Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere

Sentinţă penală 37 din 03.03.2017


6.Drept penal. Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 334 alin. 1 Cod penal şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal. Stare de recidivă. Schimbare de încadrare

Cuprins pe materii: Drept penal. Starea de recidivă. Individualizarea sancțiunii.

Index alfabetic:

Recidiva postexecutorie

Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat,

Conducerea unui vehicul fără permis de conducere

Conform art. 41 alin. 1 C.pen.,  există recidivă când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de un an şi până la reabilitare sau împlinirea termenului de reabilitare, condamnatul săvârşeşte din nou o infracţiune cu intenţie sau cu intenţie depăşită, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de un an sau mai mare.

Analizând condițiile impuse de lege pentru existența recidivei postexecutorii, instanța reține că acestea sunt îndeplinite în cauză, inculpatul săvârșind, după executarea unei pedepse cu închisoarea mai mare de un an și până la împlinirea termenului de reabilitare, două infracțiuni cu intenţie, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de un an, motiv pentru care va admite cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public și va dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina inculpatului, cu reținerea stării de recidivă posteexecutorie.

Art. 41 alin. 1 C.pen, 334 alin. (1) din C. pen, art. 335 alin. 1 Cod penal

Judecătoria Liești, secția penală,  sentința penală din data de 03.03.2017

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lieşti nr. 1425/P/2015 din data de 04.05.2016, înregistrat la această instanţă sub numărul 736/838/2016 din 11.05.2016,  inculpatul ȘV a fost trimis în judecată, în stare de libertate,  pentru săvârşirea infracţiunilor de punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 334 alin. 1 Cod penal şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal.

În fapt, prin actul de sesizare a instanţei, procurorul a reţinut în esenţă că la data de 26.10.2015, în jurul orei 00.15, inculpatul a condus pe str. Bogdan Vodă din comuna Iveşti, jud. Galaţi mopedul marca Aprilia SR 50, fără a fi înregistrat sau înmatriculat şi fără a poseda permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule potrivit Adreselor nr. 931518/27.11.2015 şi 68678/19.02.2016 emise de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi.

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. 1 din NCPP  instanţa a constatat că este competentă funcţional, material şi teritorial să judece prezenta cauză.

Prin încheierea din 28.09.2016, dată în şedinţa din camera de consiliu, în procedura de cameră preliminară, judecătorul a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în prezenta cauză şi a dispus începerea judecării cauzei.

În faţa instanţei de judecată inculpatul, până la începerea cercetării judecătoreşti, s-a prevalat de dispoziţiile art.375 raportat la art.396 alin.10 din Noul Codul de Procedură Penală, solicitând ca judecata să aibă loc numai în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, recunoscând în totalitate fapta reţinută în sarcina sa. Cu ocazia audierii sale, inculpatul a mai precizat că nu doreşte readministrarea de probe sau administrarea de probe noi şi că este de acord să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii.

Având în vedere poziţia procesuală consemnată a inculpatului, instanţa, conform prevederilor art. 375 alin. 1 din NCPP, după luarea concluziilor, a admis cererea acestuia de a soluţiona cauza conform procedurii simplificate în cazul recunoaşterii vinovăţiei, în baza probelor administrate în faza de urmărire penală pe care le-a recunoscut şi le-a însuşit.

I.SITUAȚIA DE FAPT

Din examinarea întregului material probator de la dosar  se reţine aceeaşi situaţie de fapt ca cea reţinută în rechizitoriu şi recunoscută de inculpat, respectiv:

La data de 26.10.2015, în jurul orei 00.15, inculpatul a condus pe str. Bogdan Vodă din comuna Iveşti, jud. Galaţi mopedul marca Aprilia SR 50, fără a fi înregistrat sau înmatriculat şi fără a poseda permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule. Potrivit verificărilor efectuate, inculpatul a condus mopedul marca Aprilia SR 50 pe o distanţă de aprox. 2 kilometri până în momentul depistării de străzile H.P. Bengescu, 1 Decembrie 1918, Bogdan Vodă şi Vultureni, toate din comuna Iveşti, traversând totodată şi DN 25.

Vinovăţia inculpatului este pe deplin dovedită şi rezultă din cuprinsul următoarelor  mijloace de probă administrate în faza de urmărire penală: proces verbal de constatare a infracţiunii flagrante din data de 26.10.2015 (fila 11 dosar UP);  planşa fotografică cu privire la mopedul marca Aprilia SR 50 condus de către numitul Şerban Victor la data de 26.10.2015 (filele 12-14 dosar UP), declaraţii inculpat (filele 11, 16-17, 19-21 dosar UP); declaraţie martor (filele 22-23 dosar UP); declaraţie martor (filele 25-26 dosar UP); adresa nr. 931518/27.11.2015 emisă de Inspectoratul de Politie al Judeţului Galaţi (fila 29 dosar UP); adresa nr. 68678/19.02.2016 emisă de Inspectoratul de Politie al Judeţului Galaţi (fila 31 dosar UP); adresa nr. 34588/15.12.2015 emisă de Primăria Iveşti (fila 33 dosar UP); adresa nr. 38/02.02.2016 emisă de Registrul Auto Român Galaţi (fila 35 dosar UP);adresa nr. 34587/15.12.2015 emisă de Primăria Iveşti (fila 37 dosar UP).

În drept, fapta inculpatului care la data de 26.10.2015, în jurul orei 00.15, a fost depistat în trafic de lucrătorii de poliţie din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Lieşti în timp ce conducea pe str. Bogdan Vodă din comuna Iveşti, jud. Galaţi mopedul marca Aprilia SR 50, fără a fi înregistrat sau înmatriculat şi fără a poseda permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule potrivit Adreselor nr. 931518/27.11.2015 şi 68678/19.02.2016 emise de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 334 alin. 1 Cod penal şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal.

Cu privire la infracţiunea de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, faptă prev. și ped. de art. 334 alin. (1) din C. pen., reţinută  în sarcina inculpatului:

Elementul material constă în deplasarea, pe un drum public, a unui autovehicul ce nu a fost luat în evidenţă de către organul competent – pe baza verificării actului de proprietate şi a stării tehnice – şi nu s-a eliberat certificat de înmatriculare.

Urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol pentru siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, pericol rezultat din faptul că autoturismul ar putea fi necorespunzător tehnic.

Legătura de cauzalitate rezultă din materialitatea faptei.

În ceea ce privește latura subiectivă, inculpatul a acţionat cu intenţie indirectă, prev. de art. 16 alin. (3) lit. b Cod penal, el prevăzând rezultatul faptei sale şi acceptând eventualitatea producerii lui, acela de a crea o stare de pericol pentru participanţii la trafic.

Față de cele expuse, instanța constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă că fapta există, constituie infracțiune și a fost săvârșită de inculpat.

Cu privire la infracţiunea de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. 1 Cod penal, reţinută  în sarcina inculpatului:

Elementul material al infracțiunii constă în conducerea de către inculpat, pe un drum public, a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol pentru siguranţa circulaţiei pe drumurile publice.

Legătura de cauzalitate rezultă din materialitatea faptei.

În ceea ce privește latura subiectivă, inculpatul a acţionat cu intenţie indirectă, prev. de art. 16 alin. (3) lit. b Cod penal, el prevăzând rezultatul faptei sale şi acceptând eventualitatea producerii lui, acela de a crea o stare de pericol pentru participanţii la trafic.

Având în vedere că infracțiunile au fost săvârșite în aceeași împrejurare, fără ca inculpatul să fie condamnat definitiv pentru vreuna din ele, instanța va reține la încadrarea juridică a faptelor și dispozițiile privind concursul de infracțiuni.

II.SCHIMBARE DE ÎNCADRARE

Cu privire la cererea de schimbare de încadrarea juridică formulată de către Ministerul Public, cu reținerea stării de recidivă postexecutorie, instanța reține următoarele:

Din fișa de cazier judiciar a inculpatului rezultă că prin sentinţa penală nr. 1085/31.10.2005 a Jud. Tecuci definitivă prin neapelare la data de 11.11.2005 a fost condamnat la următoarele pedepse: 1 an închisoare pentru săvârşirea la data de 21.05.2005 a infracţiunii prev. de art.78 al.1 din O.U.G. nr.195/2002 cu aplic. art.37 lit.a C.p., 1 an închisoare pentru săvârşirea la data de 21.05.2005 a infracţiunii prev. de art.79 al.1 din O.U.G. nr.195/2002 cu aplic. art.37 lit.a C.p. În baza art.33 lit.a C.p. inculpatului i s-a  aplicat pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare. Conform art.83 C.p. instanţa a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 579/17.06.2002 a Jud. Tecuci şi dispus executarea alăturat a acestei pedepse de pedeapsa de 1 an închisoare, petentul având de executat pedeapsa de 3 ani închisoare.

Prin sentinţa penală nr. 608/16.11.2005 a Jud. Lieşti rămasă definitivă la data de 20.12.2005 prin neapelare, inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea la data de 23.07.2005 a infracţiunii prev. de art.78 al.1 din O.U.G. nr.195/2002 cu aplic-. art.37 lit.a C.p.În baza art.83 C.p. instanţa a revocat beneficiul suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată petentului Şerban Victor prin sentinţa penală nr. 579/17.06.2002 a Jud. Tecuci şi dispus să execute această pedeapsă alăturat pedepsei de 1 an închisoare rezultând un total de 3 ani închisoare.

Prin sentința nr. 1403/11.08.2009 pronunțată în dosarul nr. 5578/196/2009 al Judecătoriei Brăila, definitivă prin nerecurare la data de 08.09.2009, instanţa a dispus descontopirea pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.1085/31.10.2005 a Jud. Tecuci în 2(două) pedepse de 1 an închisoare şi pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.579/2002 a Jud. Tecuci pentru care s-a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei cât şi a pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.608/16.11.2005 a Jud. Lieşti în pedeapsa de 1 an închisoare şi pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.579/2002 a Jud. Tecuci pentru care s-a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei. În baza art.449 al.1 lit.a C.p.p. în ref. la art.36 al.2 C.p. şi art.33 lit.a, art.34 lit.b C.p. instanţa a contopit pedepsele principale repuse în individualitatea lor din hotărârile susmenţionate la care a adăugat un spor corespunzător.

S-a dispus executarea pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.579/17.06.2002 a Jud. Tecuci pentru care s-a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei alăturat pedepsei rezultante, inculpatul având de executat în final pedeapsa de 3 ani și 3 luni închisoare.  Inculpatul a fost încarcerat la data de 17.09.2009, fiind liberat condiționat la data de 28.12.2010, cu un rest de executat de 475 de zile.

Conform art. 41 alin. 1 C.pen.,  există recidivă când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de un an şi până la reabilitare sau împlinirea termenului de reabilitare, condamnatul săvârşeşte din nou o infracţiune cu intenţie sau cu intenţie depăşită, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de un an sau mai mare.

Analizând condițiile impuse de lege pentru existența recidivei postexecutorii, instanța reține că acestea sunt îndeplinite în cauză, inculpatul săvârșind, după executarea unei pedepse cu închisoarea mai mare de un an și până la împlinirea termenului de reabilitare, două infracțiuni cu intenţie, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de un an, motiv pentru care va admite cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public și va dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina inculpatului, cu reținerea stării de recidivă posteexecutorie.

III.STABILIREA PEDEPSELOR

La individualizarea pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

De asemenea, întrucât inculpatul, la primul termen de judecată cu procedura legal îndeplinită, a solicitat ca judecata să aibă loc conform procedurii simplificate, prev. de art. 374 alin. 4 Cod de procedură penală, instanța urmează să dea efect și prevederilor art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală, în sensul că limitele de pedeapsă prevăzute de lege se reduc cu o treime în cazul pedepsei închisorii și cu o pătrime în cazul pedepsei amenzii.

Instanța va avea în vedere și dispozițiile art. 43 alin. 5 C.pen., care prevăd că dacă după ce pedeapsa anterioară a fost executată sau considerată ca executată se săvârşeşte o nouă infracţiune în stare de recidivă, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracţiune se majorează cu jumătate.

Raportat la circumstanţele cauzei – modul în care s-a comportat inculpatul (a condus un moped, neînmatriculat şi fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule) şi locul unde s-a desfăşurat activitatea infracțională (în interiorul localităţii, pe un drum public, la o oră târzie, cu trafic redus) - instanța apreciază că faptele săvârșite prezintă un grad de pericol social mediu.

Cu privire la circumstanţele personale ale inculpatului, instanța reține că acesta este născut la data de 01.03.1982 în comuna Iveşti, jud. Galaţi şi domiciliază în comuna Iveşti, sat Iveşti, str. Vasile Alecsandri, nr. 4, jud. Galaţi. Este necăsătorit şi nu are un loc de muncă stabil. Pe parcursul cercetărilor, inculpatul a adoptat o poziţie procesuală sinceră şi cooperantă în concordanţă cu probatoriul administrat în faza de urmărire penală.

Din fișa de cazier judiciar a inculpatului rezultă că acesta a mai fost condamnat anterior de trei ori pentru infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice, respectiv pentru conducere fără permis și conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului, ceea ce denotă în mod evident că nu conştientizează pericolul la care se expune atât pe sine cât şi pe ceilalţi participanţi la traficul rutier.

Având în vedere predispoziția constantă a inculpatului de a săvârși fapte penale de natura celor pentru care este judecat în prezenta cauza, instanța apreciază că acesta dovedește prin comportamentul său un pericol social sporit și nu a dat dovada de îndreptare, aspect care urmează să se reflecte în pedepsele aplicate.

Reţinând vinovăţia inculpatului în săvârşirea faptelor de care este acuzat, instanţa urmează a stabili acestuia pedepse cu închisoarea pentru săvârșirea infracțiunilor de care este acuzat, reduse potrivit art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală și majorate conform art. 43 alin. 5 acestea fiind de natură a asigura funcţia preventivă a sancţiunilor şi un mijloc apt de reeducare a inculpatului, astfel încât să se formeze o atitudine corectă faţă de ordinea de drept şi regulile de convieţuire socială, respectiv:

- o pedeapsa de 1 (unu) an închisoare, în regim de detenție, pentru săvârşirea infracţiunii de punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, faptă prevăzută şi pedepsită de  art. 334 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen.

- o pedeapsa de 1 (unu) an închisoare, în regim de detenție pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen.

În temeiul articolului 38 alin.1 din Codul penal, instanţa reţine că infracţiunile pentru care au fost stabilite cele două pedepse sus menţionate prin această sentinţă penală sunt concurente întrucât ambele infracţiuni au fost săvârşite de inculpat înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele.

Potrivit articolului art. 39 alin.1 litera b din Codul penal, în caz de concurs de infracţiuni, se stabileşte pedeapsa pentru fiecare infracţiune în parte şi când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite.

Față de cele expuse, în baza art. 38 alin.(1) rap. la art.39 alin.(1) lit.b) din Codul penal va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 (unu) an închisoare, la care se adaugă un spor de 4 luni, în final inculpatul urmând a executa o pedeapsă rezultantă de 1 (unu) an şi 4 (patru) luni închisoare, în regim de detenţie.

Cu privire la modalitatea de executare, instanța constată că față de inculpat nu se poate dispune decât executarea în regim de detenție, nefiind îndeplinite condițiile pentru a se dispune suspendarea sub supraveghere.

În baza art. 274 alin. (1) C.proc.pen. va obliga inculpatul la plata sumei de 120 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care suma de 70 lei reprezentând cheltuielile judiciare aferente fazei de urmărire penală, suma de 50 lei  reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat aferente fazei de judecată).