Furt calificat

Hotărâre 480 din 31.05.2016


Asupra cauzei penale de fata constata ca prin rechizitoriul procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău nr.  10060/P/2012  s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor PI  pentru săvârşirea infracţiunii continuate de furt calificat, prevăzută de art. 208-209 alin.1, lit. a), g) şi i) Cod penal 1969, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art. 37 lit. b) Cod penal 1969 şi reţinerea dispoziţiilor art.5 Cod penal, PCM pentru săvârşirea infracţiunii continuate de furt calificat, prevăzută de art. 208-209 alin.1, lit. a), g) şi i) Cod penal 1969, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art. 37 lit. b) Cod penal 1969 şi reţinerea dispoziţiilor art.5 Cod penal, PRA, pentru săvârşirea infracţiunii continuate de complicitate la furt calificat, prevăzută de art. 26 Cod penal 1969, raportat la art.208-209 alin.1, lit. a), g) şi i) Cod penal 1969 , cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal 1969 şi reţinerea dispoziţiilor art.5 Cod penal.

În motivarea actului de sesizare se afirmă că în noaptea de 25/26.10.2012 în timp ce inculpata PRA asigura paza, inculpaţii PCM şi PI au forţat uşa de acces şi au pătruns în interiorul magazinului SC MSRL de unde au sustras mai multe pachete de ţigări şi banii găsiţi în casa de marcat.

În baza aceleaşi hotărâri infracţionale şi pin acelaşi mod de operare, în data de 28.10.2012, în jurul orei 03.30 inculpaţii au sustras din chioşcul de ziare aparţinând SC D SA, , mai multe plicuri de cafea ness „3 in 1”.

În data de 29.10.2012, în jurul orei 02.30, în timp ce PRA asigura paza,  inculpaţii PCM şi PI au pătruns în magazinul SC T P SRL şi au sustras mai multe pachete de ţigări.

Pentru dovedirea situaţiei de fapt au fost propuse spre administrare următoarele mijloace de probă: proces-verbal de cercetare la faţa locului ; fişă de inventar ; proces-verbal de investigaţie; declaraţia martorului asistent ML ; declaraţia martorei AF ; declaraţia martorei asistent BMT ; declaraţia martorului MV ; proces-verbal de conducere în teren ; raport de expertiză traseologică ; proces-verbal de transcriere convorbiri ; proces-verbal de cercetare la faţa locului ; declaraţia martorului asistent CI ; declaraţia martorei asistent CE proces-verbal de conducere în teren ; proces-verbal de redare convorbiri ; proces-verbal de cercetare la faţa locului ; declaraţia părţii vătămate HN ; declaraţia martorului asistent BC ; declaraţia martorei asistent SM ; declaraţia martorului VA ; procese-verbale de restituire bunuri ; proces-verbal de conducere în teren ; proces-verbal de vizionare a înregistrărilor ; planşe foto şi suport optic cu înregistrarea camerelor de supraveghere ; copie după documente conţinute în dosarul de daună proces-verbal de redare convorbiri ; fişa de cazier judiciar a inculpatei PRA ; declaraţia inculpatei PRA ; fişa de cazier judiciar a inculpatului PCM ; declaraţia inculpatului PCM ; fişa de cazier judiciar a inculpatului PI ; declaraţia inculpatului PI ; raport de constatare tehnico-ştiinţifică privind comportamentul simulat ; proces-verbal de efectuare a percheziţiei domiciliare ; proces-verbal de efectuare a percheziţiei domiciliare ; proces-verbal de efectuare a percheziţiei domiciliare.

La data de 05.11.2012 faţă de inculpaţi a fost luată măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore.

La data de 06.11.2012 s-a dispus punerea în libertate a inculpaţilor şi obligarea acestora de a nu părăsi localitatea Bacău timp de 30 de zile, iar la data de 03.12.2012 s-a dispus prelungirea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi localitatea timp de 30 de zile.

Cauza a fost înregistrată la Judecătoria Bacău la data de 17.10.2014 şi la judecătorul de cameră preliminară de la aceeaşi instanţă la  aceeaşi dată sub nr.  16121/180/2014.

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de 19.11.2014 judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

Pentru o mai bună desfăşurare a judecăţii instanţa prin încheierile de şedinţă din data  de 19.03.2015 şi 09.04.2015 în temeiul art. 46 Cpp a dispus disjungerea judecării acţiunilor penale cu privire la PCM şi  Puiu Iulian şi formarea a două dosare separate.

Judecarea acţiunii penale faţă de inculpata PRA şi a acţiunii civile în integralitatea acesteia s-a efectuat în dosarul „mamă”, respectiv 16121/180/2014.

La primul termen de judecată, cu procedura legal îndeplinită, ulterior citirii în extras de către grefierul de şedinţă în baza art. 374 C. proc. pen. a actului prin care s-a dispus începerea judecăţii, instanţa l-a întrebat pe inculpat dacă solicită ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, aducându-i la cunoştinţă dispoziţiile art. 396 alin. (10) C. proc. pen. iar, în urma răspunsului negativ al acestuia, a procedat la audiere, în conformitate cu dispoziţiile art. 378 C.p.p.

Inculpatul a negat săvârşirea faptelor pentru care a fost trimis în judecată, afirmând că „Nu este adevărat ce scrie în rechizitoriu. Am fost obligată de poliţie.”

La acelaşi termen de judecată inculpatul a afirmat la întrebarea instanţei că nu are dovezi cu privire la constrângerea exercitată în faza de urmărire penală.

În apărare inculpatul nu a propus probe.

În circumstanţiere, instanţa a admis ascultarea martorului PE şi administrarea probei cu înscrisuri.

Probele administrate în cursul urmăririi penale nu au fost contestate de către părţi şi in consecinţă, în tem.art.274 al.7 C.p.p. nu au fost readministrate în cursul cercetării judecătoreşti. Acestea au fost puse în dezbaterea contradictorie a părţilor şi vor fi avute în vedere de instanţă la prezenta deliberare.

II. SOLUŢIONAREA ACŢIUNII PENALE

Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti, instanţa reţine că inculpaţii PI şi PCM sunt fraţi, iar inculpata PRA, la data comiterii faptelor, era concubina inculpatului PI. Ulterior, la data de 27.03.2013 inculpata PRA s-a căsătorit cu inculpatul PI, împrejurare în care a luat numele de În cursul lunii octombrie 2012 toţi cei trei inculpaţi au locuit în Bacău. Persoane fără o ocupaţie şi cu experienţă în materia comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, inculpaţii PI şi PCM au hotărât ca împreună cu PRA să sustragă bunuri din societăţile comerciale ce îşi desfăşoară activitatea în mun. Bacău.

Instanţa reţine că  în seara de 25.10.2012, în jurul orei 23.25, cei trei inculpaţi s-au deplasat, cu un taxi comandat de către PCM, pe strada Letea din Bacău, se afla magazinul SC M SRL. Potrivit înţelegerii avute, inculpata PRA a rămas în intersecţia străzilor Letea şi Orizontului pentru a supraveghea zona şi a asigura paza celor doi inculpaţi.

Martorul AF afirmă că PI şi PCM au mers la uşa magazinului, au tras puternic de aceasta şi după ce au constat că nu se deschide, cu ajutorul unei bare metalice au forţat uşa.

În timp ce inculpaţii PI şi PCM luau din magazin ţigări şi banii din casa de marcat, PRA ţinea legătura telefonic cu PI şi îl îndruma, asigurându-se ca la momentul părăsirii magazinului cei doi autori să nu fie observaţi.

După ce au sustras ţigări în valoare de 3165 de lei şi suma de 470 de lei din casa de marcat,  cei trei inculpaţi au părăsit zona, fugind spre strada Orizont.

Instanţa mai reţine că în seara de 28.10.2012, în jurul orei 03.30, inculpaţii s-au deplasat pe str. 9 Mai unde la numărul 52 se afla amplasat un chioşc de ziare al SC D SA. În timp ce PRA aştepta la intersecţia cu aleea ce duce spre Trecătoarea 9 Mai, inculpaţii PI şi PCM folosindu-se de o bară metalică au forţat lacătul care asigura uşa de acces în chioşc şi, după ce au reuşit să pătrundă în interior, au răvăşit revistele şi cafeaua. PI a fost alertat de către PRA, inculpată cu care ţine legătura telefonică în timp ce spărgea chioşcul, motiv pentru care inculpaţii au părăsit locul luând cu ei doar 24 de pliculeţe de cafea instant marca „Jacobs 3 in 1”.

În continuare instanţa reţine că în după-amiaza aceleaşi zile, de 28.10.2012 inculpaţii PI şi PCM au mers pe strada Gării din Bacău unde au identificat un nou magazin din care să sustragă bunuri. Astfel, inculpaţii au identificat magazinul SC T P SRL situat pe strada Gării,– magazin ale cărui camere de supraveghere i-au surprins pe inculpaţi în jurul orei 16.08 în timp ce se aflau în faţa unităţii economice.

La doar câteva ore mai târziu, în data de 29.10.2012, în jurul orei 02.30, inculpaţii au folosit acelaşi plan şi aceeaşi metodă de operare, iar de această dată PI şi PCM au venit pregătiţi cu mănuşi chirurgicale şi cu feţele acoperite cu un material textil.

În timp ce inculpata PRA asigura paza poziţionându-se pe cealaltă parte a străzii, ceilalţi doi inculpaţi au forţat cu o bară metalică uşa de acces în magazin şi au sustras ţigări în valoare de aproximativ 15.000 de lei.

În aceeaşi zi, inculpatul PI l-a contactat telefonic pe martorul VA căruia i-a oferit spre vânzare cele 30 de cartuşe de ţigări din bunurile sustrase, fără a-i dezvălui acestuia din urmă provenienţa bunurilor. În schimbul ţigărilor inculpatul a primit suma de 2700 de lei.

Declaraţia inculpatului PRA necoroborată cu alte probe concordante şi ferme nu poate forma convingerea instanţei asupra existenţei altei situaţii de fapt decât cea care a fost reţinută şi expusă pe larg  mai sus.

Săvârşirea primului act material din noaptea de 25/26.10.2012 este probat prin declaraţiile martorului MS, şoferul autoturismului taxi, care a precizat că în seara respectivă i-a dus pe inculpaţi pe str. Orizontului din Bacău, declaraţie ce este întărită de cele relatate de către martora AF care a arătat că a observat cum cei doi inculpaţi au forţat uşa de acces în magazin şi au pătruns în interior pentru a sustrage bunuri, precum şi de procesul verbal de sesizare a incidentului prin apelul unic de urgenţă. Acelaşi martor MV în faza de judecată  a confirmat cele arătate.

Săvârşirea faptei mai este probată şi prin înregistrările convorbirilor telefonice purtate între inculpaţi în baza autorizaţiilor nr.121 din 10.10.2012 şi 124 din 18.10.2012 ale Judecătoriei Bacău, precum şi cu raportul de expertiză criminalistică traseologică  prin care s-a constat că urmele de încălţăminte găsite la faţa locului se potrivesc cu modelul antiderapant al încălţărilor ridicate de la domiciliul inculpaţilor cu prilejul efectuării percheziţiei domiciliare.

Instanţa consideră că acţiunea din data de 28.10.2012 este dovedită prin declaraţia inculpatei PRA care a şi condus în teren organele de poliţie şi care a precizat în detaliu modul de comitere a  faptelor, declaraţie care este coroborată de constatărilor lucrătorilor de poliţie cu ocazia cercetării la faţa locului şi de înregistrarea convorbirilor purtate între inculpaţi.

Instanţa mai reţine că actul material din data de 29.10.2012 este dovedit prin înregistrările camerelor de supraveghere ale magazinului, prin declaraţia iniţială dată de către inculpata Puiu Raluca Andreea precum şi prin convorbirile dintre inculpaţi.

Relevantă este şi declaraţia martorului VA cumpărător de bună credinţă a 30 cartuşe de ţigări de la inculpatul PI, în data de 29.01.2012.

Instanţa a reţinut situaţia de fapt descrisă anterior în urma analizei coroborate a materialului probator administrat în cauză, atât în faza urmăririi penale cât şi în faza cercetării judecătoreşti, respectiv: proces-verbal de cercetare la faţa locului ; fişă de inventar ; proces-verbal de investigaţie; declaraţia martorului asistent ML ; declaraţia martorei AF ; declaraţia martorei asistent BMT ; declaraţia martorului MV ; proces-verbal de conducere în teren ; raport de expertiză traseologică ; proces-verbal de transcriere convorbiri ; proces-verbal de cercetare la faţa locului ; declaraţia martorului asistent CI ; declaraţia martorei asistent CE; proces-verbal de conducere în teren ; proces-verbal de redare convorbiri ; proces-verbal de cercetare la faţa locului ; declaraţia părţii vătămate HN ; declaraţia martorului asistent BC ; declaraţia martorei asistent SM ; declaraţia martorului VA ; procese-verbale de restituire bunuri ; proces-verbal de conducere în teren ; proces-verbal de vizionare a înregistrărilor ; planşe foto şi suport optic cu înregistrarea camerelor de supraveghere ; copie după documente conţinute în dosarul de daună proces-verbal de redare convorbiri ; fişa de cazier judiciar a inculpatei PRA ; declaraţia inculpatei PRA ; fişa de cazier judiciar a inculpatului PCM ; declaraţia inculpatului PCM ; fişa de cazier judiciar a inculpatului PI ; declaraţia inculpatului PI ; raport de constatare tehnico-ştiinţifică privind comportamentul simulat ; proces-verbal de efectuare a percheziţiei domiciliare ; proces-verbal de efectuare a percheziţiei domiciliare ; proces-verbal de efectuare a percheziţiei domiciliare.

În drept, fapta inculpatului PRA întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii continuate de furt calificat în forma complicităţii, prevăzută de art. 26 C.p. rap. la art. 208-209 alin.1, lit. a), g) şi i) Cod penal 1969, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 cu aplicarea art.5 Cod penal.

In temeiul art.396 C.p.p. constatand dincolo de orice indoiala rezonabila că fapta există, constituie infracţiune şi că a fost săvârsită de către inculpat, urmează a dispune condamnarea acestuia.

 La individualizarea pedepsei ce urmează a fi stabilita, aplicată inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C. pen., respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs lipsa  antecedentelor penale, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

În concret, instanţa reţine că inculpata PRA, iar pe parcursul cercetărilor inculpata şi-a schimbat domiciliu, fără a anunţa organele de cercetare penală cui privire la schimbarea adresei, , ca studii are 9 clase, nu are ocupaţie şi nici un loc stabil de muncă.

Din verificările efectuate la noua adresă a inculpatei s-a constat faptul că în locuieşte în fapt PIA – sora inculpatului PI – care a precizat că inculpata nu a locuit niciodată la acea adresă.

Până în data de 27.02.2013 inculpata PRA a purtat numele de „C” însă la acea dată s-a căsătorit cu inculpatul PI şi a ales să poarte numele acestuia.

Inculpata nu este cunoscută cu antecedente penale, iar ca atitudine procesuală deşi în primă fază a recunoscut comiterea faptelor reţinute în sarcina sa, ulterior a revenit asupra declaraţiei şi a refuzat să recunoască participarea la comiterea infracţiunilor.

În temeiul art. 74  al.1 lit.a şi alin.2 Cp, art. 76 lit.c Cp şi art. 80 C.p., instanţa va reţine  şi va da efect ca circumstanţei atenuante buna conduită anterior şi situaţia ă inculpatul are doi minori în întreţinere..

Pentru aceste motive va condamna pe inculpatul PCM la pedeapsa închisorii într-un cuantum suficient pentru atingerea scopului şi îndeplinirea funcţiilor  de constrângere, de reeducare şi de exemplaritate ale pedepsei cuantum situat sub limita minimului special prevăzut  de norma de incriminare, ca efect al aplicării art. 76 lit.c Cp.

Având în vedere că pedeapsa aplicată este mai mică de 3 ani că inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni şi că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executare, instanţa constatând întrunite condiţiile prevăzute de art. 81 C.p., urmează a dispune  suspendarea condiţionată a executării acesteia, va stabili termenul de încercare pe durata prev. de art. 82 C.p. şi va atrage atenţia inculpatului asupra prev. art. 83 C.p.

In temeiul art.71 al.1,2 C.p.instanţa va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II si b C.p.

In temeiul art.71 al.5 C.p.instanţa va suspenda executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza II si b C.p. pe durata suspendării condiţionate a executarii pedepsei închisorii.

În baza art. 404 alin. (4) lit. a) C. proc. pen. va deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii.

În temeiul art. 154 al. 13 lit. a din Legea 302/2004, va respinge cererea formulată de inculpatul Puiu Raluca Andreea pentru contopirea pedepsei aplicate pentru săvârşirea infracţiunii supuse judecăţii în prezenta cauză cu pedepsa aplicată prin sentinţa nr. B.10837-13 pronunţată de CURTEA DE PRIMĂ INSTANŢĂ STOCKOLM, DIVIZIA 1, SECŢIA 11, SUEDIA şi recunoscuta prin SP 130/2014 pron. de CURTEA DE APEL BACĂU, ca nefondată pentru considerentele care vor fi expuse în continuare.

Prin sentinţa penală 130/2014 pronunţată de Curtea de Apel Bacău în baza art.135 din Legea nr.302/2004 a fost admisă sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău, privind transferul persoanei condamnate PRA într-un penitenciar din România, pentru continuarea executării unei pedepse aplicate de Curte de primă instanţă Stockolm, Suedia.

În baza art.135, alin.6, lit.a, raportat la art.136 din Legea nr.302/2004, s-a dispus recunoaşterea şi punerea în executare a sentinţei nr.B 10837-13 din data de 31.10.2013, pronunţată de Curte de primă instanţă Stockolm, Divizia 1, Secţia 11, Suedia, aşa cum a fost modificată prin hotărârea nr.B 10837-13 din data de 10.01.2014 a Curţii de Apel din Svea, Secţia 07, Divizia 0713, Suedia, definitivă la 29.01.2014, prin care PRA, cetăţean român, a fost condamnată la pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunilor de jaf şi tăinuire de lucruri furate şi s-a dispus transferarea persoanei condamnate într-un penitenciar din România, în vederea continuării executării pedepsei.

În baza art.133, alin.1, lit.c din Legea nr.302/2004 s-a  dedus  din pedeapsă reţinerea de la data de 19.07.2013 la 21.07.2013, arestul preventiv de la 22.07.2013 la 28.01.2014 şi perioada executată de la 29.01.2014 la zi.

Prin sentinţa penală 135/2015 pronunţată de Curtea de Apel Bacău  în temeiul art.154 al.13 lit.a din Legea 302/2004 a fost anulat  mandatul de executare a pedepsei închisorii emis în baza sentinţei penale nr.130 din 31.10.2014 a Curţii de Apel Bacău privind persoana solicitată Puiu Raluca Andreea.

Pentru a dispune astfel Curtea de Apel Bacău a reţinut că hotărârea şi mandatul nu au fost puse în executare , iar la data de 30.09.2015 s-a înregistrat scrisoarea trimisă de autorităţile suedeze prin care se renunţă la cererea de transfer a cetăţeanului român PRA  întrucât aceasta urmează să fie liberată condiţionat în scurt timp ( aprox. 3 luni ) şi expulzată în România.

Instanţa va mai avea în vedere că potrivit art.154 al.13 lit.a din Legea 302/2004 :

(13) Dacă, după emiterea mandatului de executare a pedepsei detenţiunii pe viaţă sau a închisorii, statul emitent:

a) îşi retrage certificatul, instanţa dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă. În acest caz, sentinţa instanţei române urmează să producă efecte juridice numai sub aspectul stării de recidivă, în afară de cazul în care retragerea certificatului s-a făcut pe motiv de aplicare a amnistiei ori ca urmare a faptului că s-a stabilit ulterior că persoana nu se face vinovată de săvârşirea infracţiunii sau ca urmare a decesului persoanei condamnate;

Inculpata PRA  nu se află în niciuna din situaţiile enumerate de norma juridică mai sus arătată.

II. SOLUŢIONAREA ACŢIUNII CIVILE

Persoana vătămată SC M SRL s-a constituit parte civilă şi a cerut instanţei obligarea inculpaţilor la plata sumei de 3635 lei cu titlu de despăgubiri.

Persoanele vătămate SC Deşteptarea SA, SC T P SRL şi SC GA SA  nu s-au constituit  părţi civile.

Pentru dovedirea pretenţiilor partea civilă s-a sprijinit pe probele administrate  la urmărirea penală.

Examinând pretenţiile părţii civile prin prisma probelor administrate, instanţa va reţine elementele de fapt şi împrejurările care vor fi expuse în continuare .

Cu privire la acţiunea inculpaţilor (fapta ilicită) rezultatul socialmente periculos generator de prejudicii  în patrimoniul părţii civile legătura de cauzalitate între acţiunea inculpaţilor şi rezultatul generator de prejudicii  şi culpa acestuia , instanţa va avea în vedere aceeaşi situaţie de fapt aşa cum a fost expusă în mod detaliat la soluţionarea acţiunii penale.

Paguba pricinuită părţii civile  a fost estimată la valoarea de 3635 lei şi nu a fost  reparată.

La reţinerea situaţiei de fapt, instanţa a avut în vedere probele administrate la soluţionarea acţiunii penale.

Potrivit art. 25 alin.1 din Codul de procedură penală rezolvarea acţiunii civile în procesul penal: (1) Instanţa se pronunţă prin aceeaşi hotărâre atât asupra acţiunii penale, cât şi asupra acţiunii civile.

Potrivit art 397 alin.1 Cpp  rezolvarea acţiunii civile: (1) Instanţa se pronunţă prin aceeaşi hotărâre şi asupra acţiunii civile

Prin art. 1357 din Codul civil, care constituie temeiul răspunderii civile delictuale, se prevede că “(1) Cel care cauzeaza altuia un prejudiciu printr-o fapta ilicita, savarsita cu vinovatie, este obligat sa il repare.

(2) Autorul prejudiciului raspunde pentru cea mai usoara culpa.” şi potrivit art. 6 paragraful 1 din CEDO, orice persoană are dreptul la judecarea, în mod echitabil şi intr-un termen rezonabil, de către o instanţă care să hotărască nu numai cu privire la temeinicia acuzaţiei penale, ci şi asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor cu caracter civil.

In temeiul art.25 C.p.p., art.397 C.p.p instanţa constatând îndeplinite in mod cumulativ condiţiile răspunderii civile delictuale subiective pentru fapta proprie respectiv fapta ilicită prezentată mai sus, raportul de cauzalitate între aceasta şi prejudiciul produs, existenţa prejudiciului şi culpa inculpaţilor, urmează a dispune obligarea acestora în solidar la repararea pagubei produsă părţii civile ca rezultat al săvârşirii infracţiunilor.

In temeiul art.272 C.p.p. instanţa va dispune plata din fondurile M.J. a onorariilor  pentru apărătorii desemnaţi din oficiu.

In temeiul art.274 al.1,2  C.p.p. instanţa constatând culpa procesuală a  inculpaţilor, urmează a dispune obligarea acestora la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat.