Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat prev. de art. 334 alin. 1 Cod penal

Sentinţă penală 21 din 11.02.2021


Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat prev. de art. 334 alin. 1 Cod penal

Cuprins pe materii: Drept penal. Drept procesual penal.

Judecătoria Târgu Bujor, secţia penală, sentinţa penală nr.  21/11.02.2021

Prin Rechizitoriul emis la data de 12.06.2020 în dosarul penal nr. 20..../P/2019 al Parchetului de pe lângă Judecătoria T B, înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. ...../2020, s-a dispus trimiterea în judecată, a inculpatului S A, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor de punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, prev. de art. 334 alin. 1 Cod penal, conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal. 

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei T B sub nr. ...../2020, la data de 18.06.2020.

Prin încheierea nr. 244 din data de 26.08.2020, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. ..../P/2019  din data de 12.06.2020  al Parchetului de pe lângă Judecătoria T  B privind pe inculpatul S A,  pentru săvârşirea infracţiunilor de punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, prev. de art. 334 alin. 1 Cod penal, conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

La termenul de judecată din data de 11.02.2021, inculpatul S A  a declarat că recunoaşte săvârşirea faptelor penale reţinute în sarcina sa şi a solicitat judecata cauzei în procedura simplificată.

A fost reţinută următoarea stare de fapt, la data de 24.11.2019, în jurul orei 20:00, inculpatul S A a condus mopedul marca Malagutti Spa, neînregistrat, pe strada Recoltei din oraşul T B fără a poseda permis de conducere pentru autovehicule.

Prin procesul-verbal din data de 24.11.2019, organele de poliţie din cadrul Poliţiei Oraş T B s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. 1 Cod penal şi conducere a unui vehicul neînmatriculat, prevăzută şi pedepsită de art. 334 alin. 1 Cod penal de către numitul S A.

Din cercetările efectuate în cauză şi din ansamblul probelor administrate în faza de urmărire penală a rezultat faptul că la data de 24.11.2019, în jurul orei 20.00 organele de poliţie din cadrul Poliţiei Oraşului T B au oprit în trafic mopedul marca Malagutti Spa de culoare negru/roşu, serie şasiu ZJM4400.....8308, care era condus pe strada R din oraşul T B de către inculpatul S A.

Cu ocazia legitimării, organele de poliţie au constatat faptul că inculpatul nu posedă permis de conducere, iar autovehiculul pe care îl conducea nu figurează înregistrat.

Prin adresa nr. 1233424/10.12.2019 Inspectoratul de Poliţie Judeţean G, Serviciul Rutier comunică faptul că numitul SA nu figurează în evidenţe ca fiind posesor de permis de conducere emis de către autorităţile române.

Prin adresa nr. 1233414/10.12.2019 Inspectoratul de Poliţie Judeţean G, Serviciul Rutier comunică faptul că în urma verificării mopedului cu număr de identificare ZJM44000044.....08, acesta nu figurează ca fiind înmatriculat în România.

Prin adresa nr. 313/25.01.2020, Primăria Oraşului T B comunică faptul că numitul S A din oraşul T B nu figurează înscris cu moped marca Malagutti Spa.

Prin adresa nr. 214/11.06.2020, Registrul Auto Român comunică faptul că motociclul marca Malaguti având numărul de identificare ZJM4400...44058308, are o capacitate cilindrică de 49 cm3 şi o viteză maximă de 45 km/h, fiind încadrat la categoria L1e moped.

Audiat în cauză, inculpatul S A declară faptul că a cumpărat de la numitul T M un moped marca Malagutti Spa de culoare negru şi roşu, fără a întocmi vreun document. Întrucât  era defect, la data de 23.11.2019 a dus mopedul la o persoană din localitatea B, pentru a-l repara. La data de 24.11.2019, în jurul orei 14.00, s-a deplasat în localitatea B pentru a-şi recupera mopedul. În jurul orei 19.00, deşi nu deţinea permis de conducere şi mopedul nu era înregistrat, a condus vehiculul pe drumurile publice din localitatea B şi oraşul T B, fiind oprit de către organele de poliţie pe strada Recoltei.

Audiat în cauză, martorul T M declară că în cursul anului 2019 i-a vândut numitului S A un moped marca Malagutti Spa de culoare negru şi roşu care nu era funcţional, acesta fiind asamblat din mai multe piese.

Starea de fapt mai sus redată de către inculpat, este întărită şi confirmată prin următoarele mijloace de probă: proces-verbal de sesizare din data de 24.11.2019; adresa nr. 1233424/10.12.2019 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean G, Serviciul Rutier; adresa nr. 1233414/10.12.2019 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean G, Serviciul Rutier; adresa nr. 313/25.01.2020 a Primăriei Oraşului T B; adresa nr. 214/11.06.2020 a Registrului Auto Român; declaraţii inculpat S A; declaraţii martor T M; înscrisuri; Fişa cazier judiciar.

Prin procesul-verbal din data de 24.11.2019, organele de poliţie din cadrul Poliţiei Oraş T B s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. 1 Cod penal şi conducere a unui vehicul neînmatriculat, prevăzută şi pedepsită de art. 334 alin. 1 Cod penal de către numitul S A.

 Prin ordonanţa din data de 24.11.2019 a organelor de cercetare penală din cadrul Poliţiei Oraş T B s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. 1 Cod penal şi conducere a unui vehicul neînmatriculat, prevăzută şi pedepsită de art. 334 alin. 1 Cod penal.

 Prin ordonanţa din data de 23.12.2019 a Parchetului de pe lângă Judecătoria T B s-a confirmat ordonanţa din data de 23.12.2019 a organelor de cercetare penală din cadrul Poliţiei Oraş T B prin care s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul S A pentru săvârşirea infracţiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. 1 Cod penal şi conducere a unui vehicul neînmatriculat, prevăzută şi pedepsită de art. 334 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal.

Suspectului S A, i-au fost aduse la cunoştinţă drepturile şi obligaţiile prevăzute de art. 10, art. 83, art. 108 C.proc.pen., întocmindu-se procesul-verbal din data de 10.01.2020.

Prin ordonanţa din data de 15.01.2020 a Parchetului de pe lângă Judecătoria T B s-a dispus  punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului S A cu privire la săvârşirea infracţiunilor  de conducere a  unui vehicul neînmatriculat, prevăzută şi pedepsită de art. 334 alin. 1 Cod penal şi conducere a unui vehicul fără permis de conducere prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal.

Prin urmare, din probatoriul administrat în cauză rezultă că inculpatul a săvârşit infracţiunile  mai sus indicate, iar vinovăţia sa este pe deplin dovedită, astfel încât se impune stabilirea unei pedepse inculpatului. 

Fapta inculpatului S A care la data de 24.11.2019, în jurul orei 20:00, a condus mopedul marca Malagutti Spa, neînregistrat, pe strada Recoltei din oraşul T B, fără a poseda permis de conducere pentru autovehicule, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. 1 Cod penal și conducere a  unui vehicul neînmatriculat, prevăzută şi pedepsită de art. 334 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal.

Inculpatul S A nu este cunoscut cu antecedente penale. Pe parcursul urmăririi penale, inculpatul S A a colaborat cu organele de urmărire penală şi a recunoscut săvârşirea faptelor reţinute în sarcina sa.

Sub aspect obiectiv, elementul material al celor patru infracţiuni îl reprezintă acţiunea de conducere în condiţii ilicite, prin nerespectarea interdicţiei de a conduce mopedul fără a deține  numere de înmatriculare valabile, respectiv fără a poseda permis de conducere.

Fiind infracţiuni de pericol, fapta inculpatului a avut ca urmare imediată creare unei stări de pericol pentru relaţiile sociale ocrotite iar legătura de cauzalitate rezultă din materialitatea acţiunii desfăşurată efectiv de către inculpat.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu intenţie directă întrucât, pentru că  a urmărit producerea urmării constând într-o stare de pericol pentru toţi cei implicaţi în circulaţia pe drumurile publice și a acceptat în consecință producerea acestei urmări știind că nu deține permis de conducare iar vehiculul nu era înregistrat la autoritățile locale.

La individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatului în temeiul textului de lege sus menţionat, instanţa va avea în vedere criteriile generale prev. de art. 74 Cod penal, respectiv: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale al infractorului; conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Conform fişei de cazier judiciar aflată la dosarul cauzei inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale.

În ceea ce priveşte gradul de pericol social concret al faptei săvârşite, instanţa va avea în vedere şi valorile sociale cărora li s-a adus atingere prin săvârşirea faptei, au fost puse în pericol nu numai desfăşurarea fluentă şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, dar şi valori sociale mult mai importante, cum ar fi viaţa, integritatea corporală şi sănătatea persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public.

Dar, pe de altă parte, la stabilirea pedepsei, se va avea în vedere că, în faţa instanţei, inculpatul a avut o atitudine sinceră, atitudine ce atrage aplicarea prevederilor art. 396 alin. 10 C.p.p. privind reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii şi cu o pătrime, în cazul pedepsei amenzii – în situaţia recunoaşterii săvârşirii faptelor, în modalitatea reţinută prin rechizitoriu.

Prin urmare, în considerarea celor expuse, constatând dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat, fiind astfel îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 396 alin. 2, în temeiul art. 396 alin. 10 C.pr.pen. va stabili pentru inculpatul S A, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. 1 Cod penal, la o pedeapsă de 9 (nouă) luni  închisoare.

În baza art. 396 alin. 1 şi 4 C.proc.pen. raportat art. 396 alin. 10 C.proc.pen. şi art. 83 şi urm. C.pen. va stabili pedeapsa de 9 (nouă) luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, prev. de art. 334 alin. 1 Cod penal, în stare de concurs real, cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen.,  de către acelaşi inculpat.

În temeiul art. 38 alin. 1 şi art. 39 alin. 1 lit. b) C.pen. va contopi cele două pedepse şi va  stabili pentru  inculpatul Stoica Alexandru pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare, compusă din pedeapsa de 9 (nouă) luni închisoare, la care se va adauga un spor de 3 luni, reprezentând o treime din cealaltă pedeapsă de 9 (nouă) luni închisoare.

În baza art. 83 C.pen. va dispune amânarea aplicării pedepsei de 1 an închisoare  închisoare pe un termen de supraveghere de 2 ani, ce se va calcula, potrivit art. 84 alin. 1C.pen., de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 404 alin 3  teza a II-a C.proc.pen. raportat la art. 85 alin. 1 C.pen., inculpatul va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

k)să se prezinte la Serviciul de Probaţiune G, la datele fixate de acesta;

l)să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

m)să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

n)să comunice schimbarea locului de muncă;

o)să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 404 alin 3 teza a II-a C.proc.pen. raportat la art. 85 alin. 2  şi 3 C.pen. va obliga inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 30 de zile în cadrul Primăriei T B sau a Şcolii Gimnaziale T B. Potrivit art. 404 alin. 3 teza finală C.proc.pen., consilierul de probaţiune, pe baza evaluării iniţiale, va decide în care dintre cele două instituţii menţionate în prezenta hotărâre urmează a se executa obligaţia şi tipul de activitate, precum şi îndrumarea inculpatului.

În baza art. 86 alin. 1 şi 2 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. 1 lit. c) - e) vor fi comunicate Serviciului de Probaţiune G, iar supravegherea executării obligaţiilor prevăzute în art. 85 alin. 1 lit. a) – c) şi alin. 5 se va  face de acelaşi serviciu de probaţiune.

În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 88 Cod penal va atrage atenţia inculpatului că nerespectarea obligaţiilor stabilite, precum şi săvârşirea de noi infracţiuni poate atrage revocarea amânării şi, pe cale de consecinţă, executarea pedepsei.

În temeiul art. 274 alin. 1 C.proc.pen. va  obliga pe inculpatul S A  la plata sumei de 150 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de statul român, din care 100 lei în cursul urmăririi penale.