Furt calificat

Hotărâre 768 din 24.05.2016


Deliberând asupra cauzei penale de faţǎ, constatǎ urmǎtoarele:

I. Situaţia de fapt şi încadrarea juridicǎ reţinutǎ prin rechizitoriu

Prin rechizitoriul din data de 29.02.2016 al Parchetului de pe lângǎ Judecǎtoria Bacǎu în dosar nr. X înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. 2229/180/2016 la data de 29.02.2016 s-a dispus trimiterea în judecatǎ a inculpatului T pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- furt calificat prevǎzut de art. 228, alin. 1, art. 229, alin.1, lit. b şi d, alin. 2, lit. b C. pen. cu aplicarea art. 35, alin. 1 C. pen. şi art. 113, alin. 3 C. pen. (persoană vătămată I fapte din data de 16.06.2015, 30.08.2015, 17.09.2015, 19.01.2016 şi 05.02.2016);

- furt calificat prevǎzut de art. 228, alin. 1, art. 229, alin.1, lit. d, alin. 2, lit. b C. Pen. cu aplicarea art. 113, alin. 3 C. pen. (persoană vătămată B faptă din data de 14.09.2015);

- furt calificat prevǎzut de art. 228, alin. 1, art. 229, alin.1, lit. d cu aplicarea art. 35, alin. 1 C. pen. şi art. 113, alin. 3 C. pen. (persoană vătămată B fapte din data de 29.08.2015 şi 17.09.2015);

- furt calificat , faptă prev. de art. 228 alin.1, art.229 alin.1 lit.b şi d, alin.2 lit.b din C. Penal cu aplic. art. 113 alin.3 din C.penal (persoană vătămată Bfaptă din data de 21.10.2015 );

- furt calificat prevǎzut de art. 228, alin. 1, art. 229, alin.1, lit. b şi d, alin. 2, lit. b C. pen. cu aplicarea art. 113, alin. 3 C. pen. (persoană vătămată N faptă din data de 13.10.2015);

- furt calificat prevǎzut de art. 228, alin. 1, art. 229, alin.1, lit. b şi d, alin. 2, lit. b C. pen. cu aplicarea art. 35, alin. 1 C. pen. şi art. 113, alin. 3 C. pen. (persoană vătămată M fapte din data de 01.11.2015 şi 31.01.2016);

- furt calificat prevǎzut de art. 228, alin. 1, art. 229, alin.1, lit. b şi d, alin. 2, lit. b C. Pen. cu aplicarea art. 113, alin. 3 C. pen. (persoană vătămată B faptă din data de 16.01.2016);

- furt calificat prevǎzut de art. 228, alin. 1, art. 229, alin.1, lit. b şi d C. pen. cu aplicarea art. 113, alin. 3 C. pen. (persoană vătămată B faptă din data de 16.01.2016);

- furt calificat prevǎzut de art. 228, alin. 1, art. 229, alin.1, lit. b şi d, alin. 2, lit. b C. pen. cu aplicarea art. 35, alin. 1 C. pen. şi art. 113, alin. 3 C. pen. (persoană vătămată P fapte din 29.01.2016 şi 04.02.2016);

- furt calificat prevǎzut de art. 228, alin. 1, art. 229, alin.1, lit. b şi d, alin. 2, lit. b C. pen. cu aplicarea art. 113, alin. 3 C. pen. (persoană vătămată C din data de 08.02.2016), toate cu aplicarea art. 38, alin. 1 C. pen.

Pentru dovedirea situaţiei de fapt au fost administrate urmǎtoarele mijloace de probǎ în cursul urmǎririi penale: declaraţie inculpat (vol. II f. 69-167 d.u.p.); declaraţie martori (vol. II f. 168 -190 d.u.p.); declaraţie persoane vătămate (f. 100-101, 107, 119, 125, 130-131, 148, 161, 174, 186-188, 202-203, 214-215, 226-233, 238, 255-256 d.u.p.); proces verbal recunoaştere bunuri (vol. II f. 61-68 d.u.p.); procese verbale cercetare la faţa locului şi planşe foto (f. 98-99, 104- 106, 110-118, 122-124, 128-129, 134-147, 151-160, 166-173, 179-185, 192-201, 207-213, 220-225, 230-232, 242-254 d.u.p.); procese verbale de efectuare a percheziţiilor domiciliare (vol. II f. 42-60 d.u.p.); procese verbale efectuare reconstituire (vol. II f. 194 -264 d.u.p.); dovezi ridicare-predare bunuri (vol. II f. 264-275 d.u.p.); rapoarte de expertiză criminalistică dactiloscopică (vol. II f. 8-41 d.u.p.).

Inculpatul T a fost trimis în judecatǎ în stare de arest preventiv întrucât prin Încheierea de şedinţă nr. 102/2016 din data de 11.02.2016 a judecǎtorului de drepturi şi libertǎţi din cadrul Judecǎtoriei Bacău în dosarul nr. 1256/180/2016 a fost admisă propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău şi s-a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru o perioadă de 30 de zile, de la data de 11.02.2016 şi până la 11.03.2016, inclusiv, fiind emis în acest sens Mandatul de Arestare Preventivă nr. X/UP/11.02.2016.

II. Camera preliminarǎ

Mǎsura arestǎrii preventive a inculpatului a fost menţinutǎ ulterior, pe toatǎ durata procedurii de camerǎ preliminarǎ.

Prin Încheierea de şedinţǎ din data de 22.03.2016 judecǎtorul de camerǎ preliminarǎ a dispus începerea judecǎrii cauzei, constatând legalitatea sesizǎrii instanţei, a administrǎrii probelor şi a efectuǎrii actelor de urmǎrire penalǎ privindu-l pe inculpatul T

De asemenea, judecǎtorul de camerǎ preliminarǎ a constat cǎ nu au fost formulate cereri ori invocate excepţii de cǎtre inculpat sau apǎrǎtorul acestuia cu privire la legalitatea administrǎrii probelor şi a efectuǎrii actelor de cǎtre organele de urmǎrire penalǎ.

III. Desfǎşurarea cercetǎrii judecǎtoreşti

Prezent la judecarea cauzei, instanţa i-a adus la cunoştinţǎ inculpatului învinuirea care i se aduce prin actul de sesizare al instanţei, precum şi faptul cǎ are dreptul sǎ nu facǎ nici o declaraţie, cǎ tot ce declarǎ poate fi folosit şi împotriva sa, iar dacǎ acceptǎ sǎ dea declaraţii are obligaţia sǎ spunǎ tot ce ştie cu privire la învinuirile care i se aduc.

La termenul de judecatǎ din data de 05.04.2016, fiind prezent la judecarea cauzei, în prezenţa apǎrǎtorului desemnat din oficiu, inculpatul T a arǎtat cǎ recunoaşte în totalitate învinuirea ce i se aduce şi cǎ nu solicitǎ administrarea unui alt probatoriu.

Deşi dispoziţiile art. 396, alin. 10 C. proc. pen. nu sunt aplicabile pentru inculpaţii minori întrucât acestora nu li se aplicǎ pedepse, ci doar mǎsuri educative, instanţa a luat act de manifestarea de voinţǎ a inculpatului şi a fǎcut aplicarea prevederilor art. 374, alin. 7 C. proc. pen., ce prevǎd cǎ „probele administrate în cursul urmǎririi penale şi necontestate de cǎtre pǎrţi nu se readministreazǎ în cursul cercetǎrii judecǎtoreşti. Acestea sunt puse în dezbaterea contradictorie a pǎrţilor şi sunt avute în vedere de instanţǎ la deliberare.”

Astfel, cu privire la manifestarea de voinţǎ a inculpatului în sensul judecǎrii cauzei fǎrǎ readministrarea probatorilui, instanţa reţine cǎ unul dintre principiile care stau la baza procedurii penale, astfel cum este statuat în cuprinsul art. 6 paragraf 1 din Convenţia Europeanǎ a Drepturilor Omului îl constituie dreptul la judecarea în mod echitabi şi într-un termen rezonabil al cauzei, iar conform art. 3, lit. d din Convenţia europeanǎ, referitor la drepturile persoanelor acuzate, se prevede cǎ acestea pot: „sǎ întrebe sau sǎ solicite audierea martorilor acuzǎrii şi sǎ obţinǎ citarea şi audierea martorilor apǎrǎrii în aceleaşi condiţii ca şi martorii acuzǎri”.

În atare situaţie, în prezenţa declaraţiei de recunoaştere a învinuirii, de însuşire a probelor administrate în cursul urmǎririi penale şi a solicitǎrii de a fi judecat doar pe baza acestora, fǎrǎ administrare de probatorii noi, ori de readiministrare în mod nemijlocit de cǎtre instanţa de judecatǎ a probatoriului din cursul urmǎririi penale, inculpatul nu va putea reclama ulterior vǎtǎmarea drepturilor la un proces echitabil sau încǎlcarea dreptului la apǎrare (Cauza Brandstetter contra Austriei – hotǎrârea CEDO din 28 august 1991).

La dosarul cauzei a fost ataşat şi referatul de evaluare cu privire la inculpatul minor T, obligatoriu conform prevederilor art. 506, alin. 2 C. proc. Pen.

Totodatǎ, persoanele vǎtǎmate prezente la termenul din data de 05.04.2016 s-au constituit pǎrţi civile în prezenta cauzǎ, declaraţiile acestora în acest sens fiind ataşate la dosarul cauzei.

IV. Situaţia de fapt reţinutǎ de instanţǎ

Având în vedere cǎ pe parcursul desfǎşurǎrii procedurii de camerǎ preliminarǎ nu au fost invocate excepţii cu privire la legalitatea administrǎrii probelor, cǎ în cursul judecǎţii nu au fost contestate probele şi nici nu s-a propus administrarea unor noi probe, iar inculpatul a recunoscut sǎvârşirea infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecatǎ, instanţa urmeazǎ a reţine aceeaşi situaţie de fapt precum cea indicatǎ în actul de sesizare.

1.a) Astfel, instanţa reţine cǎ la data de 16.06.2015 la Poliţia Municipiului Bacău a fost înregistrat sub nr. 485799 procesul verbal de sesizare din oficiu, în urma apelului la S.N.U.A.U. 112 al numitei B care reclamă faptul ca la aceeaşi dată în intervalul orar 18.45 – 20.30, persoane necunoscute au pătruns în curtea imobilului numitei I din com. Mărgineni, sat. Baraţi, jud. Bacău, prin escaladarea gardului împrejmuitor, de unde au sustras un număr de 3 găini şi 5 pui de găină din două coteţe situate în spatele imobilului.

Din ansamblul materialului probator legal administrat în cursul urmǎririi penale, coroborat cu declaraţia de recunoaştere a inculpatului, reiese cǎ în luna iunie 2015 la data de 16.06.2015 inculpatul T a luat hotărârea de a sustrage bunuri de la locuinţa persoanei vătămate I pentru a face rost de bani fiind ziua sa de naştere.

Astfel în jurul orelor 18,30 după ce persoana vătămată a plecat de la domiciliu, acesta a mers pe strada din spatele casei respectiv pe str. Prunului şi de aici a sărit gardul în curtea lui I, dupǎ care a mers la un şopron din curte de unde a luat un sac de rafie, iar ulterior a mers la poiata cu păsări din spatele casei. A intrat în poiata unde se aflau păsările care se strânseseră deoarece se înserase şi de aici a sustras un număr de 3 păsări una albă, una roşcată şi una neagră şi un număr de 5 pui de găină de circa jumătate de kilogram, pui care se aflau separat de restul găinilor. Păsările sustrase le-a pus în sacul de rafie după care a părăsit curtea sărind gardul în stradă în str. Prunului. A plecat pe stradă având sacul cu păsări în spate şi a mers prin curtea casei de copii. Inculpatul lăsat sacul cu păsări într-un şanţ şi a mers acasă de unde a luat bicicleta după care s-a deplasat la centrul de colectare fier vechi din satul Baraţi unde a vândut păsările numitului S fără a-i spune acestuia de unde provin bunurile vândute.

Cu suma de bani obţinută a mers în municipiul Bacău unde s-a distrat la un bar fiind ziua acestuia. Ulterior inculpatul a luat legătura cu naşul său de botez, P, din com. Măgura, sat Măgura, jud. Bacău căruia i-a spus că are nevoie de 4 găini. Acesta i-a adus găinile acasă şi în schimbul acestora l-a ajutat ulterior la muncă. Găinile primite de la P le-a dus şi le-a aruncat într-o seară peste gard în curtea lui I.

1.b) La data de 30.08.2015 la Poliţia Municipiului Bacăua fost înregistrat sub nr. 486039 procesul verbal de consemnare a plângerii numitei I, care reclamă faptul ca la aceeaşi dată în intervalul orar 09.20 – 10.30, persoane necunoscute au pătruns în imobilului său din com. Mărgineni, sat. Baraţi, jud. Bacău, prin escaladarea gardului împrejmuitor, spargerea geamului şi forţarea unei uşi de unde au sustras suma de 200 de lei.

Din ansamblul materialului probator legal administrat în cursul urmǎririi penale, coroborat cu declaraţia de recunoaştere a inculpatului, reiese cǎ în luna august 2015 respectiv pe data de 30.08.2015, inculpatul T luat hotărârea să sustragă bunuri de la locuinţa numitei I de unde mai sustrăsese anterior păsări. Acesta cunoştea faptul că în cursul dimineţii persoana vǎtǎmatǎ merge la biserica catolică din satul Baraţi.

Astfel, după ce a observat că persoana vătămată a plecat de acasă, a mers la locuinţa acesteia unde a pătruns în curte prin escaladarea gardului din partea din spate apoi a mers la o fereastră  din spatele imobilului unde a spart geamul, a escaladat fereastra şi a intrat în casă într-un hol. A căutat sume de bani în locuinţă şi a găsit suma totală de 200 lei, pe care a sustras-o, dupǎ care a părăsit imobilul prin acelaşi loc pe unde a intrat şi a plecat la domiciliu. Seara a mers la discoteca din comuna Luizi Călugăra unde a cheltuit suma de bani sustrasă pe băuturi alcoolice şi ţigări.

Cu ocazia cercetării la faţa locului au fost prelevate şi ridicate fragmente de urme papilare. Prin raportul de expertiză criminalistică dactiloscopică cu nr. 390002 din 23.10.2015 se concluzionează că: „ urmele papilare ilustrate în foto 12, 13, 14, 15, respectiv două  dintre cele cinci urme ilustrate în foto 16 din planşa fotografică de la cercetarea la faţa locului au fost create de T. Celelate trei urme papilare ilustrate în foto 16 din planşa fotografică de la cercetarea la faţa locului nu prezintă suficiente detalii caracteristice pentru identificarea dactiloscopică a persoanei care le-a creat, fapt pentru care nu rămân în evidenţă.”

1.c) La data de 17.09.2015 la Poliţia Municipiului Bacău a fost înregistrat sub nr. 486069 procesul verbal de sesizare din oficiu, în urma apelului la S.N.U.A.U. 112 al numitei B, care reclamă faptul ca la aceeaşi dată în intervalul orar 19.00 – 20.00, numitul T a pătruns prin efracţie în locuinţa numiteiI din com. Mărgineni, sat. Baraţi, jud. Bacău, de unde a sustras un număr de aproximativ 10 borcane de dulceaţă.

Din ansamblul materialului probator legal administrat în cursul urmǎririi penale, coroborat cu declaraţia de recunoaştere a inculpatului, rezultǎ cǎ la data de 17.09.2015 inculpatul s-a hotărât să sustragă din nou bunuri de la locuinţa persoanei vătămate I. Astfel, pe timp de noapte, a mers la locuinţa acesteia, care nu era acasă fiind plecată la biserică. A escaladat gardul din spatele imobilului pe unde pătrunsese şi în alte rânduri după care a mers la imobil şi a intrat în casă prin îndepărtarea foliei de plastic de la fereastră. A intrat în hol şi de aici a forţat uşa care era asigurată cu zăvoare şi a intrat în casă, a mers în cămară de unde a sustras de pe un raft mai multe borcane cu gem şi dulceaţă. Inculpatul a pus toate borcanele într-o sacoşă pe care a găsit-o în cămară după care a plecat prin acelaşi loc pe unde venise şi a mers acasă unde a ascuns borcanele de dulceaţă pentru a nu fi văzut de mama sa. Borcanele cu dulceaţă şi gem le-a consumat după comiterea faptei. 

1.d) La data de 19.01.2016 la Poliţia Municipiului Bacău – Post de Poliţie Mărgineni a fost înregistrat sub nr. 495080 procesul verbal de consemnare a plângerii numitei I, care reclamă faptul ca la aceeaşi dată în intervalul orar 17.00 – 18.00, persoane necunoscute au pătruns în imobilului său din com. Mărgineni, sat. Baraţi, jud. Bacău, prin escaladarea gardului împrejmuitor şi forţarea geamului de unde au sustras cantitatea de 10 litri de vin şi un telefon mobil.

Din ansamblul materialului probator legal administrat în cursul urmǎririi penale, coroborat cu declaraţia de recunoaştere a inculpatului, rezultǎ cǎ în data de 19.01.2016 în jurul orelor 17,30 observând că persoana vătămată I, a plecat de acasă pentru a merge la biserică inculptaul T s-a hotărât să sustragă bunuri de la locuinţa acesteia.

În acest scop, inculpatul a mers la imobilul persoanei vătămate unde a sărit gardul în curte prin spatele casei dinspre str.Prunului după care a luat-o printre gard şi casă şi a ajuns în dreptul unei ferestre în două canate, unde sticla de la unul dintre geamuri era spartă. A împins geamul care s-a deschis în interior şi întrucât în dreptul geamului era o plasă de fier aceasta a căzut. Inculpatul a intrat pe geam în magazie, iar de aici a intrat în camera din partea stângă în dormitor, unde a căutat prin cameră sume de bani dar nu a găsit, iar sub perna de pe pat a găsit un telefon mobil model vechi marca Nokia pe care l-a sustras. Deoarece a văzut pe geam că lumea iese de la bisericǎ a părăsit imobilul prin acelaşi loc închizând geamul şi aşezând plasa de fier la loc.

Telefonul mobil sustras o fost identificat la locuinţa inculpatului cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de 10.01.2016, acesta fiind predat persoanei vătămate.

1.e) La data de 06.02.2016 la Poliţia Municipiului Bacău - Post de Poliţie Mărgineni a fost înregistrat sub nr. 495109 procesul verbal de sesizare din oficiu, în urma apelului la SNUAU 112 al numitei B, care reclamă faptul ca la aceeaşi dată în noaptea de 05/06.02.2016, persoane necunoscute au pătruns în curtea imobilului numitei I din com. Mărgineni, sat. Baraţi, jud. Bacău, prin escaladarea gardului împrejmuitor şi au încercat să-i sustragă bunuri.

Din ansamblul materialului probator legal administrat în cursul urmǎririi penale, coroborat cu declaraţia de recunoaştere a inculpatului, rezultǎ cǎ în seara zilei de 05.02.2016 în jurul orelor 18,30 inculpatul T a luat hotărârea să sustragă din nou bunuri de la locuinţa vecinei mele I. Astfel a mers la locuinţa acesteia cunoscând faptul că nu se află acasă fiind plecată la biserică. A sărit gardul în curtea imobilului dinspre str. Prunului şi a mers în partea din spate unde a rupt folia de naylon de la geam şi a încercat să deschid geamul. Nu a reuşit să pătrundă în locuinţă şi astfel a părăsit curtea imobilului fără a mai sustrage bunuri.

2. La data de 15.09.2015 la Polia Municipiului Bacău a fost înregistrat sub nr. 486055 procesul verbal de consemnare a plângerii penale a numitei B, care reclamă faptul că la data de 14.09.2015 numitul T a intrat în locuinţa mamei sale din sat. Baraţi, com. Mărgineni, jud. Bacău, de unde a sustras cantitatea de 36 de litri de ţuică.

Din ansamblul materialului probator legal administrat în cursul urmǎririi penale, coroborat cu declaraţia de recunoaştere a inculpatului, rezultǎ cǎ în data de 14.09.2015 inc.ulptaul s-a hotărât să sustragă bunuri de la locuinţa lui Bibire Virginia care locuieşte pe str.Bisericii din satul Baraţi despre care cunoştea faptul că deţine în locuinţă băuturi alcoolice, respectiv ţuică. Acesta a mers la locuinţa persoanei vătămate, unde a pătruns în curte prin escaladarea gardului din partea din spate, după care a mers la fereastra locuinţei unde a forţat geamul care s-a deschis. A pătruns în casă pe acea fereastră şi a intrat apoi într-o cameră unde erau depozitate mai multe recipiente din plastic respectiv bidoane cu capacitatea de 10 litri şi 2,5 litri în care se afla ţuică. A încărcat toate bidoanele de 2,5 litri într-o sacoşă din material textil, iar bidoanele de 10 litri le-a luat în mână. A sustras în total cantitatea de 30 litri de ţuică, după care a părăsit imobilul tot prin locul pe unde intrase şi a plecat la domiciliu. Inculpatul a ascuns bidoanele cu ţuică într-un loc din apropierea locuinţei sale, unde se depozitează gunoaiele, iar la odatǎ ulterioarǎ a vândut cantitatea de ţuică unui cetăţean necunoscut de pe raza comunei, pentru care a primit suma de circa 450 lei. Persoanei căreia i-a vândut cantitatea de ţuică nu i-a spus că ţuica este sustrasă şi i-a spus că o are de la o persoană unde a lucrat ca zilier. Suma de bani primită a cheltuit-o în municipiul Bacău pe ţigări, băuturi alcoolice şi produse alimentare. Inculpatul i-a povestit despre sustragerea ţuicii numitlui B zis J

3.a) La data de 29.08.2015 la Poliţia Municipiului Bacău a fost înregistrat sub nr. 486038 procesul verbal de sesizare din oficiu cu privire la faptul că la data de 29.08.2015 numitul T a intrat în locuinţa numitului B din sat Baraţi com. Mărgineni, jud. Bacău, de unde a sustras un număr de 9 găini.

Din ansamblul materialului probator legal administrat în cursul urmǎririi penale, coroborat cu declaraţia de recunoaştere a inculpatului, rezultǎ cǎ în data de 29.08.2015 într-o dimineaţă inculpatul a luat hotărârea să meargă la locuinţa peersoanei vătămate, B, care locuieşte pe str. Bisericii din satul Baraţi pentru a sustrage păsări. Inculpatul a luat asupra sa o sacoşă mare din rafie şi a plecat către această locaţie, iar când a ajuns a intrat în curte sărind gardul şi pe o poartă din partea din spate a intrat în curtea interioară a casei, după care a mers la poiata cu păsări de unde a sustras un număr de 9 păsări pe care le-a pus în geanta de rafie pe care o avea pregătită în acest sens.

După ce a sustras păsările a plecat prin grădina din spatele casei prin locul pe unde venise şi a lăsat geanta într-un loc retras după care a revenit în curtea persoanei vătămate, cu scopul de mai sustrage bunuri repectiv, nişte cabluri electrice cu cupru. Nu a găsit cablurile electrice şi în acel moment, în timp ce era în curte a fost surprins de proprietar, care l-a recunoscut şi l-a întrebat ce caută. Inculpatul i-a răspuns că a văzut porcul liber prin ogradă şi din această cauză a intrat în curte pentru a-l băga la loc. După aceasta inculpatul a fugit prin spatele grădinii şi a mers la locul unde lăsase geanta cu păsările sustrase pe care le-a luat şi a mers la centrul de colectare fier vechi din satul Baraţi unde am vândut păsările lui Stănescu Gheorghe, căruia nu i-am spus de unde provin păsările pe care i le-a vândut.

Cu banii obţinuţi a mers în municipiul Bacău unde a cheltuit toată suma de bani pe ţigări, produse alimentare şi băuturi alcoolice.

3.b) La data de 17.09.2015 la Politia Municipiului Bacău a fost înregistrat sub nr. X procesul verbal de sesizare din oficiu, în urma apelului la S.N.U.A.U. 112 al numitei BurbuB, care reclamă faptul ca la aceeaşi dată în intervalul orar 19.00 – 20.00, numitul T a pătruns prin efracţie în locuinţa numitei I din com. Mărgineni, sat. Baraţi, jud. Bacău, de unde a sustras un număr de aproximativ 10 borcane de dulceaţă, iar apoi a pătruns şi în curtea numitului B de pe aceeaşi stradă şi a încercat sustragerea de bunuri, însă nu a reuşit fiind observat de fiul persoanei vătămate.

