Contestatie la executare

Sentinţă penală 176 din 18.08.2017


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Novaci, sub nr. dosar …../267/2017, contestatorii D.E.L. şi D.C., deţinuţi în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Craiova, judeţul Dolj, în baza art.598 alin.1 lit.c-d NCPP, au solicitat admiterea prezentei contestaţii şi să se dispună individualizarea legală a pedepselor închisorii şi analizarea situaţiei juridice conform legii nr.254/2013.

Contestatorii au solicitat citarea cu mandat de aducere pentru a se putea prezenta şi a depune actele necesare în susţinerea acestei contestaţii.

Prin încheierea din 8 iunie 2017, s-a dispus disjungerea cererii având ca obiect contestaţie la executare formulată de contestatorii D.E.L. şi D.C., pentru care se vor forma separat câte un dosar nou, pentru fiecare, pe rolul aceluiaşi complet de judecată, primind termen de judecată la data de 22.06.2017.

Judecătoria Novaci prin sentinţa penală nr.284/2017 din 22 iunie 2017 pronunţată în dosarul nr. ……/267/2017 a admis excepţia de necompetenţă a Judecătoriei Novaci, invocată din oficiu.

În temeiul art. 50 rap. la art. 597 Cod procedură penală, a declinat competenţa judecării contestaţiei la executare formulată de condamnatul D.E., în favoarea Judecătoriei Caracal.

În conformitate cu art. 272 alin 2 C.p.p., s-a dispus plata din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Gorj a sumei de 130 lei cu titlu onorariu apărător din oficiu, avocat P.M.S., conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 107 din 07.05.2017.

Pe rolul Judecătoriei Caracal dosarul a fost înregistrat sub nr…../267/2017 şi prin rezoluţia din 17 iulie 2017 s-a dispus citarea contestatorilor cu menţiunea de a indica temeiul de drept al cererii, totodată s-a dispus ataşarea dosarului de fond, întocmirea unui referat de către Biroul executări penale şi înaintarea unei adrese către Barou în vederea desemnării unui avocat din oficiu pentru contestatori.

La dosar s-au depus referatul întocmit de Biroul executări penale şi delegaţiile pentru asistenţa judiciară obligatorie, iar prin încheierea din 28 iulie 2017 instanţa a constatat că din eroare a fost conceptată şi citată D.C., nefiind parte în proces.

Prin cererea depusă la dosar în data de 01.08.2017,  contestatorul D.E.L. a formulat în baza art.598 pct.d  C.pr.p. contestaţie la executare, arătând în fapt, că a fost condamnat pentru viol la 12 ani închisoare cu executare la Penitenciarul din Craiova în care condiţiile de detenţie nu respectă regulile Uniunii Europene în sensul că spaţiul de cazare este mai mic de 4 mp per deţinut . Legea nr.254/2013 cu modificarea din Legea nr.169/2017 arată care sunt condiţiile necorespunzătoare iar pentru o lună executată se consideră executate în plus 6 zile.

Contestatorul a menţionat că, până în prezent a executat din ianuarie 2008 şi 9 ani şi 7 luni, rămânându-i doar 2 ani de zile de executat şi, având în vedere comportarea sa bună din Penitenciarul Craiova consideră că a executat pedeapsa la care a fost obligat pentru viol.

A solicitat contestatorul având în vedere Legea 169/2017 privind modificarea şi completarea Legii 254/2013 privind executarea pedepselor şi măsurilor privative de libertate să se constate că a executat pedeapsa de 12 ani pentru care este închis la Penitenciarul Craiova.

Urmare a adresei dispusă de instanţă prin încheierea din 04.08.2017, la dosar s-a înaintat adresa cu nr.58410/PCDJ/16.08.2017 de Penitenciarul Craiova.

La termenul din 18 august 2017, reprezentantul Ministerului Public a invocat excepţia de necompetenţă teritorială a Judecătoriei Caracal.

Având în vedere motivul de contestaţie invocat de petentul D.E. L. prin precizarea contestaţiei la executare, instanţa a apreciat că, în speţă, competenţa de soluţionare a cauzei revine Judecătoriei Craiova.

Potrivit art.598 alin.1 C.pr.p. - Contestaţia împotriva executării hotărârii penale se poate face în următoarele cazuri:

a) când s-a pus în executare o hotărâre care nu era definitivă;

b) când executarea este îndreptată împotriva altei persoane decât cea prevăzută în hotărârea de condamnare;

c) când se iveşte vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare;

d) când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei.

În conformitate cu dispoziţiile alin.2 al art. 598 C.pr.p. - În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi d), contestaţia se face, după caz, la instanţa prevăzută la art. 597 alin. (1) sau (6), iar în cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), la instanţa care a pronunţat hotărârea ce se execută. În cazul în care nelămurirea priveşte o dispoziţie dintr-o hotărâre pronunţată în apel sau în recurs în casaţie, competenţa revine, după caz, instanţei de apel sau Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Totodată, conform art.597 alin.1 C.pr.p. - Când rezolvarea situaţiilor reglementate în prezentul titlu este dată în competenţa instanţei de executare, preşedintele completului de judecată dispune citarea părţilor interesate şi, în cazurile prevăzute la art. 90, ia măsuri pentru desemnarea unui avocat din oficiu. La judecarea cazurilor de întrerupere a executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă se citează şi administraţia penitenciarului în care execută pedeapsa condamnatul şi potrivit alin.6 - Dispoziţiile alin. (1) - (5) se aplică şi în cazul în care rezolvarea uneia dintre situaţiile reglementate în prezentul titlu este dată în competenţa instanţei în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere. În acest caz, soluţia se comunică instanţei de executare.

Pentru motivele expuse şi având în vedere şi dispoziţiile art.50 rap. la art.597 C.pr.p., urmează a fi admisă excepţia de necompetenţă teritorială a Judecătoriei Caracal, judeţul Olt şi a se dispune declinarea competenţei soluţionării contestaţiei, în favoarea Judecătoriei  Craiova, judeţul Dolj.

În conformitate cu art. 189 alin. 2 C.pr.p., urmează a  dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Olt a sumei de 130 lei cu titlu onorariu apărător din oficiu, avocat V.G., conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 1191 din 20.07.2017.

Postat 06.09.2017