silita 69/2009, astfel încât nu se justifica onorariul executorului judecatoresc.

În probatiune contestatorii au depus procesul verbal de sechestru definitiv din data de 17.11.2009 încheiat de B. E.J. T. F , procesul verbal din data de 3.03.2009, procesul verbal de constatare a cheltuielilor de executare silita  .

Contestatorii au invocat dispozitiile art 399, 404  ind 2 c.pr.civ.

În termenul prevazut de lege intimatii S.V. si S. M. au formulat întâmpinare prin care au solicitat  respingerea contestatiei la executare În motivarea întâmpinarii intimatii au aratat ca în cauza sunt  doua titluri executorii care s-au emis dupa o judecata care a început dupa anul 2006 si care s-a impus datorita  relei conduite a debitorului. Au mai aratat intimatii ca onorariul executorului judecatoresc  respecta  reglementarea legala si contestatorii nu au efectuat  o executare de buna-voie respectiv de a desfiinta constructiile ilegale anterior executari silite .

În termenul prevazut de lege intimatul B. E.J. T. F a formulat întâmpinare prin  care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive.

Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a B. E.J. T. F invocata, instanta retine ca executorul judecatoresc  nu actioneaza în nume propriu si pentru sine , ci  in calitate de reprezentant al creditoarei. Totodata, având in vedere faptul ca  atâta timp  cât executorul judecatoresc îsi îndeplineste atributiile prevazute de Legea nr 188/2000 la cererea persoanei interesate ,  si ca, în prezenta cauza , nu s-a formulat contestatie la executare împotriva refuzului  executorului judecatoresc de a îndeplini un act – unde se pune problema raspunderii personale a acestuia -, instanta va admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive  a B. E.J. T. F si va respinge contestatia la executare formulata împotriva sa..

La termenul de judecata de astazi, instanta a invocat  exceptia tardivitatii formularii contestatiei la executare  cu privire la actele de executare efectuate  pâna la 17.11.2009.

Conform art 401 alin.1  lit.a c.pr.civ, contestatia la executare se poate face  in termen de 15 zile  sub sanctiunea decaderii, de la data la care contestatorul  a luat cunostinta de actul de executare pe care îl contesta sau de refuzul  de a îndeplini  un act de executare. Acest termen este un termen de decadere  si se calculeaza potrivit art 101 alin.1  din c.pr.civ pe zile libere în sensul ca nu intra în socoteala nici ziua  când a început, nici ziua când s-a împlinit  termenul. În cazul de fata singurul act de executare  in termen este procesul verbal de sechestru definitiv din 17.11.2009. Contestatia la executare a fost însa formulata de contestatoare doar la data de 25.11.2009, deci dupa împlinirea termenului de 15 zile.

Având în vedere cele aratate mai sus , instanta va admite exceptia  si va dispune respingerea contestatiei la executare  ca tardiv formulata cu privire la actele de executare efectuate pâna la 17.11.2009.

Cu privire la fondul cauzei, instanta retine urmatoarele :

La cererea creditorilor S. V. si M. în dosarul de executare silita nr.69/2009 a început urmarirea bunurilor proprietatea  contestatorilor pentru realizarea creantei  din sentinta 6561/2007 a Judecatoriei Sibiu, decizia civila 106/2008 a Tribunalului Sibiu si decizia civila nr 262/2008 a Curtii de Apel Alba Iulia. La cererea acelorasi creditori si împotriva acelorasi debitori  s-a pus în executare sentinta civila nr 2443/2008 a Judecatoriei Sibiu  care a facut obiectul  dosarului de executare 292/2009. Cele doua dosare de executare au fost conexate de executorul judecatoresc.

În dosarul de executare silita 292/2009 nu a fost emisa nici o somatie însa imediat dupa conexare executorul judecatoresc a încheiat procesul verbal de sechestru definitiv  cu privire la partea din bunurile mobile proprietatea debitorilor si pentru recuperarea sumei  datorata in baza sentintei 2443/2008 a Judecatoriei Sibiu.

Potrivit  art. 411 c.pr.civ  daca în termen de 15 zile de la primirea somatiei  debitorul nu plateste suma  datorata, executorul judecatoresc va proceda la sechestrarea  bunurilor mobile urmaribile ale debitorului .

Având în vedere ca pentru recuperarea sumei  la care au fost obligati contestatorii prin sentinta civila 2443/2008 a Judecatoriei Sibiu  si care formeaza obiectul dosarului de executare 292/2009 nu s-a emis nici o somatie si executorul judecatoresc  a emis un proces verbal  de sechestru pentru cele doua dosare conexate

Fata de dispozitiile art 411, 399 c.pr.civ va admite in parte  contestatia la executare si in temeiul art 404  c.pr.civ  va desfiinta procesul verbal de sechestru definitiv din 19.11.2009.

În temeiul art 403 alin.1 c.pr.civ  va suspenda executarea silita  si va dispune restituirea  cautiunii la ramânerea irevocabila a prezentei.

Fiind dovedita culpa procesuala  a intimatilor in temeiul art 274 c.pr.civ, acestia vor plati contestatorilor cheltuielile de judecata.

Pentru aceste motive,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite exceptia tardivitatii pentru actele de executare efectuate pâna la data de 17.XI.2009 si a lipsei calitatii procesual pasive a intimatului B. E.J. T. F .

Admite în parte contestatia la executare formulata de contestatorii N.B.si N. D., domiciliati în …, în contradictoriu cu intimatii S. V. si M., domiciliati în …

Desfiinteaza procesul-verbal de sechestru definitiv din 17.XI.2009 din dosarele de executare 69/2009 si 292/2009 ale executorului judecatoresc T. F. L..

Suspenda executarea silita în dosarele de mai sus.

Respinge pe exceptia  lipsei calitatii procesual pasive contestatia la executare formulata în contradictoriu cu intimatul B. E.J. T. F .

Dispune restituirea cautiunii la ramânerea irevocabila a prezentei.

În baza art.274 CPC obliga pe intimatii N..B. si N.D.. la plata sumei de 199 lei cheltuieli de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 11.III.2010.