Achitare pentru dezincriminare faptă penală

Hotărâre 156 din 06.09.2017


Prin rechizitoriul nr. 1392/P/2014 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București a fost trimis în judecată, în stare de libertate,  inculpatul I. V., pentru săvârşirea infracţiunii de  conflict de interese în formă continuată (4 acte materiale)  , faptă prev. şi ped. de art. 301 alin. 1  C. pen. cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen.

În actul de sesizare s-a reţinut, în esenţă, că inculpatul I. V., care în perioada februarie 2013 – aprilie 2015, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în calitate de manager al S. M. T. M., a încheiat un număr de 4 contracte de furnizare produse panificaţie cu SC T. S.A., societate în care susnumitul a deţinut calitate de cenzor, până la data de 1.06.2012, realizând, indirect, foloase materiale pentru societatea menţionată din partea căreia susnumitul a beneficiat de foloase de orice natură, constituie infracţiunea de conflict de interese prevăzută de art.301 al.1 C. pen. cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen.

Faţă de intervalele regulate de timp, la care s-au încheiat contractele de furnizare produse panificaţie în numele S. M. T. M., prin reprezentant, cu acelaşi operator economic, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale a inculpatului, procurorul de caz a constatat existența unei infracţiuni continuate, cu 4 acte materiale, urmând a se face aplicarea dispoziţiilor art.35 al.1 Cod penal.

Faţă de elementele constitutive ale infracţiunii în cauză, s-a constatat că numitul I. V. a săvârşit infracţiunea în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, respectiv în calitate de manager al S. M. T. M., fiind numit prin dispoziţia Primarului M. T. M., autoritate a administraţiei publice locale, conform îndeplinind condiţia funcţionarului public prevăzută de art.175 al.2 Cod penal, persoana care exercita un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusa controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public – art.6 din controlul de management privind drepturile autorităţilor administraţiei publice locale).

În această calitate, inculpatul I. V. a semnat contractele de furnizare produse enumerate mai sus cu SC T. SA, societate din partea căreia acesta a beneficiat de foloase de orice natură constând în încasarea unor sume de bani cu titlu de indemnizaţie lunară în valoare de aproximativ 100 lei prin deţinerea calităţii de cenzor la această societate în perioada 11.08.2005 – 1.08.2012.

Prin încheierea nr. 339/30.06.2017 pronunțată de judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria T. M., în baza  art. 346 alin. 1 C. proc. pen. s-a constatat competenţa şi legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 1392/P/2014 al Parchetului de pe lângă C. de A. B. prin care a fost trimis  în judecată  inculpatul I. V. , pentru săvârşirea infracţiunii de  conflict de interese în formă continuată (4 acte materiale)  , faptă prev. şi ped. de art. 301 alin. 1  C. pen. cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen,  a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

La termenul de judecată de astăzi, inculpatul personal și prin apărător, a solicitat să se dispună achitarea, deoarece faptele pentru care acesta a fost trimis în judecată au fost dezincriminate , urmare modificării Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

Instanța reține că prin Legea nr. 193/2017 din 24 iulie 2017 pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, art. 301 alin. 1 C.pen. s-a modificat, după cum urmează:

“  Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică pe o perioadă de 3 ani”, fiind eliminată, printre altele, și  sintagma “ sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură “.

Având în vedere faptul că norma penală în baza căreia a fost trimis în judecată inculpatul I. V.  nu mai păstrează configurația juridică, instanța,  verificând conținutului constitutiv al infracțiunii reținute în sarcina inculpatului , atât pe latură obiectivă (situația premisă, elementul material-acțiunea/inacțiunea, urmarea imediată, legătura de cauzalitate, locul și timpul săvârșirii infracțiunii) cât și pe latură subiectivă (formele și modalitățile vinovăției, mobilul, scopul), constată incidente dispozițiile art. 4 C. pen., privind aplicarea legii penale de dezincriminare, astfel încât deși fapta imputată există, aceasta nu mai este prevăzută de legea penală”, ceea ce atrage achitarea inculpatului, în temeiul art. 16 al. 1 lit. b teza I, C.pr.pen.

Pentru aceste motive, în baza art. 396 alin. 1  și  5  raportat la art. 16 alin. 1  lit. b) teza I-a  C. proc. pen.  cu aplicare art. 4 C.pen. ,  va achita pe inculpatul I. V.  sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conflict de interese prevăzute de art.  301 C. pen.

În baza art. 275 alin. 3  C. proc. pen. cheltuielile  judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia