Anulare act

Hotărâre 4133 din 15.06.2016


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată:

Prin cererea adresată Judecătoriei Bacău la data de 16.09.2015 şi înregistrată sub nr.

reclamantul X a chemat in judecata pârâţii Y si Z, pentru ca instanţa sa constate

nulitatea absoluta a contract de vânzare -cumpărare autentificat nr

In motivarea cererii, reclamantul arată că prin contractul de vânzare -cumpărare

autentificat nrparatul Y vinde paratei Z o casa edificata din si suprafaţa de 1877 mp

si 1286 mp teren situat in jud. Bacău . Vânzarea a fost făcuta in baza certificatelor de

moştenitor nr si Axata ca aceste doua certificate de moştenitor au fost

anulate prin sentinţele civile nrsi

In drept, a invocat Codul civil.

In dovedirea cererii reclamantul a depus ; contract de vânzare -cumpărare autentificat

nr, sentinţele civile nrsi

Cererea a fost legal timbrata .

Legal citaţi paraţii nu au formulat intampinare .

In cauza , in baza art.258 Cod procedura civila instanţa a incuviintat si administrat proba cu inscrisuri.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

In fapt ,prin contractul de vânzare -cumpărare autentificat nrnumitul Y a

vândut numitei Z imobilul situat in jud.Bacau, compus din una casa si suprafaţa de 1877 mp teren , teren inclus in TP 187225/10.05.2001 si in CM 31/17.06.2008 si CM nr.32/17.06.2008.

Prin sentinţa civila nr instanţa a anulat CM nr.32/17.06.2008 iar prin sentinţa civila

nr a fost anulat CM 31/17.06.2008 , constatandu-se ca au calitatea de moştenitori

legali si numiţii S.V. , CM. si D.L .Fata de acesta situaţie instanţa constata ca asupra imobilului vândut exista o stare de indiviziune , acesta paratainand moştenitorilor legali

In drept , instanţa retine ca una din cerinţele esenţiale la incheirea contractului de vânzare -cumpărare este ca vânzătorul sa fie proprietarul bunului . Astfel, raportat la stare de indiviziune izvorâta din succesiune , instanţa constata ca unul dintre coindivizari nu putea sa dispună de bun in întregimea sa fara acordul celorlati. In cazul de fata se retine ca paratul Y a vândut bunul in integralitate fara a avea acordul celorlalţi moştenitori in baza unor certificate de moştenitor care au fost anulate .

In consecinţa , in speţa va fi incident principiul -"rezolutu jure dantis rezolvitur jus accipientis", anularea actului intial atrăgând anularea si actelor subsecvente .

Concluzionând , instanţa urmează sa admită cererea de chemare in judecata formulata de

reclamantul X si va dispune anularea contractului de vanzare-cumparare autentificat sub

nrla BNP M.D.

Va obliga paraţii la plata sumei de 4565 lei cheltuieli de judecata