Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe

Hotărâre 2726 din 08.09.2017


Prin rechizitoriul nr.  xxx/P/xxx din xx.xx.xxx al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, a fost trimis în judecată inculpatul G. C. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de  conducerea  unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe , prev. de art.336 alin.1  C.p.,  .

În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut că, la data de XX.08.2015, inculpatul G. C., a condus pe drumurile publice din din com.B., sat B., jud.Dolj, un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere (autoturismul marca Daewoo Cielo  cu nr. de înmatriculare DJ-XX-XXX.), având o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/litru alcool pur în sânge, respectiv 1,65 g/litru alcool pur în sânge, faptă ce realizează realizează conţinutul constitutiv al infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, prev. de art. 336 alin.1 C.p.

  Pentru dovedirea situaţiei de fapt de mai sus, au fost propuse prin rechizitoriu următoarele mijloace de probă: proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante (f.6-7 vol.I ); buletin de analiză toxicologică nr.451/2015 emis de IML Craiova (f.2 vol.II ); rezultat alcotest (f.8 vol.I ); declaraţii suspect şi inculpat G. C. (f. 9-15 vol.I); înscrisuri (f. 17-18 vol.I, 3-9, 12, 14-15, 17 vol.II ); certificat de cazier judiciar (f.20 vol.I ).

 Prin încheierea din data de X.XX.XXX judecătorul de cameră preliminară a constatat, în baza art. 346 alin. (1) C. proc. pen. a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul Parchetului de pe lângă  Judecătoria Craiova cu numărul XXX/P/XXX din XX.XX.XXX privind pe inculpatul G. C., trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de  conducerea  unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe , prev. de art.336 alin.1  C.p.,  a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul G. C..

În temeiul art. 374 alin. 2 Cpp,  în şedinţa publică din data de XX.XX.XXX, preşedintele a explicat inculpatului în ce constă învinuirea ce i se aduce,  l-a încunoştinţat cu privire la dreptul de a nu face nicio declaraţie, atrăgându-i-se atenţia că ceea ce declară poate fi folosit şi împotriva lui.

Potrivit art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, inculpatului G. C. i s-a adus la cunoştinţă dispoziţiile art. 374 alin. 4 C.proc.pen. conform cărora poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi şi persoana vătămată, dacă recunoaşte în totalitate fapta reţinută în sarcina lui, situaţie în care va beneficia de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii, potrivit art. 396 alin. 10 C. pr. pen.

Inculpatul G. C. a recunoscut în totalitate fapta astfel cum a fost reţinută în actul de sesizare a instanţei, şi a solicitat ca judecata să se facă numai în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunoaşte şi le însuşeşte. Nu a solicitat alte probe.

Conform art. 375 C. pr. pen. instanţa a procedat la ascultarea inculpatului, declaraţia sa  fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei, după care a pus în discuţie solicitarea inculpatului de judecare numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale.

Reprezentantul Ministerului Public a solicitat  aplicarea disp. art. 374 alin. 4 C.proc.pen. şi 396 alin. 10 c. pr. pen.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 374 alin. 4 C.proc.pen. inculpatul poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi şi persoana vătămată, dacă recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa, situaţie în care va beneficia de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii, potrivit art. 396 alin. 10C. pr. pen.

Conform art. 396 alin. 10 C. pr.pen. instanţa de judecată soluţionează latura penală atunci când reţine aceeaşi situaţie de fapt ca cea descrisă în actul de sesizare şi recunoscută de inculpat, situaţie în care va beneficia de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii

 Instanţa respinge cererea inculpatului atunci când constată că probele administrate în cursul urmăririi penale nu sunt suficiente pentru a stabili că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat. În acest caz instanţa continuă judecarea cauzei potrivit procedurii de drept comun.

Starea de fapt este corect reţinută prin actul de sesizare a instanţei, rezultând din coroborarea probelor administrate în faza de urmărire penală şi însuşite de către inculpat.

Astfel, instanţa constată că din probele administrate în cauză rezultă că  inculpatul G. C. se face vinovat  de fapta pentru care a fost trimisă in judecată, respectiv,  pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 336 alin. 1 Cp.

Instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de XX.XX.XXX, orele 16:20, un poliţist din cadrul SPR nr.2 B.-Postul de  Poliţiei PX, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a oprit pentru control pe str. XXX din com.B., sat B., jud.Dolj, autoturismul marca Daewoo Cielo  cu nr. de înmatriculare DJ-XX-XXX., care era condus de inculpatul G. C., acesta fiind singur în autoturism.

Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul alcotest, la ora 1647, rezultând o valoare de 1,12 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Având în vedere că a rezultat o valoare de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, conf. art. 88 alin.6 din OUG 195/2002 republicată, inculpatul a fost condus la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, unde i-au fost recoltate două probe de sânge la un interval de o oră, respectiv la ora 1729 şi ora  1829 .

Conform buletinului de analiză toxicologică  nr.XX/XX emis de IML Craiova la data de XX.XX.XXX, în urma prelucrării mostrelor de sânge prelevate de la inculpat, au rezultat valorile de 1,65 g/litru alcool pur în sânge în cazul primei probe şi 1,50 g/litru alcool pur în sânge în cazul celei de-a doua probe.

La momentul depistării în trafic poliţistul a constatat şi faptul că autoturismul condus de inculpat nu avea asigurare RCA iar inspecţia tehnică periodică (ITP) era expirată. Pentru aceste fapte inculpatul a fost sancţionat contravenţional, fiind încheiat în acest sens de poliţist în calitate de agent constatator procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria CP nr.XX din data de XX.XX.XX pe care inculpatul l-a semnat fără obiecţiuni.

Fiind audiat, în calitate de suspect şi inculpat, G. C. a recunoscut şi regretat comiterea faptei, arătând că la data de XX.XX.XX, deşi anterior-în intervalul orar 09:00-16:10,  consumase băuturi alcoolice, aproximativ 2,5 litri de bere, a plecat de la domiciliul mamei sale din com.B., sat B., conducând autoturismul proprietatea sa,  marca Daewoo Cielo  cu nr. de înmatriculare DJ-XX-XXX. , cu intenţia de a ajunge în Craiova la domiciliu. După ce a condus autoturismul pe drumul comunal cca 1500 m, la intersecţia str.XXX cu str.XXXX , a fost oprit în trafic de organele de poliţie. A fost testat cu aparatul alcotest, apoi a fost condus la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, unde, cu acordul său, i-au fost recoltate două probe de sânge la un interval de o oră.

Din verificările efectuate a rezultat că inculpatul este posesor de permis de conducere categoria B, categorie ce corespunde autovehiculului condus.

În cauză s-a dispus efectuarea unei expertize de calcul retroactiv al alcoolemiei. Prin adresa nr.XXX/XXXX/XXX emisă la data de XX.XX.XXX, INML "Mina Minovici" Bucureşti a comunicat faptul că nu se poate efectua calculul retroactiv al alcoolemiei, având în vedere faptul că, în conformitate cu "Reperele metodologice cu privire la expertiza medico-legală efectuată pentru estimarea retroactivă a alcoolemiei" aprobate prin Hotărârea nr.X/XX.XX.XX a Consiliului Superior de Medicină Legală, calculul retroactiv al alcoolemiei se poate efectua numai dacă consumul de băuturi alcoolice a încetat cu cel puţin 90 minute înaintea evenimentului rutier, în cazul consumului pe mâncate  şi cu cel puţin 45 minute în cazul consumului pe nemâncate.

În drept:  fapta inculpatului G. C. care, la data de XX.XX.2015, a condus pe drumurile publice din din com.B., sat B., jud.Dolj, un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere (autoturismul marca Daewoo Cielo  cu nr. de înmatriculare DJ-XX-XXX.), având o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/litru alcool pur în sânge, respectiv 1,65 g/litru alcool pur în sânge, realizează conţinutul constitutiv al infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, prev. de art. 336 alin.1 C.p.

Existenţa infracţiunii prevăzute de art.336 alin.1 cod penal este condiţionată de săvârşirea acestora pe drumurile publice, locul săvârşirii infracţiunii constituind în acest caz un element constitutiv al acesteia, în lipsa căruia nu s-ar putea vorbi de o faptă care să respecte tipicitatea elementului material al laturii obiective.

Traseul pe care l-a parcurs inculpatul cu autoturismul marca Daewoo Cielo  cu nr. de înmatriculare DJ-XX-XXX., str. XX din com.B., sat B., jud.Dolj, reprezintă un drum public fiind o cale de comunicaţie terestră special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulaţiei publice.

Sub aspectul laturii obiective a infracţiunii expuse se constată că inculpatul a realizat acte ce intră în conţinutul elementului material al acesteia, acceptând astfel posibilitatea creării unei stări de pericol pentru relaţiile sociale privind circulaţia în siguranţă pe drumurile publice.

Fapta inculpatului este socialmente periculoase prin crearea unei stări de pericol cu privire la siguranţa circulaţiei pe drumurile publice şi  ar fi putut avea urmări dintre cele mai grave pentru viaţa, sănătatea sau integritatea corporală a celorlalţi participanţi la trafic.

Între fapta inculpatului şi starea de pericol social există o legătură de cauzalitate care rezultă din însăşi săvârşirea acesteia.

Sub aspectul laturii subiective, fapta a fost săvârşită de inculpat cu vinovăţie sub forma intenţiei directe, întrucât el a prevăzut rezultatul şi l-a urmărit prin săvârşirea acţiunilor.

Inculpatul G. C. are 49 ani, este  şef manevră la XXXX, este căsătorit, nu are antecedente penale, iar în cursul urmăririi penale a avut o atitudine sinceră, recunoscând şi regretând comiterea faptei.

Pe parcursul urmăririi penale, inculpatul a recunoscut şi regretat comiterea faptei. 

Cum săvârşirea infracţiunii şi vinovăţia inculpatului au fost dovedite,instanţa urmează să dispună condamnarea acestuia proporţional gradului de pericol social al faptei comise şi periculozităţii inculpatului.

La alegerea pedepselor,precum şi la individualizarea cuantumului acestora, instanţa,conform art. 74 C.p. ,va avea în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei şi anume: dispoziţiile părţii generale a Codului penal, limitele de pedeapsă fixate în partea specială a codului penal pentru această infracţiune, gradul de pericol social concret al faptelor comise,obiectul juridic lezat,împrejurările şi modul de comitere,mobilul activităţii infracţionale precum şi rezultatul socialmente periculos, precum şi dispoziţiile art. 375, art. 396 alin. 10 C.p.p.

Având în vedere criteriile menţionate mai sus, instanţa urmează să dispună condamnarea inculpatului G. C. la pedeapsa de 8 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de conducere unui vehicul sub influenţa alcoolului,  şi suspendarea executării sub supraveghere constituie un mijloc de reeducare suficient pentru inculpat.

Cu privire la individualizarea judiciară a executării pedepsei, instanţa reţine dispoziţiile art.  91 C. pen., conform cărora se poate dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe o anumită durată cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracţiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani, infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare, infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Instanţa consideră că în prezenta cauză sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de legiuitor, condamnarea prin prezenta sentinţă fiind de 8 luni închisoare iar inculpatul nu are antecedente penale aşa cum rezultă din fişa de cazier judiciar ataşată la dosarul cauzei, nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată, nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului, este o persoană bine integrată social, are un loc de muncă stabil, astfel încât instanţa are convingerea că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea de către acesta a pedepsei aplicate.

Faţă de cele arătate mai sus, în baza art.  336 alin.1 C.p.  cu aplic. art. 396 alin.10 C.p.p. va condamna pe inculpatul G. C.,  la pedeapsa  8 luni închisoare .

În baza art. 91 C. pen. va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. va obliga inculpatul  G. C. ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen. va impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Dolj sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Craiova, jud. Dolj, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen. va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen.

În baza art. XX4 alin.1 C.p.p. va obliga inculpatul G. C. la plata sumei de  500  lei cheltuieli judiciare statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art.  336 alin.1 C.p.  cu aplic. art. 396 alin.10 C.p.p. condamnă pe inculpatul G. C. - fiul lui XX şi XX, născut la data de XXX în XX, jud.XXX, căsătorit, domiciliat în XX, XXX, nr. XX, Bl.XXX, sc.X,ap.XX, jud. XXX, de cetăţenie română, şef manevră la CFR Craiova, studii medii, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, posesor al CI seria XXX nr. XXXX, CNP-XXXX,  la pedeapsa  8 luni închisoare.

În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă inculpatul  G. C. ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen. impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Dolj sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei  XXX, jud. XXXX, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen.

În baza art. XX4 alin.1 C.p.p. obligă inculpatul G. C. la plata sumei de  500  lei cheltuieli judiciare statului.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare .

  Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 08.09.2017.

Preşedinte