Înlocuirea pedepsei închisorii cu pedeapsa amenzii penale

Decizie 3 din 23.01.2018


Prin sentinţa penală nr. 302 din data de 09 noiembrie 2017, pronunţată de Judecătoria Roşiorii de Vede în dosarul nr.1246/292/2017, în baza art. 64 alin. 1 Cod penal raportat la  art. 560 Cod procedură penală a fost admisă sesizarea Biroului executări penale din cadrul Judecătoriei Roşiorii de Vede privind înlocuirea pedepsei amenzii cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii privind pe condamnatul O. I., domiciliat în comuna Beuca, judeţul Teleorman şi a fost înlocuită obligaţia de plată a restului de amendă neexecutată în valoare  de 2.100 lei aplicată prin sentinţa penală nr.274/08.12.2016 pronunţată de Judecătoria Roşiorii de Vede în dosarul penal nr.1796/292/2016, definitivă la data de 28.12.2016 prin neapelare, cu obligaţia de a presta 180 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii, la Primăria comunei Beuca, jud. Teleorman sau la Consiliul Local al comunei  Beuca, jud. Teleorman, privind  pe condamnat.

Pentru a dispune astfel, instanţa de fond a reţinut că, prin sesizarea Biroului executări penale înregistrată la Judecătoria Roşiorii de Vede sub nr. 1246/292/2017 din data de 29 martie 2017 s-a solicitat înlocuirea cu muncă neremunerată în folosul comunităţii a amenzii neexecutate de 2.300 lei aplicată  condamnatului O. I.  prin sentinţa penală nr. 274/08 decembrie 2016 pronunţată de Judecătoria Roşiorii de Vede în dosar nr. 1796/292/2016, definitivă prin neapelare.

În motivarea sesizării, s-a arătat ca în situaţia în care se constată că neexecutarea amenzii nu este imputabilă condamnatului şi acesta este de acord să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii, să se dispună executarea amenzii prin muncă neremunerată în folosul comunităţii iar, în caz contrar, să se dispună înlocuirea amenzii cu închisoarea,  în temeiul dispoziţiilor  art. 63 1 Cod penal.

  Din analiza actelor şi lucrărilor de la dosar, instanţa de fond a reţinut că,  prin sentinţa penală nr. 274/08.12.2016 pronunţată de Judecătoria Roşiorii de Vede în dosarul nr. 1796/292/2016, definitivă prin neapelare,  inculpatul O. I. a fost condamnat la pedeapsa de 150 zile amendă, pentru săvârşirea infracţiunii de executarea/folosirea unei instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţeaua electrică. În temeiul art. 61 alin. 1, 2, 3 şi 4 litera c Cod penal s-a stabilit suma corespunzătoare unei zile amendă la valoarea de 10 lei şi a fost obligat inculpatul să plătească statului amenda penală în valoare de 1.500 lei.

 Prin aceeaşi sentinţă, în baza art. 228 alin. 1 şi 3 Cod penal  cu aplicarea art.38 alin. 1 Cod penal şi art.396 alin.10 Cod procedură penală, a fost condamnat acelaşi inculpat la pedeapsa de 180 zile amendă, pentru săvârşirea infracţiunii de furt, iar în temeiul art. 61 alin. 1, 2, 3 şi 4 litera c Cod penal a fost stabilită suma corespunzătoare unei zile amendă la valoarea de 10 lei, fiind obligat inculpatul să plătească statului amenda penală în valoare de 1.800 lei. În baza art. 38 alin.1 - 39 alin. 1 lit. c Cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 1.800 lei amendă, la care s-a adăugat un spor de 500 lei, acesta urmând să plătească statului amenda penală în valoare de 2.300 lei.

La termenul de judecată din data  de 20 aprilie 2017, condamnatul  O. I.  a arătat că este de acord să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii, lucrează în construcţii şi este de acord să achite amenda în mod eşalonat, urmând ă formuleze cerere în acest sens.

Prin cererea formulată personal la data de 07 iunie 2017,  condamnatul O. I. a solicitat amânarea cauzei pentru a plăti integral amenda penală la care a fost condamnat. Acesta a depus la dosar copie de pe chitanţa nr.10000031014/07.06.2017 cu care face dovada achitării sumei de 200 lei din amenda penală aplicată.

S-a reţinut că, potrivit art.64 Cod penal „în cazul în care pedeapsa amenzii nu poate fi executată în tot sau în parte din motive neimputabile persoanei condamnate, cu consimţământul acesteia, instanţa înlocuieşte obligaţia de plată a amenzii neexecutate cu obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii , afară de cazul în care , din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această muncă. Unei zile-amendă îi corespunde o zi de muncă în folosul comunităţii”.

