Infracţiuneade tâlhărie calificată. Săvârşirea infracţiunii de către un inculpat major împreună cu un inculpat minor

Sentinţă penală 435 din 18.05.2017


Prin s.p. nr. 435/2017, instanţa a dispus, în baza disp. art. 233- art. 234 alin. 1 lit. d Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. d Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală, condamnarea inculpatului C.M.G.la pedeapsa închisorii de 2 (doi) ani, pentru săvârşirea infracţiunii de„tâlhărie calificată”.

În baza disp. art. 67 alin. 2 Cod penal a interzis inculpatului C.M.G., ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, bCod penal pe o perioadă de doi  ani, pedeapsă a cărei executare va începe conform art. 68 Cod penal.

În baza disp. art. 65 alin. 1 Cod penal, a interzis inculpatului C.M.G.,ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, bCod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza disp. art. 91 alin. 1 Cod penal a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi a stabilit un termen de supraveghere de 2 (doi) ani şi 3 (trei) luni pentru inculpatul C.M.G., conform disp. art. 92 alin. 1 Cod penal.

În baza disp. art. 93 alin. (1) Cod penal a obligat pe inculpatul C.M.G.ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune  I., la datele fixate de acesta;

b)să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza disp. art. 93 alin. (2) lit. b) Cod penal i-a impus condamnatului C.M.G.să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza disp. art. 93 alin. (3) Cod penal pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul C.M.G.va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Consiliului Local I. - Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat sau în cadrul Consiliului Local I. - Direcţia de Asistenţă Comunitară, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.

În baza disp. art. 404 alin. 2 Cod de procedură penală şi art. 91 alin. (4) Cod penal i s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza disp. art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76 din 2008 (actualizată) privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciares-a dispus prelevarea de la inculpatul C.M.G.de probe biologice în vederea introducerii profilului genetic în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.

În baza disp. art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76 din 2008 (actualizată) privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciarea fost informat inculpatul C.M.G.că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a profilului genetic.

În baza disp. art. 233- art. 234 alin. 1 lit. d Cod penal, cu aplicarea art. 113 alin. 3 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală, i s-a aplică inculpatului minor A. C.măsura educativă neprivativă de libertate a asistării zilnice pe o durată de 5 luni, sub coordonarea Serviciului de Probaţiune Iaşi, măsură prevăzută de art. 120 Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de „tâlhărie calificată”.

În baza disp. art. 121 alin. (1) lit. e) Cod penal i s-a impus inculpatului A. C.ca, pe durata executării măsurii educative a asistării zilnice, să se prezinte la Serviciul de Probaţiune I. la datele fixate de această instituţie.

I s-a atrasatenţia inculpatului A. C.asupra consecinţelor nerespectării obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul executării măsurii educative a asistării zilnice, consecinţe prevăzute de art. 123 Cod penal.

S-a constatat că persoana vătămată B. C., prin reprezentanţi legali, nu s-a constituit parte civilă în cauză.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria I. în dosarul penal nr. …s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor A. C., inculpat minor, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată, faptă prev. și ped. de art. 233, art. 234 alin. 1 lit. d din Cod penal rap. la art. 113 al.3 din Codul penal şi C.M.G. pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată, faptă prev. și ped. de art. 233, art. 234 alin. 1 lit. d din Cod penal rap. la art. 77 lit. d din Codul penal.

În actul de sesizare s-a reţinut, în esenţă, că, la data de 08.11.2015, ora 19,15, pe timp de noapte, în timp ce se deplasa pe strada Fătu, inculpatul A. C., împreună cu inculpatul C.M.G., folosind acte de violenţă, au imobilizat persoana vătămată minoră B. C.în vârstă de 16 ani şi din buzunarul pantalonilor i-au sustras un telefon mobil marca HTC DESIRE 510 cauzându-i un prejudiciu în sumă de 450 lei.

La termenul de judecată din data de 02.02.2017,inculpaţii au declarat că recunosc fapta reţinută în rechizitoriu şi că solicită ca judecata să se desfăşoare numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi şi de către persoana vătămată, potrivit procedurii în cazul recunoaşterii învinuirii, prevăzută de art. 375 Cod de procedură penală. Reprezentantul legal al inculpatului minor A. C.a arătat că este de acord ca minorul să fie judecat potrivit procedurii recunoaşterii învinuirii.

Faţă de poziţia procesuală exprimată de către inculpaţi, instanţa de judecată a încuviinţat cererea ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor în circumstanţiere.

Instanţa a reţinut  faptul că, în drept,fapta inculpatului minorA. C.constând în aceea că la data de 08.11.2015, ora 19,15, pe timp de noapte, în timp ce se deplasa pe strada Fătu, împreună cu inculpatul major C.M.G., folosind acte de violenţă, au imobilizat persoana vătămată minoră B. C. în vârstă de 16 ani şi din buzunarul pantalonilor i-a sustras un telefon mobil marca HTC DESIRE 510 cauzându-i un prejudiciu în sumă de 450 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie calificată, faptă prev. și ped. de art. 233, 234 alin. 1 lit. d din Cod penal rap. la art. 113 al. 3 din Codul penal.

Fapta inculpatului majorC.M.G.constând în aceea că la data de 08.11.2015, ora 19,15, pe timp de noapte, în timp ce se deplasa pe strada Fătu, împreună cu inculpatul minorA. C.a întrebuinţat acte de violenţă fizică faţă de persoana vătămată B. C., ţinând-o de mână precum şi acte de violenţă psihică, insuflându-i acesteia temerea că deţin un cuţit pe care intenţionează să-l folosească, timp în care inculpatul minorA. C.a deposedat persoana vătămată de un telefon mobil marca HTC DESIRE 510, cauzându-i un prejudiciu în sumă de 450 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie calificată, faptă prev. și ped. de art. 233, 234 alin. 1 lit. d din Cod penal rap. la art. 77 lit. d din Codul penal.

Inculpatul major C.M.G. a cunoscut împrejurarea că inculpatul A. C. este minor, fiind astfel aplicabilă circumstanţa agravantă legală prevăzută de art. 77 lit. d din Codul penal.

În ceea ce priveşte latura obiectivă, elementul material infracţiunii de tâlhărie calificată se realizează prin două activităţi conjugate, dintre care una principală corespunzătoare furtului, şi anume luarea unui bun mobil din posesia persoanei vătămate (telefonul mobil), şi alta secundară, constând în exercitarea de acte de violenţe. Cele două activităţi presupun o legătură de la mijloc la scop, în sensul că activitatea secundară a fost întrebuinţată pentru săvârşirea celei principale. Urmarea imediată implică, pe de-o parte, pricinuirea pagubei, iar, pe de altă parte, atingerea adusă integrităţii corporale a victimei. În plus, între elementul material şi urmarea imediată există un raport de cauzalitate.