Infracţiuni

Decizie 236 din 03.07.2017


Prin rechizitoriul (…) nr. (…) a fost trimis in judecată inculpatul (…), cercetat in stare de arest preventiv, pentru săvârsirea infractiunilor de amenintare, prev. de art. 206 cod penal (faptă comisă la data de (…), în dauna persoanei vătămate (…) ); violare de domiciliu, prev. de art. 224 alin. 1 cod penal (faptă comisă la data de (…), în dauna persoanei vătămate (…) ) si distrugere prin incendiere, prev. de art. 253 alin. 4 cod penal (faptă comisa la data de (…) in dauna persoanei vătămate (…) ).

Cauza a fost inregistrată pe rolul instantei sub nr. (…)

S-a retinut prin rechizitoriu că la data de (…), ora (…), inculpatul (…) , prin escaladarea gardului a pătruns fără drept in curtea persoanei vătămate, avand in mana un ciocan si o lampă de gaz, amenintand persoana vătămată cu acte de violentă şi cu distrugerea imobilului prin incendiere.

S-a mai retinut că la data de (…)  inculpatul (…)  a revenit la locuinta persoanei vătămate din orasul (…)  avand asupra sa mai multe sticle incendiare, pe care le-a aruncat în imobil provocand distrugerea prin incendiere a unei ferestre si a preşului aflat în faţa usii de acces. Actiunea inculpatului a fost oprită de interventia martorului (…) .

Prin incheierea din camera de consiliu din (…), instanta a constatat legalitatea sesizării cu rechizitoriu, a administrării probelor, a efectuării actelor de urmărire penală si a dispus începerea judecatii.

In cauză s-a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând materialul probator administrat în cauză instanţa reţine faptul că la data de (…) , ora (…), inculpatul (…), prin escaladarea gardului a pătruns, fără drept, în curtea locuinţei persoanei vătămate (…)  având în mână un ciocan şi o lampa de gaz, ameninţând-o cu acte de violenţă şi cu distrugerea imobilului prin incendiere. La data de (…), inculpatul a revenit la locuinţa persoanei vătămate, având asupra sa mai multe sticle incendiare, pe care le-a aruncat în imobil, provocând distrugerea prin incendiere a unei ferestre şi a unui preş aflat în faţa uşii de acces. Acţiunea inculpatului a fost oprită de intervenţia martorului (…).

Din coroborarea probelor rezultă existenţa vinovăţiei inculpatului în săvârşirea infracţiunilor prev.de art.206 Cod penal, art.224 al.1 Cod penal şi art.253 al.4 Cod penal, cu aplic.art.38 al.1 Cod penal, texte de lege enunţate în şedinţă publică şi în baza cărora inculpatul va fi condamnat. Cu privire la cererea formulată de persoana vătămată, referitoare la schimbarea încadrării juridice a faptei, instanţa o va respinge, având în vedere că, în cauză nu s-a probat intenţia inculpatului de a suprima viaţa vreunei persoane prin acţiunea de incendiere.

La individualizarea pedepselor instanţa va avea în vedere împrejurările comiterii faptelor, precum şi prevederile art.72  şi ale art.396 al.10 C.pr.pen.

Pentru fiecare faptă instanţa va condamna pe inculpat la pedeapsa închisorii, urmând ca în temeiul art.38 al.1 rap.la art.39 al.1 lit.b Cod penal să aplice inculpatului pedeapsa cea mai grea, la care se va adăuga o treime din totalul celorlalte pedepse aplicate.

În temeiul art.72 Cod penal va deduce din pedeapsa aplicată timpul reţinerii de la data de (…), ora (…) până la data de (…), ora (…), precum şi timpul arestului preventiv de la data de (…), la zi.

În temeiul art.399 C.pr.pen. va menţine arestarea preventivă a inculpatului.

În temeiul art.65 al.1 Cod penal va interzice inculpatului, pe o perioadă de 3 ani, dreptul prevăzut de art.66 al.1 lit.n Cod penal, respectiv dreptul de a comunica cu persoana vătămată (…), precum şi dreptul prevăzut de art.66 al.1 lit.l, respectiv de a se afla în localitatea (…)

În temeiul art.112 al.1 lit.b Cod penal va dispune confiscarea celor 7 sticle incendiare ce urmau să fie folosite de inculpat la incendierea imobilului.

În temeiul art.397 al.1 C.pr.pen. va admite acţiunea civilă formulată de persoana vătămată şi va obliga inculpatul la plata către aceasta a sumei de (…) lei cu titlu de despăgubiri materiale.

În temeiul art.274 al.1 C.pr.pen. va obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Onorariul apărătorului din oficiu va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul (…)