Acţiune având ca obiect „ plângere contravenţională”

Sentinţă civilă 157 din 11.03.2020


Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul Judecătoriei Mizil, la data de 00.10.2019 sub nr. ..../259/2019 petentul O.M., în contradictoriu cu intimatul IPJ Prahova a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună anularea procesului verbal de contravenție seria PPHY nr. ..........., din data de 00.09.2019 încheiat de agentul constatator, F.V., prin care în baza disp. art. 32, alin. 1, lit. b, din OG 23/2008 a fost sancționat contravențional cu amenda în valoare de 500 lei iar în subsidiar înlocuirea amenzii contravenţionale cu sancţiunea avertisment.

În motivarea plângerii sale petentul a arătat că la data de 00.09.2019 in jurul orelor 21,00 se afla în curtea soacrei sale în str. G.......nr.27, făcând anumite treburi prin curte iar în  jurul orelor 21 si 16 minute nepoata sa C. L.Ș. a sunat de pe telefonul ei la solicitarea petentului la numărul de urgenta 112 dar vorbind acesta din urmă, motivat de faptul ca pe strada circula o mașina cu viteza foarte mare, stradă fiind cu piatra, au sărit pietre prin curte si pe mașinile care erau parcate.

Mai arată petentul că la  ora 21.30 la fata locului s-a prezentat agentul de politie însoţit de un jandarm, agentul de politie ,foarte nervos, deranjat de faptul ca petentul a  sunat la 112, arogant, sfidător, nu a coborât din mașina, de asemenea fără a se prezenta, l-a întrebat cine a sunat , petentul spunându-i că nepoata sa , şi totodată explicându-i situația de fapt. Foarte supărat agentul de poliţie  a zis ca nu vede nimic si ca e liniște in zona, petentul indicându-i  acestuia direcția in care plecase cei cu mașina, dar agentul in loc sa plece in direcția indicata de petent a plecat in sens opus -, după 3 minute de la sosire, transmiţându-i petentului că îl va amenda pentru că a dat telefon la 112 nejustificat.

Arată petentul faptul ca de mai multe ori a sesizat organele de politie cu privire la aceste aspecte care se întâmplă pe stradă, dar rezultatul a fost același.

Având în vedere aceste aspecte solicită petentul admiterea plângerii aşa cum a fost formulata.|

În drept, petentul a  invocat OG 34/2008 si OG 2/2001.

Pe cale de întâmpinare, intimatul IPJ Prahova a solicitat respingerea plângerii formulate de către petentul O.M., ca fiind neîntemeiată.

În susţinerea solicitării sale, intimatul IPJ Prahova a arătat că potrivit art. 1 din O.U.G. 34/2008, „Sistemul național unic pentru apeluri de urgență, denumit în continuare SNUAU, este constituit şi administrat de administratorul SNUAU, în scopul furnizării către cetățeni a Serviciului de urgentă 112, care asigură preluarea apelurilor de urgentă de la cetățeni şi, după caz, transmiterea acestora către agențiile specializate de intervenție, sau al prelucrării lor și alertării directe a echipajelor de intervenție în vederea asigurării unei reacții imediate, uniforme si unitare pentru soluționarea urgentelor.

 A mai arătat intimatul că numărul unic pentru apelurile de urgenţă se apelează atunci când este necesară intervenţia agențiilor specializate de intervenție, pentru asigurarea asistenţei imediate în situaţii în care este periclitată viața, integritatea ori sănătatea cetățeanului, ordinea publică, proprietatea publică sau privată ori mediul ( art. 2 alin. 2 din OUG 34/2008) situaţia sesizată de petent neîncadrându-se în această enumerare.

De asemenea, a arătat faptul că, potrivit art. 3 lit.b din OUG 34/2008 prin agenţii specializate de intervenţie se  înțelege structurile autorităților administraţiei publice care au rolul de intervenţie imediată pentru  soluționarea urgențelor în domeniul ambulanţei, Serviciilor Mobile de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (S.M.U.R.D.), poliției, jandarmeriei, serviciilor publice profesioniste și voluntare pentru situații de urgență, inclusiv S.M.U.R.D., contra-terorismului, precum și alte structuri stabilite prin hotărâre a Guvernului

Acelaşi intimat  a precizat că apelarea în mod neiustificat a echipelor de intervenție scade capacitatea autorităților publice de a avea o reacție eficientă si promptă în situăţii care se_ caracterizează într-adevăr prin urgentă, implicând totodată si consumarea resurselor logistice care sunt angrenate în intervențiile respective.

Astfel, procesul-verbal de contravenţie, în măsura în care cuprinde constatări personale ale agentului constatator, are forță probantă prin el însuși și constituie o dovadă suficienta a vinovăției contestatorului.

De altfel, concluzionează intimatul IPJ Prahova, analizând plângerea contravenţională nici nu rezultă cu claritate care era acea împrejurare care sa necesite prezența imediată a organelor de intervenţie .

Face mențiunea acelaşi intimat că  situaţia de fapt este indicată în mod corect de agentul constatator, acesta indicând cu claritate toate împrejurările comiterii contravenţiei.

În cauză s-a administrat proba cu acte.

 Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt următoarele :

 Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul Judecătoriei Mizil, la data de 00.10.2019 sub nr. ..../259/2019 petentul O.M., în contradictoriu cu intimatul IPJ Prahova a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună anularea procesului verbal de contravenție seria PPHY nr. ..........., din data de 00.09.2019 încheiat de agentul constatator, F.V., prin care în baza disp. art. 32, alin. 1, lit. b, din OG 23/2008 a fost sancționat contravențional cu amenda în valoare de 500 lei iar în subsidiar înlocuirea amenzii contravenţionale cu sancţiunea avertisment.

Instanţa va reţine faptul că pe cale de întâmpinare, intimatul IPJ Prahova a solicitat respingerea plângerii formulate de către petentul O.M., ca fiind neîntemeiată.

În susţinerea solicitării sale, intimatul IPJ Prahova a arătat că potrivit art. 1 din O.U.G. 34/2008, „Sistemul național unic pentru apeluri de urgență, denumit în continuare SNUAU, este constituit şi administrat de administratorul SNUAU, în scopul furnizării către cetățeni a Serviciului de urgentă 112, care asigură preluarea apelurilor de urgentă de la cetățeni şi, după caz, transmiterea acestora către agențiile specializate de intervenție, sau al prelucrării lor și alertării directe a echipajelor de intervenție în vederea asigurării unei reacții imediate, uniforme si unitare pentru soluționarea urgentelor.

A mai arătat intimatul că numărul unic pentru apelurile de urgenţă se apelează atunci când este necesară intervenţia agențiilor specializate de intervenție, pentru asigurarea asistenţei imediate în situaţii în care este periclitată viața, integritatea ori sănătatea cetățeanului, ordinea publică, proprietatea publică sau privată ori mediul ( art. 2 alin. 2 din OUG 34/2008) situaţia sesizată de petent neîncadrându-se în această enumerare.

De asemenea, a arătat faptul că, potrivit art. 3 lit.b din OUG 34/2008 prin agenţii specializate de intervenţie se  înțelege structurile autorităților administraţiei publice care au rolul de intervenţie imediată pentru  soluționarea urgențelor în domeniul ambulanţei, Serviciilor Mobile de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (S.M.U.R.D.), poliției, jandarmeriei, serviciilor publice profesioniste și voluntare pentru situații de urgență, inclusiv S.M.U.R.D., contra-terorismului, precum și alte structuri stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Acelaşi intimat  a precizat că apelarea în mod neiustificat a echipelor de intervenție scade capacitatea autorităților publice de a avea o reacție eficientă si promptă în situăţii care se_ caracterizează într-adevăr prin urgentă, implicând totodată si consumarea resurselor logistice care sunt angrenate în intervențiile respective.

 Astfel, procesul-verbal de contravenţie, în măsura în care cuprinde constatări personale ale agentului constatator, are forță probantă prin el însuși și constituie o dovadă suficienta a vinovăției contestatorului.

De altfel, concluzionează intimatul IPJ Prahova, analizând plângerea contravenţională nici nu rezultă cu claritate care era acea împrejurare care sa necesite prezența imediată a organelor de intervenţie .

Face mențiunea acelaşi intimat că  situaţia de fapt este indicată în mod corect de agentul constatator, acesta indicând cu claritate toate împrejurările comiterii contravenţiei.

În urma analizei coroborate a datelor care rezultă din ansamblul probator cu susţinerile părţilor, precum şi cu dispoziţiile legale incidente în materie, instanţa urmează să aprecieze că plângerea este întemeiată numai în subsidiraul acesteia, pentru următoarele considerente:

Potrivit motivării în fapt a plângerii contravenţionale ce face obiectul cauzei, instanţa va reţine faptul că petentul a recunoscut în mod neechivoc faptul că la solicitarea sa nepoata sa a apelat serviciul de urgenţă SNUAU 112, motivat de aceea că per strada pe care locuieşte trecea un autoturism care rula cu o viteză foarte mare, motiv pentru care pietrele care se aflau pe stradă au sărit în curtea sa şi respectiv au lovit autoturismele aflate pe stradă şi care erau parcate -, situaţie de fapt care confirmă atât veridicitatea situaţiei de fapt  reţinute în sarcina petentului de către agentul constatator, ca şi situaţia cu care acesta a săvârşit fapta contravenţională prev. de art. 3 lit. a. din OUG 34/2008 şi pentru care s -a aplicat o amendă contravenţională în limitele legale.

Instanţa urmează să constate faptul că potrivit art. 1 şi 3 din OUG nr. 34/20008 „Sistemul național unic pentru apeluri de urgență, denumit în continuare SNUAU, şi respectiv agenţiile specializate de intervenţie sunt structurile autorităților administraţiei publice care au rolul de intervenţie imediată pentru  soluționarea urgențelor în domeniul ambulanţei, Serviciilor Mobile de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (S.M.U.R.D.), poliției, jandarmeriei, serviciilor publice profesioniste și voluntare pentru situații de urgență, inclusiv S.M.U.R.D., contra-terorismului, precum și alte structuri stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Rezultă faptul că numărul unic pentru situaţii de urgenţă este permis a fi apelat numai atunci când este necesară intervenţia rapidă a agenţiilor specializate de intervenţie, penmtru asigurarea intervenţiei imediate în situaţia în care este periclitată viaţa, integritatea sau sănătatea cetăţeanului, ordinea publică, proprietatea publică şi privată, sau mediul, dar în cazuri în care există un pericol public substanţial care  nu poate fi înlăturat decât prin intervenţia acestei structuri speciale.

 Apreciind că fapta reclamată de către petent nu se subscrie unor situaţii din cele enumerate limitativ, mai sus, instanţa urmează să constate că petentul se face vinovat de săvârşirea faptei contravenţionale care i-a fost înregistrată în sarcina sa, faptă prev. de art. 32 lit. a din OUG  nr. 34/2008.

În ceea ce priveşte sancţiunea aplicată, ţinând seama şi de faptul că agentul constatator nu a indicat dacă petentul a mai avut astfel de apeluri la agenţiile specializate, nejustificate şi nici nu a precizat în concret dacă prezentarea structurilor specializate la domiciliul petentului a împiedicat prezenţa acestora la o altă adresă sau într-un alt loc care reclama intervenţia acestora, instanţa urmează să aprecieze că în speţa de faţă, poate fi înlocuită amenda în valoare de 500 lei, cu avertismentul -, această ultimă sancţiune urmând  să aibă rolul unei măsuri cu efect preventiv-educativ pentru viitor, în ceea ce îl vizează pe petent.

 Având în vedere aceste argumente logice, în baza disp. art. 31 şi următoarele din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, instanţa urmează să admită plângerea, în subsidiarul acesteia şi pe cale de consecinţă să dispună înlocuirea amenzii contravenţionale în valoare de 500 lei cu avertismentul .

 Instanţa urmează să atragă atenţia petentului ca pentru o nouă situaţie de acest gen să se adreseze Poliţiei Oraşului M......, jud. Prahova.

Întocmit,