Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 552 din 03.04.2017


SENTINTA CIVILA Nr. 552/2017

Sedinta publica de la 03 Aprilie 2017

JUDECATORIA

Deliberand asupra plangerii de fata, constata:

La data de 21.09.2016 s-a inregistrat pe rolul Judecatoriei X, sub nr. X, plangerea contraventionala formulata de petenta X X prin care solicita anularea procesului verbal seria PVSX nr. X din data de 13.09.2016 sianularea masurii complementare.

In motivarea in fapt, petenta arata ca, in data de 13.09.2016, orele 08 :45, a fost sanctionata de catre agentul constatator din cadrul IPJ X, cu o amenda in cuantum de 500 lei si i-a retinut permisul de conducere pe o perioada de 30 zile, invocand faptul ca nu a acordat prioritate de trecere unui pieton angajat in traversare pe marcajul pietonal.

A adus la cunostinta agentului constatator ca nu a savarsit aceasta contraventie, acordand prioritate de trecere tuturor pietonilor angajati in traversare.

De asemenea, a aratat agentului constatator ca in momentul pornirii de pe loc din fata trecerii de pietoni un alt autovehicul l-a depasit pe partea dreapta, si ca, la momentul respectiv, nu se afla niciun pieton cu intentia de a traversa, tocmai de aceea l-a luat prin surprindere faptul ca tocmai pe el l-a oprit agentul constatator. Mai mult decat atat, situatia pe care a explicat-o agentului s-a intamplat in zona Capsa ( str. Republicii, nr. 48) , iar el a fost oprit in zona Bancii Transilvania (str. Republicii nr. 200), dar cu toate acestea, agentul i-a intocmit procesul-verbal fara a-i consemna toate obiectiunile.

Invoca nulitatea procesului verbal de contraventie motivat de faptul ca agentul constatator nu a respectat prevederile art. 180 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002, in sensul ca nu a indicat toate imprejurarile ce pot duce la aprecierea gravitatii faptei. De asemenea, agentul constatator nu a incadrat, in mod corect, fapta savarsita in prevederile legale ce o incrimineaza.

In conformitate cu dispozitiile art. 16 si 17 din O.G. 2/2001, procesul verbal este nul din urmatoarele puncte de vedere:

Agentul constatator avea obligatia legala, prevazuta la art. 16 alin. 1 din OG 2/2001, sa descrie fapta prin aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aflarea adevarului si a actiuniice i se imputa ca fiind contraventie. Apreciaza ca agentul constatator trebuia sa indice, in cuprinsul procesului verbal, avand in vedere obiectiunile sale, probele care il incrimineaza de savarsirea acestei contraventii.

Daca aceste probe ar fi existat si ar fi fost indicate in cuprinsul procesului-verbal de catre agentul constatator, procesul verbal ar fi indeplinit exigentele dispozitiile legale si ar fi beneficiat de o minima prezumtie de legalitate.

Din practica judiciara se poate observa ca instantele de judecata pot efectua un control al legalitatii si temeiniciei proceselor verbale de contraventie pentru astfel de fapte contraventionale doar in situatia in care exista un martor care sa ateste constatarile agentilor constatatori sau o inregistrare video.

Prin neindicarea probelor in procesul verbal, ii este ingradit dreptul de a face dovada nelegalitatii procesului verbal, neavand posibilitatea, atat ea, dar si instanta de judecata, sa verifice temeinicia procesului verbal.

In aceste conditii, apreciaza ca, prin lipsa probei, pe de o parte, cel sanctionat se afla in imposibilitatea de a face proba contrara, iar, pe de alta parte, instanta nu poate realiza un control eficient si real de legalitate si temeinicie, nefiind clar care este fapta retinuta si nici in ce masura cel caruia i s-a aplicat o sanctiune este vinovat de savarsirea vreunei contraventii.

Pornind de la descrierea faptei amanuntit se realizeaza incadrarea juridica a faptei si nu in sens invers. Nu prin interpretarea dispozitiilor legale se poate ajunge la o prezentare a faptei contravenientului.

De asemenea, petenta considera ca trebuie avut in vedere faptul ca procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nu poate face dovada prin el insusi a existentei faptei, a autorului acesteia si a vinovatiei, acest proces verbal fiind doar actul prin care o persoana este acuzata de savarsirea contraventiei.

Cu privire la temeinicia procesului verbal, trebuie avute in vedere garantiile procesuale recunoscute si garantate de articolul 6 din Conventia europeana a drepturilor omului ( care face parte din dreptul intern in baza articolului 11 din Constitutia Romaniei si are prioritate in temeiul articolului 20 alin. 2 din legea fundamentala).

In acest sens, considera catrebuie avut in vedere faptul ca, procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nu poate face dovada prin el insusi a existentei faptei, a autorului acesteia si a vinovatiei, acest proces verbal fiind doar actul prin care o persoana este acuzata de savarsirea contraventiei.

In dovedirea apararilor formulate a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri si probatestimoniala.

Cerereaafostmotivataindrept peprevederile O.G. 2/2001 cu modificarile si completarile ulterioare si OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

In sustinerea cererii, petentaa atasat ladosar : copie de pe actul de identitate, copie de pedovada seriaCUnr. X eliberatadeIPJ X la 13.09.2016, copie de pe procesul verbal de contraventiecontestat.

Intimatul a formulat si depus la dosarul cauzei, la data de 24.10.2016, intampinare prin care a solicitatrespingereaplangeriicontraventionale formulatadepetentaX X impotriva procesului-verbal seria PVSX nr. X/13.09.2016 pe care il considera legal si temeinic .

Inmotivarea in fapt, intimatul arata ca, prin procesul-verbal seria PVSX nr. X/13.09.2016 s-a retinut in sarcina petentei ca, la data de 13.09.2016, ora 08:41, pe Strada Republicii din mun. X "A condus auto cu nr. de inmatriculare X, neacordand prioritate de trecere unui pieton angajat in traversare pe marcajul pietonal. Abatere inregistrata cu camera video montata pe auto MAI 34839", fapta prevazuta de art. 100 alin. 3 lit. b din OUG 195/2002 rep.

Procesul-verbal a fost incheiat in prezenta petentei, fiindu-i adus la cunostinta dreptul de a formula obiectiuni. La rubrica specifica au fost consemnate urmatoarele mentiuni: "Nu a fost vina mea, ci a unui cond. auto care m-a depasit pe partea dreapta". Petenta a semnat in dreptul mentiunilor, cat si procesul-verbal, fiindu-i inmanat si duplicatul.

Sub aspectul legalitatii, considera ca procesul-verbal de contraventie indeplineste conditiile de forma si fond prevazute de lege, nefiind incident niciun caz de nulitate relativa si/sau absoluta.

Sub aspectul temeiniciei, arata ca procesul - verbal de constatare a contraventiei are forta probanta prin el insusi si constituie o dovada suficienta a vinovatiei contestatarului, cat timp acesta din urma nu este in masura sa prezinte o proba contrara.

Contraventia retinuta in sarcina petentei a fost constatata direct de catre agentul de politie, aflat in exercitiul atributiilor de serviciu, competent sa constatate si sa sanctioneze contraventii la regimul circulatiei rutiere.

Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se bucura de prezumtia relativa de autenticitate si veridicitate pana la proba contrara daca fapta contraventionala a fost constatata direct de agentul constatator care aplica sanctiuni contraventionale.

Autorului contraventiei i se asigura fara nicio ingradire dreptul de a se adresa justitiei, cerand anularea procesului-verbal de constatare a contraventiei, iar intr-o astfel de situatie, este firesc ca el sa dovedeasca netemeinicia sau nelegalitatea constatarii contraventiei sau a sanctiunii aplicate.

Prezumtia de legalitate si temeinicie de care se bucura procesul-verbal este intarita de fotografiile efectuate dupa inregistrarea aparatului radar. Din succesiunea logica a fotografiilor rezulta ca, la data de 13.09.2016, ora 08:41, conducatorul autovehiculului cu nr. de inmatriculare X (foto 5) nu a acordat prioritate de trecere unui numar de doi pietoni aflati in traversarea regulametara a strazii pe marcajul pietonal de pe Strada Republicii din mun. X.

Astfel, solicita a se avea in vedere ca , in foto 1-2 se poate observa un pieton angajat in traversarea regulamentara a strazii, aflandu-se in miscare pe marcajul pietonal. In cadrele urmatoare primul pieton este urmat de un al doilea pieton, iar autovehiculul condus de petenta, care acordase initial prioritate de trecere unui alt pieton, se pune in miscare (foto 3), trecand prin fata pietonilor (foto 4). In aceasta situatie este evident ca petenta trebuia sa acorde prioritate pietonilor, sa astepte pana cand acestia au traversat sensul sau de mers si abia apoi sa se puna in miscare. Faptul ca s-a pus in miscare in momentul cand pe marcajul pietonal erau deja angajati in traversare pietoni care aveau prioritate de trecere, trecand razant prin fata acestora, a creat in mod cert o stare de pericol pentru pietoni.

Aparatul radar cu ajutorul caruia a fost inregistrata contraventia este montat pe autospeciala cu numarul de inregistrare MAI 34839 si este verificat metrologic potrivit Buletinului de verificare metrologica nr. BBSC-02.01-1677 din 07.04.2016.

In sustinerea legalitatii si temeiniciei procesului-verbal, intimatul a solicitatincuviintareaprobei cu inscrisuri siplansefoto.

Intimatul a depusladosar, urmatoarele inscrisuri: un set de 5 fotografii efectuate dupa inregistrarea video a aparatului radar; copiede pe buletinul de verificare metrologica nr. BBSC-02.01-1677 din 07.04.2016 sioriginalulprocesuluiverbalde contraventiecontestat.

In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri , plansefotosi probatestimoniala.

Verificand din oficiu conform art.34 din O.G. nr. 2/2001, instanta constata ca plangerea este formulata in termenul de 15 zile de la data luarii la cunostinta.

Analizand probele administrate in cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul verbal de contraventie seria PVSX nr. X din data de 13.09.2016 de catre intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului X, petenta X X a fost sanctionata cu amenda de 500 lei, respectiv 4 puncte amenda si retinerea permisului in vederea suspendarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 zile pentru savarsirea contraventiei prevazute de art 100 alin 3 lit b din OUG nr. 195/2002.

Prin procesul verbal sus-mentionat s-a retinut de catre organul constatator ca la data de 13.09.2016, ora 08:41, pe Strada Republicii din mun. X "A condus auto cu nr. de inmatriculare X, neacordand prioritate de trecere unui pieton angajat in traversare pe marcajul pietonal. Abatere inregistrata cu camera video montata pe auto MAI 34839.

Fiind investita, potrivit art. 34 alin. 1 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu verificarea legalitatii si temeiniciei procesului verbal instanta retine urmatoarele:

Sub aspectul legalitatii procesului-verbal, instanta retine ca acesta a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor prevazute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001, republicata,cuprinzand toate mentiunile prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii absolute.

Instanta mai retine, de asemenea, si imprejurarea ca faptelor li s-a dat o corecta incadrare juridica, raportat la situatia de fapt retinuta de agentul constatator.

Astfel, potrivitart. 100 alin. 3 lit bdin OUG nr. 195/2002:3)Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a II-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile savarsirea de catre conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a urmatoarelor fapte: b) neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati in traversarea regulamentara a drumului public prin locurile special amenajate si semnalizate, aflati pe sensul de deplasare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori tramvaiului.

Petenta a formulat prezenta plangere invocand o serie de nelegalitati ale intocmirii procesului verbal.

Instanta retine ca situatiile in care nerespectarea anumitor cerinte atrage intotdeauna nulitatea actului intocmit de agentul constatator al contraventiei sunt strict determinate prin reglementarea data in cuprinsul art. 17 din O.G. nr. 2/2001: numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu.

In raport cu acest caracter imperativ-limitativ al cazurilor in care nulitatea procesului verbal incheiat de agentul constatator al contraventiei se ia in considerare si din oficiu, se impune ca in toate celelalte cazuri de nerespectare a cerintelor pe care trebuie sa le intruneasca un asemenea act, nulitatea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei sa nu poata fi invocata decat daca s-a pricinuit partii o vatamare ce nu se poate inlatura decat prin anularea acelui act ( Decizia nr. XXII /2007 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectiile Unite ).

Instanta apreciaza ca nu sunt intemeiate motivele de nelegalitate invocate de petenta, din continutul procesului verbal rezulta cu claritate descrierea faptei pentru care este sanctionata petenta.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanta retine urmatoarele:

Petenta beneficiaza de prezumtia de nevinovatie in cauza, astfel cum rezulta din interpretarea Conventiei europene pentru drepturile omului si a jurisprudentei CEDO. In jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului (cauza Öztürk impotriva Germaniei, Hotararea din 21 februarie 1984; cauza Anghel contra Romaniei,Hotararea din 4 octombrie 2007 ) se retine in mod constant ca, indiferent de distinctiile care se fac in dreptul intern intre contraventii si infractiuni, persoana acuzata de comiterea unei fapte calificate in dreptul intern ca fiind contraventie trebuie sa beneficieze de garantiile specifice procedurii penale.

Fata de cele expuse mai sus, instanta concluzioneaza ca acuzatia adusa petentei este o acuzatie penala in sensul Conventiei, iar aceasta beneficiaza de prezumtia de nevinovatie, care a fost instituita cu scopul de a proteja indivizii fata de posibilele abuzuri din partea autoritatilor, motiv pentru care sarcina probei in procedura contraventionala desfasurata in fata instantei de judecata revine in primul rand organului constatator si, in conditiile in care acesta face dovada vinovatiei, petentul urmeaza sa-si probeze nevinovatia .

Referitor la procesul-verbal, trebuie retinut ca, in genere, fiind intocmit de un organ al statului aflat in exercitiul functiunii trebuie sa i se recunoasca valoarea probatorie sub aspectul constatarii starii de fapt.

In acest sens este de remarcat ca in jurisprudenta Curtii s-a retinut in mod constant ca prezumtiile nu sunt in principiu, contrare Conventiei.

Astfel, in Hotararea pronuntata in cauza Salubiaku vs Frantei, Curtea a retinut ca prezumtiile sunt permise de Conventie, dar nu trebuie sa depaseasca limitele rezonabile tinand seama de gravitatea mizei si prezervand drepturile apararii.

Petenta a formulat prezenta plangere contraventionala sustinand canu este vinovata.

Prin declaratia data in fata instantei martora X Mariana, sustine cele afirmate de petenta in plangere sa, aspect de inteles avand in vedere ca sunt in relatie de afinitate. Cele sustinute de petenta si de martorul audiat insa s-au petrecut in alt moment si la o alta trecere de pietoni decat cea surprinsa de agentul constatator si pentru care a fost sanctionata.

Din continutul planselor fotografice depuse de intimat (f. 18-20) coroborate si cu inregistrarea video rezulta fara urma de indoiala ca petenta nu a acordat prioritate de trecere pietonilor aflati in traversarea strazii prin locuri special amenajate si care erau pe sensul sau de mers.

Instanta, apreciaza ca, fata de materialul probator administrat in cauza plangerea petentului este neintemeiata.

Instanta apreciaza ca s-a aplicat petentei o sanctiune in cuantumul prevazut de lege, iar fata de natura si imprejurarile savarsirii faptei, apreciaza ca sanctiunea aplicata este proportionala cu gradul de pericol social al acesteia.

Fata de aceste considerente, instanta apreciaza plangerea ca fiind nefondata si, pe cale de consecinta,o va respinge cu aceasta mentiune.

5

Domenii speta