Ultraj, conducere fără permis, conducere sub influența alcoolului

Sentinţă penală 177 din 27.05.2016


Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tîrgu Neamţ nr. 2288/P/2013 din 14.01.2015 înregistrat pe rolul acestei instanţe s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului X.V. pentru săvârşirea infracţiunilor de ultraj, prev. de art. 239 alin 1, 5 Cp (1968), conducere autovehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere, prev. de art. 86 alin 1 din OUG 195/2002 R şi refuz de a se supune recoltării probelor biologice sau testării aerului expirat, prev. de art. 87 alin 5 din OUG 195/2002 R, cu aplicarea art. 33 lit. a Cp (1968) şi a art. 37 lit. a, b Cp (1968).

În actul de sesizare al instanţei s-a reţinut în esenţă, că, la data de 24.09.2013 inculpatul X.V. a condus autoturismul BMW cu nr. NT ... H.. pe strada Z. din Târgu Neamţ, jud. Neamţ fără a poseda permis de conducere, ocazie cu care a acroşat cu intenţie autoturismul cu nr. SV .. R.. aparţinând SC R. SRL Suceava, pe care l-a avariat, după care, fiind condus la Spitalul Târgu Neamţ, a refuzat să se supună recoltării probelor biologice (recunoscând că a consumat alcool dar susţinând că nu a condus vreun autovehicul în acea seară), în aceeaşi împrejurare adresând ameninţări cu acte de violenţă organelor de poliţie care îl conduseseră la spital (agentului principal P.A.).

În cursul urmăririi penale s-au administrat următoarele mijloace de probă: proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante şi planşa foto; buletin de examinare clinică însoţitor al prelevării probelor biologice în vederea determinării gradului de intoxicaţie etilică; cerere de analiză şi proces-verbal de prelevare; adresă IPJ Neamţ, Serviciul Rutier; declaraţie persoană vătămată P.A.; proces-verbal de consemnare a actelor premergătoare; declaraţie martor T.V.; declaraţii martor V.L.; declaraţii martor B.M.; CD conţinând o înregistrare video realizată la data de 24.09.2013, la Spitalul Târgu Neamţ; proces-verbal privind vizionarea CD-ului conţinând o înregistrare video realizată la data de 24.09.2013, la Spitalul Târgu Neamţ; card de memorie ce conţine imagini surprinse de camera de supraveghere amplasată la Cafeneaua S. de pe strada Z. din Târgu Neamţ, la data de 24.09.2013; proces-verbal de vizionare a conţinutului cardului de memorie ce conţine imagini surprinse de camera de supraveghere amplasată la Cafeneaua S. de pe strada Z. din Târgu Neamţ, la data de 24.09.2013; declaraţii învinuit X.V.; declaraţie martor S.M.; declaraţie martor L.C. şi declaraţie martor Z.B.

Inculpatul X.V., deşi legal citat, nu s-a prezentat în instanţă, fapt pentru care nu a putut fi audiat, însă a fost apărat de avocat ales M.C.

La termenul de judecată din data de 02.09.2015 a fost audiat martorul Nechita Marius Bogdan agent de poliţie care a relatat desfăşurarea evenimentelor de la momentul în care au fost sesizaţi de apelul de la nr. de urgenţă 112. Acest martor a mai arătat că îşi menţine declaraţiile dat în faza de urmărire penală.

La termen de judecată din 14.10.2015 a fost audiat partea vătămată P.A., care a arătat că îşi menţine declaraţiile date în cursul urmăririi penale şi nu mai are nimic de adăugat.

La data de 1.02.2014 a intrat în vigoare noul cod penal.

Instanţa a constatat că în privinţa faptelor reţinute în sarcina inculpatului prin rechizitoriul parchetului a intervenit o succesiune de legi care încriminează aceste fapte şi anume codul penal din anul 1969 şi noul cod penal.

Potrivit art. 5 cod penal în cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei a intervenit una sau mai multe legi penale se aplică legea mai favorabilă.

Comparând legile penale succesive arătate mai sus în funcţie de criteriile consacrate în practica judiciară raportat la circumstanţele concrete ale cauzei instanţa a considerat că legea penală mai favorabilă inculpatului este cea prev. de vechiul, cod penal.

Faţă de inculpat sunt incidente în cauză instituţia concursului de infracţiuni dar şi recidiv, atât postcondamnatorie cât şi cea postexecutorie.

La data de 20.05.2014 a fost publicată în Monitorul Oficial decizia nr. 265 din 6.05.2014 a Curţii Constituţionale care în interpretarea art. 5 Cp a stabilit că ,, dispoziţiile art. 5 din Codul Penal sunt constituţionale în măsura in care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile.

 În aceste condiţii, instanţa urmează a analiza în succesiunea de legi penale, legea penală mai favorabilă, prin aplicarea ei global, cu privire la situaţia inculpatului în ansamblu pentru a constata care dintre legi aplicată la întreaga cauză creează inculpatului o situaţie juridică mai bună.

 Astfel în motivarea deciziei Curţii Constituţionale – obligatorie ca şi dispozitivul – se arată că ,, Pentru identificarea concretă a legii penale mai favorabile trebuie avute în vedere o serie de criterii care tind fie la înlăturarea răspunderii penale, ori a consecinţelor condamnării, fie la aplicarea unei pedepse mai mici. Aceste elemente de analiză vizează în primul rând condiţiile de incriminare, apoi cele de tragere la răspundere penală şi, în sfârşit, criteriul pedepsei. În acest sens, Curtea Constituţională a statuat că „Determinarea caracterului «mai favorabil» are în vedere o serie de elemente, cum ar fi: cuantumul sau conţinutul pedepselor, condiţiile de incriminare, cauzele care exclud sau înlătură responsabilitatea, influenţa circumstanţelor atenuante sau agravante, normele privitoare la participare, tentativă, recidivă etc. Aşa fiind, criteriile de determinare a legii penale mai favorabile au în vedere atât condiţiile de incriminare şi de tragere la răspundere penală, cât şi condiţiile referitoare la pedeapsă. Cu privire la aceasta din urmă pot exista deosebiri de natură (o lege prevede ca pedeapsă principală amenda, iar alta închisoarea), dar şi deosebiri de grad sau cuantum privitoare la limitele de pedeapsă şi, evident, la modalitatea stabilirii acestora în mod concret.” Cât priveşte determinarea concretă a legii penale mai favorabile, Curtea Constituţională a statuat că „aceasta vizează aplicarea legii, şi nu a dispoziţiilor mai blânde, neputându-se combina prevederi din vechea şi din noua lege, deoarece s-ar ajunge la o lex tertia, care, în pofida dispoziţiilor art.61 din Constituţie, ar permite judecătorului să legifereze” (Decizia nr.1.470 din 8 noiembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.853 din 2 decembrie 2011).

Astfel , în aprecierea legii penale mai favorabile, aplicată global în cauza de faţă legea penală mai favorabilă în ceea ce priveşte instituţia recidivei cu referire la inculpatul este art.37 alin.1 lit. b Cod penal vechi ce stabileşte prin art.39 alin.4 că pedeapsa în cazul de recidivă postexecutorie este cea prevăzută de lege pentru infracţiunea comisă şi că pedeapsa stabilită de instanţă poate fi sporită până la maximul special, sau se poate aplica un spor de până la 10 ani peste maximul special dacă maximul special nu este suficient, în timp ce Codul penal nou prevede prin art. 43 alin.5 că pedeapsa în cazul de recidivă postexecutorie se aplică prin majorarea cu jumătate a limitelor de pedeapsă prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită.

Cu privire la regimul juridic al tratamentului recidivei post condamnatorii prev de art. 37 lit. a C. pen. se constată că dispoziţiile Codului Penal din 1968 sunt mai favorabile inculpatului întrucât prevedeau contopirea pedepsei anterioare cu cea aflată în stare de recidivă, spre deosebire de art. 43 Cp (1) Dacă înainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca executată se săvârşeşte o nouă infracţiune în stare de recidivă, pedeapsa stabilită pentru aceasta se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată, ori la restul rămas neexecutat din aceasta.

Cu privire la concursul de infracţiuni, Noul Cod Penal creează un regim sancţionator mai aspru constând în aplicare obligatorie a unui spor fix de o treime din totalul pedepselor care nu se mai execută ca urmare a cumulului juridic faţă de codul penal anterior care instituţia sistemul cumulului juridic cu spor facultativ de până la 5 ani închisoare.

 Faţă de toate aceste considerente se va dispune condamnarea inculpatului X.V. pentru săvârşirea infracţiunilor de ultraj, prev. de art. 239 alin 1, 5 Cp (1968), conducere autovehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere, prev. de art. 86 alin 1 din OUG 195/2002 R şi refuz de a se supune recoltării probelor biologice sau testării aerului expirat, prev. de art. 87 alin 5 din OUG 195/2002 R, cu aplicarea art. 33 lit. a Cp (1968) şi a art. 37 lit. a, b Cp (1968).

Din ansamblul probator administrat în faza de urmărire penală cât şi în faza cercetării judecătoreşti instanţa reţine săvârşirea infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecată, inculpatul X.V. pe baza următoarelor:

La data de 24.09.2013, în jurul orei 20.30, organele de poliţie (agent principal P.A. şi agent principal Y.B.) aflate în serviciul de patrulare, supraveghere, îndrumare şi control trafic rutier pe raza oraşului Târgu Neamţ au fost sesizate cu privire la faptul că pe strada Z. din Târgu Neamţ a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

La faţa locului (pe strada Z., în apropierea barului S.) a fost găsit autoturismul BMW cu nr. SV .. R.. (cu faţa spre Târgu Neamţ şi cu spatele spre Fălticeni), aparţinând SC R. SRL Suceava, care prezenta avarii - capota înfundată, faruri crăpate, bara înfundată, grila faţă distrusă. S-a stabilit că autoturismul BMW cu nr. SV .. R.. fusese parcat în acel loc de către agenţii de la SC R. SRL Suceava, care fuseseră chemaţi la barul S. pentru aplanarea unui scandal.

La faţa locului a mai fost găsit autoturismul BMW cu nr. NT ... H.. (cu faţa spre Fălticeni şi cu spatele spre Târgu Neamţ), care prezenta avarii - faruri distruse, bara faţă distrusă, capota înfundată, grila faţă distrusă, geam lateral stânga distrus.

S-a stabilit că în momentul producerii evenimentului rutier (impactul între autoturismul BMW cu nr. NT ... H.. şi autoturismul BMW cu nr. SV .. R..), autoturismul BMW cu nr. NT ... H.. a fost condus de către numitul X.V. din Târgu Neamţ. În urma verificării iniţiale în bazele de date a rezultat că X.V. nu figurează cu permis de conducere.

X.V. a fost condus la Spitalul Târgu Neamţ în vederea recoltării probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei. La Spitalul Târgu Neamţ X.V. a refuzat să se supună recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cadrul Buletinului de examinare clinică însoţitor al prelevării probelor biologice în vederea determinării gradului de intoxicaţie etilică, precum şi în cadrul procesului-verbal de prelevare s-a menţionat de către medic, în ceea ce îl priveşte pe X.V., că acesta a refuzat prelevarea de probe biologice. Totodată, în cadrul Buletinului de examinare clinică însoţitor al prelevării probelor biologice în vederea determinării gradului de intoxicaţie etilică s-a menţionat de către medic, în ceea ce îl priveşte pe X.V., că acesta a consumat un litru de bere şi 100 ml votcă, precum şi că acesta este agitat psiho-motor, agresiv, părând a fi sub influenţa alcoolului.

În timp ce se afla la Spitalul Târgu Neamţ în vederea recoltării probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei, X.V. a avut un comportament agresiv, în acea împrejurare adresând ameninţări cu acte de violenţă organelor de poliţie care îl conduseseră la spital - agentului principal P.A..

Având în vedere adresarea de ameninţări cu acte de violenţă organelor de poliţie de către X.V., la data de 24.09.2013, în timp ce se afla la Spitalul Târgu Neamţ în vederea recoltării probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei, dosarul cauzei a fost înaintat la data de 25.09.2013 către Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamţ, competent să efectueze cercetări în ceea ce priveşte infracţiunea de ultraj.

La data de 24.09.2013, numitul O.C., reprezentant al SC R. SRL Suceava, a formulat plângere prealabilă împotriva lui X.V. pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere, prev. de art. 217 alin 1 Cp (1968), constând în aceea că la data de 24.09.2013 X.V. a provocat cu intenţie avarierea autoturismului BMW cu nr. SV .. R.., proprietatea SC R. SRL Suceava, pe care l-a tamponat cu autoturismul BMW cu nr. NT ... H...

Fiind audiat la data de 24.09.2013, martorul V.L. a arătat că: lucrează ca agent de intervenţie la SC R. SRL Suceava iar în seara de 24.09.2013, fiind de serviciu împreună cu T.V., au fost solicitaţi pentru a se deplasa la barul S. din Târgu Neamţ, pe strada Z., unde un tânăr provoca scandal; V.L. şi T.V. s-au deplasat la barul S. din Târgu Neamţ cu autoturismul BMW cu nr. SV .. R.., au intrat în localul respectiv şi au identificat persoana care provocase scandal, fiind vorba despre numitul X.V., zis Catic; ei i-au cerut acestuia să îi însoţească în afara localului, acesta conformându-se şi ieşind afară din bar; în exteriorul localului, X.V. a devenit agresiv verbal, adresându-le ameninţări împreună cu un alt tânăr; apoi, X.V. s-a urcat la volanul unui autoturism BMW de culoare mov, a condus acest autoturism pe strada Z. aproximativ 100 metri, a întors autoturismul şi a venit în viteză către ei, intrând pe contrasens şi direct în autoturismul lor de intervenţie BMW cu nr. SV .. R.., care era oprit în acel loc; X.V. era singur în autoturism; în urma impactului a rezultat avarierea ambelor autoturisme; X.V. s-a blocat în autoturism, în cele din urmă o persoană din anturajul lui spărgând geamul autoturismului iar X.V. fiind transportat la spital cu un alt autoturism; la faţa locului au venit organele de poliţie care l-au însoţit pe X.V. la spital; X.V. emana miros de alcool şi se afla în mod vădit sub influenţa băuturilor alcoolice.

Fiind audiat la data de 24.09.2013, martorul T.V. a arătat că: este agent de intervenţie la SC R. SRL Suceava iar în seara de 24.09.2013, fiind de serviciu împreună cu V.L., au fost solicitaţi pentru a se deplasa la barul S. din Târgu Neamţ, pe strada Z.; acolo au aflat că în bar se află un bărbat băut, a cărui prezenţă nu este dorită acolo întrucât provocase anterior scandal; ei au observat persoana respectivă, care se afla sub influenţa băuturilor alcoolice şi au invitat-o afară; acea persoană - un tânăr (despre care el a aflat că se numeşte X.V.) a ieşit afară şi i-a întrebat de ce nu are voie să intre în bar, după care s-a enervat şi a început să le adreseze injurii; la un moment dat, X.V. s-a urcat la volanul unui autoturism BMW cu nr. NT ... H.., cu care a plecat către centrul oraşului, revenind apoi cu viteză şi izbindu-se în autoturismul lor de intervenţie; apoi, X.V. s-a încuiat în autoturism şi s-a întins pe spate, prefăcându-se că îi este rău; un prieten al lui X.V. a spart geamul lateral faţă stânga şi l-a scos afară pe acesta, care a fost urcat apoi în altă maşină şi transportat la spital.

Fiind audiat la data de 24.09.2013, martorul B.M. a arătat că: este administratorul societăţii care deţine cafeneaua S.; în seara de 24.09.2013 a fost anunţat că X.V. provoacă gălăgie în local, astfel încât a apelat firma de pază SC R. SRL Suceava, fiind trimişi agenţi la faţa locului, care l-au invitat afară din local pe X.V.; din înregistrările video ale firmei de pază, martorul a observat că, după ce a fost scos afară din local, X.V. s-a urcat în autoturismul său BMW cu nr. NT ... H.., pe care l-a condus către Policlinica Târgu Neamţ, pe strada Z., după care s-a întors tamponând frontal autoturismul agenţilor de pază; la faţa locului au venit organele de poliţie.

La data de 24.09.2013 la dosarul cauzei a fost ataşat un CD conţinând o înregistrare video realizată la data de 24.09.2013, la Spitalul Târgu Neamţ.

La data de 24.09.2013 la dosarul cauzei a fost ataşat un card de memorie ce conţine imagini surprinse de camera de supraveghere amplasată la Cafeneaua S. de pe strada Z. din Târgu Neamţ, la data de 24.09.2013, card care a fost primit de la reprezentanţii SC R. SRL Suceava.

Ca urmare a adresei organelor de poliţie din data de 24.09.2013, prin adresa IPJ Neamţ, Serviciul Rutier din data de 30.09.2013 s-a comunicat că numitul X.V. nu figurează în baza automată de date ca fiind posesor de permis de conducere.

Fiind audiat de către procuror, persoana vătămată P.A. (agent principal în cadrul Poliţiei Târgu Neamţ) a declarat că: în seara de 24.09.2013 era de serviciu împreună cu agentul principal Y.B. iar în jurul orei 20.45 au fost sesizaţi de către ofiţerul de serviciu de la Poliţia Târgu Neamţ cu privire la faptul că pe strada Z. din Târgu Neamţ, în faţa barului S., a avut loc o tamponare iar cel vinovat de producerea evenimentului rutier se află la volan, încuiat în autoturism, nedorind să coboare; P.A. şi Y.B. s-au deplasat la faţa locului, constatând că geamul din stânga faţă al respectivului autoturism era spart iar conducătorul auto era întins pe trotuar; P.A. a întrebat nişte persoane care se aflau în acel loc ce s-a întâmplat şi a aflat că acelui conducător auto (fiind vorba despre numitul X.V.) i s-ar fi făcut rău; totodată, P.A. a aflat de la acele persoane că X.V. s-ar fi încuiat în maşină, după care un prieten al său a spart geamul şi l-a scos afară; nişte prieteni ai lui X.V. l-au luat pe acesta cu autoturismul lor şi l-au dus la spital; P.A. şi Y.B. au mers la camera de gardă a Spitalului Târgu Neamţ pentru a proceda la testarea cu aparatul etilotest şi la recoltarea probelor biologice de sânge în ceea ce îl privea pe X.V., întrucât aflaseră că acesta condusese autoturismul respectiv (cel cu geamul spart - cu nr. NT ... H..) pe drumurile publice şi fusese implicat într-o coliziune cu autoturismul BMW cu nr. SV .. R.., aparţinând unei firme de pază, a cărei agenţi îl scoseseră din barul S. cu puţin timp înainte; X.V. a refuzat să fie testat cu aparatul etilotest şi să se supună recoltării probelor biologice; în acea împrejurare, X.V. a început să îl ameninţe pe P.A., spunându-i că va da cu maşina peste el, că îi va rupe picioarele; X.V. a recunoscut în faţa medicului că a consumat în acea seară băuturi alcoolice, însă nu a recunoscut că ar fi condus autoturismul, solicitând să fie aduşi martori care să arate că el a condus; ameninţările adresate de către X.V. au fost de natură să îl alarmeze; solicită tragerea la răspundere penală a lui X.V. pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj, constând în aceea că i-a adresat ameninţări cu acte de violenţă.

Fiind citat de mai multe ori la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamţ în vederea audierii sale, de către procuror, în calitate de martor cu privire la cele întâmplate în seara de 24.09.2013, numitul T.V. nu s-a prezentat, din informaţiile oferite de către SC R. SRL Suceava rezultând că acesta nu mai este angajatul acestei societăţi şi ar fi plecat în străinătate.

Fiind audiat de către procuror, martorul V.L. a declarat că: la data de 24.09.2013 la sediul SC R. SRL Suceava din Fălticeni s-a comunicat că la barul S. din Târgu Neamţ (cu care exista un contract de asigurare a pazei) s-a produs un scandal; astfel, V.L. şi T.V. s-au deplasat cu autoturismul de intervenţie BMW cu nr. SV .. R.. la Târgu Neamţ, ajungând la barul S. de pe strada Z.; ei au intrat în bar şi l-au identificat pe tânărul care crease probleme; V.L. l-a recunoscut pe acel tânăr, întrucât îl mai scosese anterior din alt local unde provocase scandal; el i-a cerut acelui tânăr să iasă afară iar acesta a ieşit; în stradă, acel tânăr i-a spus că nu vrea să plece de acolo întrucât nu a făcut nimic; din local a ieşit şi T.V., dar şi alţi tineri, prieteni cu tânărul scos afară; acei tineri au început să se agite, sărind la ei şi adresându-le ameninţări şi injurii; V.L. şi T.V. s-au apărat, împingându-se cu acei tineri, inclusiv cu cel scos afară; tânărul scos afară s-a urcat apoi într-un autoturism, cu care s-a deplasat pe strada Z. spre Spital, după care a venit înapoi, intrând pe sensul opus şi izbindu-se în autoturismul lor, provocând avarii în partea din faţă; V.L. şi T.V. se aflau pe trotuar, la o distanţă de aproximativ 3 metri de autoturismul lor, împreună cu alte persoane; V.L. a aflat apoi că tânărul care a condus acel autoturism pe strada Z. şi le-a lovit autoturismul se numeşte X.V., zis Catic; după ce s-a izbit în autoturismul lor, X.V. (care se afla singur în autoturismul său) s-a blocat în interior, întinzându-se pe spate; un prieten al său a spart geamul acelui autoturism iar V.L. şi T.V. l-au scos pe X.V. afară; X.V. se afla sub influenţa băuturilor alcoolice; X.V. a fost urcat într-un autoturism al unui prieten şi a fost transportat la spital; în mod cert X.V. a fost cel care a condus acel autoturism pe strada Z. şi s-a izbit în autoturismul lor; nicio altă persoană nu s-a mai aflat în acel autoturism în afară de X.V.; nu cunoaşte ce s-a mai întâmplat ulterior la spital cu X.V..

Fiind audiat de către procuror, martorul B.M. a declarat că: în seara de 24.09.2013 a fost anunţat că la barul S. este gălăgie, acolo fiind un grup în care se afla şi X.V., astfel încât a fost anunţată firma de pază; când el a ajuns în acel loc a văzut maşina firmei de pază tamponată şi o altă maşină în apropiere, cu faţa spre aceasta, fiind tamponată şi ea; la faţa locului se aflau mai multe persoane care spuneau că X.V. se află în maşină, fiind încuiat înăuntru; el a intrat în bar iar clienţii i-au spus că acolo au venit agenţii de pază, care l-au scos afară pe X.V. şi că apoi X.V. s-a urcat în maşină şi a lovit autoturismul firmei de pază; ulterior martorul a ieşit afară din bar iar nişte persoane i-au spus că X.V. a fost scos din maşină şi dus la spital.

SC R. SRL Suceava a comunicat că renunţă la plângerea formulată prin reprezentant O.C. împotriva lui X.V., întrucât a fost recuperat integral prejudiciul cauzat, precum şi că nu se mai constituie parte civilă în cauză.

Fiind audiat de către procuror la data de 05.11.2013, în calitate de învinuit (fiind asistat de către apărător din oficiu, întrucât era arestat preventiv în altă cauză), X.V. a arătat că a luat cunoştinţă de învinuirea care i se aduce, însă nu doreşte în acel moment să dea o declaraţie întrucât este obosit.

Fiind audiat de către procuror la data de 28.11.2013, în calitate de învinuit (fiind asistat de către apărător din oficiu, întrucât era arestat preventiv în altă cauză), X.V. a declarat că: în seara de 24.09.2013 autoturismul său BMW cu nr. NT ... H.. a fost condus de către numitul L.C., care era şoferul lui; L.C. se afla la volanul acelui autoturism atunci când s-a izbit în autoturismul firmei de pază; el nu cunoaşte motivul pentru care L.C. a intrat cu maşina sa în maşina firmei de pază, posibil din cauza faptului că a pierdut controlul volanului; el nu a avut nici un conflict în acea seară cu agenţii de la firma de pază; el nu a condus deloc autoturismul BMW cu nr. NT ... H.. pe strada Z. din Târgu Neamţ în acea seară; el a refuzat recoltarea probelor biologice la spital întrucât nu a condus deloc autoturismul în acea seară iar pasagerii nu sunt obligaţi să dea probe biologice, ci doar şoferii, ceea ce nu era cazul în ceea ce îl priveşte; la spital era în stare de inconştienţă şi este posibil să fi înjurat pe cineva, însă doar aşa, în general, şi nu pe cineva anume - vreun poliţist; solicită să fie audiaţi ca martori numiţii S.M. şi L.C..

Ulterior, X.V. a fost citat în mod repetat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamţ pentru a fi reaudiat în cauză în calitate de suspect şi inculpat, însă acesta nu s-a mai prezentat. În cauză a fost emis şi mandat de aducere al inculpatului X.V. la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamţ pentru a fi audiat în calitate de inculpat însă acesta nu a fost găsit la domiciliu, din verificările efectuate de către organele de poliţie rezultând că X.V. este plecat de mai mult timp.

Martorul S.M. a declarat că: în seara de 24.09.2013 a mers singur la barul S. din Târgu Neamţ, unde s-a întâlnit cu X.V., care se afla acolo împreună cu un băiat cu porecla B. (L.C.); el a plecat apoi de la bar, mergând în oraş pentru a rezolva nişte probleme; când se afla în oraş a fost sunat de un prieten numit Badaric, care i-a spus că este un scandal la barul S., X.V. fiind dat afară de agenţii de pază de la firma RPG; el a mers atunci la barul S. şi a văzut maşinile stricate - maşina firmei RPG şi maşina lui X.V., cu nr. NT ... H..; în maşina cu nr. NT ... H.. se aflau Borcan (L.C.) şi X.V., care erau leşinaţi întrucât agenţii de la firma de pază dăduseră cu spray lacrimogen în maşină; la volan, pe scaunul din stânga faţă, se afla Borcan (L.C.) iar X.V. se afla în spatele maşinii, pe banchetă; martorul a luat o cheie pentru roţi de la agenţii de pază şi a spart geamul din stânga faţă, din dreptul volanului, unde se afla Borcan; martorul şi alte persoane l-au scos din acea maşină pe X.V., pe care l-au transportat la spital; Borcan a fost scos şi el din acea maşină; la spital, X.V. a discutat mai aprins cu un poliţist, însă nu l-a auzit pe X.V. să înjure acel poliţist sau să îi adreseze ameninţări; el a fost dat afară de către asistenta medicală, astfel încât nu cunoaşte împrejurările în care X.V. nu a dorit să îi fie recoltate probe biologice; el nu s-a aflat în barul S. în momentul în care agenţii de pază ai RPG l-au scos afară pe X.V.; el nu a ieşit afară după X.V., după ce acesta a fost scos din local; el nu a avut, împreună cu X.V., niciun conflict cu agenţii de pază de la RPG în faţa barului S.; el nu a văzut cine a condus autoturismul cu nr. NT ... H.. şi s-a izbit în autoturismul firmei de pază; el nu se afla la barul S. în acele momente, venind acolo ulterior, când maşinile erau deja avariate iar X.V. şi Borcan se aflau în autoturismul cu nr. NT ... H..; ulterior, X.V. i-a spus că la volanul autoturismului cu nr. NT ... H.. a fost în acea seară Borcan, care a dat peste maşina firmei de pază, întrucât a avut un conflict cu agenţii; el ştie că autoturismul cu nr. NT ... H.. îi aparţine lui X.V., fiind cumpărat de la un băiat din oraş.

Fiind audiat de către procuror, martorul L.C. a declarat că: în seara de 24.09.2013 a plecat din comuna Grumăzeşti, jud. Neamţ, unde stă efectiv X.V., împreună cu acesta şi cu Z.B., cu autoturismul cu nr. NT ... H.., aparţinând lui X.V.; L.C. a condus autoturismul cu nr. NT ... H.. până în Târgu Neamţ, fiind şoferul lui X.V. în mod obişnuit; ei au mers la barul S. din Târgu Neamţ, unde L.C. a consumat cafea şi suc iar X.V. şi Z.B. au consumat băuturi alcoolice; la un moment dat, L.C. a mers la toaletă iar când a revenit nu l-a mai văzut pe X.V. în bar, astfel încât a ieşit afară să îl caute; afară, el l-a văzut pe X.V., care înjura pe cineva; L.C. s-a urcat în autoturismul cu nr. NT ... H.., care se afla în parcare, luându-l cu el şi pe X.V., pentru a nu se isca un scandal mai mare; X.V. s-a urcat în partea dreaptă faţă, lângă el, care era la volan; X.V. i-a spus că nu vede întrucât cineva i-a dat cu spray în ochi; L.C. a pornit motorul şi a ieşit cu autoturismul în stradă, plecând spre spital; când a vrut să intre pe o străduţă a văzut că vine o altă maşină pe acolo, fiind sens unic, astfel încât a dat autoturismul înapoi, a accelerat şi a revenit spre barul S., vrând să treacă mai încolo, pentru a găsi o altă stradă pentru a se întoarce în oraş; când aproape a ajuns la barul S., întrucât în autoturism mirosea a spray lacrimogen foarte tare iar el era speriat, a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens şi în maşina unei firme de pază, care se afla în faţa barului; el era la volanul autoturismului cu nr. NT ... H.. atunci când acesta a intrat în coliziune cu autoturismul firmei de pază în faţa barului S.; nu este adevărat că X.V. ar fi condus în acele momente autoturismul cu nr. NT ... H.., acesta aflându-se în autoturism, însă în partea din dreapta faţă, ca pasager; a auzit că ulterior un prieten al lui X.V. a plătit daunele produse de el (de L.C.), din greşeală, autoturismului firmei de pază; după producerea impactului între cele două autoturisme, X.V. a ajuns cumva pe bancheta din spate, spunând că nu vede şi că îl ustură ochii; un prieten de al lor, S.M., a spart geamul de la şofer, unde era el şi l-a scos afară, de fapt el a ieşit singur pe geam; apoi, S.M. l-a scos pe X.V. din autoturism, trăgându-l de pe bancheta din spate; apoi, X.V. a fost urcat într-o altă maşină şi dus la spital; el nu a intrat deloc la spital şi nu ştie ce s-a întâmplat acolo în continuare; în acea seară X.V. nu s-a urcat deloc la volanul autoturismului cu nr. NT ... H.., care a fost condus tot timpul de el (de L.C.); Z.B. nu s-a urcat în autoturism, observând cele întâmplate din parcarea barului S.

 Martorul Z.B. a declarat că: în seara de 24.09.2013 a plecat din comuna Grumăzeşti, jud. Neamţ, împreună cu X.V. şi cu L.C., cu autoturismul cu nr. NT ... H.., pe care îl conducea L.C.; ei au ajuns în Târgu Neamţ şi au mers la barul S. de pe strada Z.; acolo el şi X.V. au băut vodcă iar L.C. a băut o cafea; când ei se aflau în bar, acolo au venit nişte agenţi de la o firmă de pază, care l-au scos afară pe X.V.; el a ieşit afară să vadă ce se întâmplă cu X.V. iar L.C. a venit afară mai târziu; agenţii de la firma de pază îi spuneau lui X.V. că nu poate să stea în barul respectiv; L.C. a ieşit şi el afară şi i-a spus lui X.V. să se urce în autoturism şi să plece de acolo, pentru a nu fi scandal; L.C. s-a urcat la volan iar X.V. s-a urcat în spate, după care autoturismul a ieşit în stradă şi a plecat spre spital; autoturismul nu a fost oprit deloc în stradă iar X.V. şi L.C. nu au mai coborât; el nu a apucat să se urce în autoturism cu X.V. şi L.C., rămânând în faţa barului; autoturismul în care se aflau X.V. şi L.C. a plecat spre spital, după care în câteva minute s-a întors spre bar şi a intrat în maşina firmei de pază; el crede că L.C. a pierdut controlul volanului, fără a şti din ce motiv, şi a intrat în autoturismul firmei de pază; agenţii de la firma de pază au deschis geamul de la şofer şi au dat cu spray în autoturism iar X.V. şi L.C. au blocat portierele şi au rămas înăuntru; el l-a sunat pe S.M., care a venit acolo şi a spart geamul autoturismului, după care L.C. a fost scos afară de pe scaunul şoferului iar X.V. a fost scos afară de pe bancheta din spate; X.V. a fost dus apoi la spital; nu este adevărat că în acea seară X.V. ar fi fost la volanul autoturismului atunci când acesta s-a izbit în maşina firmei de pază; atunci la volan se afla L.C.; X.V. era foarte beat şi nu ar fi putut să conducă autoturismul; ulterior, Z.B. şi S.M. s-au întâlnit cu un reprezentant al firmei de pază şi au achitat 2500 lei pentru avariile produse autoturismului acesteia iar reprezentantul firmei de pază le-a spus că nu vor mai fi probleme.

În ceea ce priveşte CD-ul conţinând o înregistrare video realizată la data de 24.09.2013, la Spitalul Târgu Neamţ, cu ocazia conducerii lui X.V. la această unitate în vederea recoltării probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei, s-a procedat la vizionarea acestui CD, ocazie cu care s-a întocmit un proces-verbal, fiind constatate următoarele: X.V. refuză să îi fie recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, negând că s-ar fi aflat la volanul autoturismului în acea seară şi solicitând să fie aduşi martori- agenţii de la RPG- să spună că el a condus; X.V. i se adresează agentului principal P.A. : „Primul în care mă izbesc tu eşti… impact de ăla, mortal îţi fac…nu crezi? Eu îţi promit… dar nu trebuie să mă izbesc, te găsesc eu aşa… şi ne izbim unul de altul…sau poate te arunci într-un gard şi îţi rupi piciorul în două-trei locuri şi mai poţi să fii poliţai, cine ştie?”.

În ceea ce priveşte cardul de memorie ce conţine imagini surprinse de camera de supraveghere amplasată la Cafeneaua S. de pe strada Z. din Târgu Neamţ la data de 24.09.2013, s-a procedat la vizionarea conţinutului acestui card de memorie, ocazie cu care s-a întocmit un proces-verbal, fiind constatate următoarele: X.V. este scos afară din local de către agenţii de pază ai RPG, fiind îndepărtat de Cafeneaua S. şi dus până în stradă; numitul S.M. iese şi el din local, după care, împreună cu X.V., discută cu agenţii RPG; autoturismul BMW cu nr. NT ... H.. este condus cu spatele până în stradă de către L.C.; apoi, L.C. coboară din autoturism, din partea stângă, de la volan şi priveşte spre X.V. şi S.M.; în urma discuţiilor începe o altercaţie între X.V. şi S.M. şi agenţii RPG; apoi, X.V. şi S.M. continuă discuţiile cu agenţii RPG iar în stradă, în apropierea lui X.V. şi S.M. şi a autoturismului BMW cu nr. NT ... H.., se află L.C. şi o altă persoană, care asistă la ce se întâmplă; la un moment dat, X.V. se îndreaptă rapid spre autoturismul BMW cu nr. NT ... H.., aflat în imediata apropiere şi se urcă în acesta pe partea stângă, la volan; autoturismul BMW cu nr. NT ... H.. se deplasează cu spatele spre înapoi, spre autoturismul BMW cu nr. SV .. R.. aparţinând SC R. Suceava (aflat în afara razei camerei de supraveghere), după care se deplasează înainte, în partea dreaptă, pe strada Z., ieşind din raza camerei de supraveghere; în autoturismul BMW cu nr. NT ... H.. nu se mai urcă nimeni- S.M., L.C. şi cealaltă persoană rămân în stradă; S.M. şi cealaltă persoană se află, după plecarea autoturismului BMW cu nr. NT ... H.., în faţa Cafenelei S. iar L.C. se află pe trotuarul opus; în foarte scurt timp autoturismul BMW cu nr. NT ... H.. revine din direcţia în care plecase, spre Cafeneaua S., în viteză, pătrunzând pe contrasens şi îndreptându-se spre zona în care se află autoturismul BMW cu nr. SV .. R.. aparţinând SC R. Suceava; persoane aflate în acel loc aleargă spre zona respectivă; S.M. se îndreaptă către autoturismul BMW cu nr. SV .. R.. aparţinând SC R. Suceava, însă este îndepărtat de către agenţii acestei firme, care aleargă după el; S.M. aleargă în partea dreaptă, pe strada Z., ieşind din raza camerei de supraveghere; L.C. se află în continuare pe trotuarul opus; mai multe persoane transportă cu braţele ceva (pe X.V.), pe care îl depun jos, în faţa Cafenelei S., pe marginea străzii; la faţa locului soseşte o autospecială a organelor de poliţie, având girofarurile în funcţiune; X.V. este urcat într-un autoturism aflat în parcarea din faţa Cafenelei S., care se îndreaptă apoi pe strada Z. spre Spitalul Târgu Neamţ; autoturismul respectiv este urmat în scurt timp în aceeaşi direcţie de autospeciala organelor de poliţie.

Din coroborarea mijloacelor de probă administrate în cauză rezultă că la data de 24.09.2013 inculpatul X.V. a condus autoturismul BMW cu nr. NT ... H.. pe strada Z. din Târgu Neamţ, jud. Neamţ fără a poseda permis de conducere, ocazie cu care a acroşat cu intenţie autoturismul cu nr. SV .. R.. aparţinând SC R. SRL Suceava, pe care l-a avariat, după care, fiind condus la Spitalul Târgu Neamţ, a refuzat să se supună recoltării probelor biologice (recunoscând că a consumat alcool dar susţinând că nu a condus vreun autovehicul în acea seară), în aceeaşi împrejurare adresând ameninţări cu acte de violenţă organelor de poliţie care îl conduseseră la spital (agentului principal P.A.).

Se va dispune condamnarea inculpatului X.V., pentru săvârşirea infracţiunilor: de conducere a unui vehicul pe drumurile publice, fără a poseda permis de conducere – art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 R la 1 an închisoare; refuz de a se supune recoltării probelor biologice - 87 alin. 5 din OUG nr. 195/2002 R, la 2 ani închisoare şi ultraj prev. de art. 239 alin. 1 şi 5 C.pen. anterior – la 1 an şi 6 luni închisoare.

De asemenea instanţa constată că infracţiunile pentru care se va dispune condamnarea inculpatului în prezenta cauză sunt concurente cu infracţiunile pentru care s-a dispus condamnarea aceluiaşi inculpat prin sentinţa penală nr. 119/03.04.2014 pronunţată de Judecătoria Tg. Neamţ, definitivă prin decizia penală 959/08.12.2014 a Curţii de Apel Bacău şi cu infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală pronunţată la data de 19.06.2014 în dosarul nr 1xxx/2014 de către Tribunalul Monocratic Composition of Udine – Italia, definitivă la data de 19.10.2014 la o pedeapsă cu închisoarea de 1 an pentru săvârşirea la data de 28.05.2014 a infracţiunii de furt

Pentru a se putea da însă, în speţa de faţă, eficienţă dispoziţiilor legale române, privind pluralitatea de infracţiuni sub forma concursului de infracţiuni este necesar ca hotărârea penală pronunţată de instanţele italiene, respectiv hotărârea Tribunalul Monocratic Composition of Udine – Italia definitivă la data de 19.06.2014 în dosarul nr. 1xxx/2014 prin care acelaşi inculpat a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 1 an cu suspendarea executării, pentru săvârşirea infracţiunii de furt, să-şi producă efectele pe teritoriul satului român (ceea ce implică recunoaşterea de către autorităţile judiciare române a hotărârii penale pronunţate de instanţele penale italiene), adică să fie recunoscută pe teritoriul statului român.

În aceste condiţii, instanţa urmează a analiza în continuare dacă, în cadrul cererii de contopire de pedepse, poate fi recunoscută, pe cale incidentală, hotărârea penala pronuntata de Tribunalul Monocratic Composition of Udine – Italia definitivă la data de 19062014 în dosarul nr. 1xxx/2014. În ce priveşte recunoaşterea pe cale incidentală a hotărârii penale a Tribunalul Monocratic Composition of Udine – Italia sunt aplicabile, în drept, dispoziţiile art.134 din Legea nr.302/2004, privind cooperarea judiciara internaţională în materie penala, republicata, conform cărora: "Recunoaşterea se poate face pe cale incidentală în cadrul unui proces penal în curs, de către procuror în faza de urmărire penală sau de către instanţa în faţa căreia cauza este pendinte";.

Instanţa constată că, în speţă, nu este incident niciunul dintre motivele de nerecunoaştere sau de neexecutare a hotărârii enumerate în conţinutul art. 241 din Legea nr. 302/2004 şi că nu există de asemenea nici un alt impediment de natură a atrage inadmisibilitatea prezentei sesizări, fiind îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege pentru admiterea acesteia.

 Va descontopi sentinţa penală nr. 119/xx.xx.2014 pronunţată de Judecătoria Tg. Neamţ, definitivă prin decizia penală 959/xx.xx.2014 a Curţii de Apel Bacău, definitivă la data de 08.12.2014 în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor, urmând ca în baza art. 36 alin.2 C.pen. anterior să contopească cele şase pedepse, să revoce suspendarea hotărârii penale aplicată de instanţa italiană, să aplice pedeapsa cea mai grea, să menţină sporul de pedeapsă aplicat prin decizia penală 959/xx.xx.2014 a Curţii de Apel Bacău, urmând ca din pedeapsa rezultantă să se deducă perioada executată (reţinere şi arest preventiv)

 Instanţa va interzice exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi b Cod penal din 1969, în condiţiile şi pe durata prevăzute de art.71 alin.2 Cod penal din 1969.

Se va lua act că P.A., parte vătămată nu s-a constituit parte civilă şi va obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat.