Succesiune. Partaj

Decizie 594/A din 18.10.2016


R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. ……………

DECIZIA CIVILĂ NR. 594/A

Şedinţa publică din data de 18 octombrie 2016

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: ………..

JUDECĂTOR: …………..

GREFIER: ……………….

Pe rol fiind pronunţarea asupra apelului declarat de pârâta B. R. O., în contradictoriu cu intimaţii S. P., S. L. A., S. J. CS., B. Z. K., B. Z. şi B. B. B. Z., împotriva sentinţei civile nr. 1136/10.12.2015, pronunţată de Judecătoria Târgu Secuiesc în dosarul nr. ………., având ca obiect succesiune şi partaj.

La apelul nominal făcut în ședință publică se constată lipsa părților.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care se constată că instanța a rămas în pronunțare asupra cauzei la data de 20 septembrie 2016, potrivit încheierii de ședință de la acea dată, parte integrantă din prezenta hotărâre, când, având nevoie de timp pentru deliberare, a amânat succesiv pronunțarea pentru data de 4 octombrie, 11 octombrie, respectiv pentru data de astăzi.

TRIBUNALUL

Sentinţa pronunţată de judecătorie.

Prin sentinţa civilă nr. 1136/10.12.2015, pronunţată de Judecătoria Târgu Secuiesc în dosarul nr. ………., au fost dispuse următoarele:

- Anularea ca netimbrată a acţiunii reconvenţionale disjunsă şi formulată de  pârâtele reclamante reconvenţionale B. B. B.-Z. si B. Z.-K., în contradictoriu cu reclamantul pârât reconvenţional S. P.

- Admiterea acţiunii formulate de reclamantul pârât-reconvenţional S. P., în contradictoriu cu pârâţii S. L. A., S. J. Cs., cu pârâta reclamantă-reconvenţională B. R. O. şi B. Z., drept urmare:

- S-a dispus dezbaterea succesiunii legale a defunctului B. I. (identic cu Ş.), decedat la data de 22.11.2002, constatând că au vocaţie succesorală B. K. în calitate de soţie supravieţuitoare în cotă de ¼ parte si S. M. T. în calitate de fiică, în cotă de ¾ parte, fiind străini de moştenire prin neacceptare în reprezentarea tatălui lor predecedat, B. Cs., născ. Z., pârâţii reclamanţi-reconvenţionali, B. R. O., B. B. B., B. Z. –K. , si B. Z.

- S-a constatat că masa succesorală se compune din:

- activul succesoral, reprezentat de cota de ½ parte din imobilul înscris în CF nr. ….. Covasna (CF vechi …..), nr. top 16…./1-grădină în suprafaţă de 1140 mp si nr. top 16….- curte în suprafaţă de 325 mp, situat în oraşul Covasna, str. ………………., nr. ….., jud. Covasna, si cota de ½ parte di autoturismul Mercedes 200 D, cu nr. identificare WDB1241201A……..  din 1986, cu nr. ……………… , în valoare de 2.000 lei;

- pasivul succesoral, reprezentat de:

1. obligaţia de a da act apt de întabulare în CF pe numele cumpărătoarei K. T., a suprafeţei de 5000 mp teren arabil, situat în locul denumit ,,Alsolibacz” înscris în TP nr. ………….., tarla 17, parcela …… , deţinut de către defunct cu titlu de reconstituire a dreptului de proprietate şi promis spre vânzare prin încheierea din 16.11.2000, înregistrat la Primăria mun. Târgu Secuiesc, sub nr.126/2001;

2. suma de 13567 lei,  reprezentând cota de 1/3 parte din valoarea totală de 40700 lei, costul cavoului nr. …..  situat în cimitirul reformat din mun. Târgu Secuiesc, cumpărat de reclamant, împreună cu părinţii săi S. M. T. si S. L. A..

- S-a dispus intabularea în CF a dreptului de proprietate asupra ½ parte a imobilului situat în oraşul Covasna, str. ………….., nr……, jud. Covasna, pe numele celor două moştenitoare.

- Fără cheltuieli de judecată.

Motivele pe care se întemeiază sentinţa judecătoriei.

În urma dezbaterii succesiunii defunctului B. I. (identic cu Ş.), decedat la data de 22.11.2002,  s-a emis certificatul de moştenitor nr. 80/2003 din 19.03.2003  de BNP ………….., cu sediul  în municipiul Tg. Secuiesc, prin care s-a constatat că moştenitorii legali al defunctului sunt B. K. în calitate de soţie supravieţuitoare în cotă de ¼ parte şi S. M. T. în calitate de fiică, în cotă de ¾ parte.

Reclamantul în anul 2012 a promovat acţiune pentru dezbaterea suplimentară a succesiunii după susnumitul defunct, acţiune ce a fost înregistrată sub nr. dosar ……………….., din care a fost disjuns petitul principal si a fost înregistrat sub prezentul dosar.

Între timp instanţa a fost învestită prin cererea Parchetului  de pe lângă Curtea de apel Braşov,  în contradictoriu cu intimaţii B. R. O. , B. B. B.-Z., B. Z.-K., S. P., S. L. A. şi S. J. Cs. privind anularea următoarelor acte: ,,cerere de deschidere succesiune nr. 203 din 19.03.2003”, ,,dosar succesoral nr. 99/2003, ,,depoziţie de martor M. I. din data de 19.03.2003” şi ,,Certificat de moştenitor nr. 80/2003 din 19.03.2003 dosar succesoral nr.99/2003” întocmite de BNP …., cu sediul  în municipiul Târgu Secuiesc, strada …………………………, judeţul Covasna, acţiune înregistrată sub nr. dosar ……/322/2013.

În cadrul soluţionării acelui dosar instanţa a reţinut că în urma plângerii penale depuse de către moştenitorii nepotului după fiul adoptiv al defunctului B. I. (pârâtele din prezenta cauză),  prin Rezoluţia din 11.09.2013 Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov s-a dispus neînceperea urmăririi penale fată de notarul public …… sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 246 Cod penal şi neînceperea urmăririi penale faţă de B. K., S. M. T. şi M. I. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art. 31 al. 2 raportat la art. 289 Cod Penal, art. 31 al.2 raportat la art. 246 Cod penal si art. 292 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale.

S-a mai reţinut că în urma dezbaterii succesorale după defunctul B. I. decedat la data de 22.11.2002 s-a emis de către BNP ……. în dosarul succesoral nr.99/2003 Certificatul de moştenitor nr. 80/2003, conform căreia masa succesorală fiind compusă din un teren arabil în suprafaţă de 5.000 mp, cu parcela nr…… /2/6 din tarla ….. situat în locul ,,Alsolibacz” neîntabulat şi un autoturism marca Mercedes înmatriculat sub nr. ….., deţinut de către defunct prin cumpărare, iar moştenitorii săi sunt B. K. în calitate de soţie supravieţuitoare şi S. M.-T. în calitate de fiică.

Astfel cum s-a constatat si în cadrul prezentului dosar, defunctul a mai avut un fiu adoptiv pe numitul B. Cs. decedat în anul 1979, care la rândul lui are cinci copii: pe B. R. O., B. B. B.-Z.,  B. Z.-K., B. Z. si B. J.-Cs., care a fost înfiat de către sora tatălui său mătuşa S. M. T. şi soţul ei S. L. A..

Instanţa, stabilind că B. K. şi S. M. T. cu ocazia dezbaterii succesiunii după soţul respectiv tatăl lor, defunctul B. I. decedat la data de 22.11.2002, au omis a declara la Notarul public toţi moştenitorii defunctului şi anume pe numiţii B. R. O., B. B. B.-Z. şi B. Z.-K., fapt sancţionat cu nulitatea absolută al Certificatului de moştenitor emis după defunct, prin sentinţa civilă nr.323/2015, pronunţată în dosarul nr. …./322/2013, a respins excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, invocată de pârâţi, ca neîntemeiată.

Totodată a admis acţiunea formulată de reclamanţii PARCHETUL de pe lângă CURTEA DE APEL BRASOV, B. R. O., B. B. B.-Z. şi B. Z.-K., în contradictoriu cu pârâţii S. P., S. L. A. şi  S. J. Cs. şi drept urmare a dispus  anularea următoarelor acte: ,,cerere de deschidere succesiune nr. 203 din 19.03.2003, dosar succesoral nr. 99/2003”, ,,depoziţie de martor M. I. din data de 19.03.2003” şi ,,Certificat de moştenitor nr.80/2003 din 19.03.2003 dosar succesoral nr.99/2003” întocmite de BNP ……………..

Sentinţa instanţei a fost menţinută prin Decizia civilă nr. 522/A din 19.12.2014 de către Tribunalul Covasna.

În urma anulării certificatului de moştenitor sus indicat, reclamantul, după ce s-au efectuat deja expertizele în cadrul dosarului nr. ……/322/2012, şi-a precizat acţiunea cu petitul privind dezbaterea succesiunii după defunctul B. I. decedat la data de 22.11.2002, petit disjuns de la celelalte petite, ale căror soluţionare depinde de petitul principal din prezenta cauză.

În cadrul prezentei acţiuni trebuiau stabiliţi atât moştenitorii defunctului B. I. cât şi masa succesorală rămasă după acesta.

S-a reţinut că B. I. (identic cu Ş.) si B. K. au avut ca fiică pe numita  S. M.-T. şi un fiu adoptiv B. J.-Cs. născut Z., (fiul natural a numitei B. K. născută Z.), care a predecedat tatălui său în anul 1979.

B. J. Cs. , a avut la rândul său cinci copii, pe pârâtele reclamante - reconvenţionale B. R. O., B. B. B.-Z., B. Z.-K., B. Z. şi S. J. Cs. (născut B.), care  a fost adoptat de către mătuşa şi unchiul său S. M.-T. şi soţul ei pârâtul S. L. A..

Din probatoriul administrat rezultă fără echivoc faptul că B. Ş. şi soţia sa au fost îngrijiţi si ajutaţi substanţial material şi moral de către fiica şi ginerele lor, S. M. T. si S. L. A., iar apoi şi de către nepotul lor S. P., care şi-a petrecut vacanţele la bunici, de curând mutându-se în casa din oraşul Covasna. Nici una din pârâte nu a dovedit faptul acceptării succesiunii după bunicul lor, în reprezentarea tatălui lor predecedat, instanţa de fond neputând retine nici acceptarea tacită a moştenirii din partea acestora.

Martora audiată, numita Sz. I., fosta vecina a defunctului i-a vizitat pe bunicii părţilor, însă în decursul a 23 de ani nu a văzut pe nici una dintre pârâte la familia defunctului, pârâte pe care nu le-a văzut nici la înmormântare si nici la pomenirea în cadrul slujbei celebrată la biserică, necunoscându-o de altfel deloc pe nici unul dintre nepoţii după fiul adoptiv al defunctului B. I..

Martora a mai relatat faptul că moartea defunctului a fost publicată în ziarul Haromszek, conform obiceiul locului şi apoi au fost ţinute slujbe de pomenire după o săptămână, după şase luni şi după un an de la înmormântare.

 Instanţa de fond a reţinut că în conformitate cu art. 700 al.1 vechiul Cod civil care faţă de data morţii defunctului este aplicabil în speţă, dreptul de acceptare a succesiunii se prescrie într-un termen de 6 luni socotit de la deschiderea succesiunii, care coincide cu  data morţii.

Se cunosc două feluri de acceptarea succesiunii - cea expresă si  cea tacită. Întrucât pârâţii nu au făcut dovada că ar fi făcut acte de conservare, îngrijire, administrare sau dispoziţie asupra averii succesorale ale defunctului lor bunic, instanţa de fond a constatat neacceptarea succesiunii după defunctul B. I.. În altă ordine de idei s-a mai reţinut şi faptul că nici una din pârâte nu a invocat un motiv de imposibilitate cu privire la aflarea decesului bunicului lor, dată de la care au trecut mai mult de 10 ani şi doar în urma promovării acţiunii de către reclamant şi-au exprimat dorinţa de a moşteni după bunicul lor.

Poziţia pârâtelor se coroborează şi cu atitudinea lor de refuzare a timbrării acţiunii reconvenţionale.

În baza motivelor expuse, instanţa de fond a admis în totalitate acţiunea formulată de reclamantul pârât reconvenţional S. P., şi drept urmare a dispus dezbaterea succesiunii legale a defunctului B. I. (identic cu Ş.), decedat la data de 22.11.2002, constatând că  au vocaţie succesorală B. K. în calitate de soţie supravieţuitoare în cotă de ¼ parte şi S. M. T. în calitate de fiică, în cotă de ¾ parte, fiind străini de moştenire prin neacceptare în reprezentarea tatălui lor predecedat, B. Cs., născ. Z., pârâţii reclamanţi-reconvenţionali, B. R. O., B. B. B., B. Z.-K. şi B. Z.

A constatat compunerea masei succesorale în privinţa activului şi pasivului şi a dispus intabularea în CF a dreptului de proprietate asupra ½ parte a imobilului situat în oraşul Covasna, strada ………………, nr…….., judeţul Covasna, pe numele celor două moştenitoare.

Calea de atac declarată în cauză.

Sentinţa a fost atacată cu apel de către apelanta-pârâtă B. R. O., solicitându-se schimbarea în tot a hotărârii instanţei de fond, în sensul respingerii cererii de chemare în judecată.

În motivarea apelului se  invocă următoarele critici:

1.Reţinerea greşită a situaţiei de fapt dedusă judecăţii de către instanţa de fond.

În acest sens apelanta precizează că reclamantul a cerut dezbaterea succesiunii după defunctul B. I., decedat la 22.11.2002, cu excluderea moştenitorilor acestuia după fiul adoptiv B. J. Cs.-predecedat tatălui său în 1979, cu toate că nu s-au respectat prevederile Legii nr. 36/1995 privind citarea tuturor părţilor la emiterea certificatului de moştenitor. Respectiva încălcare atrage nulitatea actului emis, astfel cum rezultă şi din hotărârea judecătorească cu nr. 323/2014.

În speţă nu sunt aplicabile prevederile art. 700 Cod civil atâta vreme cât succesiunea a fost deschisă fără ca toţi moştenitorii să fie citaţi, astfel încât aceştia nu au avut de unde să cunoască faptul că pârâţii au dezbătut o parte din succesiune fără prezenţa tuturor moştenitorilor legali. Apelanta susţine că nu poate fi considerată străină de succesiune deoarece nu a fost anunţată de rudele defunctului.

2. Dreptul de a veni la succesiune nu este condiţionat de îngrijirea celui moştenit, astfel că acest considerent nu poate fi reţinut în speţă.

3. Greşita apreciere a instanţei cu privire la pasivul succesoral (apelanta precizează că nu înţelege cum a fost stabilit acesta).

În drept, au fost invocate prevederile art. 466, 480 Cod procedură civilă.

Intimatul-reclamant S. P. a formulat întâmpinare (fila 35) solicitând respingerea apelului ca nefondat, cu cheltuieli de judecată.

În cuprinsul întâmpinării se arată că deşi pârâţii B. Z. –K., B. R. O., B. Z., B. B. B.-Z. au vocaţie succesorală abstractă la succesiune, în cei 10 ani scurşi după data morţii lui B. I. au rămas în totală pasivitate şi nici unul dintre aceştia nu au acceptat în termen legal, tacit ori expres, moştenirea. În consecinţă, ei sunt străini de succesiune. Neavând calitate de succesori, nu au nici calitate procesuală activă, nici interes în a cere dezbaterea succesiunii lui de cuius, iar pe fond cererea lor de a se stabili calitatea de erede este prescrisă şi nefondată.

Faptul decesului lui de cuius, data înmormântării sale au fost larg mediatizate de către soţie şi fiică, conform obiceiului locului, atât prin publicarea unor anunţuri în presa locală, cât şi la avizierul parohiei, cel al bisericii, etc. S-a ţinut slujba religioasă cu ocazia înmormântării, s-au comandat imprimante funerare, au fost ţinute comemorări religioase, s-au publicat în presa de limba maghiară mai multe anunţuri comemorative, astfel încât, pârâţii aveau toate posibilităţile să afle de deces. În dosar nu există probe care să ateste acceptarea de către pârâţi a succesiunii.

Ca urmare, în mod legal şi temeinic a constatat judecătoria că moştenitori acceptanţi sunt doar mama reclamantului, S. M. T. şi bunica maternă, B. K. -soţia defunctului.

Intimaţii S. J. Cs. şi S. L. A. au formulat la rândul lor întâmpinare, solicitând respingerea apelului ca nefondat. În cuprinsul acestei întâmpinări se arată că apelanta nu a acceptat în termen legal succesiunea, dându-şi seama că doreşte să moştenească doar după 10 ani de la moartea bunicului.

În apel nu s-au administrat noi probe.

Verificând, în limitele cererii de apel, stabilirea situaţiei  de fapt şi aplicarea legii de către prima instanţă, tribunalul apreciază apelul ca fiind nefondat.

Prezentul dosar, format prin disjungere din dosarul civil cu nr. ……/322/2012 al Judecătoriei Târgu Secuiesc, are ca obiect dezbaterea succesiunii după B. I. (decedat la data de 22.11.2002), stabilirea calităţii de moştenitor şi configurarea masei succesorale rămasă după acest defunct.

Iniţial, după defunctul B. I. s-a dezbătut succesiunea în faţa notarului public, însă certificatul de moştenitor emis în acea procedură, anume cel cu nr. 80/19.03.2003 al BNP …….. a fost anulat prin sentinţa civilă nr. 323/2014 a Judecătoriei Târgu Secuiesc, rămasă definitivă prin decizia cu nr. 522/2014 a Tribunalului Covasna.

Critica apelantei referitoare la împrejurarea că în speţă nu sunt aplicabile prevederile art. 700 Cod civil atâta vreme cât succesiunea a fost deschisă fără ca toţi moştenitorii să fie citaţi este nefondată. Motivul invocat de apelantă vizează două chestiuni de drept diferite, total distincte, anume: pe de o parte „necitarea tuturor moştenitorilor” în procedura notarială; pe de altă parte neexercitarea dreptului de opţiune succesorală în termenul legal de 6 luni.

Prima chestiune de drept a fost analizată şi dezlegată cu putere de lucru judecat prin sentinţa civilă nr. 323/2014 a Judecătoriei Târgu Secuiesc. Prin acea hotărâre s-a dispus anularea certificatului de moştenitor emis după defunctul B. I. pentru încălcarea în procedura notarială a  prevederilor privind citarea tuturor  persoanelor cu vocaţie succesorală. Aceste statuări ale instanţei de judecată vizează însă strict procedura notarială anterioară, fără a prezenta vreo relevanţă, fără a avea vreun efect cu privire la chestiunea exercitării de către toate persoanele cu vocaţie succesorală a dreptului lor de opţiune în termenul stipulat de legiuitor.

Potrivit art. 689 Cod civil acceptarea succesiunii poate fi expresă sau tacită. În speţă, apelanta nu a efectuat nici un act de acceptare, tacită sau expresă, a succesiunii deschisă după defunctul B. I., timp de aproape zece ani de la data decesului acestuia. Susţinerea apelantei în sensul că nu poate fi considerată străină de succesiune deoarece nu a fost anunţată de rudele defunctului despre moartea bunicului său, este nefondată.

Vocaţia succesorală a  moştenitorilor legali are drept fundament relaţia de afecţiune, de apropiere între rude, relaţie ce presupune manifestarea, păstrarea unei comunicări, a unei legături între acestea. Absenţa totală a acestei legături timp de aproape zece ani urmată apoi de interesul în culegerea moştenirii, în condiţiile în care în acest interval de timp ceilalţi succesibili au efectuat acte de acceptare a moştenirii, atrage în speţă incidenţa prevederilor art. 700 Cod civil.

În concluzie, curgerea termenului de 6 luni fără ca succesibilul să fi acceptat expres sau tacit succesiunea duce la prescripţia dreptului de a accepta şi, odată cu aceasta la stingerea vocaţiei succesorale, succesibilul fiind considerat străin de moştenire.

Referitor la critica indicată la punctul 2 de mai sus, anume susţinerea apelantei că „dreptul de a veni la succesiune nu este condiţionat de îngrijirea celui moştenit”, tribunalul apreciază că deşi afirmaţia este una adevărată, ea nu are nici o relevanţă cu privire la exercitarea opţiunii succesorale în termenul prevăzut de lege.

Faţă de cele mai sus reţinute, tribunalul apreciază că instanţa de fond a stabilit în mod corect faptul că pârâtele sunt străine de moştenire atâta vreme cât nu au efectuat acte de acceptare a  succesiunii după defunctul B. I.  în termenul legal.

Câtă vreme nu poate fi reţinută calitatea sa de moştenitor legal după defunct, critica apelantei menţionată la punctul 3 de mai sus vizând pasivul succesoral este lipsită de obiect.

Având în vedere aceste considerente, tribunalul apreciază apelul ca fiind nefondat, astfel că, în temeiul art. 480 alin 1 Cod procedură civilă  va dispune respingerea lui.

În temeiul art. 453 alin 1 Cod procedură civilă, reţinând culpa procesuală a apelantei, tribunalul va dispune obligarea acesteia la plata către intimatul S. P. a sumei de 2000 lei, cheltuieli de judecată în apel (reprezentând onorariu de avocat conform chitanţei depusă la fila 62).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge ca nefondat apelul declarat de apelanta-pârâtă B. R. O., cu domiciliul în ……………., în contradictoriu cu intimaţii S. P., CNP …………..,  cu domiciliul în Germania ………………, cu domiciliul ales în Covasna, ………………….. S. L. A., domiciliat în …………………, S. J. Cs., cu reşedinţa în municipiul ……………………., B. Z.-K., cu domiciliul în ………………, B. Z., domiciliat în ……………………….., B. B. B.-Z., cu domiciliul în Ungaria, …………….., împotriva sentinţei civile nr. 1136/10.12. 2015 a Judecătoriei Târgu Secuiesc, pe care o păstrează.

Obligă apelanta să plătească intimatului S. P. suma de 2000 lei, cheltuieli de judecată în apel.

Definitivă.

Pronunţată azi, 18.10.2016, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

PREŞEDINTE JUDECĂTOR GREFIER