Fals material in inscrisuri

Sentinţă penală 90 din 09.04.2013


Deliberând asupra cauzei de faţă constată următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin din 09.01.2013 emis în dosarul nr. 925/P/2012 şi înregistrat la această instanţă sub nr. 257/289/2013 din 22 ianuarie 2013 s-a dispus punerea în mişcare şi trimiterea în judecată a inculpatului B D pentru comiterea unei infracţiuni de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal şi a unei infracţiuni de menţionare în declaraţia de acceptare a candidaturii a unor date nereale prevăzută de art. 106 alin. 1 din Legea nr. 67/2004.

În expozitivul rechizitoriului se reţine că învinuitul B D deţinea la momentul săvârşirii faptelor funcţia de preşedinte al Organizaţiei Locale a Partidului Democrat Liberal Ibăneşti.

Având în vedere organizarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale în data de 10.06.2012, învinuitul B D, în calitatea pe care o deţinea în acel moment în cadrul formaţiunii politice menţionate, i-a contactat pe numiţii G L, G Z şi G M – membrii ai Partidului Democrat Liberal, discutând în cursul lunii martie despre posibilitatea înscrierii acestora pe lista de candidaţi ai partidului pentru funcţia de consilier în cadrul Consiliului Local al comunei Ibăneşti.

După stabilirea datei alegerilor, învinuitul i-a trecut pe numiţii G L, G M şi G Z, fără a-i mai contacta, pe lista cu candidaţi pentru consiliul local depusă de Alianţa pentru Mureş la poziţiile 13, 11 şi respectiv 9, candidaturi acceptate de alianţa politică şi pe care învinuitul personal le-a depus la Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 58 Comuna Ibăneşti.

Împreună cu lista de candidaţi depusă, învinuitul a depus la acest birou electoral şi documentele prevăzute de lege pentru fiecare candidat în parte, respectiv Declaraţia de acceptare a candidaturii, Declaraţie pe proprie răspundere privind apartenenţa sau colaborarea cu fosta Securitate, Declaraţiile de avere şi Declaraţiile de interese pentru toţi candidaţii, inclusiv pentru persoanele mai sus menţionate.

În data de 11.05.2012 numiţii G L, G M şi G Z au depus la Biroul electoral de circumscripţie o sesizare prin care arată faptul că  nu sunt de acord cu înscrierea sa în listele de candidaţi ai ApMS, nu au solicitat acest lucru, arătând totodată faptul că nici unul dintre ei nu a semnat nici unul din documentele necesare pentru acceptarea unei candidaturi, respectiv declaraţiile prevăzute de lege.

Sesizările depuse la biroul electoral au fost înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin, în urma cercetărilor efectuate stabilindu-se că toate declaraţiile necesare pentru acceptarea candidaturii numiţilor G L, G M şi G Z, respectiv Declaraţia de acceptare a candidaturii, Declaraţie pe proprie răspundere privind apartenenţa sau colaborarea cu fosta Securitate, Declaraţia de avere şi Declaraţia de interese au fost scrise şi semnate în numele acestora de învinuitul B D.

Învinuitul B D a recunoscut pe tot parcursul desfăşurării urmăririi penale faptul că a completat şi semnat înscrisurile arătate în numele celor trei persoane, arătând faptul că s-a bazat în privinţa declaraţiilor de acceptare a candidaturii pe acceptul verbal anterior al acestora. În privinţa declaraţiilor de avere şi a celor de interese, acesta a arătat că s-a bazat în general pe faptul că ştia cam ce bunuri deţineau fiecare, fiind vecini şi în relaţii bune cu aceştia. În privinţa declaraţiilor privind colaborarea cu organele Securităţii, învinuitul a arătat că nu cunoaşte situaţia acestora, dar a completat declaraţiile în numele acestora şi le-a semnat deoarece intrase în criză de timp şi avea nevoie de dosarele complete ale tuturor candidaţilor, nemaireuşind să ia legătura cu ei deşi erau vecini.

Învinuitului i s-a prezentat materialul de urmărire penală în

Actul de inculpare se bazează pe următoarele mijloace de probă:

declaraţii învinuit B D (filele 17-19,57-59); declaraţii martor G L (fila 12); declaraţie martor G Z (fila 13); declaraţie martor G M (fila 14); declaraţie martor P C (fila 20); proces verbal de predare primire dosare candidaţi); înscrisuri (filele 23-55).

În faţa instanţei inculpatul a arătat prin declaraţia de la fila 77 că este de acord ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, probe pe care le cunoaşte şi le însuşeşte. 

În consecinţă analizând ansamblul materialului probator administrat în cursul urmăririi penale, instanţa reţine că în timpul organizării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale în data de 10.06.2012, inculpatul B D, în calitate de preşedinte în cadrul Organizaţiei Locale a Partidului Democrat Liberal Ibăneşti, i-a contactat pe numiţii G L, G Z şi G M – membrii ai Partidului Democrat Liberal, discutând în cursul lunii martie despre posibilitatea înscrierii acestora pe lista de candidaţi ai partidului pentru funcţia de consilier în cadrul Consiliului Local al comunei Ibăneşti.

După stabilirea datei alegerilor, inculpatul i-a trecut pe numiţii G L, G M şi G Z, fără a-i mai contacta, pe lista cu candidaţi pentru consiliul local depusă de Alianţa pentru Mureş la poziţiile 13, 11 şi respectiv 9, candidaturi acceptate de alianţa politică şi pe care inculpatul personal le-a depus la Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 58 Comuna Ibăneşti.

Împreună cu lista de candidaţi depusă, inculpatul a depus la acest birou electoral şi documentele prevăzute de lege pentru fiecare candidat în parte, respectiv Declaraţia de acceptare a candidaturii, Declaraţie pe proprie răspundere privind apartenenţa sau colaborarea cu fosta Securitate, Declaraţiile de avere şi Declaraţiile de interese pentru toţi candidaţii, inclusiv pentru persoanele mai sus menţionate, declaraţii ce au fost scrise şi semnate de către inculpat în numele celor trei.

Fapta inculpatului B D, care în cursul lunii aprilie 2012, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a completat declaraţiile de interese, declaraţiile pe proprie răspundere privind colaborarea cu organele Securităţii şi declaraţiile de avere necesare pentru acceptarea candidaturii numiţilor G L, G M şi G Z,  întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „fals în înscrisuri sub semnătură privată”.

Fapta inculpatului B D, care în cursul lunii aprilie 2012, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a completat cu date nereale declaraţiile de acceptare a candidaturii, menţionând faptul că numiţii G L, G M şi G Z sunt de acord să candideze pentru Alianţa pentru Mureş, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „menţionare în declaraţia de acceptare a candidaturii a unor date nereale”.

Având în vedere că inculpatul a fost de acord ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, în temeiul art. 320¹ alin. 1 Cod penal raportat la art. 320¹ alin. 7 Cod penal instanţa va reduce limitele de pedeapsă ale infracţiunilor.

La individualizarea pedepsei şi a modalităţii de executare a acesteia, instanţa are în vedere gradul concret de pericol social al faptei, determinat de împrejurările concrete în care a fost comisă şi de persoana inculpatului.

Cu privire la persoana inculpatului instanţa a reţinut că a avut o atitudine sinceră pe tot parcursul desfăşurării procesului penal şi este la primul conflict cu legea penală.

În consecinţă în temeiul art. 290 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal raportat la art. 320¹ alin. 7 Cod procedură penală va condamna inculpatul B D la pedeapsa de 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 67/2004 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal raportat la art. 320¹ alin. 7 Cod procedură penală va condamna inculpatul B D la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Va constată că infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului se află în concurs real şi în temeiul art. 33 lit. a şi 34 alin. 1, lit. b Cod penal va contopi pedepsele aplicate prin prezenta sentinţă şi va dispune ca inculpatul B D să execute pedeapsa cea mai grea de 8 luni închisoare.

Având în vedere că inculpatul a avut o atitudine cooperantă pe tot parcursul procesului penal instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins şi prin modalitatea suspendării condiţionate a executării pedepsei, motiv pentru care, în baza art. 81 alin. 1 Cod penal, va suspenda condiţionat executarea pedepsei pe o durată de 2 ani şi 8 luni, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 alin. 1 Cod penal şi alcătuit din durata pedepsei aplicate la care s-a adăugat intervalul de timp de 2 ani prevăzut de lege.

În baza art. 359 Cod procedură penală va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

De asemenea în temeiul art. 170 Cod procedură penală va dispune anularea următoarelor înscrisuri deoarece au fost semnate în fals de către inculpat:

-declaraţie de acceptare a candidaturii G L;

-declaraţie pe proprie răspundere G L;

-declaraţie de avere G L;

-declaraţie de interese G L;

-declaraţie de acceptare a candidaturii G Z;

-declaraţie pe proprie răspundere G Z;

-declaraţie de avere G Z;

-declaraţie de interese G Z;

-declaraţie de acceptare a candidaturii G M;

-declaraţie pe proprie răspundere G M;

-declaraţie de avere G M;

-declaraţie de interese G M.

În temeiul art. 191 alin. 1 Cod procedură penală va obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 200 lei, din care suma de 100 lei provine din faza de urmărire penală