Anulare fila cec

Hotărâre 1217 din 08.06.2017


SPETA RELEVANTA LUNA IUNIE 2017

JUDECATOR: IRINA HERMINA BOTNARU

DOMENIUL : LITIGII CU PROFESIONISTI

ANULARE FILA CEC , NECOMPETENTA MATERIALA

DOSAR NR. 2093/105/2017

SENTINTA NR 1217/08.06.2017

T R I B U N A L U L

 Prin cerere înregistrată pe  rolul  Tribunalului  Prahova  sub  nr. 2093/105/2017  reclamanta SC  A  SA în  contradictoriu cu  pârâta  SC I  A  SRL a solicitat  ca  prin  hotărârea ce se va pronunța  să se  declare  nula  fila  CEC  seria BTR1BB  NR.5387120  emisă  în  alb  cu  titlu de garanție de pârâtă.

In  motivarea  cerere  arată  reclamanta  ca în urma  unei  neatenții fila CEC a fost  pierdută motiv  pentru care  a  solicitat anularea acesteia.

Potrivit  art. 67/72 din L59/1934 asupra  cecului -  În  caz de pierderea , sustragerea  sau  distrugerea cecului, posesorul  va  putea înștiința despre aceasta  pe tras  și  să  ceară anularea  titlului  printr-o  cerere adresată  președintelui tribunalului  comercial  al  locului  în care  cecul  este  plătibil. Președintele tribunalului  după examinarea  cererii  și a  elementelor  produse ,va  pronunța  în cel mai  scurt  timp posibil o  ordonanță prin care,  specificând  datele  cecului, il declară  nul în  mâinile  oricui s-ar găsi și va autoriza  a se face plata  cecului  după  15 zile  de la  publicarea ordonanței  în  Monitorul Oficial, dacă între  timp  detentorul  cecului nu a  făcut opoziție.

În termen de  15  zile de la  publicarea  ordonanței în MO , deținătorul cecului  va putea  face opoziție în contra  aceste  ordonanțe, ce se va  comunica petiționarului, trasului  și  trăgătorului, odată  si  citarea lor înaintea tribunalului locului  de plată.

 În drept disp. art 67-72 din L59/1934.

 La termenul de judecata din data de 08.06.2016 , Tribunalul , a invocat exceptia necompetentei materiale .

Analizând  actele și lucrările  dosarului, cu privire la exceptia invocata din oficiu , instanța  reține  următoarele :

Potrivit art . 67din Lg 59/1934 In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a cecului, posesorul va putea înştiinţa despre aceasta pe tras şi sa solicite anularea titlului printr-o cerere adresată preşedintelui judecătoriei de la locul de plata a cecului.

Cererea va trebui sa arate menţiunile esenţiale ale cecului.

Preşedintele judecătoriei, după examinarea cererii şi a elementelor produse, ca şi a dreptului posesorului, va pronunţa în cel mai scurt timp posibil o ordonanţa prin care, specificind datele cecului, îl va declara nul în miinile oricui s-ar găsi şi va autoriza a se face plata cecului după 15 zile de la publicarea ordonanţei în Monitorul Oficial al României, dacă între timp deţinătorul cecului nu a făcut opoziţie. ( Art. 67 a fost modificat de pct. 16 al art. III din ORDONANŢA nr. 11 din 4 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 23 august 1993).

Asadar, fata de textul de lege care stabileste o competenta materiala in temeiul art. 129 si urmatorele ncpc, instanta  va admite exceptia necompetentei materiale  a Tribunalului si va declina competenta materiala in  favoarea Judecatoriei Ploiesti, instanta competenta material si teritorial de la locul platii  .