Înşelăciune

Sentinţă penală 196 din 12.12.2016


Cod ECLI:RO:JDSIG:2016:002.000196

Operator de date cu caracter personal - 3192

Dosar nr. 3257/308/2016

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SIGHIŞOARA

PENAL

SENTINŢA PENALĂ NR. 196/2016

Şedinţa publică  din  12 Decembrie 2016

Completul compus din:

PREŞEDINTE Gabriela Boşoteanu

Grefier Monica Gligor

Cu participarea reprezentantei MINISTERULUI PUBLIC

PROCUROR : VIRGINIA MARCU

Pe rol pronunţarea  în cauza penală  privind pe inculpat ------ ------ şi pe parte civilă SC UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA PRIN REPREZENTANT LEGAL, având ca obiect înşelăciunea (art.244 NCP) disjuns din 105/308/2016.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  se prezintă inculpatul personal.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 5 decembrie 2016 , iar susţinerile şi concluziile părţilor  au fost consemnate în încheierea din acea dată , care  face parte integrantă din prezenta sentinţă , când Judecătoria, având nevoie de timp pentru a delibera , a amânat pronunţarea pentru azi  7 decembrie 2016 , când s-a pronunţat următoarea sentinţă .

INSTANŢA

Prin Rechizitoriul Parchetului  de pe lângă Tribunalul Mureş,  din 19.01.2016, au fost trimişi  în judecată  în stare de libertate inculpaţii  ------ ------ şi ------ ------, cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 5 Cp inculpatul ------ ------  şi pentru  săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune prev. de art. 48 alin. 1, rap. la art. 244 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 5 Cp  inculpatul  MIHUŢ CRISTIAN.

Persoana vătămată  SC Unicredit Leasing Corporation IFN SA  s-a constituit parte civilă  împotriva ambilor inculpaţi şi a solicitat obligarea acestora  la plata sumei de 553.046 lei  reprezentând despăgubiri.

În fapt s-au reţinut  prin actul de sesizare următoarele:

În luna august 2009, inculpatul  ------ ------, în calitate de reprezentant legal  al SC QUATRO MT SRL, împreună cu inculpatul Mihuţ Cristian, i-a indus în eroare reprezentanţii SC UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA asupra intenţiei de a se obliga contractual cu ocazia încheierii şi executării a trei contracte de leasing financiar cu nr. 66756/QUOTROMT-1-001/26.08.2009 având ca obiect autovehiculul marca Mercedes Benz Sprinter 515KA, nr. 66759/QUOTROMT-1-002/26.08.2009, având ca obiect autovehiculul marca Mercedes Benz Sprinter 315KA, nr. 66760/QUOTROMT-1-003/26.08.2009, având ca obiect autovehiculul marca Mercedes Benz Sprinter 311KA, cauzând în patrimoniul acestora un prejudiciu în cuantum de 134.889,37 euro, reprezentând contravaloarea celor trei autovehicule, ca  urmare a neachitării ratelor aferente acestora, înstrăinând de îndată bunurile astfel dobândite în posesie.

Tot prin actul de sesizare al instanţei se arată că în data de 24.11.2009, numitul ------ ------ a depus o plângere penală împotriva numitului Mihuţ Cristian, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 Cp din anul 1968. În fapt, acesta a reclamat că la începutul lunii august 2009,  în timp ce se afla în incinta gării CFR din Cluj Napoca, a fost abordat de către o persoană, care după mai multe discuţii, s-a oferit a-l ajuta în vederea achiziţionării unui credit bancar pentru procurarea a  două utilaje de debitat lemn.  În vederea obţinerii acestui credit, ------ ------, la îndrumarea acelei persoane (Mihuţ Cristian), urma a identifica în ziar o ofertă de cumpărare a unei societăţi comerciale pe numele acestuia, oferindu-se a suporta toate costurile aferente, pe numele căreia ulterior  să obţină un credit. Fiind de acord cu această propunere, ------ ------ a identificat o asemenea societate oferită spre vânzare, pe care a achiziţionat-o cu toate costurile suportate de către Mihuţ Cristian. Acesta din urmă, după câteva zile, i-a propus numitului ------ ------ a achiziţiona trei autoutilitare în sistem leasing, pe numele societăţii nou cumpărate, pe care să le predea ulterior unei alte firme, urmând a obţine astfel suma de 9.000 lei fiecare, asigurându-l totodată că totul este legal. În continuare, cei doi s-au deplasat la o societate de profil, de la care au achiziţionat  trei autovehicule marca Mercedes Benz, numitul Mihuţ Cristian achitând toate avansurile aferente. Două dintre aceste autovehicule au fost duse la Oradea, unde Mihuţ Cristian spunea că se află societatea care urma a le folosi, iar la aducerea celui de al treilea autovehicul se vor perfecta documentele de predare a acestuia către societatea administrată de el. Din acel moment, ------ ------ nu a mai văzut nici una dintre cele 3 autoutilitare şi nu a mai primit nici o sumă de bani de la Mihuţ Cristian, cu care nu s-a mai întâlnit niciodată .

Ulterior, SC UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA,  prin adresa depusă, a susţinut faptul că în data de 26.08.2009, SC QUATRO MT SRL, prin reprezentatul ei, numitul ------ ------, a achiziţionat prin intermediul SC CASA AUTO SRL – dealer auto,  o autoutilitară marca Mercedes Benz, cu seria de şasiu WDB9066359S349409, cu nr. înmatriculare B 13 CUU. În aceiaşi dată, între aceleaşi persoane au fost încheiate alte două contracte, respectiv contractul cu nr. 66760/26.08.2009, având ca  obiect achiziţionarea autoutilitarei marca Mercedes Sprinter 311 CDI, serie şasiu WDB9066359S350428, înmatriculat cu nr.  B 13 CUW, şi contractul cu nr. 66756/26.08.2009, având ca  obiect achiziţionarea autoutilitarei marca Mercedes Sprinter 515 CDI cu seria se şasiu WDB9066578S335184. Prin toate aceste contracte, SC UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA, a asigurat finanţarea acestor vehicule în sistem leasing, în favoarea SC QUATRO MT SRL,  rămânând proprietarul respectivelor autovehicule până la finalizarea contractului, în concret, până la achitarea integrală a creditului astfel obţinut.

După  încheierea celor 3 contracte de leasing,  SC QUATRO MT SRL,  nu a achitat nici o rată aferentă acestora, motiv pentru care în data de 08.10.2010,  SC UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA, a dispus rezilierea acestora,  conform pactelor comisorii inserate, ocazie cu care i s-a pus în vedere utilizatorului a preda cele 3 autoturisme către  proprietarul acestora. Cu toate acestea, reprezentanţii SC QUATRO MT SRL, nu s-au conformat nici până în prezent (f. 49 – 53).

Toate cele 3 contracte de leasing au fost  depuse la dosarul cauzei acestea rezultă faptul că SC QUATRO MT SRL, prin reprezentantul ei legal, în persoana numitului ------ ------, a achiziţionat în sistem leasing prin intermediul SC UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA,  la data de 26.08.2009, cele 3 autoturisme, devenind astfel utilizator al acestora, în schimbul sumei totale de 134.889, 37 lei .

Conform certificatului constatator emis de către ORC,  SC QUATRO MT SRL, cu sediul în Cluj Napoca,  îl are ca şi asociat şi administrator  pe numitul ------ ------, începând cu 10.08.2009 .

La dosarul cauzei a fost depus un act constitutiv al societăţii SC QUATRO MT SRL,  întocmit la data de 10.08.2009, precum şi act adiţional şi  un contract de cesiune prin care numitul ------ ------ împreună cu altă persoană pe nume Lupu Ioan, au achiziţionat această societate. În urma acestei tranzacţii, numitul ------ ------ a dobândit 94 % din cota de participare iar Lupu Ioan 6 % din cota de participare în cadrul SC QUATRO MT SRL (f. 119 – 139, vol. II).

În cauză au fost audiaţi mai mulţi reprezentanţi atât ai SC CASA AUTO SRL,  societate prin intermediul căreia  reprezentanţii SC QUATRO MT SRL, au achiziţionat cele trei autoutilitare, ocazie cu care au declarat că nu îşi amintesc despre încheierea acestora şi nici despre predarea acestora (f. 223 – 229, vol. I). Cu toate acestea, unul dintre aceşti martori, numitul Gribincea Cătălin Teodor, a susţinut că, în calitatea lui de angajat al SC CASA AUTO SRL,  a studiat dosarul de predare a celor  trei autoturisme către SC QUATRO MT SRL,  ocazie cu care a constatat că acestea au fost predate acestei societăţi .

Fiind audiat în cauză, inculpatul ------ ------, după mai multe declaraţii contradictorii şi-a recunoscut într-un final faptele imputate în totalitate. Astfel, acesta a susţinut că după ce l-a cunoscut pe numitul Mihuţ Cristian, acesta din urmă i-a propus a identifica o societate comercială fără datorii către organele fiscale sau alte persoane, prin care, după achiziţionarea acesteia, urma a obţine un credit în valoare de 100.000 lei. După obţinerea acestui credit, ------ ------ ar fi trebuit să-i înmâneze numitului Mihuţ Cristian suma de 20.000 de lei, reprezentând comisionul acestuia pentru facilitarea obţinerii acestui credit. La data respectivă, ------ ------ era administrator la o altă societate, SC HAIDUCU & NES SRL, cu sediul în Sighişoara, având ca şi obiect de activitate exploatarea de materiale lemnoase.  Întrucât acea societate avea mai multe datori la acea vreme, la îndemnul numitului Mihuţ Cristian, a achiziţionat SC QUATRO MT SRL cu sediul în Cluj Napoca, tocmai în vederea obţinerii acelui credit promis.  Acesta a menţionat că nu a desfăşurat nici un fel de activitate comercială prin această societate, iar toate cheltuielile aferente achiziţionării acestei societăţi, au fost suportate de către Mihuţ Cristian.

Imediat după achiziţionarea acestei societăţi,  Mihuţ Cristian, a venit cu propunerea de a achiziţiona  în  numele SC QUATRO MT SRL, trei autoutilitare în sistem leasing, asigurându-l că el se va ocupa de toate demersurile în acest sens. Despre destinaţia, celor trei autoutilitare, Mihuţ Cristian, a susţinut că  urma a le transmite către o altă societate care va prelua ratele aferente, obţinând astfel o sumă de bani. Despre derularea acestor proceduri, ------ ------ a susţinut că el a deschis un cont bancar în numele SC QUATRO MT SRL, ridicând şi un carnet de bilete la ordin. Cât despre plata avansului pentru achiziţionarea acelor autoutilitare, acesta a susţinut că aceste sume au fost achitate de către Mihuţ Cristian, care se lauda că are relaţii atât la bancă cât şi la dealerul auto, SC CASA AUTO SRL, el personal neocupându-se de nici un fel de tranzacţie bancară. 

În vederea semnării acelor contracte, ------ ------ s-a deplasat cu trenul în Iaşi, unde a fost aşteptat de către directorul SC CASA AUTO SRL,  astfel cum i-a şi promis Mihuţ Cristian. Ulterior semnării acelor contracte, ------ ------, împreună cu Mihuţ Cristian s-au deplasat din nou la Iaşi, de unde au ridicat două dintre vehicule, pe care le-au dus la Oradea. Din acel moment, cele două autovehicule au rămas în posesia lui Mihuţ Cristian, care l-a asigurat că acestea vor fi predate unei alte societăţi comerciale, care va proceda la punerea lor în valoare. După scurt timp, ------ ------ s-a întâlnit din nou cu Mihuţ Cristian căruia i-a înmânat numerele de înmatriculare a celor două autovehicule, moment din care nu a mai ştiut nimic despre acestea, necunoscând nici ce s-a întâmplat cu a treia autoutilitară achiziţionată în leasing.

Totodată, ------ ------ a precizat că a primit în schimbul acestor servicii de la numitul Mihuţ Cristian mai multe sume de bani, precum 2000 lei cu ocazia predării celor două autovehicule şi alte sume necesare deplasărilor acestuia şi pentru alte cheltuieli pricinuite de încheierea acestor contracte.

În încheierea declaraţiei, inculpatul ------ ------, a mai precizat încă o dată că a achiziţionat respectiva societate doar în scopul de obţine contracte de credit sau leasing, iar nu în scop lucrativ, având de la început reprezentarea faptul că nu va achita nici o rată aferentă acestor contracte .

În cauză, s-a procedat şi la audierea inculpatului Mihuţ Cristian însă, atât din declaraţiile acestuia cât şi din restul materialului probator administrat în cauză, rezultă că acesta este vădit nesincer.  Astfel, acesta în calitate de inculpat a refuzat a mai face declaraţii în cauză, menţionând că îşi menţine cele declarate anterior în cauză. Din declaraţia dată în calitate de suspect, rezultă că acesta nu îşi recunoaşte faptele imputate.

În concret, Mihuţ Cristian a susţinut că, la începutul lunii august 2009, se afla în incinta gării CFR Cluj Napoca, unde a fost abordat de către o persoană care i-a cerut nişte apă, spunându-i că este bolnav şi face un tratament cu insulină. În urma discuţiilor cu acesta, acea persoană care s-a recomandat cu numele de Neş, i-a spus că are probleme financiare şi deţine o societate comercială cu activitate în exploatarea materialului lemnos, solicitându-i a-l ajuta. Cu acest prilej, Mihuţ Cristian, i-a sugerat acestuia că dacă va achiziţiona o societate comercială fără datori, el îl va ajuta a depune documentele necesare pentru a putea cumpăra în sistem leasing o autoutilitară marca Mercedes Benz. În acest context, Mihuţ Cristian a precizat faptul că avea cunoştinţă despre asemenea operaţiuni, întrucât la acel moment, tocmai se deplasa la o reprezentanţă auto din Iaşi, în vederea achiziţionării unui asemenea autovehicul pentru societatea administrată de către sora lui. Cu toate că inculpatul nu a recunoscut faptul că s-a angajat a suporta el toate cheltuielile aferente achiziţionării unei societăţi noi şi mai apoi a unor autovehicule în sistem leasing în numele acesteia de către numitul ------ ------, totuşi admite faptul că i-a promis acestuia din urmă că îl va ajuta cu o sumă de bani în eventualitatea în care nu îi vor ajunge banii. Astfel, în perioada următoare i-a dat numitului ------ ------  o sumă de bani, însă nu poate preciza cuantumul acesteia.  În continuare, după achiziţionarea noii societăţi, Mihuţ Cristian s-a deplasat la reprezentanţa  auto din Iaşi împreună cu ------ ------, însă doar pentru a-l ajuta pe acesta din urmă  să ajungă în acel loc şi  cu documentele  aferente, întrucât îi cunoştea pe reprezentanţii acelei societăţi.

Mihuţ Cristian, a menţionat şi faptul că s-a aflat împreună cu numitul ------ ------ atât în momentul în care acesta a semnat contractele cât şi în momentul în care acesta a ridicat două dintre autovehiculele utilitare astfel achiziţionate. Relativ la ridicarea acestora, inculpatul a susţinut că una dintre autoutilitare  a fost folosită de către el în interesul societăţii administrate de către sora lui, efectuând mai multe transporturi cu aceasta.  În tot acest timp, i-a achitat numitului ------ ------ mai multe sume de bani, cuprinse între 1.000 lei şi 5000 lei. La un moment dat, s-a certat cu sora sa, motiv pentru care i-a predat numitului ------ ------ autovehiculul respectiv. În continuarea declaraţiei, Mihuţ Cristian a fost incoerent, susţinând  iniţial că la el a rămas doar una dintre cele două autoutilitare ridicate, revenind ulterior susţinând că la un moment dat în urma unor neînţelegeri cu Neş, i-a predat acestuia şi ce-a de a doua autoutilitară. Cât despre cea de a treia autoutilitară, acesta a declarat că nu cunoaşte nimic.

În esenţă, Mihuţ Cristian a declarat că nu a avut nici o înţelegere cu numitul ------ ------ privind valorificarea acelor autovehicule, nu a ştiut faptul că acesta nu va achita ratele aferente şi nu a procedat la înstrăinarea nici unuia dintre aceste autoutilitare, fiind doar un bun samaritean şi ajutându-l necondiţionat pe  acesta (f. 137 – 140).

Cu toate acestea, Mihuţ Cristian a susţinut printr-o altă declaraţie că cu toate că a participat la faptele imputate numai în modul descris mai sus, a ajuns la înţelegere cu numitul ------ ------, încheind cu  acesta o convenţie de împăcare, în  urma căreia ------ ------  a renunţat  la orice pretenţie împotriva lui Mihuţ Cristian .

Aceste declaraţii din urmă ale  inculpatului Mihuţ Cristian , sunt probate prin înscrisurile obţinute de la notarul public Tinca Eugenia, din care rezultă că între numitul ------ ------ şi Mihuţ Cristian a intervenit o înţelegere prin care ------ ------ a renunţat la orice pretenţie împotriva acestuia, în schimbul sumei de 15.000 lei (  f. 126, vol. I).

Cu toate acestea, această împăcare între cei doi inculpaţi, nu are nici un fel de înrâurire în acest dosar atât timp cât obiectul acestuia este inducerea în eroare a SC UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA.

Numita Domocoş  Liora, sora inculpatului Mihuţ Cristian, fiind audiată în cauză în calitate de martor, a declarat că în perioada 2008 – 2011, a fost administratorul SC PROLIAS DESIGN SRL  din Oradea. În vederea derulării activităţii acestei societăţi, în cursul anului 2009, a achiziţionat două autovehicule marca Mercedes în sistem leasing de la o societate din Iaşi, pe care le-a înapoiat societăţii creditoare întrucât nu a mai putut achita ratele aferente. Cât despre alte autoutilitarele  achiziţionate de către fratele ei, Mihuţ Cristian, nu cunoaşte  nimic, acesta din urmă neaducând nici un astfel de autoutilitară în cadrul societăţii administrate de ea pentru efectuarea de transporturi .

S-a constatat  aşadar încă o dată nesinceritatea inculpatului Mihuţ Cristian, care a  susţinut că pe  una dintre autoutilitarele achiziţionate de către inculpatul ------ ------ a dus-o pentru a presta servicii în favoarea societăţii administrate de sora lui, pentru o perioadă de timp, până când s-a certat cu aceasta.

Din declaraţia martorului Moraru Cornel, rezultă că acesta îl cunoaşte pe numitul Mihuţ Cristian de mai mulţi ani. În cursul anului 2009, se afla împreună cu el în momentul când acesta din urmă a vândut o autoutilitară marca Mercedes Sprinter, neînmatriculată, cu numere provizorii unei alte persoane din judeţul Bistriţa Năsăud, al cărui nume nu îl cunoaşte, dar l-a cunoscut într-un târg din Drăgăşani. Cu această ocazie, a observat şi că Mihuţ Cristian a încasat o sumă de bani, reprezentând contravaloarea acelei autoutilitare vândute .

S-au efectuat verificări în vederea identificării celor  trei autoutilitare achiziţionate de către cei doi inculpaţi.

Astfel, în urma investigaţiilor efectuate, s-a stabilit că autoutilitara marca Mercedes Benz, cu nr. de identificare WDB9066359S349409, este cunoscută în evidenţele poliţiei de frontieră turce cu intrare în data de 05.02.2010 şi ieşire spre Irak în data de 07.02.2010, prin punctul de trecere Habur, fiind condusă de către numitul Salar Khalil Ibrahim .

Conform adresei nr. 4411 din data de 20.05.2015, emisă de către Registrul Auto Român, autoutilitara marca Mercedes Benz cu numărul de identificare WDB9066578S335184,  a fost ultima dată supusă unor proceduri de verificare de către această instituţie la data de 02.10.2009, însă raportul de verificare şi anexele acestuia au fost casate după ce au fost păstrate în arhiva RAR timp de 5 ani .

În acest context  s-a menţionat şi faptul că, în mai multe rânduri, autoutilitarele cu marca Mercedes Benz cu nr. de identificare WDB9066359S349409 şi WDB9066359S350428,  au fost căutate în bazele de date europene, însă acestea nu au fost găsite.

Din adresa nr. 63918/XII din data de 21.12.2008, rezultă că autoturismul cu seria de şasiu WDB9066578S335184, nu figurează ca fiind înmatriculat.

Totodată, toate cele trei autoutilitare au fost date în urmărire internaţională însă nu au fost identificate în prezent, motiv pentru care credem că toate trei au fost exportate în ţări din afara UE, sau falsificate documentele acestora.

Numita Haghighi Simona Elena, fiind audiată în cauză în calitate de martor, a declarat că  în primăvara anului 2010, la biroul de traduceri autorizate a acesteia s-a prezentat un domn care i-a cerut a traduce un contract de vânzare cumpărare într-o limbă de circulaţie internaţională. Văzând acel contract, martorei i s-a părut ceva în neregulă cu el, motiv pentru care a contactat notarul public care părea ca fiind cel care l-a autentificat, în persoana numitei Mîţiu Sonia. În urma discuţiei telefonice cu acest notar public, i s-a confirmat faptul că acel document nu a fost autentificat de către ea. A doua zi, acea persoană care i-a lăsat documentele respective în vederea traducerii lor, a venit pentru  a le ridica, însă martora sub scuza că nu este un traducător disponibil, a refuzat să  presteze serviciile solicitate. În aceeaşi declaraţie, martora a precizat că acele documente înmânate spre traducere, reprezentau un contract de vânzare cumpărare încheiat între  SC UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA şi numitul Salar Khalil Ibrahim, având ca obiect vânzarea unei autoutilitare marca Mercedes Benz cu nr. de înmatriculare B 13 CUU. Fiindu-i arătate mai multe planşe foto,  Haghighi Simona Elena l-a recunoscut pe numitul Salar Khalil Ibrahim, ca fiind persoana care i-a înmânat respectivele documente spre traducere .

La dosarul cauzei au fost depuse în copie şi contractul de vânzare cumpărare despre care a făcut vorbire martora Haghighi Simona Elena .

În cauză a fost audiată şi numita Mîţiu  Sonia Steliana, notar public care apare pe documentele prezentate spre traducere de către numitul Salar Khalil Ibrahim traducătorului autorizat Haghighi Simona Elena. Cu această ocazie, Mîţiu Sonia, a declarat că în cadrul biroului ei, nu au fost încheiate niciodată asemenea documente având acele părţi.

În continuare s-a trecut la audierea numitului Salar Khalil Ibrahim, persoană care a dobândit calitatea de suspect în cauză, odată cu confirmarea rezoluţiei organelor de cercetare penală din data de 12.07.2011, prin care s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva acestuia sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la înşelăciune şi uz de fals. Astfel, din declaraţiile acestuia, rezultă în primăvara anului 2009, s-a deplasat în oraşul Drăgăşani, unde prin intermediul unei alte persoane pe nume Nicu,  l-a cunoscut pe numitul Moraru Cornel, care era din alt oraş, aflându-se acolo cu diferite treburi. După mai multe discuţii şi relaţii de afaceri cu acesta, la un moment dat Moraru Cornel l-a întrebat dacă vrea să facă un ban în schimbul transportului unei autoutilitare în Irak.  Fiind de acord cu această propunere, Moraru Cornel, l-a dus într-o curte necunoscută din Drăgăşani, unde se aflau mai multe maşini şi utilaje agricole, precum şi o autoutilitară marca Mercedes Benz de culoare albă, înmatriculată cu numere de Bucureşti. Despre această autoutilitară, i-a spus că trebuie dusă în Irak, prezentându-i o cheie a acesteia, talonul şi asigurarea  însă nu şi cartea de identitate a vehiculului. Conform înţelegerii, această autoutilitără trebuia transportată până la graniţa dintre Irak şi Turcia, în zona liberă, însă înainte de a porni la drum, Moraru Cornel, i-a solicitat acestuia cartea de identitate, spunându-i că e nevoie de ea pentru a-i întocmi o împuternicire pentru a putea trece frontiera. În acest context, acestuia i s-a spus că acel vehicul are ca şi utilizator o societate administrată de către Moraru Cornel. În continuare, Salar Khalil Ibrahim, a primit acea împuternicire, precum şi un plic cu mai multe documente care era închis şi care urma conform înţelegerii, a-l preda persoanei cu care se va întâlni la graniţa dintre Turcia şi Irak. Pentru drum a primit de la Morar Cornel suma de 300 de euro, pentru combustibil şi alte cheltuieli, urmând a primit încă 300 de euro la destinaţie, pentru serviciile prestate. La destinaţie, a predat autoutilitara acelei persoane necunoscute de origine irakiană, căreia i-a predat documentele vehiculului. Suspectul  Salar Khalil Ibrahim, a mai menţionat faptul că nu avea cunoştinţă de vreo ilegalitate, atât timp cât avea o împuternicire din partea celui pe care îl considera posesorul acelui autovehicul şi nu cunoştea situaţia juridică a acestuia. Relativ la documentele aflate în plicul primit de la numitul Moraru Cornel, aceasta a declarat că nu l-a deschis nicio clipă, predându-l destinatarului vehiculului, nerecunoscând faptul că s-a prezentat în faţa unui traducător autorizat în vederea traducerii unor documente.

În actul de sesizare  se arată că faptele imputate numitului ------ ------,  sunt dovedite dincolo de orice dubiu. Astfel, declaraţia acestuia de recunoaştere a faptelor, prin care susţine faptul că împreună cu inculpatul Mihuţ Cristian s-au înţeles a achiziţiona o societate comercială fără datorii, tocmai în vederea obţinerii unor contracte de leasing, fără a avea vreo clipă reprezentarea faptului că vor achita vreo rată aferentă acestora, se coroborează restul materialului probator administrat în cauză. În acest sens, învederăm faptul că societatea SC QUATRO MT SRL, a fost achiziţionată cu doar câteva zile înaintea încheierii celor 3 contracte de leasing, iar cele trei autovehicule, cu ştirea şi voinţa celor doi inculpaţi, nu au intrat nici o dată în posesia acestei societăţii, fiind imediat plasate către alte persoane.

Aceleaşi concluzii au fost  expuse şi în ceea ce priveşte faptele imputate inculpatului Mihuţ Cristian, care cu toate că nu recunoaşte că avea cunoştinţă despre planul inculpatului ------ ------ de nu plăti ratele aferente acelor contracte de leasing, declaraţia acestuia din urmă  prin care susţine complicitatea partenerului său, nu poate fi înlăturată. Astfel, ------ ------ a susţinut că toate demersurile în vederea achiziţionării acelor contracte de leasing au fost efectuate cu ajutorul numitului Mihuţ Cristian, care i-a înlesnit acestuia atât achiziţionarea societăţii SC QUATRO MT SRL, cât  şi intrarea în contact cu reprezentanţii dealerului auto. Mai mult decât atât, este lipsit de orice dubiu, că două dintre autoutilitarele astfel achiziţionate, au fost ridicate şi transportate de către cei doi inculpaţi  în Oradea, cu intenţia de a fi folosite în alt scop decât cel stabilit prin acele contracte, respectiv pentru a intra în posesia unor alte persoane. Nu poate fi pierdut din vedere, faptul că declaraţiile inculpatului  Mihuţ Cristian, s-au  dovedit a nu se corobora cu alte probe administrate în cauză, sens în care aducem în discuţie faptul că acesta a susţinut că una dintre autoutilitare a intrat în posesia societăţii administrate de către sora lui, aspecte care sunt negate cu vehemenţă de către aceasta, ceea ce denotă atitudinea total  nesinceră a acestuia

În sprijinul acuzaţiilor aduse inculpatului Mihuţ Cristian, s-a depus la dosarul cauzei, rezoluţia de începere au urmăririi penale într-un alt dosar cu nr. 596/P/2011, din care rezultă că acesta are ca şi îndeletnicire obţinerea de credite bancare sau leasing în mod fraudulos, atât pe numele său cât şi prin interpuşi, nefiind la prima abatere de acest gen. Tot în acest context, precizăm faptul că acest inculpat a mai fost trimis în judecată, pentru infracţiuni similare.

S-a menţionat  faptul că, în cauză de faţă, pentru încadrare în drept a faptelor imputate celor doi inculpaţi, este lipsit de relevanţă stabilirea clară a  modului de valorificare a celor 3 autoutilitare care au făcut obiectul respectivelor  contracte de leasing de către inculpaţi sau de către  persoanele la care au ajuns acestea, în condiţiile în care considerăm că infracţiunea de înşelăciune s-a consumat în momentul semnării celor trei contracte, adică în data de 26.08.2009.

Prin încheierea judecătorului de cameră preliminară  nr. 30/C din  data de 28 martie 2016  s-a  respins, ca neîntemeiată, cererea de restituire a cauzei la parchet, de excludere a probelor nelegal administrate, a excepţiilor de neregularitate a actului de sesizare şi a nelegalităţii probelor administrate privind pe inculpatul Mihuţ Cristian, formulate de acesta prin avocat;

S-a constatat  că Judecătoria Sighişoara este competentă material şi teritorial pentru judecarea cauzei.

S-a constatat  legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul penal nr. 163/P/2012, privind pe inculpaţii ------ ------,  trimis în judecată în stare de libertate, prin rechizitoriul întocmit la 19.01.2016 în dosar nr. 163/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. şi ped. de art. 244 al. 1 CP cu aplic. art. 5 CP şi MIHUŢ CRISTIAN, trimis în judecată în stare de libertate, prin acelaşi rechizitoriu, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune, prev. şi ped. de art. 48 al. 1 CP rap. la art. 244 al. 1 CP cu aplic. art. 5 CP şi partea civilă Sc Unicredit Leasing Corporation IFN SA, cu sediul în Bucureşti, str. Nicolae Caramfil, nr. 25, sector 1.

S-a dispus începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii ------ ------, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. şi ped. de art. 244 al. 1 CP cu aplic. art. 5 CP  şi Mihuţ Cristian, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune, prev. şi ped. de art. 48 al. 1 CP rap. la art. 244 al. 1 CP cu aplic. art. 5 CP.

La termenul de judecată din  5 decembrie 2016  s-a dispus în temeiul art. 46 al. 1 CPP disjungerea  cauzei  penale privind pe inculpatul ------ ------ ,  trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune  prev. de art 244 al. 1 CP prin rechizitoriul  Parchetului  de pe lângă Tribunalul Mureş  la data de 19.01.2016 şi înregistrat la Judecătoria Sighişoara  sub nr. 105/308/2016 şi continuarea judecăţii privind pe acesta într-un dosar separat cu nr. nou  3257/308/2016 , înregistrat la 5.12.2016 , ora 10, la Judecătoria Sighişoara cu termen de judecată azi 5.12.2016, ora 12, termen în cunoştinţă inculpatul  ------ ------ , prezent în instanţă  şi SC UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA.

Cu privire la inculpatul Mihuţ Cristian , care  s-a împăcat cu partea  civilă  SC UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA  s-a dispus prin sentinţa penală nr. 194/7.12.2016 pronunţată în dosar nr. 105/308/2016 al Judecătoriei Sighişoara  în temeiul art 396 al. 6 raportat la art 16 al. 1 lit. g CPP încetarea procesului penal  pornit pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune  prev. de art 48 al. 1 raportat la art 244 al. 1 CP cu aplicarea art.5 CP.

Inculpatul Nes  Nicolae prezent în instanţă la 5.12.2016 a arătat că nu are posibilitatea să se  împace cu partea civilă , nu poate achita nimic din despăgubirile pe care acesta le  solicită , iar după citirea actului de sesizare a declarat că nu doreşte ca judecata să aibă loc în condiţiile art 374 al. 4 CPP , întrucât nu recunoaşte faptele , că nu are  de administrat probe noi, nu contestă probele administrate în  cursul urmăririi penale şi nu solicită readministrarea lor.

În faţa  instanţei , fiind  ascultat conform art 378 CPP despre fapta pentru care a fost trimis în judecată,  inculpatul ------ ------ a declarat următoarele: „ Nu solicit ca judecata să aibă loc în condiţiile art 374 al. 4. Nu recunosc în totalitate  faptele descrise  în rechizitoriu. Recunosc că l-am cunoscut pe  Mihuţ Cristian în gară în Cluj , în august 2009 . Eu aveam la vremea respectivă SC Haiducul SRL  şi m-am plâns, i-am povestit  problemele  mele financiare  şi atunci mi-a propus să obţină un credit de 100.000 lei  cu condiţia să-i achit 20.000 lei , iar eu să achit băncii suma totală.  Ca să fac creditul trebuia să cumpăr o societate fără datorii , astfel  am căutat în ziar şi am găsit o societate în Cluj, am cumpărat societatea după ce l-am sunat pe Mihuţ Cristian . El a plătit absolut totul. Societatea a fost cumpărată  pe numele meu şi ulterior a renunţat la ideea cu creditul  propunând să luăm 3 maşini în leasing. Eu nu aveam nici  un ban , nici pentru avans şi nici pentru restul ratelor, aşa că în calitate de administrator la Quatro SRL am cumpărat cele 3 autoutilitare , am semnat contractele  cu Unicredit, toate costurile cu plata  avansului şi de deplasare la dealerul auto  au  fost suportate de Mihuţ, eu închipuindu-mi  că el se va ocupa şi de plata ratelor. Faptul că a plătit avansul m-a încurajat să închei contractul  m-a încurajat să închei contractul . la încheierea actelor de vânzare cumpărare  eu am prezentat  o carte de identitate provizorie . Nu aveam de  gând  să plătesc ratele pentru cele 3 autovehicule. Ştiam că vor fi înstrăinate la o societate din ţară. Eu nu aveam nici un ban, eram cu mulţi copii, cu divorţ, evacuat din casă . În jur de 15.000 lei am primit de la Mihuţ. Sunt nevinovat. Nu ştiu ce s-a întâmplat cu a treia maşină , primele 2 sunt undeva în estul Europei.”

Din probatoriul dosarului , constând în mijlocele de probă  din cursul urmăririi penale din dosarul penal nr. 163/P/2012 al parchetului de pe lângă  Tribunalul Mureş şi din declaraţia inculpatului ------ ------ , dată în  faţa instanţei, Judecătoria reţine în esenţă  următoarele :

Inculpatul  ------ ------ în calitate  de administrator al SC Quatro MT SRL cu sediul în Cluj din  10.08.2009 conform  certificatului constatator  emis de ORC Cluj şi  a actului constitutiv din 10.08.2009 , precum  şi a actului adiţional şi contractului de cesiune  prin care ------ ------ a achiziţionat această societate, a încheiat la 26.08.2009 trei contracte  de leasing financiar  cu nr. 66756/QUOTROMT-1-001/26.08.2009 având ca obiect autovehiculul marca Mercedes Benz Sprinter 515KA, nr. 66759/QUOTROMT-1-002/26.08.2009, având ca obiect autovehiculul marca Mercedes Benz Sprinter 315KA, nr. 66760/QUOTROMT-1-003/26.08.2009, având ca obiect autovehiculul marca Mercedes Benz Sprinter 311KA. Prin cele 3 contracte UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA a asigurat finanţarea acestor vehicule în sistem leasing , în favoarea SC Quatro MT SRL ,  rămânând proprietarul acestor vehicule până la  finalizarea contractului , respectiv achitarea integrală a creditului  astfel obţinut . După încheierea celor trei contracte de leasing, SC Quatro MT SRL  reprezentată de inculpatul ------ ------ nu a achitat nicio rată  aferentă, motiv pentru care la 8.10.2010 UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA a dispus rezilierea contractelor  şi i s-a pus în vedere  utilizatorului să predea cele trei  vehicule către proprietarul UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA  , dar  reprezentantul SC Quatro MT SRL nu  s-a conformat.

Despre achiziţionarea acestei societăţi SC Quatro MT SRL , inculpatul ------ ------ susţine că a cumpărat-o  după identificarea  ofertei într-un ziar , la îndemnul  inculpatului ------ ------ , pe care l-a cunoscut în gara CFR Cluj Napoca, care  a suportat şi costurile achiziţionării acestei societăţi .  Tot inculpatul Mihuţ Cristian  i-a  propus lui ------ ------ să achiziţioneze cele trei  autoutilitare  în sistem leasing, pe numele societăţii cumpărate SC Quatro MT SRL , pe care să le predea ulterior unei alte firme , urmând a obţine inculpatul  ------ ------ suma de 9.000 lei . În acest scop ------ ------ a deschis un cont bancar  pe numele SC Quatro MT SRL  şi a ridicat un carnet de bilete la ordin, iar  de toate demersurile în vederea  achiziţionării celor trei autoutilitare s-a ocupat Mihuţ Cristian , care a plătit  avansul necesar pentru achiziţionarea autoutilitarelor. Inculpatul ------ ------ a arătat în şedinţă că el nu a avut nici un ban, toţi banii pentru plata avansului  pentru cele  trei autoutilitare au fost de la  ------ ------ , cu care s-a întâlnit după  semnarea celor 3 contracte de leasing, la Iaşi pentru a ridica două dintre vehicule, pe care le-au dus în  Oradea. Vehiculele au rămas în posesia lui Mihuţ Cristian , care i-ar fi spus  că vor fi mai departe predate altei societăţi comerciale, care le va pune în valoare.  S-au întâlnit încă odată , când ------ ------ i-a dat luzi Mihuţ Cristian numerele de înmatriculare  ale celor două  autovehicule, arătând că nu mai ştie ce s-a întâmplat cu acestea , unde au ajuns, la cine, iar despre al treilea autovehicul achiziţionat  în aceeaşi modalitate  nu ştie nimic.  ------ ------ a declarat că  inclusiv costurile cu deplasările lui au fost  suportate  în această perioadă de ------ ------  de la care a primit mai multe sume de bani cu ocazia predării celor două autovehicule, iar ulterior  au încheiat o convenţie de împăcare cei doi Mihuţ Cristian  cu ------ ------ , prin care ------ ------ a primit suma de 15.000 lei şi a renunţat la orice pretenţie de la ------ ------, printr-o declaraţie notarială.

Cu ocazia ascultării , inclusiv în instanţă , ------ ------ a recunoscut că a cumpărat SC Quatro MT SRL doar în scopul de a obţine contracte de credit, aşa cum i-a propus  ------ ------, care l-a sfătuit  să cumpere o societate fără datorii  către organele fiscale  sau alte persoane şi după achiziţionare să ia un credit  de 100.000 lei, urmând să-i dea lui Mihuţ Cristian din acest credit pe care l-ar fi luat 20.000 lei reprezentând comision pentru facilitarea împrumutului . Astfel în  momentul în care i-a propus Mihuţ Cristian  achiziţionarea în numele societăţii SC Quatro MT SRL a trei autoutilitare în sistem leasing şi că în urma acestei cumpărări el va primi 9.000 lei, a fost de acord.  ------ ------ a avut de la început reprezentarea faptului că nu va achita nici o rată  aferentă acestor contracte de leasing, aşa cum a declarat şi-n faţa instanţei, nu avea de unde să plătească, avea probleme financiare serioase.

S-au făcut verificări în vederea identificării celor trei autoutilitare achiziţionate de ------ ------ în calitate de reprezentant al SC Quatro MT SRL, reieşind cu autoutilitare marca Mercedes Benz cu nr. de  identificare WDB 9066359S349409 este cunoscută  în evidenţele poliţiei de frontieră  turce cu intrare în 5.02.2010 şi ieşire spre Irak la 7.02.2010 prin punctul de  trecere Habur, fiind  condusă de Salar Khalil Ibrahim. Conform adresei nr. 4411 din 20.05.2015 emisă de RAR, autoutilitara  marca Mercedes Benz cu nr. de identificare WDB9066578S335184 a fost ultima dată supusă unor proceduri de verificare la 2.10.2009 ,  raportul de verificare şi anexele fiind  casat după arhivare de mai mult de 5 ani la RAR.

În mai multe rânduri  autoutilitarele marca Mercedes Benz  cu  nr. de identificare WDB9066359S349409 şi WDB90663595350428  au fost căutate în bazele de date  europene dar nu  au fost găsite. Din adresa nr. 631918/XII din 21.12.2008 rezultă că  autoturismul serie saşiu WDB9066578S335184  nu figurează  ca fiind înmatriculat .

Instanţa reţine că în drept fapta inculpatului  ------ ------ care în data de 26.08.2009, i-a indus în eroare pe reprezentanţii SC UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA asupra intenţiei de a se obliga contractual cu ocazia încheierii şi executării a trei contracte de leasing financiar cu nr. 66756/QUOTROMT-1-001/26.08.2009 având ca obiect autoutilitara marca Mercedes Benz Sprinter 515KA, nr. 66759/QUOTROMT-1-002/26.08.2009 având ca obiect autoutilitara marca Mercedes Benz Sprinter 315KA, nr. 66760/QUOTROMT-1-003/26.08.2009 având ca obiect autoutilitara marca Mercedes Benz Sprinter 311KA, neavând nici o dată intenţia de a achita ratele aferente acestor contract, având de la început reprezentarea faptului că acestea vor fi înstrăinate fără drept, cauzând în patrimoniul acestora un prejudiciu în cuantum de 134.889,37 euro, reprezentând contravaloarea celor trei autovehicule, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 5 Cp .

În concret inculpatul  ------ ------ , împreună cu Mihuţ Cristian , urmărind obţinerea unor sume de bani , au încheiat contractele de leasing financiar prin care  SC QUATRO MT SRL se angaja să cumpere de la terţul SC UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA, persoană vătămată,  trei  autoutilitare marca  Mercedes  Benz , cu numerele de identificare arătate, ------ ------ reprezentant al SC Quatro MT SRL , au indus în eroare reprezentanţii societăţii comerciale de leasing , pe care a prejudiciat-o  cu suma totală de 553.046 lei , în condiţiile în care inculpatul ------ ------ ştia din capul locului  că nu va achita contravaloarea ratelor de leasing , el neavând  nici necesarul pentru plata avansului pe care l-a achitat celălalt inculpat cu  care a avut înţelegerea privind modalitatea de  inducere în eroare a reprezentanţilor societăţii de leasing.  Contractele de leasing au fost  rezoluţionate dar autovehiculele nu au fost găsite, din probele administrate reieşind că cel mai probabil au fost exportate în ţări din afara UE sau, s-au falsificat  documentele acestora. Prejudiciul cauzat  de inculpatul ------ ------ este de 67.666,68  euro sau echivalentul în lei , reprezentând 1 din contravaloarea celor trei autoturisme de 535.043 lei  cu care partea vătămată s-a constituit parte civilă  la 14.10.2010 .

Instanţa reţine că  inculpatul ------ ------ a fost trimis în judecată şi judecat pentru comiterea  infracţiunii de înşelăciune , faptă prev şi ped. de art 244 al. 1  cu aplicarea art 5 Cod penal  pentru care a fost găsit vinovat .  Conform art 244 al. 1 Cod penal , infracţiunea  de înşelăciune se pedepseşte cu  închisoare de la 1 an la  5 ani , iar în vechiul cod penal aceeaşi faptă  era pedepsită cu închisoare de la 3 la 15 ani , astfel , apreciază instanţa, în privinţa inculpatului care a  comis fapta  de înşelăciune la data de 26.08.2009 când  a indus în eroare cu intenţie reprezentanţii persoanei juridice de leasing la încheierea celor trei  contracte de leasing , legea penală mai favorabilă este  noul cod penal raportat la art 5 Cod penal , având în vedere  limitele de pedeapsă din  fiecare.  Instanţa , având în vedere  disp. art 74 CP va stabili în sarcina inculpatului  Neş  Nicolae o pedeapsă pentru infracţiunea de înşelăciune, în limitele prev. de art 244 al. 1 Cod penal şi va reţine incidenţa art 5 Cod penal .  Inculpatul este o persoană în vârstă , nu este cunoscut cu antecedente penale, n-are studii superioare, la data comiterii faptei era administrator la SC Haiducu &  Nes SRL  având ca obiect de activitate exploatarea de materiale lemnoase, şi al SC Quatro MT SRL, nou achiziţionată la 10.08.2009 . Inculpatul pe parcursul  procesului a recunoscut în esenţă  faptele, respectiv că  a achiziţionat SC QUATRO  MT SRL special pentru a  încheia contracte de credit / leasing, că el nu a dorit, nici nu avea cum şi nici o intenţie de a  achita ratele de leasing pentru automobilele achiziţionate, nici nu a intrat vreodată în posesia acestor autoturisme care au rămas la coinculpatul ------ ------. Inculpatul  nu are locuinţă stabilă , locuieşte în Turda  într-o cameră de la Districtul  Drumuri şi Poduri, a fost părăsit de familie, după cum a declarat, şi n-are  posibilitatea să achite contravaloarea prejudiciului cauzat persoanei  vătămate . Instanţa reţine că inculpatul a  pregătit însă comiterea faptei  prin identificarea mai întâi a unei oferte în ziar, apui achiziţionarea societăţii fără datării, pe numele căreia s-a  obligat faţă de proprietarul în sistem leasing SC UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA.  Elementul material al infracţiunii  de înşelăciune  constă în acţiunea de inducere în  eroare , iar urmarea imediată a faptei ilicite constă  în prejudiciul cauzat părţii civile, între elementul material şi urmarea produsă existând raport de  cauzalitate direct . Sub aspectul laturii obiective , inculpatul ------ ------  a săvârşit fapta cu intenţie directă , el a urmărit sau a acut ca scop acela de a  obţine pentru sine un folos material injust.

În temeiul art 244 al. 1 Cod penal , cu aplicarea art 5 Cod penal , având în vedere  că faptele deduse judecăţii au fost săvârşite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009 şi existând  succesiunea de legi penale, având în vedere  criteriile  generale de individualizare  judiciară a pedepselor  prev. de art 74 Cod penal şi  faţă de toate circumstanţele  personale  şi reale ale acestuia, în baza  art 396 al. 1, 4 CPP  raportat  la art. 83 CP , va stabili pedeapsa de  1 an şi 8 luni închisoare  în sarcina inculpatului  ------ ------, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în dauna persoanei vătămate SC UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA.  Instanţa reţine că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art 83 al. 1 CP , pentru  a se dispune  amânarea aplicării pedepsei , întrucât  pedeapsa este sub 2 ani , inculpatul  nu a mai fost condamnat penal  şi şi-a  manifestat  acordul de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii , cu menţiunea că este  bolnav şi astfel  în raport de aceste circumstanţe  instanţa  apreciază că aplicarea mediată a pedepsei nu este necesară, dar că se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

În baza art 84 al. 1 Cod penal va amâna aplicarea pedepsei  închisorii pe un termen de supraveghere  de 2 ani, calculat  de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri conform art. 84 al. 1 CP. În temeiul art 85al. 1 CP  îl va obliga pe inculpat să se supună următoarelor măsuri de  supraveghere, din cele prev. la lit. a-e , art 85 al. 1 CPP.

Va atrage atenţia inculpatului cu privire la  revocarea beneficiului amânării aplicării pedepsei  în caz de nerespectare cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere şi de  săvârşire de noi infracţiuni în cursul termenului de  supraveghere .

Potrivit art 25 CPP instanţa se pronunţă prin  aceeaşi hotărâre  atât  asupra acţiunii penale, cât şi asupra acţiunii civile. Cu privire la  pretenţiile civile formulate de partea civilă  SC UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA,, instanţa  reţine  că inculpatul a fost trimis în judecată împreună cu inculpatul Mihuţ Cristian pentru înşelăciune, respectiv  complicitate la înşelăciune ( art 48 al. 1 raportat  la art 244 al.1 CP ) în cazul inculpatului  ------ ------ , fiindu-le imputat un prejudiciu total de 553.046 lei , câte 276.523,22 lei  reprezentând 1 din contravaloarea celor trei autoturisme achiziţionate în mod fraudulos.  Cum partea civilă s-a împăcat cu inculpatul Mihuţ Cristian , instanţa va avea în vedere în prezenta cauză  pretenţiile civile legate de fapta inculpatului  ------ ------, dedusă judecăţii.  Potrivit art  1357 Cod civil, instanţa reţine  întrunite cumulativ condiţiile răspunderii civile delictuale, respectiv existenţa  unui prejudiciu ,  a unei fapte ilicite, a unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciul  produs, precum şi a existenţei vinovăţiei inculpatului  care a cauzat prejudiciul , motiv pentru care va admite  cererea civilă împotriva inculpatului  ------ ------ şi-l va obliga la plata sumei de 67.444,68 euro sau echivalentul în lei de 276523,22 lei  în favoarea  părţii civile SC UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA.

Inculpatul  ------ ------ , nici n-a  contestat suma pretinsă  de partea civilă pentru  recuperarea prejudiciului  constând în 1 din contravaloarea  celor trei  autoturisme, dar a învederat  că nu le–a avut niciodată în posesie, nu ştie  unde sunt  acestea şi nu are de unde să plătească despăgubirea.

În baza art 274 al. 1 CPP va obliga inculpatul  la plata  cheltuielilor judiciare avansate de stat , în sumă  de 300 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 396 alin. (1), (4) C. proc. pen. raportat la art. 83 C. pen. stabileşte pedeapsa de 1 an şi  8 luni închisoare în sarcina inculpatului ------ ------ , născut la data de 4.09.1953, în sat , jud Cluj , CNP cetăţean român , cu  domiciliul în str. M. Viteazu  nr. 85, ap. 10, jud Mureş  , pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune prevăzută de art. 244 al. 1 c penal cu aplicarea art. 5 C penal.

În baza art. 83 alin. (1), (3) C. pen. amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 C. pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Cluj , la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 86 alin. (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) - e) se comunică Serviciului de probaţiune Cluj

În baza art. 404 alin. (3) C. proc. pen. atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere; respectiv asupra cazurilor de revocare a amânării aplicării pedepsei prev. de art. 88 c penal.

Obligă  inculpatul ------ ------ la plata sumei  de 67.444,68 euro sau echivalentul în lei de 276523,22 lei  în favoarea  părţii civile SC UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA  reprezentând despăgubiri civile de 1 din contravaloarea celor trei autovehicule  autoutilitara marca Mercedes Benz Sprinter 515 KA , autoutilitara marca Mercedes Benz Sprinter 315 KA şi autoutilitara marca Mercedes Benz Sprinter 311 KA, respectiv din contravaloarea prejudiciului cu care persoana civilă SC UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA s-a constituit parte civilă la 14.10.2010.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. obligă pe inculpat la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12..12.2016

Preşedinte,

Gabriela Boşoteanu

Grefier,

Monica Gligor