Ieşire din idniviziune

Sentinţă civilă x din 09.10.2017


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mizil la data de 27.10.2016 sub nr…../259/2016, repartizat în mod aleatoriu prezentului complet (Civil C5), reclamantul D.C. a chemat în judecată pe pârâta D.E., solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună ieşirea din indiviziune asupra imobilului compus din clădire, anexe şi teren situat în comuna V.S., sat V.S. nr……, jud. Prahova, prin partajarea conform cotelor ce vor rezulta din probatoriu, să constate că a efectuat o serie de îmbunătăţiri imobilului, ce sunt expuse în motivarea cererii şi să oblige pârâta la plata contravalorii îmbunătăţirilor, precum şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că, la data de 21.04.2005, prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 404 de BNP Maria Călin, a achiziţionat împreună cu pârâta imobilul situat în comuna V.S., sat V. S. nr….., jud. Prahova.

A mai arătat că, prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2314/08.05.2001 de BNP I.C. şi contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 4576/05.12.2005, a înstrăinat imobile proprietate personală pentru suma totală de 8.400 (84.000.000 lei vechi) bani din care a achitat imobilul situat în comuna V. S., sat V. S. nr. 114, jud. Prahova.

A susţinut faptul că a achitat în totalitate preţul acestui imobil din banii proveniţi ca urmare a primei vânzări, din banii proprii, precum şi din bani împrumutaţi, ce au fost restituiţi după perfectarea vânzării din decembrie 2005.

A mai arătat că, după achiziţionarea imobilului situat în comuna V. S., sat V.S. nr. …, jud. Prahova, a efectuat la acesta următoarele îmbunătăţiri:

A ridicat, din venituri proprii, o încăpere în suprafaţă de 1,8 x 1,8, cu destinaţia baie; a folosit următoarele materiale: Pătraţi 8x8; Lastareala; Rigips interior; OSB exterior; Faianţă de culoare albastră; Gresie de culoare albastră; Robinet trecere 1/2 - 3 bucati; Robinet trecere 3/4 - 1 bucata; Robinet pentru maşina de spălat 1/2 - 1 bucata; Ţeava PVC ½ - 8 m; Sifon pardoseală - 1 bucată; Suport robineţi - 5 bucăţi; fiind utilată cu:  Ladiţă baie; Chiuveta baie; Boiler electric; Vas WC; Rezervor apa WC;

A estimat provizoriu costurile privind aceste lucrări la suma de 3.000 lei.

Reclamantul  a menţionat faptul că a realizat lucrări de renovare a unei camere cu destinaţia bucătărie, prin efectuarea următoarelor lucrări: izolaţie interioara a pereţilor exteriori cu polistiren expandat; izolaţie a pereţilor interiori cu rigips; izolaţie pardoseală prin turnare de şapă acoperită cu polistiren pentru pardoseală şi OSB; izolaţie tavan cu polistiren; aplicare faianţă în bucătărie; achiziţionare şi instalare chiuvetă în bucătărie; achiziţionare şi aplicare fototapet;gletuirea tuturor pereţilor.

Pentru operaţiunile descrise a folosit următoarele materiale:polistiren; adeziv; faianţă; chiuvetă; fototapet; şapă; OSB; glet, cot PVC; ţeava PVC; robineţi ½.

A estimat provizoriu costul lucrărilor efectuate la suma de 1.000 lei.

De asemenea, reclamantul a menţionat faptul că a renovat holul imobilului: aplicare gresie peste pardoseală, aplicare polistiren pe tavan; aplicare adeziv pe pereţi;.

Pentru realizarea acestor lucrări reclamantul a învederat faptul că a folosit următoarele materiale: gresie; adeziv; polistiren cu model; adeziv pentru polistiren.

A estimat costul lucrărilor efectuate la suma de 500 lei.

A achiziţionat şi instalat 3 ferestre tip termopan şi 2 uşi tip termopan. A estimat provizoriu valoarea lucrărilor la suma de 2.500 lei.

A izolat casa în totalitate, cu polistiren expandat, folosind următoarele materiale:placi polistiren expandat; adeziv; plasă; glet; vopsea.

A estimat provizoriu lucrările efectuate la suma de 1.000 lei vechi.

A racordat casa la apă curentă: cămin apometru; fosa septica; ţevi PVC 3/4 - 25 m; apometru; robinete trecere - 2 buc;robineţi ¾ - 1 buc.

A estimat provizoriu valoarea lucrărilor la suma de 1.500 lei.

Reclamantul a menţionat şi lucrările realizate cu privire la proprietate: a edificat gardul proprietăţii din fundaţie de beton, ţevi de metal şi scânduri din lemn; a construit porţile de acces pentru persoane şi autoturisme;

Pentru realizarea acestor lucrări reclamantul a menţionat faptul că a folosit următoarele materiale: balastru; ciment; scânduri din lemn; ţevi de fier; porţi; lastareala cofrag.

A estimat provizoriu costul lucrărilor la suma de 1.000 lei.

Pentru realizarea sageacului casă a menţionat faptul că a acesta a fost edificat din OSB; placi OSB de 6 mm; holşuruburi.

A estimat provizoriu costul lucrărilor la suma de 300 lei.

Faţă de toate aceste aspecte,  a solicitat instanţei să constate faptul că a executat şi achitat singur lucrările enumerate şi să oblige pârâta la plata contravalorii acestor lucrări.

A solicitat instanţei să dispună ieşirea din indiviziune asupra imobilului situat în comuna V.S., sat V. S. nr. …., jud. Prahova, să constate  cota sa majorată la achiziţionarea imobilului, să-i atribuie în totalitate imobilul prin compensarea suitei datorate pârâtei cu cuantumul îmbunătăţirilor efectuate.

A evaluat provizoriu îmbunătăţirile efectuate la suma de 10800 lei.

A evaluat imobilul construcţii la suma de 10.131,28 lei, conform certificatului de atestare fiscală.

A evaluat imobilul teren în suprafaţă de 1242 mp la suma de 8.694 lei.

În dovedirea cererii de chemare în judecată , reclamantul a solicitat administrarea următoarelor probe: înscrisuri, interogatoriul pârâtei; martori şi expertiză judiciară specialitatea construcţii cu următoarele obiective: identificarea construcţiei şi evaluarea acesteia; identificarea şi evaluarea îmbunătăţirilor efectuate, atât asupra imobilului cat si asupra terenului;identificarea posibilităţii de a partaja în natură imobilul;

Totodată reclamantul a solicitat încuviinţarea probei cu expertiza specialitatea topografie cu următoarele obiective: identificarea, măsurarea si poziţionarea pe schiţa de plan a terenului;  partajarea în natură a terenului ţi întocmirea variantelor de lotizare a bunurilor deţinute în coproprietate, urmând a se avea in vedere si concluziile raportului de expertiza construcţii.

În drept, a invocat art. 1143 Cod civil, art. 194 Cod procedura civilă.

Prin rezoluţia din data de 06.12.2016, s-a stabilit primul termen de judecată la data de 25.01.2017, în şedinţă publică, cu citarea părţilor.

La data de 19.12.2016, pârâta D.E. a depus la dosarul cauzei întâmpinare, arătând că, împreună cu reclamantul, a cumpărat o casă şi terenul intravilan aferent, în localitatea V.S., jud. Prahova, în anul 2001 - perioadă în care a convieţuit în concubinaj - plătind împreună cu reclamantul suma de 700 USD şi 23.115.000 rol.

Apoi, tot împreună cu reclamantul, a mai achitat  încă 15.000.000 rol, în trei rate, câte 5.000.000 rol rata, revenind să plătească fiecare câte 2.500.000 rol.

A mai arătat că, de fiecare dată, i-a înmânat pârâtului câte 2.500.000 rol şi împreună plăteau  ratele aferente preţului, astfel ajungând ca în luna martie 2002, întreaga sumă datorată vânzătorilor să fie achitată.

Ulterior, în anul 2005 a făcut şi actele la notariat, respectiv contractul de vânzare-cumpărare autentic.

A menţionat faptul că avea serviciu şi, de-a lungul timpului, pusese deoparte şi ceva bani, iar la momentul cumpărării casei şi terenului, a stabilit, de comun acord cu reclamantul, să plătească în mod egal. În acest sens, i-a dat reclamantului suma de 350 USD şi 12.000.000 rol, în 2001, iar ulterior a achitat şi diferenţa de 15.000.000 rol ce rămăsese neachitată.

După achitarea integrală a imobilului, de comun acord, au început să realizeze lucrări de îmbunătăţire a construcţiei casă. Astfel, pentru toate materialele cumpărate în acest sens, i-a înmânat reclamantului, întotdeauna, jumătate din contravaloarea acestora. Reclamantul era cel care se ocupa de achiziţionarea materialelor necesare, apoi îi comunica pârâtei costurile iar aceasta îi înmâna jumătate din bani. Totdeauna nu cumpăra nimic până nu-i dădea pârâta partea sa din banii necesari cumpărării. Din acest motiv, s-au făcut îmbunătăţirile în mai multe etape.

 Pârâtul  a susţinut că ar fi evaluat la 10.800 lei contravaloarea îmbunătăţirilor şi solicită să-i plătească jumătate din aceasta sumă. Or, toate îmbunătăţirile s-au făcut cu bani proveniţi de la amândoi, în cote egale. Astfel, în acest moment, nu există nicio datorie a sa, către reclamant, întrucât pe întreaga perioadă de concubinaj, pârâta i-a plătit mereu partea ce o solicita pentru absolut toate cumpărăturile comune.

Cu toate acestea,  a arătat că reclamantul a început să aibă un comportament violent faţă de pârâtă, ajungând să o bată în mod repetat, cerându-i să plece. De fiecare dată, pârâta i-a spus că nu va pleca, întrucât acolo a cheltuit economiile sale şi acolo este şi casa sa. Drept urmare, reclamantul o lovea din nou.

A ajuns astfel şi la medicina legală, unde s-a constatat cele arătate mai sus, emiţându-i-se chiar şi certificat medico-legal (nr.1141/27.05.2009).

Totodată, a început să o izgonească din casă, aducând apoi femei uşoare, cu care îşi petrecea timpul. Au ajuns să se separe, casa permiţând acest lucru, având două intrări.

Cu toate acestea, reclamantul se comporta tot mai violent, o dădea afară din curte şi astfel a ajuns să sesizeze organele de poliţie locală, care s-au deplasat la faţa locului şi au constatat că cele sesizate sunt adevărate, întocmind şi proces verbal în acest sens, totodată emiţându-i şi adresa nr.3595.213/29.05.2014.

A arătat că este de remarcat faptul că reclamantul a fost de acord cu partajul amiabil, ceea ce s-a menţionat şi de către organele de poliţie în adresa mai sus menţionată. Cu toate acestea, se pare că reclamantul s-a răzgândit şi acum solicită bani de la ea sau în locul banilor să deţină singur imobilul.

Având în vedere că i-a plătit deja jumătate din fiecare tranşă de cumpărături de materiale de construcţie, precum şi din banii pentru plata meseriaşilor ce au făcut îmbunătăţirile in concret,consider ca reclamantul,prin rea-credinţă, prin ceea ce solicită în acţiunea de faţă, speculează situaţia creată, urmărind să mai câştige nişte bani (o îmbogăţire fără just temei).

A solicitat în dovedirea susţinerilor sale proba cu înscrisuri şi proba cu martori.

A solicitat partajarea întregului imobil, construcţii şi teren, în mod egal, conform cotelor părţi cuprinse în contractul de vânzare - cumpărare ce stă la baza achiziţionării acestui imobil, respectiv cote-egale.

La termenul de judecată din data de 17.02.2017, reclamantul a precizat faptul că solicită instanţei să se constate o cotă de contribuţie de 100% la realizarea îmbunătăţirilor privind imobilul în cauză cu menţiunea că părţile au dobândit în cote egale dreptul de proprietate asupra imobilului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.404 /21.04.2005.

Instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu interogatoriul părţilor, înscrisuri, proba testimonială fiind audiaţi martorii C.Gh., D.S. şi P.A. (f.53-59), proba cu expertiză judiciară specialitatea construcţii civile şi topografie.

La data de 19.04.2017, s-au depus la dosarul cauzei raportul de expertiză în specialitatea construcţii civile, efectuat de dl. expert N.C., şi raportul de expertiză în specialitatea topografie, efectuat de dl. expert T. A..

La data de 12.06.2017, s-a depus la dosar raportul de expertiză în specialitatea construcţii civile – refacere I, iar la data de 05.09.2017, s-a depus la dosar raportul de expertiză în specialitatea construcţii civile – refacere II întocmit la dat de 29.08.2017.

La data de 25.09.2017, instanţa a rămas în pronunţare cu privire la încheierea de admitere în principiu.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa a reţinut  următoarea situaţie de fapt:

Conform menţiunilor contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 404 din data de 21.04.2005 de BNP M.C, reclamantul D.C. şi pârâta D.E. părţile au cumpărat în indiviziune şi în cote egale  imobilul compus din construcţie cu destinaţia casă de locuit şi terenul în suprafaţă de 1242 mp conform actelor (1273 mp conform măsurătorilor), situat în comuna V. S., sat V.S.nr….., jud. Prahova.

Deşi iniţial, prin cererea de chemare în judecată reclamantul a menţionat că a achitat integral preţul vânzării exclusiv din venituri proprii motiv pentru care instanţa ar trebui să constate în favoarea sa o cotă parte de 1/1din dreptul de proprietate asupra imobilului cumpărat, la termenul de judecată din data de 17.02.2017 acesta a menţiunea că părţile au dobândit în cote egale dreptul de proprietate asupra imobilului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.404 /21.04.2005.

De altfel, instanţa a reţinut faptul că reclamantul a solicitat încuviinţarea probei testimoniale pentru a dovedi contrariul celor menţionate în contract referitor la cota parte indiviză ce revine fiecărei părţi în contextul invocării de către acesta a faptului de a fi achitat din venituri proprii întreg preţul vânzării , însă proba a fost respinsă faţă de dispoziţiile art.1191 alin.2 V.Cod civ. preluate în cuprinsul dispoz. art.309 alin.5 Cod proc.civ, coform cărora proba cu martori nu se admite niciodată împotriva sau peste ceea ce cuprinde un înscris (în speţă un înscris autentificat) şi nici despre ceea ce s-ar pretinde că s-ar fi zis înainte, în timpul sau în urma întocmirii lui.

Mai mult, instanţa  a subliniat şi dispozițiile noului Cod civil, respectiv art.634 alin.2 .

În ceea ce priveşte terenul în suprafaţă de 1273 mp conform măsurătorilor (şi 1242 mp conform actului de proprietate ) situat în intravilanul satului V. S. comuna V. S., nr.114,  T.27, P.733, P.734 şi P.735, acesta a fost individualizat şi evaluat la suma de1000,05 lei conform concluziilor raportului de expertiză specialitatea topografie întocmit la data de 18.04.2017 .

Referitor la realizarea mai multor îmbunătăţiri cu privire la imobilul deţinut în coproprietate, instanţa reţine faptul că pârâta nu a contestat existenţa îmbunătăţirilor menţionate în cererea de chemare în judecată şi evidenţiate ulterior de către expertul judiciar N.C. cu ocazia  întocmirii raportului de expertiză din data de 29.08.2017.

În concluziile raportului de expertiză specialitatea construcţii se arată faptul că referitor la imobilul deţinut în coproprietate de părţi au fost realizate îmbunătăţiri privind interiorul şi exteriorul construcţiei în perioada 2006-2007, acestea fiind individualizate şi evaluate la punctul 3.2 din cadrul raportului de expertiză(f.161-164 dos ), respectiv:îmbunătăţiri la casa:

Extindere casă în partea din spate cu spaţiul nr.6, destinaţie baie, au fost realizaţi doi pereţi exteriori cu fundaţiile aferente, un acoperiş tip aplecătoare învelit cu tablă; tâmplăria (uşa PVC si fereastra din lemn), pardoseala gresie, placaj faianţa si obiecte sanitare cu legăturile aferente(apa-scurgere).

-se corectează pentru utilizarea a doi pereţi existenţi cu 40% 4.2241ei x (1,00-0,40) = 2.535 lei;

actualizat: 2.535 x 8.563,080/10.000 = 2.170Ron

-procurat si montat 1 chiuveta ceramica, mărime medie,inclusiv suport,baterie si legături: lbuc x 111 Ron/buc = 11 IRon

-procurat si montat: vas wc,rezervor wc,capac wc si legaturi aferente 1 buc x 312Ron/buc = 312Ron

- procurat si montat cadita dus acrilica si baterie dus

1 buc x 340Ron/buc = 340Ron -procurat si montat boyler electric

1 buc x 420Ron/buc = 420Ron

-placaj gresie la baie: 2,64mp x 62Ron/mp = 164Ron

-placaj faianţa la perteti: 1 l,20mp x 58Ron/mp = 649Ron

-usa PVC: (0,80x2,00)mp x 160Ron/mp - 256Ron

-fereastra lemn: (0,40x0,40)mp x 2101ei/mp = 34Ron

Total extindere de nou, spaţiu baie= 4.036Ron

>La holul din spate, sp. nr. 5: -usa acces din pro file aluminiu: (0,80x2,00)mp x 380Ron/mp = 608Ron -pardoseala gresie;

4,58mp x 62Ron/mp = 284Ron

-tavan PVC(lipit):

4,58mp x 8,60Ron/mp = 39Ron

Total hol = 931 Ron

>La bucătărie, spaţiul nr.l -pardoseala(sapa+OSB)

11,17mp x (24,44+26,00)Ron/mp = 563Ron -placat cu rigips la pereţi:

14,82mp x 17,20Ron/mp = 254Ron -reparaţii glet si zugrăveli pereţi

28,10mp x (16,40+8,00)Ron/mp = 685Ron -placaj faianţa

Tavan PVC lipit  11,7*8,60ron/mp=96 ron

Fereastra al. cu geam termopan= 432 lei

Total bucătărie de nou=2221 lei

La accesul din fata, sp.nr.3 si treptele de acces.

-usa din profile aluminiu: (0,80x2,00)mp x 380Ron/mp = 608Ron

-trepte de acces din beton: {[(I,25x0,50)+(l,70xl,00)]x0,27}mc = 0,62mc

beton simplu turnat in cofraj de scândura

0.62mc x 520Ron/mc = 322Ron

Total,de nou= 930Ron

>La camera nr.2:

pardoseala sapa si o fereastra din profile aluminiu:

14,69mp x 24,44Ron/mp = 359Ron

(1,20x1,00)mp x 360Ron/mp = 432Ron.

Total,de nou= 791Ron

>La camera nr.4:

pardoseala sapa, o fereastra din profile aluminiu si o soba din teracota mărime

medie: 14,03mp x 24,44Ron/mp = 343Ron

(l,20xl,00)mp x 360Ron/mp = 432Ron.

lbuc sobax 1.200Ron/buc = 1.200Ron.

Total,de nou = 1.975Ron.

>Lucrări exterioare la casa: -soclu din zidărie piatra cu ciment

[(38,90x0,60)x0,15]mc = 3,50mc; 3,50mc x 392Ron/mc = 1.372Ron -termoizolatie pereţi cu polistiren de 5mm, finisare si zugrăvit lavabil color. [(38,90x2,30) x 0,92]mp x 40Ron/mp = 3.292Ron -Sageac din OSB:

(38,90x0,60)mp x 18Ron/mp = 420Ron

Total casa la exterior = 5.084Ron

Total general de nou, la casa.. = 15.968Ron

Depreciere fizica (lucrările au fost realizate in perioada anilor 2006-2007), deprecierea fizica estimata 10%; 15.968Ron x 0,10 = 1.597Ron Depreciere funcţionala = 0

Depreciere externa: (ce tine cont de condiţiile de urbanism-amplasament in zona,

mediu rural comuna si de situaţia pieţei imobiliare zonale), se estimează o depreciere

de 20%;(15.968-1.597)x 0,20 = 2.874Ron

Total depreciere îmbunătăţiri: (1.597+2.874)Ron = 4.47IRon.

Valoare actuala îmbunătăţiri la casa: (15.968-4.471 )Ron = 11.497Ron.

Valoarea actuală a construcţiilor , conform concluziilor raportului de expertiză întocmit în data de 29.08.2017, este de 32 654 lei pentru construcţia C1- casă de locuit; 4070 lei pentru anexa C2 – cu destinaţia baie iar suma de 2739 lei reprezintă valoarea construcţie anexă C3.

În valoare actuală de 32645 lei a construcţiei C1-casă de locuit este inclusă si valoarea îmbunătăţirilor realizate de către părţi, respectiv cea de 11497 lei.

Totodată instanţa a reţinut faptul că părţile au realizat îmbunătăţiri cu privire la cutea imobilului care au fost evaluate conform concluziilor raportului de expertiză la suma de 3 446 lei.

Având în vedere faptul că părţile nu au avut calitatea de soţi la momentul dobândirii coproprietăţii asupra imobilului şi respectiv cel al realizării îmbunătăţirilor și lucrărilor de extindere a proprietăţii, instanţa a  reţinut că, în cazul concubinilor (cum este cazul părţilor din prezenta cauză) nu se aplică disp.art.30 C. fam. privind comunitatea de bunuri, fiind necesar să se dovedească contribuţia la dobândirea fiecărui bun în parte precum si cota in care acesta a contribuit, inclusiv în ceea ce priveşte îmbunătăţirile realizate.

În ceea ce priveşte cota de contribuţie la dobândirea imobilului compus din construcţie cu destinaţia casă de locuit şi terenul în suprafaţă de 1242 mp conform actelor (1273 mp conform măsurătorilor), situat în comuna V.S., sat V.S. nr…., jud. Prahova, astfel cum este descris în contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr.404 din data de 21.04.2005 de BNP M. C., instanţa  a reţinut că potrivit menţiunilor din înscrisul autentic, reclamantul D.C. şi pârâta D.E. părţile au cumpărat în indiviziune şi în cote egale acest bun.

Având în vedere momentul încheierii actului juridic dar şi cel realizării îmbunătăţirilor privind imobilul deţinut în coproprietate, instanţa, faţă de dispoz art.58 din Legea nr.71|2011, a avut în vedere dispoziţiile vechiului Cod civil.

Astfel, conform art. 480 C.civ.„ proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut însa in limitele determinate de lege” iar potrivit art.491 rap la art.492 V.Cod civ,”proprietarul poate face pe terenul său toate construcţiile şi săpăturile pe care le găseşte de cuviinţă”, aceste construcţii fiind prezumate că sunt ale proprietarului terenului şi sunt făcute pe cheltuiala sa .

În speţă, reclamanţii în calitate de coproprietari ai terenului în suprafaţă de 1242 mp conform actelor (1273 mp conform măsurătorilor), situat în comuna V. S., sat V. S. nr….., au realizat lucrări de extindere a construcţiei (spaţiul nr.6 cu destinaţia baie)şi îmbunătăţiri privind construcţia casă de locuit dar şi în curtea imobilului, disputa între acestea fiind cota de contribuţie la realizarea respectivelor îmbunătăţiri.

Cât priveşte contribuţia majorată a reclamantului la realizarea îmbunătăţirilor, probele administrate în cauză dovedesc faptul că acesta a obţinut în anul 2005 (anul perfectării convenţiei de vânzare cumpărare) venituri din vânzarea unui bun imobil pe care îl deţinea în proprietate personală, respectiv suma de 49 000 lei conform contractului autentificat sub nr.4576 din 05.12.2005, însă nu rezultă cu certitudine faptul că aceste venituri au fost folosite exclusiv la realizarea îmbunătăţirilor în condiţiile în care martora Preda Angela a declarat faptul că reclamantul şi-a achiziţionat un autoturism din suma de bani ce reprezenta preţul vânzări și le-a înmânat și copiilor săi o parte din această sumă(f.58).

Mai mult, martorul propus de către reclamant, respectiv C.Gh. a declarat faptul că reclamantul achiziţiona materiale de construcţii cu precădere în apropiere „de ziua de încasare a pensiei” (care este similară zilei pentru încasarea salariului), ceea ce semnifică că preţul vânzării imobilului bun propriu nu a fost destinat exclusiv realizării îmbunătăţirilor.

Instanţa a subliniat faptul că reclamantul nu a depus la dosarul cauzei înscrisuri din care să rezulte veniturile realizate în perioada 2006-2007, când au fost efectuate îmbunătăţirile, spre deosebire de pârâtă care prin înscrisurile depuse la filele 62-67 a dovedit faptul că în perioada 2006-2007 realiza venituri salariale în medie de 400 Ron.

Împrejurarea că reclamantul era cel care se implica în mod direct în supravegherea activităţilor de construire (turnare fundaţie, edificare ziduri, izolaţie termică, aplicare lavabil pe pereţi, montaj gresie şi faianţă, etc ) sau faptul că nu era însoţit de către pârâtă la achiziţionarea materialelor de construcţii, nu sunt de natură să conducă spe concluzia unei contribuţii materiale exclusive în favoarea reclamantului, fiind de notorietate faptul că astfel de activităţi se desfăşoară de regulă de către bărbaţi, mai ales că acesta era pensionar şi avea timpul liber necesar spre deosebire de pârâtă care, pe perioada realizării îmbunătăţirilor avea un loc de muncă în altă localitate, respectiv în V. C. (în acest sens declaraţia  martorilor C. Gh. şi P. A. ).

Acelaşi martor propus de către reclamant, C. Gh., a declarat faptul că pârâta își exprima părerea cu privire la lucrările realizate și pregătea hrana pentru cei implicați în activitățile privind realizarea îmbunătățirilor  .

Având în vedere argumentele expuse anterior coroborat cu declarația martorei P.A, conform căreia în perioada realizării îmbunătățirilor ambele părți realizau venituri dar cele ale reclamantului erau “puțin mai mari”, apreciind contribuția pârâtei ca fiind de aproximativ 25%, instanța va constata faptul că părţile au realizat cu privire la imobilul anterior menţionat îmbunătăţirile idividualizate în raportul de expertiză specialitatea construcţii întocmit de expert N.C. la data de 29.08.2017, în valoare de 14 943 lei, cu o cotă de contribuţie de 70% în favoarea reclamantului şi 30% în favoarea pârâtei.

Referitor la posibilitatea partajării în natură a imobilului construcție, instanța a reținut că expertul N.C. a menționat în concluziile raportului de expertiză, faptul că în speță configurația locuinței nu permite împărțirea în două spații locative individuale nefiind respectate cerințele minime impuse de dispozițiile Legii nr.114/1996, mai ales că părțile , deși în conflict, ar trebui să folosească aceeași baie și bucătărie.

De altfel, instanța s-a pronunțat cu privire la acest aspect prin încheierea de ședință pronunțată în data de 12.05.2017.

Prin urmare instanța a admis în parte și în principiu acţiunea formulată de reclamantul D.C. în contradictoriu cu pârâta D.E. , va constată că părţile au calitatea de coproprietari cu cote egale de 50%, cu privire la imobilul situat în comuna V. S., sat V. S., nr….., jud Prahova,  compus din terenul intravilan în suprafaţă totală de 1242 mp (1273 mp conform măsurătorilor) situat în T.27  P.733, P.734 şi P.735 şi construcţiile casă de locuit şi două anexe gospodăreşti identificate prin raportul de expertiză specialitatea construcţii întocmit de expert N.C. la data de 29.08.2017, construcţii edificate pe terenul mai sus menţionat, conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.404/21.04.2005.

Totodată a constatat că părţile au realizat cu privire la imobilul anterior menţionat îmbunătăţirile individualizate în raportul de expertiză specialitatea construcţii întocmit de expert N.C. la data de 29.08.2017, în valoare de 14 943 lei, cu o cotă de contribuţie de 70% în favoarea reclamantului şi 30% în favoarea pârâtei.

Instanța a dispus completarea raportului de expertiză specialitatea topografie în sensul întocmirii variantelor de lotizare.

Domenii speta