Hotărâre care să ţină loc de contract de vânzare- cumpărare, incidenta art. 20 din Legea nr. 230/2007 si art. 15 din Legea nr. 85/1992.

Hotărâre s.c.15573 din 10.09.2015


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe s-a solicitat instanţei să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de contract de vânzare- cumpărare aratandu-se ca preţul convenit cu pârâţii pentru dobândirea imobilului a fost de 7.000 EUR, la data încheierii antecontractului fiind achitată integral suma de 7.000 EUR.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa ,instanţa a reţinut urmatoarele:

Pentru a pronunta o hotarare care sa tina loc de vanzare-cumparare instanta trebuie sa verifice indeplinirea tuturor conditiilor de validitate de fond si de forma aferente contractului de vanzare cumparare , mai putin consimtamantul promitentilor vnazatori la incheierea contractului, contract pe care instanta trebuie sa il suplineasca tomai prin pronuntarea unei astfel de hotarari.

Potrivit art. 1669 C.civ. „Când una dintre părţile care au încheiat o promisiune bilaterală de vânzare refuză, nejustificat, să încheie contractul promis, cealaltă parte poate cere pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract, dacă toate celelalte condiţii de validitate sunt îndeplinite.”.

In cauza de fata imobilul se gaseste inca in patrimoniul promitentei vanzatoare si  antecontractul de vanzare- cumparare contine toate elementele contractului de vanzare- cumparare, dar Administratia Fondului Imobiliar nu este de acord cu vanzarea imobilului pana  nu sunt achitate ratele in valoare de 629,58 ei si reclamantul  nu a facut dovada achitarii integrale a cheltuielilor de intretinere aferente apartamentului nr. 62 .

Or, potrivit art. 20 din Legea nr. 230/2007 „Proprietarii care îşi înstrăinează apartamentele sau spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă sunt obligaţi ca la întocmirea formelor de înstrăinare să facă dovada achitării la zi a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari.

(2) Notarii publici nu vor autentifica actele de înstrăinare fără o adeverinţă din partea sociaţiei de proprietari, care să reprezinte dovada achitării la zi a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, eliberată în original sub semnătura preşedintelui şi a administratorului asociaţiei de proprietari, cu precizarea numelui şi prenumelui acestora, şi cu ştampila asociaţiei de proprietari. Actele de înstrăinare încheiate cu nerespectarea acestei obligaţii sunt nule de drept.

(3) În cazul existenţei unor datorii către asociaţia de proprietari, înstrăinarea proprietăţii se poate face numai dacă se introduce în contract o clauză privitoare la preluarea datoriilor de către cumpărător”.

De asemenea, potrivit art. 15 din Legea nr. 85/1992 „Până la achitarea integrală a preţului, locuinţa dobândită în condiţiile prezentei legi nu poate fi înstrăinată sau restructurată fără autorizarea prealabilă a unităţii vânzătoare”.