Vatamare corporala

Sentinţă penală 211 din 09.10.2017


Prin rechizitoriul nr. 206/P/2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt şi înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 08.12.2016 sub nr. de dosar ..../207/2016, a fost trimis în judecată în stare de liberate inculpatul D.P.D., pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală, faptă prev. şi sancţionată de art. 194 alin. 1 lit. e Cp.

Din actul de sesizare al instantei se reţine că la data de 17.05.2016, organele de urmărire penală s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în dimineaţa de 16.05.2016, T.C. din localitatea Gostavăţu, Judeţul Olt, în timp ce se afla în extravilanul comunei,  a fost lovit cu o furcă în zona toraco-abdominală de către D.P.D. fiindu-i provocate leziuni traumatice pentru care a fost necesară transportarea acestuia la spital.

După finalizarea cercetărilor efectuate de către organele de poliţie, cu referatul din 19.05.2016, a fost propusă declinarea competenţei de soluţionare a cauzei in favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, în vederea efectuării urmăririi penale sub aspectul comiterii infracţiunii de tentativă de omor, prev. de art. 32 alin. 1 Cp. rap. la art. 188 alin. 1 Cp. , declinare care a fost dispusă de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, prin ordonanţa nr. 1172/P/2016 din 23.05.2016, considerându-se că, în raport de leziunile prezentate de către persoana vătămată, obiectul contondent utilizat de autor, nr. mare de zile de îngrijiri medicale ( 25-30 zile) , punerea vieţii în primejdie şi consecinţele produse raportate la îndepărtarea splinei prin intervenţie chirurgicală, sunt indicii ale comiterii infracţiunii de tentativă de omor.

În urma finalizării urmăririi penale efectuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, avându-se în vedere menţiunile din actul medico legal, absenţa unor mărci traumatice în zona toraco abdominală a persoanei vătămate, ca fiind produse cu obiectul contondent la care s-a făcut trimitere, respectiv furcă, şi raportat la precizările suplimentare comunicate de către Serviciul Judeţean de Medicină Legală Olt, prin ordonanţa din 17.11.2016, s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, considerându-se că, în realitate, inculpatul D.P.D. a comis infracţiunea de vătămare corporală, după care, prin ordonanţa din 28.11.2016, cauza a fost preluată în vederea efectuării urmăriri penale sub aspectul infr. prev. de art. 194 alin. 1 lit. ,,e" Cp.

Din actele de urmărire penală administrate în cauză a rezultat următoare situaţie de fapt:

Atât inculpatul D.P.D., cât şi persoana vătămată, locuiesc efectiv pe raza comunei Gostavăţu, Judeţul Olt.

In dimineaţa de 16.05.2016, persoana vătămată, T.C. a mers în extravilanul comunei pentru a ridica o cantitate de lucerna de pe suprafaţa de teren a numitului, D.C., cu care vorbise cu două zile înainte.

Urmare acestei înţelegeri, a plecat de acasă cu atelajul particular însoţii de fraţii P.V. şi P.M., având asupra lor două furci pentru a încărca lucerna în căruţă.

Au ajuns la locul comiterii faptei şi de pe suprafaţa inculpatul D.P.D., ce se învecinează cu a numitului D.E., cei doi martori au început să încarce lucerna inculpatului , care ajungând la terenul său cu tractorul şi soţia acestuia, au considerat că persoana vătămată şi cei doi martori îi sustrag fără drept lucerna cosită cu câteva zile înainte.

După ce a coborât din tractor, inculpatul D.P.D. a mers la cei doi martori pe care i-a deposedat de cele două furci pe care le-a dat soţiei şi ulterior le-a predat organelor de poliţie, după care a avut un incident cu persoana vătămată, căreia i-a reproşat faptul că îi sustrage lucerna. In această împrejurare, persoana vătămată este lovită cu genunchiul drept de către inculpatul D.P.D. în zona toraco abdominalei, după care inculpatul părăseşte locul comiterii faptei cu acelaşi mijloc de transport.

Întrucât acuza dureri în zona toraco abdominală, persoana vătămată a fost transportată după incident la spitalul din Caracal de către fiul acesteia cu maşina, iar după acordarea de îngrijiri medicale de specialitate, a fost transferată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, unde a rămas internată în Secţia Chirurgie, până pe data de 24.05.2016, fiind supusă unei intervenţii chirurgicale de necesitate şi extirpată splina.

Pe data de 18.05.2016, persoana vătămată a fost examinată de către medicul specialist din cadrul Serviciului Judeţean de Medicină Legală Olt, fiind întocmit Raportul de Primă Expertiză Medico Legală nr. 1305/A1/2016 din 18.05.2016, care concluzionează că numitul T.C., de 49 ani din comuna Gostavăţu, Judeţul Olt, a prezentat leziuni traumatice care s-au putut produce la data de 16.05.2016 prin lovire cu corp dur, necesită 25-30 zile îngrijiri medicale de la data producerii leziunilor, care i-au pus viaţa în primejdie, şi prezintă infirmitate fizică permanentă, prin lipsă de organ — splenectomie.

Pe parcursul anchetei derulate în cauză s-a procedat la audierea celor doi martori oculari, respectiv fraţii P.V. şi P.M., ale căror depoziţii, alături de cea a persoanei vătămate , fac trimitere la faptul că inculpatul a lovit în mod repetat cu partea metalică a furcii, zona toraco abdominală a persoanei vătămate.

În raport de aceste precizări, de faptul că pe zona  toraco abdominală s-a constatat din punct de vedere medico legal absenţa unor mărci traumatice lăsate de obiectul contondent utilizat de autor, şi de poziţia procesuală ulterioară a acestuia, în sensul că a lovit persoana vătămată cu genunchiul, au fost solicitate relaţii  suplimentare Serviciului Judeţean de Medicină Legală Olt,care, prin adresa nr. 3056/A8 din 11.11.2016, a comunicat faptul că având în vedere existenţa unei  singure leziuniprecum şi caracteristicile acesteia (echimoză palidă roşiatic violacee de 5/6 cm), aceasta s-a putut produce prin lovire cu corp dur, posibil lovitură de genunchi.

Situaţia de fapt expusă în rechizitoriu s-a dovedit cu următoarele mijloace de probă: proces verbal de sesizare din oficiu ; proces verbal de predare primire ;proces verbal de examinare ;planşe foto;fişă de constatări preliminare şi raport de primă expertiză medico legală ; adresă S.J.M.L. Olt ; declaraţii persoană vătămată ; bilet de ieşire din spital ; adrese Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, declaraţii martori  şi declaraţii inculpat.

În drept, fapta inculpatului  D.P.D. care, în dimineaţa de 16.05.2016 a exercitat acte de violenţă fizică asupra persoanei vătămată, T.C., pe care a lovit-o cu genunchiul în zona toraco-abdominală stângă, provocându-i leziunile traumatice descrise în actul  medico legal pentru a căror vindecare i-au fost necesare 25-30 de zile  îngrijiri medicale, i-au pus viaţa în primejdie şi infirmitate fizica permanenta, realizeaza conţinutul constitutiv al infracţiunii de vătămare corporală prevăzută de art. 194 alin. 1 lit. e Cp.

În procedura de Cameră Preliminară, cauza a fost înregistrată sub nr. ..../207/2016/a1.

 Conform  rezolutiei emisa la data de 09.12.2016 de Judecătorul de Cameră Preliminara căruia i-a fost repartizată aleatoriu cauza, în conformitate cu disp. art. 344 alin. 1 Cpp, i-a fost comunicat inculpatului copia certificata a rechizitoriului, cu mentiunea ca in termen de 20 de zile pot formula cereri şi ridica excepţii cu privire la legalitatea rechizitoriului şi a efectuării actelor de catre organele de urmărire penală.

Judecătorul de cameră preliminară a constatat că rechizitoriul cuprinde datele referitoare la faptă, încadrarea juridică, la profilul moral şi de personalitate al inculpatului, la actele de urmărire penală efectuate, la trimiterea în judecată şi cheltuielile judiciare.

De asemenea, s-a constatat că nu au fost formulate cereri şi excepţii de către apărătorul inculpatului şi nici din oficiu nu se impuneau a fi invocate.

Prin încheierea din camera de consiliu nr. 9/09.01.2017, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea rechizitoriului cu nr. 206/P/2016 din 29.11.2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, a administrării probelor, precum şi a actelor de urmărire penală, dispunând începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul D.P.D., pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală, faptă prev. şi sancţionată de art. 194 alin. 1 lit. e Cp.

Astfel a fost  înregistrat dosarul nr. ..../207/2016, în care s-a fixat ca prim termen de judecata data de 13.02.017, pentru cand au fost citate părtile.

Prin cererea depusă la data de 09.01.2017, Spitalul Clinic de Urgenţă Slatina, judeţul Olt  s-a constitui parte civilă, solicitand plata despăgubirilor civile, reprezentând cheltuielile de spitalizare efectuate cu persoana vătămată T.C., în sumă de 4567, 67 lei, precum şi la dobânzile legale aferente, conform decontului de cheltuieli atasat ( f. 11,12).

În şedinţa publică din 20.03.2017, instanţa a procedat la audierea inculpatului D.P.D., aceasta recunoscând fapta, în conditiile art. 374 şi 396 Cpp, fiind de acord să fie obligat la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii, în cazul în care va fi găsit vinovat şi va fi condamnat la o pedeapsă neprivativă de libertate, declaraţia sa fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei ( f. 23).

Instanţa, în aceeasi şedinţă publică  a procedat la ascultarea persoanei vătămate T.C., care a declarat ca se constituie parte civila cu suma de 15.00 euro daune materiale, 85.000 euro daune morale şi cu 1000 euro prestaţie periodică sub forma de rate lunare până  la însănătoşire, declaraţia acesteia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei.( f. 24)

La dosar a fost înaintată fişa de cazier judiciar privind pe inculpat.

Inculpatul a depus la dosar acte în circumstanţiere.

În şedinţa publică din 24.04.2017, au fost audiaţi martorii I.F., C.V.L. şi M.A., încuviinţaţi persoanei vătămate pe latură civilă şi M.I. şi Z.E., încuviinţaţi inculpatului pe latură civilă, declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei.( f. 45-49)

În cauză a fost efectuat raportul de expertiză medico legală nr. 1607/A1/15.06.2017 de catre IML Craiova privind examinarea persoanei vatamate.

Analizând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală,  precum şi probele administrate pe parcursul cercetării judecătoreşti  şi apreciindu-le, în ansamblu  şi în urma evaluării tuturor conform art. 103 alin. 1 C.p.p.,  instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

In dimineaţa de 16.05.2016, persoana vătămată, T.C. a mers în extravilanul comunei pentru a ridica o cantitate de lucerna de pe suprafaţa de teren a numitului, D.C., cu care vorbise cu două zile înainte.

Urmare acestei înţelegeri, a plecat de acasă cu atelajul particular însoţii de fraţii P.V. şi P.M., având asupra lor două furci pentru a încărca lucerna în căruţă.

Au ajuns la locul comiterii faptei şi de pe suprafaţa inculpatului D.P.D., ce se învecinează cu a numitului D.C., cei doi martori au început să încarce lucerna inculpatului , care ajungând la terenul său cu tractorul şi soţia acestuia, au considerat că persoana vătămată şi cei doi martori îi sustrag fără drept lucerna cosită cu câteva zile înainte.

După ce a coborât din tractor, inculpatul D.P.D. a mers la cei doi martori pe care i-a deposedat de cele două furci pe care le-a dat soţiei şi ulterior le-a predat organelor de poliţie, după care a avut un incident cu persoana vătămată, căreia i-a reproşat faptul că îi sustrage lucerna. In această împrejurare , persoana vătămată este lovită cu genunchiul drept de către inculpatul D.P.D. în zona toraco-abdominale, după care inculpatul părăseşte locul comiterii faptei cu acelaşi mijloc de transport.

Întrucât acuza dureri în zona toraco abdominală, persoana vătămată a fost transportată după incident la spitalul din Caracal de către fiul acesteia cu maşina, iar după acordarea de îngrijiri medicale de specialitate, a fost transferată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, unde a rămas internată în Secţia Chirurgie, până pe data de 24.05.2016, fiind supusă unei intervenţii chirurgicale de necesitate şi extirpată splina.

Pe data de 18.05.2016, persoana vătămată a fost examinată de către medicul specialist din cadrul Serviciului Judeţean de Medicină Legală Olt, fiind întocmit Raportul de Primă Expertiză Medico Legală nr. 1305/A1/2016 din 18.05.2016, care concluzionează că numitul T.C., de 49 ani din comuna Gostavăţu, Judeţul Olt, a prezentat leziuni traumatice care s-au putut produce la data de 16.05.2016 prin lovire cu corp dur, necesită 25-30 zile îngrijiri medicale de la data producerii leziunilor, care i-au pus viaţa în primejdie, şi prezintă infirmitate fizică permanentă, prin lipsă de organ — splenectomie.

Pe parcursul anchetei derulate în cauză s-a procedat la audierea celor doi martori oculari, respectiv fraţii P.V. şi P.M., ale căror depoziţii, alături de cea a persoanei vătămate , fac trimitere la faptul că inculpatul a lovit în mod repetat cu partea metalică a furcii, zona toraco abdominală a persoanei vătămate.

În raport de aceste precizări, de faptul că pe zona  toraco abdominală s-a constatat din punct de vedere medico legal absenţa unor mărci traumatice lăsate de obiectul contondent utilizat de autor, şi de poziţia procesuală ulterioară a acestuia, în sensul că a lovit persoana vătămată cu genunchiul, au fost solicitate relaţii  suplimentare Serviciului Judeţean de Medicină Legală Olt,care, prin adresa nr. 3056/A8 din 11.11.2016, a comunicat faptul că având în vedere existenţa unei  singure leziuniprecum şi caracteristicile acesteia (echimoză palidă roşiatic violacee de 5/6 cm), aceasta s-a putut produce prin lovire cu corp dur, posibil lovitură de genunchi.

În drept, fapta inculpatului  D.P.D. care, în dimineaţa de 16.05.2016 a exercitat acte de violenţă fizică asupra persoanei vătămată, T.C., pe care a lovit-o cu genunchiul în zona toraco abdominală stângă, provocându-i leziunile traumatice descrise în actul  medico legal pentru a căror vindecare i-au fost necesare 25-30 de zile  îngrijiri medicale, i-au pus viaţa în primejdie şi infirmitate fizica permanenta, realizeaza conţinutul constitutiv al infracţiunii de vătămare corporală prevăzută de art. 194 alin. 1 lit. e Cp.

Audiat fiind în cursul judecăţii, inculpatul D.P.D. a recunoscut faptele aşa cum sunt descrise în actul de sesizare,  solicitand sa se faca aplicarea disp. art. 374 rap. la art. 396 alin. 10 Cpp, in sensul reducerii limitelor de pedeapsă cu 1/3, fiind de acord ca in cazul in care instanţa se va orienta spre o pedeapsa neprivativa de libertate, să presteze muncă nerenumerată în folosul comunitatii (f. 24).

Situaţia de fapt expusă este dovedită cu următoarele mijloace de probă: proces verbal de sesizare din oficiu ; proces verbal de predare primire ;proces verbal de examinare;planşe foto;fişă de constatări preliminare şi raport de primă expertiză medico legală ; adresă S.J.M.L. Olt ; declaraţii persoană vătămată ; bilet de ieşire din spital ; adrese Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, declaraţii martori  şi declaraţii inculpat.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material constă în acțiunea de lovire a unei persoane, iar urmarea imediată constă în producerea unor leziuni traumatice victimei, leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de 25-30 de zile de îngrijiri medicale, legătura de cauzalitate rezultând din modalitatea de comitere a faptei.

Sub aspectul laturii subiective, instanța  reține că inculpatul a acționat cu intenţie, întrucât a prevăzut rezultatul faptei sale şi l-a acceptat.

La individualizarea pedepsei principale instanţa va avea în vedere criteriile prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv gravitatea infracţiunii săvârşite şi periculozitatea infractorului, care se evaluează în raport de împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială a inculpatului.

 De asemenea, instanța va ține seama de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă, în cazul recunoașterii săvârșirii faptelor, conform art.396, alin.(10) Cod procedură penală.

Aceleaşi criterii de individualizare vor fi avute în vedere şi pentru alegerea pedepsei, ţinând seama de faptul că pentru infracţiunea săvârşită de inculpat, legea prevede pedepse alternative.

Instanța  reține că fapta săvârșită de inculpat prezintă un grad de pericol social ridicat raportat la rezultatul produs, anume vătămarea unei persoane, prin producerea unor leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare un număr de 25-30 de zile de îngrijiri medicale. Trebuie avută în vedere, de asemenea, modalitatea de comitere a faptei , inculpatul având convingerea ca partea vătămata  i-a sustras lucerna cosită cu câteva zile in urmă.

Cu toate acestea, instanţa va avea în vedere şi atitudinea sinceră şi cooperantă a inculpatului cu organele judiciare, aceasta recunoscând şi regretând săvârşirea faptei, precum şi circumstanţele personale ale acestuia, inculpatul neavând antecedente penale, fiind căsătorit, cu un comportament civilizat şi responsabil în societate, aşa cum rezultă din caracterizarea depusă la dosar.

Ţinând seama de toate cele arătate, instanţa se va orienta către pedeapsa cu închisoarea şi, în baza  art. 194 alin. 1 lit. e Cp, cu aplicarea art. 375 Cpp, coroborat cu art. 396 alin. 10 Cpp, va condamna pe inculpatul D.P.D., la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru infracţiunea de pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală.

Cu privire la individualizarea judiciară a executării pedepsei, instanţa reţine dispoziţiile art.  91 C. pen., conform cărora se poate dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe o anumită durată cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracţiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani, infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare, infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Instanţa consideră că în prezenta cauză sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de legiuitor, condamnarea prin prezenta sentinţă fiind de 2 ani închisoare, iar inculpatul nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată, nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor astfel încât instanţa are convingerea că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea de către acesta a pedepsei aplicate.

Faţă de aceste considerente, în baza art. 91 alin. 1 Cp va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi va stabili un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 alin. 1 C. pen.

În baza art. 93 alin.1 din Codul penal, instanţa va dispune ca inculpatul D.P.D., pe durata termenului de supraveghere, să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 din Codul penal, instanţa va impune inculpatului D.P.D. ca, pe durata termenului de supraveghere, să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin.3 din Codul penal, va dispune ca, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul D.P.D. să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Primăriei comunei Gostavatu, judeţul Olt.

În temeiul art. 91 alin. 4, raportat la art. 96 din Codul penal, va fi atenţionat inculpatul asupra conduitei sale viitoare şi asupra aspectului că în cazul comiterii de noi infracţiuni sau a nerespectării măsurile de supraveghere ori a neexecutării obligaţiilor ce îi revin pe durata termenului de supraveghere se expune revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Sub aspectul laturii civile a cauzei, instanţa constată că în speţă sunt îndeplinite condiţiile angajării răspunderii civile delictuale a inculpatului, respectiv existenţa unui prejudiciu produs părţilor civile, nereparat încă, produs ca urmare a faptei ilicite a inculpatului, legătura de cauzalitate dintre infracţiunea săvârşită şi prejudiciul produs, precum şi vinovăţia acestuia ca atitudine psihică faţă de faptă şi urmările acesteia.

Potrivit art.1357 Cod civil, cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare, autorul prejudiciului răspunzând pentru cea mai uşoară culpă.

Conform art.1391, alin.(1) Cod civil, în caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii, poate fi acordată şi o despăgubire pentru restrângerea posibilităţilor de viaţă familială şi socială.

Conform jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la modul şi aprecierea daunelor morale, la stabilirea cuantumului despăgubirilor echivalente unui prejudiciu moral se are în vedere o serie de criterii: consecinţele negative suferite de cei în cauză pe plan fizic şi psihic, importanţa valorilor morale lezate, măsura în care au fost lezate aceste valori şi intensitatea cu care au fost percepute consecinţele vătămării, măsura în care i-a fost afectată situaţia familială, profesională şi socială, având în vedere că, prin aceste despăgubiri cu rol compensatoriu, se urmăreşte o reparaţie justă şi echitabilă a prejudiciului moral suferit şi nu îmbogăţirea fără just temei.

În cazul infracţiunilor contra persoanei, evaluarea despăgubirilor pentru daune morale - în scopul de a nu fi una pur subiectivă sau de a nu tinde către o îmbogăţire fără just temei - trebuie să ţină seama de suferinţele fizice şi morale susceptibil în mod rezonabil a fi fost cauzate prin fapta săvârşită de inculpat, precum şi de toate consecinţele acesteia.

Instanţa reţine că partea civilă T.C. a suferit leziuni traumatice  în urma  căruia a suferit o ruptură splină postraumatica cu hemoragie internă în urma careia s-a intervenit chirurgical efectuându-se splenetocmie si drenaj, fiind  internată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, în perioada 16.05.2016/24.05.2016, care au necesitat pentru vindecare un număr de 25-30 de zile de îngrijiri medicale, conform certificatului medicol- legal nr. 1607/A1/15.06.2017 de catre IML Craiova.

În speţă, partea civilă  a produs dovezi în ceea ce priveste daunele materiale, instanţa raportându-se la numărul de zile de îngrijiri medicale, tratamentul medicamentos şi imposibilitatea prestării activităţilor gospodăreşti, coroborate cu declaraţiile martorilor I.F., C.V.L. şi M.A., care au arătat că persoana vatamata s-a împrumutat cu suma de 5000 lei pentru  îngrijiri şi activitatea gospodărească, iar în prezent aceasta prezintă sechele nefiind vindecata in totalitate iar costul unei zile de muncă este în comuna Gostavaţu de 50 lei, îndrituieşte instanţa să admită în parte cererea privind acordarea daunelor materiale, apreciind că acordarea sumei de 5.000 lei duce la repararea prejudiciului produs.

Instanţa reţine din raportul de expertiză medico legală nr. 1607/A1/15.06.2017 de catre IML Craiova privind examinarea persoanei vatamate , că aceasta are capacitatea de muncă păstrată, nu prezinte deficientă, având o incapacitate adaptivă de 15%, astfel încât cuantumul daunelor materiale este nejustificat.

În ceea ce priveşte cuantificarea prejudiciului moral, este de reţinut că aceasta nu este supusă unor criterii legale de determinare.

În acest caz, cuantumul daunelor morale se stabileşte, prin apreciere, urmare a aplicării de către instanţa de judecată a criteriilor referitoare la consecinţele negative suferite de cel în cauză în plan fizic şi psihic, importanţa valorilor lezate, măsura în care au fost lezate aceste valori, intensitatea cu care au fost percepute consecinţele vătămării, măsura în care i-a fost afectată situaţia familială, profesională şi socială. Totodată, în cuantificarea prejudiciului moral, aceste criterii sunt subordonate condiţiei aprecierii rezonabile, pe o bază echitabilă, corespunzătoare prejudiciului real şi efectiv produs victimei.

În speţă, instanţa apreciază, având în vedere natura faptei săvârşite, în raport de gravitatea atingerii aduse părţii civile, aceasta aflându-se la o vârstă relativ înaintată,  că aceasta a suferit cu siguranţă un prejudiciu nepatrimonial, respectiv suferinţele psihice cauzate prin lezarea sentimentelor de siguranţă, fiind evident că vătămările fizice  i-au produs traume psihice.

Suma de bani care urmează să fie acordată cu titlu de daune morale, trebuie, pe de o parte, să aibă efecte compensatorii, şi pe de altă parte, să nu constituie nici o amendă excesivă pentru autorul daunelor, nici venituri nejustificate pentru cei care le-au suferit.

Principiul fundamental al justiţiei, este de a repara orice leziune deoarece numai în acest fel se poate ajunge la acel echilibru de interese care este condiţia primară a unei vieţi sociale, principiul regăsit în adagiul „just est reali set personalis homenis ad hominem proportio quae sevanta sevat societate, corrupta corrumpit”.

Instanţa apreciază  că acordarea unei sume de 10.000 lei este suficientă pentru acoperirea acestor suferinţe, fiind în măsură să asigure o reparaţie suficientă şi proporţională.

Prin urmare, în baza art. 19, 20 şi 397 din C.p.p., raportat la art. 1357 şi art. 1391 din C. civ., instanţa va admite acţiunea civilă formulată de persoana vătămată T.C. şi obligă inculpatul la 15.000 lei despăgubiri civile, reprezentând 5.000 lei daune materiale şi 10.000 lei daune morale, către aceasta.

Conform art.320, alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătăţii altei persoane, precum şi daune sănătăţii propriei persoane, din culpă, răspund potrivit legii şi au obligaţia să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistenţa medicală acordată. Sumele reprezentând cheltuielile efective vor fi recuperate de către furnizorii de servicii medicale. Pentru litigiile având ca obiect recuperarea acestor sume, furnizorii de servicii medicale se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale caselor de asigurări de sănătate şi dobândesc calitatea procesuală a acestora în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată.

Din nota de calcul privind cheltuielile de spitalizare (fila 6), rezultă că, pentru perioada în care persoana vătămată a fost internată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, cuantumul cheltuielilor de spitalizare suportate de furnizorul de servicii medicale este de 4567, 67 lei.

Astfel, în baza art. 19, 20 şi 397 din C.p.p., raportat la art. 1357 şi art. 1391 din C. civ., instanţa va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina şi va obliga inculpatul la 4567,67 lei despăgubiri civile către aceasta.

În baza art. 276 alin.1 din Codul de procedură penală, instanţa va obliga pe inculpatul D.P.D.  la plata sumei de 6.000 lei cheltuieli de judecata ,reprezentand onorariu avocat, catre persoana vătămată T.C..

În baza art. 274 alin.1 din Codul de procedură penală, instanţa va obliga pe inculpatul D.P.D. la  plata sumei de 1.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 600 lei cheltuieli judiciare avansate de stat in faza de urmărire penală şi 400 lei în faza de judecată.

Postat 25.10.2017