Desfacerea căsătoriei, stabilirea domiciliului minorilor

Sentinţă civilă 614 din 12.04.2017


Constată că prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 23.11.2016, reclamanta  B. S.  cu domiciliul in  …….a solicitat in contradictoriu cu pârâtul  B.L. cu acelaşi domiciliul,  desfacerea căsătoriei, reluarea numelui avut anterior căsătoriei, stabilirea domiciliului minorilor  la mamă si obligarea pârâtului  la plata unei pensii de întretinere in favoarea minorilor.

Actiunea a  fost legal timbrată, cu chitanţă anulată la dosar.

 Analizând actele dosarului,  instanta retine următoarele:

Constată că  părtile s-au căsătorit in 1996 si din mariajul  acestora  au rezultat minorii ……., născuti la data de …….

In faţa instanţei părtile s-au prezentat si au convenit asupra desfacerii căsătoriei prin acord cât si asupra celorlalte aspecte legate  de mariajul lor.

Instanta va admite actiunea si va desface……căsătoria prin acordul părtilor.

Reclamanta va relua numele de ………

. Conform art.  496 C.c. va stabili locuinta minorelor …..la mamă si  a minorei ………la tată.

Conform art.  483 C.c. va dispune ca autoritatea  părintească să fie exercitată  in comun de către ambii părinti.

Raportat la art.  513 si următoarele din C. civ. va  obliga pe reclamantă la o pensie de intretinere  lunară  pentru minora cu locuinta la tată  de 170 lei,  având  ca bază  de calcul  venitul minim  pe economie si apreciind  vârsta minorei  si necesităţile de creştere  sie educare ale acesteia.

Va obliga pe pârât  la plata unei pensii de intreţinere lunară  pentru fiecare minoră  cu locuinta la mamă,  respectiv câte 300 lei pentru fiecare minoră,  având ca bază  de calcul veniturile  nete pe ultimele  6 luni ale pârâtului de la OMV Petrom si apreciind necesităţile de creştere  si educare  ale celor  două  minore.

In baza de calcul instanţa a inclus atât veniturile  lunare nete,  cât si  tichetele de masă, care sunt tot  un drept salarial ce poate fi apreciat in cazul stabilirii pensiei de intreţinere. 

Va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Domenii speta