Schimbarea încadrării juridice a faptei

Hotărâre 648 din 28.12.2015


Deliberând asupra cauzei penale de faţă;

Prin rechizitoriul nr.343/D/P/2014 al  Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploieşti s-a  dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului C. M., zis „C” ,  cetăţenie română, necăsătorit, stagiu militar nesatisfăcut, studii 8 clase, fară ocupaţie, fără antecedente penale, aflat la momentul trimiterii în judecată în Penitenciarul  Mărgineni, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de minori în formă continuată prev. de art 211 alin. 1 CP. cu aplic. art. 35 al. 1 din CP, constând în aceea că în perioada septembrie - noiembrie 2014 a recrutat-o, transportat-o, adăpostit-o şi determinat-o pe minora I. A.M.G. să întreţină raporturi sexuale cu diferiţi bărbaţi contra unor sume de bani.

În acest sens, a fost plasată în diferite locaţii din municipiul P. şi municipiul B., având postate pe site-uri de profil matrimonial anunţuri pentru a atrage clienţii, în scopul desfăşurării activităţii de prostituţie. 

Prin acelaşi rechizitoriu s-a dispus disjungerea cauzei în vederea efectuării urmăririi penale faţă de B.A.A. si numitul „B” sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de minori în formă continuată prev. de art. 211 alin.1. cod penal, cu aplicare art. 35 alin.1. cod penal şi proxenetism prev. si ped. de art. 213 alin.1. cod penal , ambele cu aplicarea art. 38 alin.1. cod penal.

Pentru stabilirea situaţiei de fapt  reţinută în sarcina inculpatului,  în faza de urmărire penală s-au administrat probatorii cu: declaraţie olografa S.E. A.;adresă P. C. V. procese-verbale verificări site-uri cu anunţuri matrimoniale; procese verbale verificare şi stabilire posturi telefonice; proces verbal identificare C. M.; proces verbal B. E.I.a; proces verbal I. C.; procese-verbale de redare convorbiri telefonice şi comunicări tip SMS; proces verbal de efectuare a unei percheziţii domiciliare la suspectul C.M. şi copii documente ridicate privind pe numita C. A.-R.; declaraţii parte vătămată I. A.M.G.; raport A.N.I.T.P. privind cazul minorei I.A.M.G.; declaraţiile martorilor I. E.-V., I.C., G.A.-N. , D.E.-D., F. D.-A., T. D.-M. , M.S.A., N. R., E. S., M. N.,  S. P., C. E. ,  declaraţia inculpatului C. M.;  cazierul judiciar al inculpatului C.M.; proces verbal identificare autoturism B.A.-A.

În faza de cercetare judecătorească a fost audiată persoana vătămată I.A.M. G. care a arătat că nu se constituie parte civilă în cadrul procesului penal. Pe situaţia de fapt, persoana vătămată a arătat că practica prostituţia înainte de a-l cunoaşte pe inculpat, iar în perioada în care a locuit cu inculpatul nu a fost determinată să întreţină relaţii sexuale cu alţi bărbaţi contra cost.

Totodată, în faza ce cercetare judecătorească a fost audiat inculpatul care a arătat că nu se consideră vinovat de comiterea faptei de trafic de minori . A arătat inculpatul că a avut o relaţie de concubinaj cu persoana vătămata I.A.M.G., perioadă în care aceasta nu a întreţinut relaţii sexuale cu alţi bărbaţi contra cost.  Totodată, a arătat inculpatul că în perioada în care persoana vătămată a locuit la el nu a ajutat-o în nici un fel să închirieze un apartament in Bucureşti sau Ploieşti, neştiind că în realitate persoana vătămată practică prostituţia.

De asemenea, în faza de cercetare judecătorească au fost audiaţi martorii din acte M.S. A. ( fila 253 vol.I instanţă),  N. R. (fila 254) şi I.C..

Analizând actele şi lucrările dosarului , instanţa reţine următoarele:

În perioada iulie-august 2014 minora I.A.M.G. a fost recrutată, cazată şi determinată de către numiţii B.A.-A., zis T si un prieten de-al său, cunoscut sub pseudonimul "B" să întreţină raporturi sexuale cu diferiţi bărbaţi contra unor sume de bani.

În acest sens au plasat-o în diferite locaţii din municipiul P (garsonieră situată pe str. A. şi apartament situat pe str. B.), postându-i, totodată, pe site-uri de profil matrimonial anunţuri pentru a atrage clienţii, în scopul desfăşurării activităţii de prostituţie. Împreună cu aceasta a mai practicat prostituţia în folosul sus-numiţilor, în aceeaşi perioadă, şi numita T.D.-M.. Ambii cunoşteau vârsta acesteia, respectiv 17 ani.

În perioada septembrie - noiembrie 2014, minora I.A.M. G. a fost recrutată, transportată, adăpostită şi determinată de inculpatul C. M., zis „C", să întreţină raporturi sexuale cu diferiţi bărbaţi contra unor sume de bani. Şi acesta a plasată-o în diferite locaţii din municipiul Ploieşti (apartament cu 3 camere, situat în municipiul P., în spatele C.R) şi municipiul B.i (apartament cu 2 camere situat în municipiul B), având postate pe site-uri de profil matrimonial anunţuri pentru a atrage clienţii, în scopul desfăşurării activităţii de prostituţie. Acesta cunoştea că tânăra avea vârsta de 17 ani.

În luna decembrie a încetat legătura cu C. M., deoarece acesta s-a împăcat cu vechea lui concubină, C. A. R., care revenise din Elveţia în România.

În luna ianuarie 2015 I.A.M.-G.s-a întâlnit cu B. A.-A., zis T la B din municipiul P, ocazie cu care a venit şi T.D. M.

Acesta le-a întrebat dacă vor să lucreze din nou pentru el, urmând să se ocupe cu închirierea unui apartament, promovarea anunţurilor pe site-uri de profil, date de contact, fotografii, servicii pentru care ele trebuiau să-i dea jumătate din banii obţinuţi din practicarea prostituţiei. Au fost de acord cu aceste condiţii şi în câteva zile B. A.-A. le-a anunţat telefonic că a închiriat un apartament în municipiul P. Au stat acolo aproximativ o luna, timp în care au întreţinut relaţii sexuale cu clienţi racolaţi urmare a anunţurilor publicate pe site-uri cu profil matrimonial de B. A.-A., sumele de bani obţinute fiind împărţite jumătate -jumătate între aceştia.

Astfel, fiind audiată persoana vătămată I. A.M.-G. a declarat că în luna septembrie 2014 l-a cunoscut pe numitul C. M. zis C la o întâlnire cu mai mulţi prieteni, i-a povestit acestuia ca are vârsta de 17 ani si o  situaţie materiala grea. A mai arătat persoana vătămată că inculpatul i-a propus sa locuiască la el si sa practice prostituţia pentru el si sub protecţia lui. Conform declaraţiei dată de persoana vătămată dată în faza de urmărire penală , iniţial cei doi au locuit în P., perioadă în care inculpatul s-a împrumutat si a  închiriat un apartament cu trei camere în P.

In aceeaşi locaţie, potrivit declaraţiei persoanei vătămate , a mai venit şi o altă fată A. care urma să practice prostituţia împreună cu I.A.M. G..

A. a postat mai multe anunţuri cu fotografii pe site-uri de profil in vederea atragerii de clienţi pentru a întreţine relaţii sexuale contra cost.

În această locaţie persoana vătămată a primit doi clienţi cu care ea si A. au întreţinut relaţii sexuale, clienţi de la care au primit suma de 140 lei, bani pe care i-a cheltuit cu băieţii în oraş, pe mâncare si băutura.

Întrucât nu aveau suficienţi clienţi inculpatul  a hotărât să închirieze un apartament în B. , locaţie unde a transportat-o pe I. A. M. G.

Persoana vătămată a relatat că inculpatul i-a atras atenţia că în cazul în care va fi prinsă de organele de poliţie să nu declare nimic despre el şi să nu spună că banii obţinuţi din practicarea prostituţiei sunt cheltuiţi cu el.

În vederea stabilirii situaţiei de fapt au mai fost audiaţi în faza de urmărire penală martorii I.E. V., D.E. D., M.S. A., E. S., F. D. A., G.A. N., I. C., T. D. M., N. R. , M. N., S. P. şi C. E., acestea confirmând situaţia de fapt astfel cum a fost expusă şi de persoana vătămată I. A.M. G.

De asemenea, situaţia de fapt rezultă şi din procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate, relevante în acest sens fiind convorbirile purtate în datele de 23 noiembrie 2014, 24 noiembrie 2014, 25 noiembrie 2014, 27 noiembrie 2014, 28. noiembrie 2014, 1 decembrie 2014, 3 decembrie 2014, 4 decembrie 2014, 7 decembrie 2014, 8 decembrie 2014, 13 decembrie 2014 şi menţionate în actul de sesizare la filele 20 – 43.

În drept, fapta inculpatului C. M. care  în perioada septembrie - noiembrie 2014, a recrutat-o, transportat-o, adăpostit-o şi determinat-o pe minora I. A.M. G. să întreţină raporturi sexuale cu diferiţi bărbaţi contra unor sume de bani, plasând-o astfel în diferite locaţii din municipiul P. şi municipiul B., având postate pe site-uri de profil matrimonial anunţuri pentru a atrage clienţii, în scopul desfăşurării activităţii de prostituţie realizează conţinutul constitutiv al infracţiunii de proxenetism  prev. si ped.de art. 213 alin.1. si 3 cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1. cod penal.

Încadrarea juridică a faptei reţinută prin actul de sesizare a fost aceea de trafic de minori, faptă prev. de art. 211 alin. 1 din C.P. cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.P. instanţa punând în discuţia părţilor schimbarea încadrării juridice, la termenul din data de 2 decembrie 2015.

Potrivit dispoziţiilor art. 211 C.penal, constituie infracţiunea de trafic de minori recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unui minor, în scopul exploatării acestuia.

Potrivit art. 213 C.penal, constituie infracţiunea de proxenetism determinarea sau înlesnirea practicării prostituţiei ori obţinerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către una sau mai multe persoane, alineatul 3 al articolului prevăzând şi o variantă agravantă a infracţiunii, pentru ipoteza în care faptele sunt săvârşite faţă de un minor.

Prin urmare, elementul esenţial de distincţie între cele două reglementări este acela al exploatării, încadrarea în una sau alta din cele două infracţiuni depinzând de existenţa acesteia.

Prin exploatare se înţelege, potrivit dispoziţiilor art. 182 lit. c C.penal, „obligarea la practicarea prostituţiei”.

Aşa cum s-a subliniat şi în doctrină (Codul Penal – comentarii pe articole, ed. C.H. Beck, pag. 445, comentariu prof. Cioclei Valerian), în ipoteza în care victima este o persoană minoră, cu discernământ, dar lipseşte constrângerea, se va reţine infracţiunea de proxenetism, chiar dacă apar şi elemente de trafic (ex. cazarea, transportul), deoarece lipseşte exploatarea, care presupune obligarea.

Acuzarea nu a reţinut în situaţia de fapt elemente care să contureze concluzia că persoana vătămată I.A.M.G. a fost obligată la practicarea prostituţiei, în condiţiile în care de bună voie a acceptat propunerea inculpatului  de a se prostitua sub protecţia acestuia, nu a fost bătută şi nici sechestrată. Prin urmare, persoana vătămată a avut mereu posibilitatea de a pleca de la inculpat, nu a fost reţinută sau constrânsă să rămână.

Este adevărat că persoana vătămată provenea dintr-o familie săracă şi nu avea mijloace de întreţinere, dar acest lucru este valabil şi în cazul persoanelor majore care practică de bună voie prostituţia, şi în legătură cu care acuzarea nu formulează acuzaţii de trafic de persoane, ci de proxenetism.

Situaţia materială grea nu reprezintă o constrângere morală a persoanei vătămate pentru practicarea prostituţiei, fiind alegerea sa să acţioneze în această manieră.

În plus, persoana vătămată avea la momentul racolării sale de către inculpatul C. M. şi în momentul practicării prostituţiei, vârsta de 17 ani, nepunându-se problema că ar fi fost lipsită de discernământ sau că nu a putut face alegeri în cunoştinţă de cauză.

Acţiunile inculpatului, de a înlesni practicarea prostituţiei prin oferire de cazare, transport şi faptul că a beneficiat de sume de bani dintre cele obţinute de persoana vătămată, se încadrează şi în elementul material al infracţiunii de proxenetism.

Nicăieri în descrierea situaţiei de fapt procurorul nu face referire la elementul de constrângere a persoanei vătămate.

Cum nu se poate reţine din fapta (prezentate ca atare şi de către instanţă) imputată inculpatului elementul de exploatare, instanţa urmează ca în baza art. 386 C.p.p., să schimbe încadrarea juridică a faptei reţinute în sarcina sa, reţinând că acesta a comis doar infracţiunea de proxenetism, în formă continuată, reţinând varianta agravantă de la alineatul 3 al art. 213 C.penal.

Forma continuată se reţine prin raportare la împrejurarea că inculpatul a acţionat în această perioadă de timp de mai multe ori prin înlesnirea practicării prostituţiei şi prin obţinerea de foloase materiale în urma acestei activităţi, acţionând în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale.

În temeiul textelor de lege indicate, instanţa va dispune condamnarea inculpatului, la individualizarea pedepsei având în vedere  gradul de pericol social ridicat al faptei, împrejurările comiterii acesteia, limitele de pedeapsa prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită,  precum şi circumstanţele personale ale inculpatului care nu are antecedente penale, iar pe parcursul procesului penal a manifestat o atitudine sinceră , recunoscând comiterea faptei.

În raport de criteriile arătate, instanţa va aplica inculpatului pedeapsa cu închisoarea într-un cuantum corespunzător, apt spre a atinge scopul preventiv – educativ şi sancţionator al pedepsei, apreciind totodată, în raport de circumstanţele personale ale inculpatului care a avut un comportament corespunzător anterior  comiterii faptelor din prezenta cauza,  că acesta poate fi atins în cazul inculpatului prin aplicarea unei pedepse cu închisoarea către minimul special prevăzut de lege.

În baza art. 72 Cod penal va deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi a arestării de la data de 25.02.2015 la 13.06.2015.

În baza art. 66 alin.1 lit. a,b Cod penal, instanţa va interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, observând că în cazul infracţiunii de proxenetism aplicare pedepsei complementare este obligatorie.

De asemenea, în baza art. 65 alin.1 rap. la art. 66 alin.1 lit. a,b Cod penal, se va interzice inculpatului  ca pedeapsă accesorie exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În legătură cu aplicarea pedepsei accesorii, instanţa constată că aceasta se impune pin prisma considerentului că dispoziţiile art. 65 alin. 1 C.penal, (potrivit cărora pedeapsa accesorie constă în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin.1 lit. a,b, d-o, a căror exercitare a fost interzisă de instanţă ca pedeapsă complementară), nu disting după cum pedeapsa principală este executată efectiv sau este suspendată sub supraveghere. În acest ultim caz însă, pedeapsa accesorie se impune a fi aplicată şi devine executabilă în ipoteza în care s-ar dispune ulterior o soluţie de anulare sau revocare a suspendării sub supraveghere, întrucât printr-o eventuală astfel de soluţie nu s-ar putea adăuga la dispoziţiile sentinţei iniţiale de condamnare, respectiv a prezentei sentinţe.

În privinţa modalităţii de executare a pedepsei ce se va aplica inculpatului, instanţa urmează să dispună suspendarea acesteia sub supraveghere, fiind îndeplinite toate cerinţele prevăzute de art. 91 C.penal în acest sens: pedeapsa aplicată este de cel mult 3 ani; inculpatul nu au mai fost anterior condamnate; inculpatul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii; în raport de persoana inculpatului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de aceştia pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile acestora de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei lor pentru o perioadă determinată.

Instanţa va fixa termen de încercare potrivit dispoziţiilor art. 92 C.penal, urmând să oblige inculpatul la respectarea următoarelor măsuri, potrivit  93 alin. 1 Cod penal: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Prahova, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, se va impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe  programe de reintegrare socială derulate de Serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate, iar în baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va fi obligat să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 70 de zile lucrătoare,  la SC SGU SRL P. sau Administraţia Parcului memorial “C.S. “ B., la alegerea consilierului de probaţiune.

În baza art. 91 alin.4 Cod penal, se va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul nerespectării cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere sau a săvârşirii unei noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere.

Faţă de această modalitate de aplicare a pedepsei, instanţa urmează ca în baza art. 399 alin. 1 rap. la art. 241 alin. 1 lit. b C.p.p. să constate încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar dispusă prin încheierea din 11.06.2015 dată de Tribunalul Prahova,  dispoziţia fiind executorie, potrivit art. 399 alin. 4 C.p.p.

În privinţa laturii civile a cauzei, instanţa urmează să ia act că persoana vătămată I. A.M.G.  nu se constituie parte civilă în cauză.

Potrivit art.  112  alin.1. lit.e  Cod penal se va dispune  confiscarea de la inculpat a sumei de 2.000 lei, sumă obţinută prin săvârşirea infracţiunii de proxenetism.