Renunţare la urmărirea penală

Sentinţă penală 6 din 15.03.2016


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CHIŞINEU CRIŞ operator 3210/2501

DOSAR NR. --/210/----

ÎNCHEIEREA  PENALĂ NR.  --

Şedinţa  camerei de consiliu din --/--/----

Judecător de cameră preliminară: Radvanski Izabella

Grefier: Goina Florica

 Pe rol se află soluţionarea plângerii formulată de petentul GMI împotriva soluţiei de renunţare la urmărirea penală dispusă faţă de suspectul CD prin rechizitoriul din 29.10.2015 emis în dosarul nr. --/P/2014 a prim procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş şi menţinută prin ordonanţa din 24.12.2015 emisă în dosarul nr. --/II/--/2015 a prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad.

La apelul nominal se prezintă reprezentantul petentului, avocat BL din Baroul Arad, lipsă fiind părţile.

Procedura de citare este îndeplinită.

Din partea Ministerului Public se prezintă prim procuror SB din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Se constată ataşat dosarul nr. ---/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş.

Reprezentantul petentului arată că petentul îşi susţine cererea.

Constatând că nu mai sunt alte cereri de formulat instanţa acordă cuvântul celor prezenţi.

Reprezentantul petentului solicită admiterea plângerii formulate în cauză, desfiinţarea soluţiei de renunţare la urmărirea penală dispusă faţă de CD şi a soluţiei de respingere a plângerii petentului şi trimiterea a suspectului CD în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 193 alin. (2) Cod penal, motivând că petentul a fost agresat de cei doi. respectiv TI şi CD, provocând petentului leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de 10-12 zile de îngrijiri medicale. În rechizitoriul dat în cauză, s-a reţinut în mod corect faptul că petentul  a fost aşteptat pe drumul de la şcoală de către CD, care l-a adus şi pe TI cu el,  cu unicul scop de a-l bate pe petent. Soluţia de renunţare la judecată dispusă faţă de suspectul CD, precum şi soluţia de respingere a plângerii petentului sunt nelegale şi nefondate, fiind în dezacord cu probele existente la dosar

Procurorul solicită respingerea plângerii formulată de petent şi menţinerea soluţiei de renunţare la judecată dispusă faţă de suspectul CD, precum şi a soluţiei de respingere a plângerii petentului, ca fiind legale şi temeinice, fapta a fost săvârşită de inculpatul TI.

Instanţa considerându-se lămurită lasă cauza în pronunţare.

JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ,

Constată că, prin cererea înregistrată la această instanţă la data de  12 ianuarie 2016,  petentul GMI, a formulat plângere împotriva soluţiei de renunţare la urmărirea penală dispusă faţă de suspectul CD, în dosarul penal nr. ---/P/2014 al parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş, sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzută de art. 193 alin. (2) Cod penal şi a ordonanţei din data de 24.12.2015 din dosarul nr. --/II/--/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad solicitând desfiinţarea şi trimiterea în judecată a suspectului CD.

 În fapt, petentul a formulat plângere penală împotriva numiţilor CD şi TIC pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 193 Cod penal, arătând că în data de 17.09.2014 a fost agresat de cei doi suspecţi, a fost dus de urgenţă la spital şi internat, iar leziunile care i-au fost provocate de aceştia, au necesitat 10-12 zile de îngrijiri medicale, conform certificatului medico-legal nr. 669/A2 din data de 23.09.2014.

În urma administrării probatorului, organele de urmărire penală au stabilit că starea de fapt descrisă de petent corespunde realităţii, însă în ciuda acestui fapt au dispus trimiterea în judecată doar cu privire la suspectul TI.

Petentul a formulat plângere împotriva soluţiei care a fost însă respinsă, apreciindu-se că soluţia dată este în acord cu probatoriul administrat în cauză, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de legiuitor pentru a se dispune renunţarea la exercitarea acţiunii penale. Soluţia de renunţare la judecată dispusă faţă de suspectul CD, precum şi soluţia de respingere a plângerii sunt nelegale şi nefondate, fiind în dezacord cu probele existente la dosar.

În rechizitoriul dat în cauză, s-a reţinut în mod corect faptul că a fost aşteptat pe drumul de la şcoală de către CD, care l-a adus şi pe TI cu el,  cu unicul scop de al bate. În momentul în care l-a văzut acesta s-a îndreptat spre petent şi l-a lovit cu pumnul în gură, determinând căderea sa de pe bicicletă. După ce petentul a căzut a continuat să îl lovească cu pumnii şi picioarele, chemându-l şi pe TI, care l-a dat cu capul de gard, provocându-i leziuni grave şi aducând petentul în starea în care nu s-a mai putut ridica de jos.

Soluţia de renunţare la urmărirea penală nu este fondată, pe motivul că petentul a avut un conflict la şcoală cu suspectul, cu o zi înainte de a fi agresat şi l-ar fi lovit pe acesta, având în vedere modalitatea în care acesta a săvârşit fapta. Astfel este evidentă premeditarea acestuia în contextul în care a venit cu TI şi cu o zi înainte, la şcoală, însă, el a refuzat să discute cu acesta. Mai mult, l-a aşteptat pe drumul de la şcoală, însoţit de o persoană majoră, în persoana lui TI, cu intenţia clară de a-l bate pe petent.

 Conflictului petentului de la şcoală poate fi caracterizat ca fiind unul minor şi s-a datorat faptului că a intervenit pentru că suspectul CD i-a jignit pe unul dintre colegii lor însă, fapta săvârşită de acesta în ziua următoare este una gravă, luând în considerare întreaga stare de fapt.

Astfel, CD în mod premeditat, l-a convocat pe TI să-l ajute să îl bată, lucru care s-a întâmplat, cu urmări foarte grave în ceea ce îl priveşte, ajungând să fie internat la Secţia de chirurgie şi ortopedie Pediatrică  a Spitalului de Urgenţă Arad, iar după externare a trecut printr-o perioadă dificilă de recuperare, a rămas cu traume, fiind necesar să fie însoţit tot timpul când merge şi când se întoarce de la şcoală.

Chiar şi după data de 17.09.2014 CD l-a ameninţat că îl va bate din nou, motiv pentru care s-a adresat organelor de poliţie, care i-au comunicat că vor remedia problema.

Raportat la starea de fapt, la conduita lui CD şi modalitatea concretă în care acesta a acţionat, nu se poate ajunge în mod legal la concluzia că nu există interes public în urmărirea infracţiunii. Suspectul este cel care l-a instigat şi pe TI care a venit să îl ajute, cu un scop precis, anume acela de a mă agresa fizic. Nicidecum acesta din urmă nu a intenţionat, să îi despartă, martorii audiaţi infirmând apărările mincinoase ale celor doi suspecţi. Ca urmare a acţiunilor suspectului CD petentul a ajuns să fie internat în spital, ceea ce face ca fapta acestuia să întrunească toate elementele constitutive ale unei infracţiuni pentru ca acesta să fie cercetat penal, nefiind justificată şi legală măsura renunţării la urmărirea penală.

 În drept, petentul îşi întemeiază plângerea pe dispoziţiile art. 340 Cod procedură penală.

Sub aspect probatoriu, s-a dispus ataşarea dosarului nr. ---/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş.

 Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Chişineu Criş la data de 12 ianuarie 2016, sub nr. --/210/2016.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând, în raport de dispoziţiile art. 340 şi următoarele Cod procedură penală, plângerea petentului, judecătorul de cameră preliminară apreciază că aceasta este fondată, pentru considerentele de mai jos.

În condiţiile art. 4 Cod procedură penală, în baza prezumţiei de nevinovăţie atunci când există îndoială cu privire la vinovăţia suspectului, aceasta profită lui, în baza regulii „in dubio pro reo”, dar acest lucru nu exonerează organele judiciare de obligaţiile prevăzute la art.5 şi 7 Cod procedură penală, care arată că organele judiciare au obligaţia de a asigura pe bază de probe aflarea adevărului, respectiv au obligaţia de a strânge probe şi de a le administra atât în favoarea cât şi în defavoarea suspectului sau inculpatului. Totodată procurorul are obligaţia de a pune în mişcare acţiunea penală din oficiu atunci când există probe din care rezultă săvârşirea unei infracţiuni şi nu există o cauză legală de împiedicare altele decât cele prevăzute la alin. 2, 3 al art.7 Cod procedură penală.

Art.285 Cod procedură penală arată că urmărirea penală are ca obiect strângerea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunilor, la identificarea persoanelor care au săvârşit o infracţiune şi la stabilirea răspunderii penale a acestora.

Faţă de cele de mai sus, rezultă că procesul penal trebuie să asigure aflarea adevărului, iar în cursul procesului penal organele judiciare au obligaţia de a avea un rol activ.

Ca urmare a celor de mai sus, organele de urmărire penală au obligaţia imperativă să administreze probatoriul necesar pentru a stabili cu exactitate starea de fapt.

Din actele de la dosar rezultă că prin rechizitoriul din 29 octombrie 2015 emis de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş în dosarul nr. ---/P/2014 s-a dispus renunţare la urmărirea penală privind comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art.193 alin. (2) Cod penal, de către suspectul CD

 În motivarea soluţiei de renunţare la urmărirea penală din 29 octombrie 2015, emisă de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş în dosarul nr. ---/P/2014 s-a reţinut că, raportat la urmările produse, la absenţa antecedentelor penale  şi minoritatea suspectului, s-a apreciat că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 318 alin. (1) şi (2)  Cod procedură penală, astfel încât nu există interes public în urmărirea infracţiunii.

 Prin ordonanţa prim procurorului din data 24 decembrie 2015, dispusă în dosarul nr. --/II/--/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, a fost respinsă, ca neîntemeiată, plângerea formulată de petentul GMI, apreciindu-se că soluţia dispusă este legală şi temeinică, bazându-se pe o justă apreciere a probatoriului administrat în cauză şi o interpretare corectă a normelor legale incidente, urmând ca soluţia procurorului  să fie menţinută.

Împotriva soluţiei de renunţare la urmărirea penală şi a ordonanţei procurorului superior de menţinere a acesteia, petentul GMI a formulat plângere şi a sesizat instanţa, în temeiul art. 340 Cod de procedură penală.

Judecătorul de cameră preliminară apreciază că motivele expuse în sprijinul soluției de renunțare la urmărire penală nu sunt suficiente pentru a justifica o astfel de soluție. Astfel, chiar dacă suspectul este minor, acesta răspunde penal în condițiile legii în măsura în care a avut discernământ la momentul comiterii faptei, minoritatea nefiind astfel o cauză ce să determine per se soluția de renunțare la urmărire penală, de asemenea, suspectul CD a manifestat un comportament deosebit de agresiv și răzbunător ceea ce necesită o intervenție mai fermă a organelor de urmărire penală în vederea corectării acestui comportament.

Totodată instanța reține că suspectul CD a fost audiat în calitate de martor în dosarul nr. ---/210/2015 al Judecătoriei Chișineu Criș în care a fost condamnat inculpatul TI pentru săvârșirea infracțiunii de loviri și alte violențe împotriva aceleași victime, petentul, iar cu ocazia audierii sale suspectul a recunoscut agresiunile asupra petentului, precum și că acestea au fost săvârșite cu intenție directă, din răzbunare.

Ca urmare a celor de mai sus, plângerea formulată urmează a fi admisă, desfiinţată soluţia criticată şi trimisă cauza la Parchetul de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş pentru punerea în mişcare a acţiunii penale şi completarea urmăririi penale, ocazie cu care se va dispune o soluţie legală şi faţă de sesizarea persoanei vătămate vis a vis de săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe prevăzute de art. 193 alin. 2 Cod penale de către suspectul CD, iar în cadrul completării urmăririi penale organele de urmărire penală vor proceda la evaluarea psihologică și psihiatrică a suspectului, precum și la audierea acestuia, confruntarea cu martorii și victimă, de asemenea, vor administra orice altă probă concludentă și utilă cauzei.

Faţă de împrejurările de mai sus, va admite plângerea formulată de petentul GMI şi în baza art. 341 alin. (6) lit. b) Cod de procedură penală va desfiinţa soluţia de renunţare la urmărirea penală dispusă prin Rechizitoriul din 29.10.2015 emisă în dosarul nr. ---/P/2014 a prim procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş, menţinută prin Ordonanţa din 24 decembrie 2015 emisă în dosarul nr. --/II/--/2015 a prim procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad; şi va trimite cauza Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş pentru punerea în mişcare a acţiunii penale şi pentru completarea urmăririi penale faţă de suspectul CD.

  În baza art. 398 şi art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat, vor rămâne în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 Admite plângerea formulată de petentul GMI , CNP ---------------- cu domiciliul ales în ----------.

 În baza art. 341 alin. (6)  lit. b) Cod procedură penală desfiinţează  soluţia de renunţare la urmărire penală dispusă prin Rechizitoriul din 29.10.2015 emis în dosar nr. ---/P/2014 a prim procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş, menţinută prin Ordonanţa din 24.12.2015 emisă în dosarul nr. --/II/1/2015 a prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad; şi trimite cauza Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş pentru punerea în mişcare a acţiunii penale şi pentru completarea urmăririi penale faţă de suspectul CD, CNP  ------------.

În baza art. 398 şi art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat, rămân în sarcina acestuia.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 18.02.2016.

 

Judecător de cameră preliminară, Grefier,

Radvanski Izabella Goina Florica

Red. R.I./G.F.

5 ex./3 ex. com.

15.03.2016

Se comunică cu:

petent  - GMI – dom. proc. ales în ------,

intimat  - CD – -------------,

Parchetul de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş