Furt

Hotărâre 122 din 04.09.2015


Dosar nr. 3041/308/2014

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SIGHIŞOARA

PENAL

SENTINŢA PENALĂ Nr. 122/2015

Şedinţa publică de la 04 Septembrie 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE Vasile Aenoaei

Grefier Gabriela Balind

Cu participarea reprezentantei Ministerului Public

Procuror:Virginia Marcu

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul K.M.M., pe persoanele vătămate B.V.F., S.G., având ca obiect furt calificat (art.229 NCP).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă inculpatul în stare de deţinere a asistat de avocat Marinescu Corina Alis, lipsă fiind persoanele vătămate.  Se prezintă martorul V.M..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Din procesul verbal de neexecutare a mandatului de aducere emis pe seama persoanei vătămate B.V.F., întocmit de Poliţia Staţiunii Sovata. La data de 3.09.2015, rezultă faptul că persoana vătămată este plecată în vacanţă pe Litoralul Mării Negre

Reprezentanta parchetului şi inculpatul arată că nu au cereri prealabile de formulat.

Reprezentanta parchetului arată că renunţă la audierea martorului V.M., acesta fiind un martor indirect, declaraţia acestuia fiind irelevanţă în cauză.

Apărătoarea inculpatul este de acord cu cererea de renunţare, formulată de reprezentanta parchetului.

Instanţa ia act de  renunţarea reprezentantei parchetului la administrarea acestei probe, fiind irelevanţă în cauză.

Reprezentanta parchetului şi inculpatul şi apărătorul acestuia, arată că nu mai au alte cereri de formulat sau excepţii de ridicat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, probe de propus sau excepţii de ridicat, instanţa declară închisă faza cercetării judecătoreşti şi acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentanta parchetului expune pe scurt starea de fapt. Solicită, având în vedere că inculpatul nu a recunosc săvârşirea faptelor,  să se dispună condamnarea acestuia la pedeapsa închisorii cu privarea de libertate,  obligarea la plata despăgubirilor civile,  obligarea la plata cheltuielilor judiciare. Să se constate că împotriva inculpatului nu s-au luat măsuri privative de libertate, acesta fiind arestat în altă cauză.

Av. Marinescu Corina Alis, apărătorul inculpatului, solicită să se dispună aplicarea unei pedepse orientate spre minimul special. Cu plata onorariului avocaţial din oficiu.

Inculpatul, având ultimul cuvânt, declară că nu recunoaşte săvârşirea faptei, arată că nu a furat remorca, că celelalte bunuri nu au fost găsite la el şi că parchetul  l-a cumpărat de la Baumax.

INSTANŢA

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighişoara, întocmit la data de 23.12.2014 şi înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. 3041/308/2014, la data de 29.12.2014, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului K.M.M. pentru săvârşirea a două infracţiuni de furt calificat, prev. de art. 228 al.1, art. 229 al.1 lit. b şi d C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 al.1 şi art.41 al.1 C.pen.

În expunerea actului de sesizare a instanţei s-a reţinut că-n noaptea de 10/11.02.2014, prin forţarea lacătului de la poarta de acces a imobilului situat în Sovata, str. Lungă, nr. 53/C, aparţinând persoanei vătămate B.V.F., a pătruns în curtea imobilului de unde a sustras semiremorca auto cu nr. de înmatriculare MS 10 PBU, cauzând un prejudiciu în valoare de 2000 lei. Apoi, în noaptea de 10/11.02.2014 prin forţarea unui geam termopan al imobilului situat în Sovata, str. Lungă, nr. 53/D, aparţinând persoanei vătămate S.G., a pătruns în imobil de unde a sustras mai multe bunuri, respectiv două boilere electrice, două frigidere marca Finlux, gresie, faianţă, parchet laminat esenţa stejar, de 8 mm, producţie germană, rindea electrică marca Bosh, ferăstrău circular marca Einhel, maşină de şlefuit marca Bosh, freză electrică, trei pervazuri din aluminiu, în valoare totală de 5000 lei.

Analizând întregul material probator administrat în cauză instanţa reţine în fapt că-n noaptea de 10/11.02.2014 prin forţarea lacătului de la poarta de acces a imobilului situat în Sovata, str. Lungă, nr. 53/C, judeţ Mureş, aparţinând persoanei vătămate B.V.F., a pătruns în curtea imobilului, de unde a sustras semiremorca auto cu nr. de înmatriculare MS 10 PBU, prejudiciul astfel  cauzat fiind în valoare de 2000 lei. Apoi, în aceeaşi noapte, prin forţarea  unui geam termopan al imobilului situat în Sovata, str. Lungă, nr. 53/D, jud. Mureş, aparţinând persoanei vătămate S.G., a pătruns în imobil de unde a sustras două boilere electrice, două frigidere marca Finlux,  gresie, faianţă, parchet laminat de esenţă stejar de 8 mm grosime, marca Ok Quality, o rindea electrică marca Bosh, un ferăstrău circular, marca Einhel, o maşină de şlefuit marca Bosh, o freză electrică şi trei pervazuri din aluminiu, în valoare totală de 5000 lei.

Vinovăţia inculpatului rezultă din procesele verbale de cercetare la faţa locului, declaraţiile persoanelor vătămate, declaraţiile martorilor Hanzi Ramona Monika, V.M. şi Szabo Gyorgy, procesele verbale de vizionare de imagini ( filele 72-95), procesele verbale de percheziţii domiciliare ( filele 127-136), 162-173 şi 175-191 din dosar), dovezile de predare  bunuri ( filele 97, 101, 138 şi 192 din dosar), raportul de constatare criminalistică nr. 115387/02.04.2014 ( filele 142-160 din dosar), C.D.-urile conţinând datele obţinute de la operatorii de telefonie mobilă, facturile şi certificatele  de garanţie depuse de părţile civile ( filele 31-33, 66-71 din dosar).

În drept, fapta comisă de inculpat care-n noaptea de 10/11.02.2014, prin forţarea lacătului de la poarta de acces a imobilului situat în Sovata, str. Lungă, nr. 53/C, aparţinând părţii civile B.V.F., a pătruns în curtea imobilului de unde a sustras semiremorca auto cu nr. de înmatriculare MS 10 PBU în valoare de 2000 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 al.1, art. 229 al.1 lit.b şi d C.pen.

În drept, fapta comisă de acelaşi inculpat care-n aceeaşi noapte de 10/11.02.2014, prin forţarea unui geam termopan al imobilului situat în Sovata, str. Lungă, nr. 53/D, judeţ Mureş, aparţinând părţii civile S.G., a pătruns în imobil de unde a sustras mai multe bunuri mobile, în valoare de 5000 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 al.1, art. 229 al.1 lit. b şi d C.pen.

Instanţa va face aplicarea disp. art. 41 al. 1 şi art. 43 al. 5 C.pen., întrucât inculpatul a comis aceste infracţiuni în stare de recidivă postexecutorie.

La individualizarea pedepselor care se vor aplica inculpatului, instanţa va ţine seama de criteriile generale prev. de art. 74 al. 1 C.pen., mai exact de faptul că infracţiunile au fost comise prin efracţie, prin violare de domiciliu,  în timpul nopţii, starea de pericol creată pentru patrimoniul persoanelor, valoarea medie a prejudiciului, perseverenţa infracţională a inculpatului, conduita nesinceră a inculpatului în cursul procesului şi nivelul scăzut de educaţie a acestuia.

Prin prisma acestor elemente, instanţa va aplica inculpatului pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, comisă în dauna persoanei vătămate B.V.F. şi respectiv, pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în dauna persoanei vătămate S.G..

Având în vedere că inculpatul a comis infracţiunile în condiţiile concursului real de infracţiuni instanţa, în baza art. 38 al. 1 şi art. 39 al. 1 lit. b C.pen., va contopi pedepsele, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, la care se va adăuga o treime din cealaltă pedeapsă.

În baza art. 67 al. 2 C.pen. instanţa va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale, pentru fiecare infracţiune comisă.

În baza art. 65 al. 1 şi 3 C.pen. va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., pentru fiecare infracţiune comisă.

În baza art. 45 al. 3 lit. a C.pen., instanţa va aplica inculpatului pedeapsa complementară rezultantă a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 45 al. 5 C.pen., instanţa va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi v C.pen.

Instanţa va constata că inculpatul este arestat în altă cauză.

Cu privire la latura civilă a cauzei, instanţa va constata că persoana vătămată B.V.F. s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 2000 lei, iar persoana vătămată S.G. s-a constituit parte civilă împotriva inculpatului cu suma de 5000 lei daune materiale reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase.

Instanţa constată că au fost recuperate bunuri în valoare de 200 lei.

Având în vedere faptul că, prin fapta comisă, inculpatul a cauzat fiecărei părţi civile câte  un prejudiciu material şi că fiind întrunite condiţiile răspunderii civile, instanţa, în baza art. 25 şi art. 397 C.pr.pen., rap. la art. 1357 şi următ. C.civ., va obliga inculpatul la plata sumei de 2000 lei către partea civilă B.V.F. şi respectiv 4800 lei către partea civilă S.G., cu titlu de daune materiale.

În baza art. 274 al. 1 C.pe.pen. instanţa va obliga inculpatul la plata sumei de 900 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat.

Onorariul apărătorului din oficiu va rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

l.În baza art.228 al.l, art.229 al.l lit. b şi d C.pen., cu aplicarea art. 41 al.l şi art.43 al.5 C.pen. condamnă inculpatul K.M.M., fiul lui Iosif şi Ana, născut la data de 05.08.1969 în municipiul Reghin, judeţ Mureş, domiciliat în mun. Tg.Mureş,  jud.Mureş, posesor CI seria , eliberată la data de 24.05.2015 de SPCLEP Tg.Mureş, cetăţean român, necăsătorit, studii 10 clase, fără ocupaţie sau loc de muncă, cu antecedente penale, CNP deţinut în Penitenciarul Aiud, la 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fart calificat, în dauna persoanei vătămate B.V.F..

În  baza art. 67 alin. 2 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, pe o perioadă de 2 ani,după executarea pedepsei principale.

In baza art.65 al.l şi 3 C.pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 al.l lit. a şi b C.pen.

2.În baza art.228 al. l,art.229 al.l lit. b şi d C.pen., cu aplicarea art. 41 al.l şi art.43 al.5 C.pen. condamnă acelaşi inculpat la 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, în dauna persoanei vătămate S.G..

În baza art. 67 alin. 2 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale.

În baza art.65 al.l şi 3 C.pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 al.l lit. a şi b C.pen.

În baza art. 38 alin. l C.pen şi art. 39 alin. l lit. b C.pen. inculpatul execută pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, la care se adaugă un spor de 10 luni închisoare, deci în final va executa pedeapsa de 3 ani şi 10 luni închisoare.

În baza art.45 al.3 lit.a C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară rezultantă a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, pe o perioadă de 2 ani,după executarea pedepsei principale.

În baza art.45 al.5 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie rezultantă a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal.

Instanţa constată că inculpatul este arestat în altă cauză.

În baza art.25 şi 397 C.pr.pen., rap.la art.1357 şi urmat. Cciv. obligă inculpatul la plata sumei de 2000 lei, către partea civilă B.V.F., şi respectiv 4800 lei către partea civilă S.G., cu titlu de daune materiale.

În baza art.274 al.l C.pr.pen. obligă inculpatul la plata sumei de 900 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat.

În baza art.274 al.l C.pr.pen. suma de 300 lei, reprezentând onorariul apărătorului din oficiu, rămâne în sarcina statului.

Cu apel în 10 zile de la comunicare.

 Pronunţată în şedinţă publică azi, 04.09.2015.

Preşedinte,

Vasile Aenoaei

Grefier,

Gabriela Balind