Instanţa a reţinut că, în ceea ce îl priveşte pe condamnatul  O. I., acesta  a achitat amenda penală parţial, respectiv suma de 200 lei, rămânând un rest de 2100 lei , astfel că,  în baza art. 560 Cod procedură penală, a fost admisă sesizarea Biroului executări penale din cadrul Judecătoriei Roşiorii de Vede în ceea ce îl priveşte pe acest condamnat.

Din probele administrate în cauză, instanţa a reţinut că O. I. nu a executat amenda aplicată din motive neimputabile, având în vedere că nu obţine venituri stabile salariale sau de altă natură, fapt dovedit cu adresele eliberate de ANAF.

Împotriva sentinţei penale nr. 302 din data de 09 noiembrie 2017, pronunţată de Judecătoria Roşiorii de Vede în dosarul nr. 1246/292/2017, în termenul legal,  la data de 17 noiembrie 2017, a formulat contestaţie Parchetul de pe lângă Judecătoria Roşiorii de Vede, aducând critici pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Motivele contestaţiei au fost formulate în scris de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Roşiorii de Vede, care a arătat că, prin sentinţa penală nr. 274 din 08.12.2016, inculpatul O.I. a fost condamnat la pedeapsa de 2300 lei amendă pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 228 alin. 1 şi 3 Cod penal şi art. 92 alin. 2 din Legea 123/2012, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, inculpatului fiindu-i puse în vedere disp. art. 63 Cod penal privind înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii în cazul neexecutării acesteia cu rea - credinţă. In temeiul art. 61 alin. 1-4 lit. c Cod penal a fost stabilită suma corespunzătoare unei zile-amendă la valoarea de 10 lei.

S-a mai arătat că, prin sesizarea Biroului Executări Penale, înregistrată la Judecătoria Roşiorii de Vede la data de 29.03.2017, s-a solicitat înlocuirea cu muncă neremunerată în folosul comunităţii a restului de amendă neexecutată, 2100 lei, întrucât condamnatul a achitat parţial amenda, respectiv suma de 200 lei, din pedeapsa amenzii de 2300 lei, rămânând un rest de amendă neexecutată de 2100 lei.

Prin sentinţa penală nr. 302 din data de 09.11.2017, în baza art. 64 alin. 1 Cod penal, rap la art 560 C.p.p., instanţa a admis sesizarea Biroului Executări Penale privind înlocuirea pedepsei amenzii rămasă neexecutată (2100 lei) cu obligaţia de a presta 180 de zile de muncă .neremunerată în folosul comunităţii, cu toate că în raport de valoarea stabilită corespunzător unei zile amendă (10 lei), este evident că susnumitul condamnat trebuia obligat să presteze 210 zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii.

Prin urmare, s-a apreciat de către Parchet că instanţa trebuia sa dispună înlocuirea obligaţiei de plată a restului de amendă neexecutată în valoare de 2100 lei cu obligaţia de a presta 210 zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii, corespunzător sumei de 10 lei stabilită pentru o zi amendă.

Pentru aceste motive, având în vedere greşita individualizare a cuantumului pedepsei, Parchetul de pe lângă Judecătoria Roşiorii de Vede a solicitat admiterea contestaţiei formulate, în temeiul art. 597 alin. 7 Cod procedură penală.

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport cu motivele invocate, dar şi din oficiu, tribunalul constată că, în speţă, contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Roşiorii de Vede este întemeiată, urmând a fi admisă, având în vedere următoarele considerente:

Prin sentinţa penală nr.274 din 08.12.2016 pronunţată de Judecătoria Roşiorii de Vede, în baza art. 92 alin.2 din Legea nr. 123/2012 cu aplicarea art. 396 alin.10 Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatul O. I., cu domiciliul în comuna Beuca, judeţul Teleorman, la pedeapsa de  150 zile amendă, pentru săvârşirea infracţiunii de executarea sau folosirea unei instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţeaua electrică.

În temeiul art. 61 alin. 1, 2, 3 şi 4 litera c Cod penal s-a stabilit suma corespunzătoare unei zile-amendă la valoarea de 10 lei şi a fost obligat inculpatul să plătească statului amenda penală în valoare de 1.500 lei.

În baza art. 228 alin. 1 şi 3 Cod penal  cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, a fost condamnat acelaşi inculpat la pedeapsa de 180 zile amendă, pentru săvârşirea infracţiunii de furt.

În temeiul art. 61 alin. 1, 2, 3 şi 4 litera c Cod penal s-a stabilit suma corespunzătoare unei zile-amendă la valoarea de 10 lei şi a fost obligat inculpatul să plătească statului amenda penală în valoare de 1.800 lei.

În baza art. 38 alin.1, art. 39 alin. 1 lit. c Cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 1.800 lei amendă, la care s-a adăugat un spor de 500 lei, urmând să plătească statului amendă penală în valoare de 2.300 lei.

S-au pus în vedere inculpatului  dispoziţiile art. 63 Cod penal privind înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii în cazul neexecutării, cu rea-credinţă, a pedepsei amenzii.

A fost obligat inculpatul la plata către partea civilă SC. CEZ  ROMÂNIA SA Craiova a sumei de 7.834,87 lei, reprezentând prejudiciu nerecuperat.

Sentinţa a rămas definitivă prin neapelare.

Prin sentinţa penală nr. 302 din data de 09 noiembrie 2017, pronunţată de Judecătoria Roşiorii de Vede în dosarul nr.1246/292/2017, în baza art. 64 alin. 1 Cod penal raportat la  art. 560 Cod procedură penală a fost admisă sesizarea Biroului executări penale din cadrul Judecătoriei Roşiorii de Vede privind înlocuirea pedepsei amenzii cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii privind pe condamnatul O.I. şi a fost înlocuită obligaţia de plată a restului de amendă neexecutată în valoare de 2.100 lei aplicată prin sentinţa penală nr. 274 din 08.12.2016 pronunţată de Judecătoria Roşiorii de Vede în dosarul penal nr. 1796/292/2016, definitivă la data de 28.12.2016 prin neapelare, cu obligaţia de a presta 180 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii, la Primăria comunei Beuca, jud. Teleorman sau la Consiliul Local al comunei  Beuca, jud. Teleorman avându-se în vedere că amenda penală aplicată nu a fost achitată integral.

Potrivit art. 64 alin. 1 Cod penal, în cazul în care pedeapsa amenzii nu poate fi executată în tot sau în parte din motive neimputabile persoanei condamnate, cu consimţământul acesteia, instanţa înlocuieşte obligaţia de plată a amenzii neexecutate cu obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această muncă. Unei zile-amendă îi corespunde o zi de muncă în folosul comunităţii.

În art. 560 alin. 1, 2 Cod procedură penală se prevede că instanţa competentă să dispună înlocuirea obligaţiei de plată a amenzii neexecutate cu obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, potrivit art. 64 alin. 1 Cod penal, este instanţa de executare iar sesizarea instanţei se face din oficiu sau de către organul care, potrivit legii, execută amenda ori de către persoana condamnată.

Având în vedere dispoziţiile sentinţei penale nr. 274 din 08.12.2016 a Judecătoriei Roşiorii de Vede, în raport de dispoziţiile legale anterior invocate şi de situaţia economică a condamnatului, ţinându-se seama că acesta şi-a dat acordul în vederea prestării unei munci neremunerate în folosul comunităţii, în mod justificat instanţa de fond a dispus înlocuirea pedepsei amenzii aplicate condamnatului O. I. cu obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii.

Se constată însă că amenda penală rezultantă aplicată condamnatului a fost în valoare de 2.300 lei iar suma corespunzătoare unei zile-amendă a fost stabilită la valoarea de 10 lei.

Condamnatul a achitat parţial această amendă, respectiv suma de 200 lei, rămânând de executat suma de 2.100 lei, sumă ce urmează a fi avută în vedere la înlocuirea amenzii cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii.

În aceste condiţii, se impune a fi înlocuită pedeapsa amenzii penale neachitate, în sumă de 2.100 lei, cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii pe o perioadă de 210 zile, având în vedere suma corespunzătoare unei zile-amendă ce a fost stabilită la valoarea de 10 lei, prin hotărârea de condamnare, iar nu pe o perioadă de 180 de zile, cum greşit a reţinut instanţa de fond.

Faţă de considerentele expuse, contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Roşiorii de Vede împotriva sentinţei penale nr. 302 din 09.11.2017, pronunţată de Judecătoria Roşiorii de Vede se apreciază ca fiind întemeiată, astfel că, în baza art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a Cod procedură penală urmează a fi admisă şi se va dispune desfiinţarea în parte a sentinţei atacate, aceasta urmând a fi modificată în sensul că, se va dispune înlocuirea obligaţiei de plată a restului de amendă neexecutată, în valoare de 2.100 lei, aplicată intimatului condamnat O. I., prin sentinţa penală nr. 274 din 08.12.2016 pronunţată de Judecătoria Roşiorii de Vede, definitivă prin neapelare, cu obligaţia de a presta 210 zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii, la Primăria Beuca, judeţul Teleorman sau la Consiliul Local al comunei Beuca, judeţul Teleorman.

S-au menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei.