Autorizare act dispoziţie, Legea nr.272/2004, art.502 Cod civil raportat la art.144, 145 Cod civil

Sentinţă civilă 907 din 27.04.2017


Cuprins pe materii: Dr. civil. Autorizare act dispoziţie, Legea nr.272/2004, art.502 Cod civil raportat la art.144, 145 Cod civil

Din actele şi lucrările dosarului rezultă că, la data de 27.03.2017 a decedat T I, iar ca moştenitori au rămas petenta TA în  calitate  de  soţie supravieţuitoare şi  fiii TM major,TG major şi T I  minor, în  calitate  de  descendenţi,iar din masa bunurilor  de  partajat  rămasă în  urma  defunctului  fac  parte  şi părţile  sociale  la  S.C S S.R.L din T, sediul  în T, str. V jud. G.

Conform referatului de anchetă psihosocială efectuat în cauză minorul este elev în clasa X-a  la Liceul „S H” şi locuieşte cu mama sa , petenta în cauză , care se ocupă de creşterea şi educarea minorului , sursa de venit a familiei fiind firma care a fost administrată de tatăl minorului, T.I., în prezent decedat şi se propune ca mama să reprezinte pe minor la Registrul Comerţului şi să fie numită curator.

Instanţa, examinând scopul pentru care  petenta solicită continuarea activităţii firmei prin prisma interesului superior al minorului astfel după cum este definit de Legea 272/2004  si anume – pentru ca întreaga familie să-şi asigure  veniturile pentru traiul de zi cu zi, în temeiul art 502 CC rap la art 144,145 CC va admite cererea şi va autoriza  ca minorul TI  născut la data de …., să semneze hotărâri şi acte constitutive, să dea declaraţii privind calitatea de asociat privind  S.C S S.R.L din T, la Registrul Comerţului G, în vederea continuării activităţii acestei societăţi comerciale.

Va  pune în vedere petentei că are obligaţia de a semna actele menţionate şi în interesul minorului şi să depună la dosar în copii actele pe care le semnează în numele minorului în termen de 30 zile de la semnarea acestora.