Din ansamblul materialului probator legal administrat în cursul urmǎririi penale, coroborat cu declaraţia de recunoaştere a inculpatului, rezultǎ cǎ în data de 17.09.2015 după comiterea faptei de la locuinţa persoanei vătămate Iştoc Florentina, inculpatul T a plecat de acasă hotărât să sustragă bunuri din locuinţa persoanei vătămate, B, de unde mai sustrăsese păsări.A intrat în curte prin escaladarea gardului din partea din spate după care a mers la uşa de acces, care era deschisă. În momentul în care a încercat să pătrundă în locuinţă pentru a sustrage bunuri a văzut că în casă se află o persoană de sex masculin care a strigat la inculpat, moment în care acesta a fugit către grădină. Persoana identificată ca fiind fiul persoanei vătămate, B a alergat după inculpat dar nu a reuşit să-l prindă.

4. La data de 22.10.2015 la Poliţia Municipiului Bacău a fost înregistrat sub nr. X procesul verbal de sesizare din oficiu, în urma apelului la S.N.U.A.U. 112 prin care se reclamă faptul ca la data de 21.10.2105 în intervalul orar 21.00 – 22.00, persoane necunoscute au pătruns în locuinţa numitei B din com. Mărgineni, sat. Baraţi, str. X jud. Bacău, de unde au sustras două telefoane mobile şi un aparat pentru insulină.

Din ansamblul materialului probator legal administrat în cursul urmǎririi penale, coroborat cu declaraţia de recunoaştere a inculpatului, rezultǎ cǎ în data de 21.10.2015 inculpatul a luat hotărârea să sustragă  bunuri de la locuinţa persoanei vătămate, B, care locuieşte pe str. Bisericii din satul Baraţi. Acesta a plecat către locuinţa acesteia pe timp de noapte, mergând prin grădinile cetăţenilor, până la imobilul acesteia, unde a sărit gardul în curte, după care a mers la uşa de acces care era deschisă şi a intrat în casă. A răvăşit bunurile din locuinţă în căutare de bunuri şi de aici a sustras două telefoane mobile marca Nokia, respectiv LG, produse alimentare şi un aparat de injectat insulină. După ce a sustras aceste bunuri a ieşit afară în spatele casei unde a consumat produsele alimentare pe care le sustrăsese lăsând o parte din ambalaje în acel loc. După ce a mâncat, cu aparatul de injectat insulina şi cele două telefoane mobile sustrase a plecat acasă.

Inculpatul, cu ocazia audierii în cursul urmǎririi penale, a decalarat cǎ aparatul de injectat insulina l-a aruncat pe un câmp deoarece nu cunoştea folosinţa acestuia, telefonul mobil Nokia l-a ascuns într-un loc pe câmp, iar telefonul mobil marca LG l-a folosit în momentul în care a plecat la muncă în mun. Târgovişte din judeţul Dâmboviţa, unde a lucrat o lună la o fermă de animale. Aici a lăsat telefonul mobil marca LG în camera în care a locuit pe această perioadă de timp. A revenit în comuna Mărgineni, sat Baraţi în luna decembrie 2015, însǎ în momentul în care a mers la locul unde ascunsese celălalt telefon mobil nu l-a mai găsit.

Cu ocazia cercetării la faţa locului au fost prelevate şi ridicate fragmente de urme papilare., iar prin raportul de expertiză criminalistică dactiloscopică cu nr. 390551 din 10.11.2015 se concluzionează că „ urmele papilare ilustrate în foto 24, 26, 27, 32,  din planşa fotografică de la cercetarea la faţa locului din 22.10.2015, în cazul reclamaţiei de furt din locuinţa B din satul Baraţi, au fost create de T.”

5. La data de 13.10.2015 la Politia Municipiului Bacău a fost înregistrat sub nr. 486118 procesul verbal de sesizare din oficiu, în urma apelului la SNUAU 112 prin care numitul N reclamă faptul ca în perioada 12.10.2015 orele 11.30 – 13.10.2015, orele 15.20, persoane necunoscute au pătruns prin efracţie în locuinţa sa din com. Mărgineni, sat. Baraţi, str. X, jud. Bacău, de unde au sustras bunuri electrocasnice în valoare de 4000 de lei.

 Din ansamblul materialului probator legal administrat în cursul urmǎririi penale, coroborat cu declaraţia de recunoaştere a inculpatului rezultǎ cǎ la mijlocul lunii octombrie 2015 în jurul orelor 07,oo – 08,oo cunoscând faptul că imobilul situat ca ultima casă pe partea dreaptă pe str. X, din sat Baraţi, com. Mărgineni, este dat în chirie unui cetăţean inculpatul T s-a decis să sustragă bunuri de la această locuinţă. A pătruns în curtea imobilului prin partea din spate care era neînprejmuită şi a ajuns lângă casă şi a verificat cele două uşi de acces în imobil constatând că acestea sunt încuiate.

Pentru a pătrunde în imobil a spart unul din geamurile de la fereastra de la hol, fereastră situată în apropierea uşii de acces în hol, dupǎ care a pătruns pe geam în hol iar apoi în dormitorul de lângă bucătărie pe uşa găsită deschisă. A căutat prin dulap, pe masă după sume de bani dar nu a găsit şi a sustras o borsetă din material textil cu inscripţia Adidas care era goală. După aceasta a pătruns în cealaltă cameră dinspre stradă unde a găsit multă dezordine bunurile fiind răvăşite şi aruncate pe jos, aici fiind două corpuri de mobilă. A căutat printre lucrurile răvăşite şi a găsit două ţigări electronice cu tot cu rezerve pe care le-a sustras. De aici a mers într-o cameră din partea din spate, iar din acest loc a sustras o boxă de mici dimensiuni de culoare neagră care se afla pe un dulap cât şi un cablu de transmitere date pentru acea boxă.

Inculpatul a părăsit imobilul pe geamul pe unde a intrat având bunurile sustrase asupra sa şi a mers în grădină unde a lăsat bunurile după care a revenit şi a intrat prin acelaşi loc din nou în casă. A mai căutat bunuri dar nu a mai găsit bunuri şi a părăsit locuinţa pe la bucătărie deoarece în yală se afla cheia cu care a deschis uşa şi a plecat.

Boxa şi cablul de transmitere date i le-a dat numitului T de unde au fost recuperate de organele de cercetare penală. Ţigaretele electronice pe care le-a sustras le-a dus acasă, iar cu ocazia unei petreceri unde au participat mai mulţi tineri ţigaretele electronice nu le-a mai găsit.

Borseta din material textil cu inscripţia Adidas a fost identificată cu ocazia percheziţiei domiciliare de la locuinţa inculpatului din data de 10.01.2016.

6.a) La data de 01.11.2015 la Politia Municipiului Bacău a fost înregistrat sub nr. X procesul verbal de sesizare din oficiu, în urma apelului la S.N.U.A.U. 112 prin care numita M reclamă faptul ca la aceeaşi dată în intervalul orar 09.00 – 11.50, persoane necunoscute au pătruns prin efracţie în locuinţa sa din com. Mărgineni, sat. Baraţi, str. X, jud. Bacău, de unde au sustras suma de 725 de lei.

Din ansamblul materialului probator legal administrat în cursul urmǎririi penale, coroborat cu declaraţia de recunoaştere a inculpatului rezultǎ cǎ în luna noiembrie 2015 la data de 01.11.2015, într-o dimineaţă în jurul orelor 09,30 în timp ce inculpatul T se deplasa pe strada din satul Baraţi, comuna Mărgineni, a văzut persoana vătămată, M, care se ducea la biserica catolică din sat.

Conform prorpiilor declaraţii, în acel moment inculpatul a luat hotărârea de a sustrage bunuri de la locuinţa acesteia cunoscând faptul că nu se mai află nimeni acasă.A mers la locuinţa persoanei vătămate unde a sărit gardul, a mers în spatele casei unde a găsit o uşă care avea un placaj în loc de geam. A desprins acel placaj de la uşă şi prin acel orificiu a intrat într-o cameră care se afla goală. De aici a intrat pe un geam într-un hol, după care a deschis un alt geam pe unde a pătruns într-o cameră şi a început să caute bunuri respectiv sume de bani. Nu a găsit în această cameră şi a trecut în camera alăturată unde a continutat să caute bunuri. Pe masă a găsit un telefon mobil şi suma de 35 lei. A sustras suma de bani şi a căutat în continuare găsind într-un dulap un portofel în care se afla suma de 765 lei. A sustras şi această sumă de bani după care a părăsit imobilul plecând acasă.

Suma de bani sustrasă respectiv 800 lei a cheltuit-o în municipiul Bacău pe băuturi alcoolice, ţigări şi produse alimentare.

6.b) La data de 08.02.2016 la Politia Municipiului Bacău – Postul de Poliţie Mărgineni a fost înregistrat sub nr. X procesul verbal de sesizare din oficiu, cu privire la faptul că la data de 31.01.2016 orele 17.00 – 17. 30 numitul T a pătruns în locuinţa numitei M din sat. Baraţi com. Mărgineni, jud. Bacău, de unde a încercat să sustragă bunuri dar a fost surprins de către numitul R.

Din ansamblul materialului probator legal administrat în cursul urmǎririi penale, coroborat cu declaraţia de recunoaştere a inculpatului rezultǎ cǎ în seara zilei de 31.01.2016 în jurul orelor 18,00 cunoscând faptul că M nu se află la domiciliu fiind plecată la biserică inculpatul s-a hotărât să meargă la locuinţa acesteia cu intenţia de a sustrage bunuri. Astfel a sărit gardul în curtea persoanei vătămate şi s-a îndreptat către locuinţă pentru a pătrunde în interior şi pentru a sustrage bunuri. În momentul în care încerca să deschidă uşa de acces a fost observat de numitul N care a strigat la inculpat. La scurt timp şi-a făcut apariţia şi nepotul persoanei vǎtǎ,ate, R, care l-a surprins pe inculpat în curte. Observând acestea inculpatul a sărit gardul în stradă şi a fugit de la faţa locului.

7.  La data de 16.01.2016 la Politia Municipiului Bacău – Postul de Poliţie Mărgineni a fost înregistrat sub nr. X procesul verbal de consemnare a plângerii penale a numitului B, care reclamă faptul că în noaptea de 15/16.01.2016 numitul T a pătruns prin escaladarea gardului în curtea sa din sat. Baraţi com. Mărgineni, str. X, jud. Bacău, de unde dintr-o magazie a sustras mai multe bunuri în valoare totală de 1000 de lei.

Din ansamblul materialului probator legal administrat în cursul urmǎririi penale, coroborat cu declaraţia de recunoaştere a inculpatului rezultǎ cǎ în seara zilei de 15.01.2016 în jurul orelor 23,oo inculpatul a mers la locuinţa numitului B situată pe str. X, pătrunzând în curte prin escaladarea gardului. A mers la o magazie din spatele casei unde uşa se afla închisă asigurată cu un foraivăr din cui şi a intrat în interior. Aici se aflau mai multe frigidere şi lăzi frigorifice, şi din acestea a sustras mai multe pachete cu carne de porc, cârnaţi şi tobă respectiv din fiecare câte unul. Din magazie a mai sustras o sacoşă în care se aflau scule electrice respectiv o bormaşină de culoare albastră, un flex de culoare verde şi un fierăstrău de culoare albastră. A pus în geantă şi produsele alimentare sustrase şi a părăsit locul faptei, mergând acasă unde a ascuns bunurile în curte şi în aceaiaşi seară a dus carnea şi o parte din vin la un numitul B, unde a pregătit carnea şi au mâncat-o. Inculpatul nu i-a spus acestuia de unde provine carnea şi vinul.

În data de 18.01.2016, inculpatul a dus sculele electrice sustrase la locuinţa unchiului sǎu, P unde le-a lăsat până în momentul în care găsea un client pentru a le vinde. Nu i-a spus unchiului său de unde provin acele scule şi nici acesta nu a întrebat, spunându-i doar să aibă grijă de acestea.

Cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate în data de 21.01.2016 au fost identificate şi ridicate sculele electrice sustrase de la locuinţa persoanei vătămate B

8. La data de 16.01.2016 la Politia Municipiului Bacău – Postul de Poliţie Mărgineni a fost înregistrat sub nr. X procesul verbal de consemnare a plângerii penale a numitului B, care reclamă faptul că în noaptea de 15/16.01.2016 numitul T a pătruns prin efracţie în locuinţa sa din sat. Baraţi com. Mărgineni, str. X, jud. Bacău, cu intenţia de a sustrage bunuri, dar nu a sustras nimic.

Din ansamblul materialului probator legal administrat în cursul urmǎririi penale, coroborat cu declaraţia de recunoaştere a inculpatului rezultǎ cǎ în seara zilei de 15.01.2016 în jurul orelor 21,oo inculpatul T a mers la locuinţa persoanei vătămate, B situată în sat Baraţi, pe str. X unde a sărit gardul în curtea acestuia. A mers la bucătăria de vară unde prin forţarea a două uşi de lemn a încercat să pătrundă în interior, însǎ nu a reuşit şi din această cauză a luat un fierăstrău căruia i-a rupt mânerul şi cu ajutorul acestuia a scos din cuie o scândurǎ de la magazie, după care a pătruns în magazie. Din magazie pe o uşă a intrat în bucătăria de vară, unde a forţat lacătul de la uşa de la beci cu o şipcă şi a intrat în interior. Din beci inculpatul a sustras 6 bidoane cu capacitatea de 2 litri cu vin pe care le-a pus într-o sacoşă din material textil de culoare verde. A ieşit din beci după care a închis obloanele şi a închis uşa cu lacătul pe care îl forţase anterior. A părăsit imobilul sărind gardul în stradă. În momentul în care a sărit gardul sacoşa s-a rupt, inculpatul a luat bidoanele, iar sacoşa a lăsat-o la faţa locului . A ascuns bidoanele după care a mers şi a comis fapta de la locuinţa lui B

Cu ocazia cercetării la faţa locului au fost prelevate şi ridicate fragmente de urme papilare. Prin raportul de expertiză criminalistică dactiloscopică cu nr. 406023 din 16.02.2016 se concluzionează că „ urma papilară ilustrată în foto nr. 29,  din planşa fotografică de la cercetarea la faţa locului din 16.01.2016, în cazul reclamaţiei de furt din locuinţa B din satul Baraţi, a fost creată de T.

9.a) La data de 08.02.2016 la Politia Municipiului Bacău – Postul de Poliţie Mărgineni a fost înregistrat sub nr. Xprocesul verbal de sesizare din oficiu, cu privire la faptul că la data de 29.01.2016 orele 18.00 – 18. 30 numitul T a pătruns în locuinţa numitului P din sat. Baraţi com. Mărgineni, jud. Bacău, de unde a sustras suma de aproximativ 1500 de lei, iar la data de 04.02.2016 orele 18.30 – 19.aceeaşi persoanǎ aapătruns în aceeaşi locuinţă de unde a sustras suma de 25 de lei şi un pachet de ţigări LM.

Din ansamblul materialului probator legal administrat în cursul urmǎririi penale, coroborat cu declaraţia de recunoaştere a inculpatului rezultǎ cǎ în seara zilei de 29.01.2016 în jurul orelor 18,30 inculpatul T aflându-se sub măsura de control judiciar, din data de 22.01.2016, s-a hotărât să sustragă bunuri de la locuinţa persoanei vătămate P, care locuieşte în satul Baraţi în apropierea şcolii generale. A observat că persoana vǎtǎmatǎ se află în curte şi crăpa lemne. Inculpatul a sărit gardul în curtea imobilului persoanei vătămate prin partea din spate după care a intrat în casă şi a început să caute sume de bani şi bunuri prin locuinţă. În buzunarul de la o haină pe care a găsit-o pe un scaun a găsit suma de 1.500 lei pe care a sustras-o după care a părăsit locuinţa prin acelaşi loc pe unde a intrat.

După comiterea faptei a mers în municipiul Bacău (având interdicţia de părăsi limitele comunei Mărgineni prin ordonanţa de luare a măsurii controlului judiciar din 22.01.2016)  şi de la un magazin amanet a cumpărat în schimbul a 600 lei două telefoane mobile unul marca Nokia şi unul marca Huawei şi o tabletă. Cu aceste bunuri a revenit în comuna Mărgineni unde s-a întâlnit cu două fete respectiv martora M, căreia i-a făcut cadou tableta şi cu martora M căreia i-a dat telefonul mobil marca Huawei. Restul sumei de bani până la suma de 1.500 lei i-a cheltuit în scop personal pe băuturi alcoolice, ţigări, iar telefonul mobil l-a oprit pentru scop personal.

9.b) În seara zilei de 04.02.2016 crezând că P mai deţine sume de bani, inculpatul T s-a hotărât să sustragă bunuri din nou de la locuinţa acestuia. În acest sens, s-a deplasat la locuinţa persoanei vătămate şi a pândit observând că acesta tăia lemne în partea din faţă a locuinţei. A sărit gardul în curte şi a mers în partea din spate la aceiaşi uşă pătrunzând în locuinţă pe locaşul din cadrul uşii. A căutat sume de bani prin locuinţă şi printre haine şi a  găsit suma de 25 lei şi un pachet cu ţigări marca LM. A sustras aceste bunuri şi a părăsit locuinţa prin acelaşi loc pe unde a intrat. Ţigările le-a fumat, iar suma de 25 lei a cheltuit-o în scop personal.

10. La data de 08.02.2016 la Poliţia Municipiului Bacău – Postul de Poliţie Mărgineni a fost înregistrat sub nr. X procesul verbal de consemnarea a plângerii numitei C, cu privire la faptul că la aceeaşi dată de orele 16.45 – 18.00 numitul T prin escaladarea gardului şi spargerea unui geam a pătruns în locuinţa sa, dar nu poate preciza dacă din interior i-au fost sustrase bunuri.

Din ansamblul materialului probator legal administrat în cursul urmǎririi penale, coroborat cu declaraţia de recunoaştere a inculpatului rezultǎ cǎ în seara zilei de 08.02.2016 în jurul orelor 18,30 mergând pe stradă pe raza satului Baraţi inculpatul a văzut-o pe numita C în timp ce pleca de acasă, moment în care a luat hotărârea să sustragă bunuri din locuinţa acesteia. Astfel a sărit gardul în curtea locuinţei persoanei vǎtǎmate şi a încercat să deschidă una dintre ferestre dar nu a reuţit. Atunci a luat o ţeavă metalică din curtea persoanei vătămate, cu care a spart un geam, de la fereastra din spatele casei şi prin acest loc a intrat în locuinţă. Aici a început să caute sume de bani şi bunuri dar nu a găsit decât un pachet de ţigări fără să-i cunoască marca pe care l-a sustras şi după care a părăsit locuinţa.

Fiind audiat în cursul urmǎririi penale inculpatul T, în prezenţa apărătorului din oficiu, a recunoscut comiterea faptelor, dând declaraţii detaliate cu privire la fiecare infracţiune săvârşită, poziţie procesualǎ pe care a menţinut-o şi etapa judecǎţii.

Prin ordonanţele organului de cercetare penale s-a dispus efectuarea în cauză a reconstituirii faptelor, ocazie cu care inculpatul a declarat şi arătat în mod concret modul de comitere a faptelor de la persoanele vătămate din cauză.

În cursul urmǎrii penale au fost audiaţi martorii B, B, B, B, B, T, T, N, R, M, M, P, P şi S, parte din aceştia au fost martori oculari, respectiv B, B, C care l-au văzut pe inculpatul T în curtea persoanelor vătămate sau sărind gardul din acele curţi, având asupra sa bunuri sustrase, alţii l-au auzit pe inculpat când se lăuda cu privire la bunurile sustrase, precum B, T, sau au fost beneficiari direcţi a sumelor şi bunurilor sustrase de către inculpat, fără a cunoaşte provenienţa acestora.

În cauză au fost efectuate expertize criminalistice dactiloscopice, cu privire la urmele papilare ridicate cu ocazia cercetării la faţa locului la locuinţele persoanelor vătămate I, B, B, acestea concluzionând în toate cazurile că urmele papilare ridicate au fost create de către inculpatul T.

 De asemenea, au fost efectuate percheziţii domiciliare la locuinţa inculpatului, cu ocazia cărora au fost găsite şi recuperate bunuri sustrase de acesta în urma furturilor comise, bunuri ce au fost predate persoanelor vătămate.

În cauză s-a stabilit valoarea prejudiciului total la suma de 10.415 lei din care s-a recuperat suma de 1.250 lei, pentru diferenţa rǎmasǎ, fiecare dintre persoanele vǎtǎmate constituindu-se pǎrţi civile în prezenta cauzǎ.

Raportat la mijloacele de probǎ administrate în cauzǎ şi la poziţia procesualǎ adoptatǎ, instanţa constatǎ cǎ faptele existǎ, constituie infracţiuni şi au fost sǎvârşite cu vinovǎţie de inculpatul T dincolo de orice îndoialǎ rezonabilǎ, aşa cum prevǎd dispoziţiile art. 396, alin. 2 C. proc. pen.

V. Încadrarea jurdicǎ a faptelor reţinutǎ de cǎtre instanţǎ

În drept, faptele inculpatului minor T, ce constau în aceea că în perioada iunie 2015 – februarie 2016, a pătruns prin efracţie şi escaladare, pe timp de noapte, în locuinţele persoanelor vătămate I(de cinci ori), B (de două ori), M (de două ori), P (de două ori), B, B, B, B, N şi C toţi din comuna Mărgineni, sat Baraţi, jud. Bacău de unde a sustras bunuri respectiv scule electrice, telefoane mobile, produse alimentare, băuturi alcoolice, sume de bani şi alte bunuri,  provocând un prejudiciu în valoare de 10415 lei întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de

- furt calificat prevǎzut de art. 228, alin. 1, art. 229, alin.1, lit. b şi d, alin. 2, lit. b C. pen. cu aplicarea art. 35, alin. 1 C. pen. şi art. 113, alin. 3 C. pen. (persoană vătămată I fapte din data de 16.06.2015, 30.08.2015, 17.09.2015, 19.01.2016 şi 05.02.2016);

- furt calificat prevǎzut de art. 228, alin. 1, art. 229, alin.1, lit. d, alin. 2, lit. b C. Pen. cu aplicarea art. 113, alin. 3 C. pen. (persoană vătămată B faptă din data de 14.09.2015);

- furt calificat prevǎzut de art. 228, alin. 1, art. 229, alin.1, lit. d cu aplicarea art. 35, alin. 1 C. pen. şi art. 113, alin. 3 C. pen. (persoană vătămată Bfapte din data de 29.08.2015 şi 17.09.2015);

- furt calificat , faptă prev. de art. 228 alin.1, art.229 alin.1 lit.b şi d, alin.2 lit.b din C. Penal cu aplic. art. 113 alin.3 din C.penal (persoană vătămată B faptă din data de 21.10.2015 );

- furt calificat prevǎzut de art. 228, alin. 1, art. 229, alin.1, lit. b şi d, alin. 2, lit. b C. pen. cu aplicarea art. 113, alin. 3 C. pen. (persoană vătămată N faptă din data de 13.10.2015);

- furt calificat prevǎzut de art. 228, alin. 1, art. 229, alin.1, lit. b şi d, alin. 2, lit. b C. pen. cu aplicarea art. 35, alin. 1 C. pen. şi art. 113, alin. 3 C. pen. (persoană vătămată M fapte din data de 01.11.2015 şi 31.01.2016);

- furt calificat prevǎzut de art. 228, alin. 1, art. 229, alin.1, lit. b şi d, alin. 2, lit. b C. Pen. cu aplicarea art. 113, alin. 3 C. pen. (persoană vătămată B din data de 16.01.2016);

- furt calificat prevǎzut de art. 228, alin. 1, art. 229, alin.1, lit. b şi d C. pen. cu aplicarea art. 113, alin. 3 C. pen. (persoană vătămată B faptă din data de 16.01.2016);

- furt calificat prevǎzut de art. 228, alin. 1, art. 229, alin.1, lit. b şi d, alin. 2, lit. b C. pen. cu aplicarea art. 35, alin. 1 C. pen. şi art. 113, alin. 3 C. pen. (persoană vătămată P fapte din 29.01.2016 şi 04.02.2016);

- furt calificat prevǎzut de art. 228, alin. 1, art. 229, alin.1, lit. b şi d, alin. 2, lit. b C. pen. cu aplicarea art. 113, alin. 3 C. pen. (persoană vătămată C faptă din data de 08.02.2016).

La încadrarea juridicǎ a faptelor vor fi reţinute şi prevederile art. 38, alin. 1 C. pen. de la 1969 privitoare la concursul real de infracţiuni, deoarece infracţiunile au fost sǎvârşite de inculpat înainte de a interveni condamnarea definitivǎ pentru vreuna dintre ele.

Sub aspectul elementului material al laturii obiective, instanţa reţine că inculpatul T a sustras bunuri din patrimoniul persoanelor vătămate, fiind îndeplinită condiţia deposedării, iar ulterior a trecut bunurile în sfera sa de stăpânire şi a dispus de ele ca de propriile bunuri, fiind realizată şi componenta împosedării.

Urmarea imediată o constituie producerea unui prejudiciu în patrimoniul persoanelor vătămate, acesta fiind recuperat ulterior, parţial, prin restituirea bunurilor sustrase.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu intenţie directă, calificată prin scopul însuşirii pe nedrept a bunurilor, întrucât a prevăzut şi a urmărit rezultatul faptei sale.

VI. Individualizarea judiciarǎ a pedepselor

Constatând aşadar că sunt îndeplinite condiţiile cumulativ prevăzute de art. 396, alin. 2 C. proc. Pen., întrucât s-a stabilit dincolo de orice îndoială rezonabilă că faptele există, constituie infracţiuni, sub aspectul laturii obiective şi subiective, şi au fost săvârşite de către inculpat cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, instanţa va dispune aplicarea unei măsuri educative faţă de inculpatul T pentru săvârşirea infracţiunilor de furt, astfel cum au fost acestea reţinute în sarcina sa.

Instanţa va avea în vedere că funcţiile de constrângere şi de reeducare, precum şi scopul preventiv al măsurii educative pot fi realizate numai printr-o corectă dozare a acesteia, ţinând seama şi de persoana căreia îi este destinată, în vederea reintegrării în societate. Se va urmări formarea unei atitudini corecte faţă de muncă, faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială.

La individualizarea pedepsei vor fi avute în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 din Noul Cod penal, care prevede că stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Chiar dacă individualizarea mǎsurii educative este un proces interior, strict personal al judecătorului, ea nu este totuşi un proces arbitrar, subiectiv, ci dimpotrivă, el trebuie să fie rezultatul unui examen obiectiv al întregului material probatoriu, studiat după reguli şi criterii precis determinate de lege. Înscrierea în lege a criteriilor generale de individualizare a mǎsurii educative înseamnă consacrarea explicită a principiului stabilirii acesteia, aşa încât respectarea lui este obligatorie pentru instanţă. De altfel, ca să-şi poată îndeplini funcţiile care-i sunt atribuite în vederea realizării scopului său şi al legii, mǎsura educativǎ trebuie să corespundă sub aspectul naturii (privativă sau neprivativă de libertate) şi duratei, atât gravităţii faptei şi potenţialului de pericol social pe care îl prezintă, în mod real persoana infractorului, cât şi aptitudinii acestuia de a se îndrepta.

Funcţiile de constrângere şi de reeducare, precum şi scopul preventiv al mǎsurii educative, pot fi realizate numai printr-o justă individualizare a sancţiunii, care să ţină seama de persoana căreia îi este destinată, pentru a fi ajutată să se schimbe, în sensul adaptării la condiţiile socio-etice impuse de societate.

Faţă de întreaga activitate infracţională derulată, inculpatul T trebuia să ştie că, pe lângă drepturi, are şi o serie de datorii, obligaţii, răspunderi, care caracterizează comportamentul său în faţa societăţii.

Exemplaritatea mǎsurii educative produce efecte atât asupra conduitei infractorului, contribuind la reeducarea sa, cât şi asupra altor persoane care, văzând constrângerea la care este supus acesta, sunt puse în situaţia de a reflecta asupra propriei lor comportări viitoare şi de a se abţine de la săvârşirea de infracţiuni. Fermitatea cu care o pedeapsă este aplicată şi pusă în executare, intensitatea şi generalitatea dezaprobării morale a faptei şi făptuitorului, condiţionează caracterul preventiv al pedepsei care, totdeauna, prin mărimea privaţiunii, trebuie să reflecte gravitatea infracţiunii şi gradul de vinovăţie a făptuitorului.

Instanţa reţine pericolul social concret al infracţiunilor, care este unul ridicat faţă de numărul mare al acestora, modul de operare şi îndrăzneala de care inculpatul a dat dovadă. Nu atât valoarea bunurilor sustrase, cât mai ales modul de operare, conduce spre concluzia că pentru a preveni reiterearea comportamentului infracţional, este necesarǎ aplicarea unei mǎsuri educative privative, iar nu a uneia neprivative de libertate.

Referitor la persoana inculpatului, instanţa reţine, din cuprinsul fişei sale de cazier judiciar cǎ acesta nu are antecedente penale, însǎ acest aspect nu poate fi reţinut ca o circumstanţǎ atenuantǎ.

În cauză, în raport de infracţiunea comisă, de persoana inculpatului, precum şi faţă de concluziile referatului de evaluare – în cuprinsul căruia se precizează că inculpatul prezintă un comportament infracţional în curs de structurare, este predispus a se mai implica în alte fapte penale, întrucât nu are valori sociale solide, nu are o calificare profesioanălă şi a abandonat cursurile şcolare, provine dintr-o familie dezorganizatǎ, fǎrǎ a avea vreun reper de moralitate - instanţa apreciază că doar aplicarea unei mǎsuri educative privative este aptǎ pentru a se atinge funcţiile pedepsei. Propunerea consilierului din cadrul Serviciului de Probaţiune Brǎila care a întocmit referatul de evaluare în sensul de a se dispune faţǎ de inculpat mǎsura educativǎ neprivativǎ de libertate a asistǎrii zilnice pe durata sa maximǎ nu poate fi primitǎ, din moment ce inculpatul şi-a creat o adevǎratǎ specialzare din a sustrage bunuri din locuinţele persoanelor ce locuiesc în aceeaşi comunitate, cu scopul de a-şi asigura diferite sume de bani.

În consecinţǎ, în baza art. 114, alin. 2, lit. b C. pen., art. 115, alin. 1, pct. 2, lit. a C. pen. cu referire la art. 124, alin. 1 şi 2 C. pen. şi art. 129, alin. 1 C. pen., instanţǎ va lua faţǎ de inculpatul T măsura educativă privativă de libertate a internării într-un centru educativ pe o perioadă de 1 an pentru infracţiunile reţinute în sarcina sa prin actul de sesizare

VII. Alte mǎsuri dispuse de instanţǎ

În ceea ce priveşte măsura arestării preventive, instanţa reţine că prin Încheierea de şedinţă nr. 102/2016 din data de 11.02.2016 a judecǎtorului de drepturi şi libertǎţi din cadrul Judecǎtoriei Bacău în dosarul nr. 1256/180/2016, s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului T pe o durată de 30 de zile, fiind emis Mandatul de Arestare Preventivă nr. X/UP/11.02.2016,  iar măsura arestării preventive a fost menţinută pe durata camerei preliminare.

Instanţa apreciază că subzistă temeiurile avute în vedere la luarea măsurii arestării preventive, respectiv că există probe cu privire la săvârşirea infracţiunilor pentru care inculpatul este cercetat, iar privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea stării de pericol pentru ordinea publică rezultată din faptele penale de care este acuzat, raportat, conform art. 223, alin. 3 C. proc. pen., la gravitatea faptelor, modul şi circumstanţele de comitere a infracţiunii, aspectele analizate privitoare la persoana inculpatului şi la antecedentele penale ale acestuia.

În aprecierea gradului de pericol pentru ordinea publică pe care îl prezintă lăsarea în libertate a inculpatului, trebuie avute în vedere regulile de principiu stabilite prin jurisprudenţa constantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului care a statuat că în măsura în care dreptul naţional o recunoaşte, prin gravitatea deosebită şi prin reacţia particulară a opiniei publice, anumite infracţiuni pot suscita o „tulburare a societăţii” de natură să justifice o detenţie preventivă.

Instanţa consideră că menţinerea măsurii arestării preventive este necesară în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal şi al prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni de către inculpat şi proporţională cu gravitatea acuzaţiei adusă acestuia. Niciuna dintre celelalte măsuri preventive prevăzute de art. 202, alin. 4 C. proc. pen. nu ar fi în măsură să protejeze în mod eficient interesul public.

În acest sens, nu se poate face abstracţie de modalitatea concretă în care acesta a acţionat, situaţia de fapt şi circumstanţele concrete în care acesta a operat justificând menţinerea în continuare a măsurii preventive, cu atât mai mult cu cât mǎsura educativǎ aplicatǎ acestuia în prezenta cauzǎ este una privativǎ de libertate.

Noţiunea de „durată rezonabilă a detenţiei” trebuie să fie interpretată în lumina datelor concrete ale fiecărei speţe şi nu trebuie să depindă de un termen maximal fixat in abstracto. Astfel, o durată de aproximativ douǎ luni nu poate fi considerată că depăşeşte noţiunea de „durată rezonabilă”, în contextul în care acuzaţia adusă vizează infracţiuni grave îndreptate împotriva patrimoniului persoanelor şi a integritǎţii lor corporale.

În jurisprudenţa sa constantă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a arătat că existenţa unor motive plauzibile pentru a suspecta că persoana arestată a săvârşit o infracţiune este o condiţie sine qua non a legalităţii menţinerii detenţiei. Totuşi, după un anumit timp, această condiţie nu mai este suficientă, ci trebuie să fie susţinută şi de alte motive relevante şi suficiente care să legitimeze privarea de libertate. În acest sens, aceeaşi instanţă are în vedere şi diligenţa depusă de autoritatea judiciară în continuarea procedurilor (cauza Scundeanu contra României). În prezenta speţă, instanţa apreciază că există motive suficiente şi pertinente pentru a justifica privarea de libertate şi în continuare, motive ce au fost expuse în considerentele prezentei hotǎrâri.

De asemenea, instanţa are în vedere şi considerentele deciziei Curţii Constituţionale a României nr. 44/16.02.2016, în cuprinsul cǎreia s-a stabilit cǎ dispozițiile art. 399, alin. 3, lit. d C. proc. pen. sunt constituționale în măsura în care sereferă numai la măsurile educative neprivative de libertate, existând astfel posibilitatea menţinerii mǎsurii arestului preventiv a unui inculpat minor în ipoteza în care faţǎ de acesta se dispune o mǎsura educativǎ privativǎ de libertate, aşa cum este cazul în prezenta speţǎ.

Astfel, în temeiul art. 399, alin. 3, lit. d C. proc. Pen. cu referire la art. 362, alin. 2 C. proc. Pen., la art. 208, alin. 4 C. proc. Pen. şi la decizia Curţii Constituţionale a României nr. 44/16.02.2016, instanţa va menţine măsura arestării preventive a inculpatului T, dispusă prin Încheierea de şedinţă nr. X/2016 din data de 11.02.2016 a judecǎtorului de drepturi şi libertǎţi din cadrul Judecǎtoriei Bacău în dosarul nr. 1256/180/2016, în baza căreia a fost emis Mandatul de Arestare Preventivă nr. X/UP/11.02.2016, urmând ca în conformitate cu prevederile art. 404, alin. 4, lit. a C. proc. Pen. raportat la art. 72 C. pen. sǎ scadǎ din durata mǎsurii educative aplicată prin prezenta, durata reţinerii din data de 21.01.2016 pânǎ la 22.01.2016 şi a arestării preventive de la data de 11.02.2016 la zi.

VIII. Soluţionarea acţiunii civile

Instanţa reţine că răspunderea civilă a inculpatului T este întemeiată pe dispoziţiile art. 1349, alin. 1 şi 2 C. civ. potrivit cărora orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.

Instanţa reaminteşte că acţiunea civilă în procesul penal are ca obiect tragerea la răspundere civilă a inculpatului, în vederea obligării  la repararea justă şi integrală a pagubelor cauzate prin infracţiunea săvârşită. Conform art. 1357 Cod Civil, “cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare” iar conform art. 1382 Cod Civil „cei care răspund pentru o faptă prejudiciabilă sunt ţinuţi solidar la reparaţie faţă de cel prejudiciat”.

Exercitarea acţiunii civile în cadrul procesului este condiţionată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

 a) infracţiunea să fi cauzat un prejudiciu material sau moral;

 b) între infracţiunea săvârşită şi prejudiciul cerut a fi acoperit să existe o legătură de cauzalitate;

 c) prejudiciul trebuie să fie cert;

 d) prejudiciul să nu fi fost reparat;

 e) în cazul persoanelor  fizice cu capacitate deplină de exerciţiu să existe cererea de constituire ca parte civilă în cadrul procesului penal.

Prejudiciul reprezintă rezultatul negativ al încălcării ilicite a unui drept subiectiv şi potrivit principiului (restitutio in integrum), cel vinovat de producerea faptului prejudiciabil, trebuie obligat la înlăturarea tuturor consecinţelor  dăunătoare ale faptului ilicit şi culpabil, fie ele patrimoniale sau nepatrimoniale, în scopul repunerii, pe cât posibil, în situaţia anterioară a victimei. 

În procesul penal, în cazul în care persoanele vătămate exercită acţiunea civilă, instanţa are obligaţia de a stabili dacă prin fapta comisă de inculpat cu vinovăţie s-a produs un prejudiciu şi, în caz afirmativ, să stabilească întinderea acestuia. În aceste condiţii răspunderea civilă delictuală fiind condiţionată de existenţa unui prejudiciu, rezultă că existenţa acestuia, întinderea lui şi legătura de cauzalitate dintre prejudiciu şi faptă trebuie dovedite. Rezultă aşadar c pentru acordarea de despăgubiri civile este necesar să se stabilească prin probe certe atât existenţa unui prejudiciu, cât şi valoarea acestuia.

Tragerea la răspundere civilă a autorului faptei ilicite nu poate să opereze decât în limita valorii prejudiciului real şi efectiv produs, întrucât în caz contrar s-ar transforma într-o îmbogăţire fără temei legal a persoanei care solicită plata despăgubirilor.

Instanţa constată că, în ceea ce priveşte suma solicitată cu titlul de daune materiale, reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase, pǎrţile civile au depus în cursul urmǎririi penale documente justificative cu privire la o parte din valoarea bunurilor sustrase de cǎtre inculpat şi provenienţa acestora.

Cu toate acestea, instanţa apreciazǎ cǎ ar fi o sarcinǎ vǎdit disproporţionatǎ pentru persoanele vǎtǎmate sǎ indice valoarea bunurilor de natura celor sustrase în condiţiile în care o parte dintre acestea nici nu pot fi cuantificate în mod obiectiv, astfel încât, apreciind în echitate, având în vedere poziţia procesualǎ de recunoaştere adoptatǎ de cǎtre inculpat, în temeiul art. 397, alin. 1 raportat la art. 25 C. proc. Pen. cu referire la art. 1349, art. 1357, art. 1372, art. 1382 Cod civil, instanţa va admite acţiunile civile formulate de persoanele vătămate constituite pǎrţi civile în prezenta cauzǎ şi va obliga pe inculpatul T, în solidar cu pǎrţile responsabile civilmente, la plata către acestea a umǎtoarelor sume cu titlu de daune materiale:

- cǎtre persoana vǎtǎmatǎ C suma de 250 lei;

- cǎtre persoana vǎtǎmatǎ P suma de 1.550 lei;

- cǎtre persoana vǎtǎmatǎ I suma de 900 lei şi echivalentul în lei al sumei de 500 euro;B suma de 295 lei;

- cǎtre persoana vǎtǎmatǎ B suma suma de 1.000 lei şi echivalentul în lei al sumei de 300 euro;

- cǎtre persoana vǎtǎmatǎ M suma de 850 lei;

- cǎtre persoana vǎtǎmatǎ B suma de 600 lei;

- cǎtre persoana vǎtǎmatǎ B suma de 100 lei;

- cǎtre persoana vǎtǎmatǎ N suma de 4.000 lei;

- cǎtre persoana vǎtǎmatǎ B suma de 300 lei;

IX. Cheltuieli de judecatǎ

Faţǎ de soluţia dispusǎ în cauzǎ şi vǎzând prevederile art. 274, alin. 1 şi 3 C. proc. Pen., instanţa îl va obliga pe inculpatul T, în solidar cu pǎrţile responsabile civilmente, la plata sumei de 3.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 2.100 lei aferentă fazei de urmărire penală şi suma de 900 lei aferentă fazei de judecată.