Drept procesual civil- cheltuieli de judecata pe cale separata. Solidaritatea debitorilor.

Sentinţă civilă 372 din 13.03.2018


Prin cererea inregistrata pe rolul instantei cu nr.(…), reclamanta (….), a chemat in judecata pe paratul (…) solicitand obligarea acestuia la plata sumei de (…)

In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca, urmare a executarii silite pornite de (…), a fost obligata sa achite creditorilor (…) suma totala de (…) lei, compusa din debit si cheltuieli de executare silita, in temeiul titlului executoriu reprezentat de mai multe hotarari judecatoresti. Reclamanta arata ca prin aceste hotarari a fost obligata, in solidar cu paratul, sa plateasca cheltuielile de judecata dar ca vinovat de producerea litigiului a fost paratul. Se mai arata ca platile cheltuielilor de judecata au fost facute din bugetul comunei, careia i s-a creat, in acest mod un prejudiciu.

In drept, au fost invocate dispozitiile art.1357 si 1596 lit.c) C.civ.

In dovedirea cererii s-a solicitat proba cu inscrisuri.

Paratul nu a formulat, in termen, intampinare, prezentand insa concluzii scrise la care a atasat facturi ce atesta expedierea unor sume de bani.

Analizand actele si lucrarile dosarului, retine:

Prin sentinta civila nr.(…)din (…) a (…), cererea reclamantilor (…), impotriva paratilor (…/… ) a fost admisa.

Paratul (…)  a fost obligat sa indeparteze toate materialele din canalul colector de ape pluviale ce traverseaza proprietatea sa , in vederea asigurarii unei folosiri corespunzatoare iar (…) sa asigure o folosinta corespunzatoare a canalului colector aflat pe domeniul public al localitatii.

Pentru a pronunta aceasta solutie instanta a retinut , in esenta, ca paratul persoana fizica raspunde pentru fapta de a obtura canalul colector prin depunerea unor diferite materiale dar si in situatia in care acest canal nu ar fi obturat de parat amenajarea tot nu ar fi eficienta, fara indeplinirea obligatiei de intretinere, de catre autoritatea publica.

In acest conditii, este evident ca instanta care a solutionat cererea formulata de (…), persoane prejudiciate prin obturarea canalului colector de ape pluviale, a retinut culpa comuna, egala sau aproape egala a celor doi parati.

Este si motivul pentru care, prin sentinta civila nr.(…) a completat dispozitivul sentintei (…) dispunand obligarea, in solidar, a paratilor  (…) la plata cheltuielilor de judecata  in cuantum de (…)

Impotriva hotararii de fond a declarat apel numai (…), apel respins, ca nefondat, prin Decizia nr.(…/…)

Cum si instanta de apel a omis sa se pronunte cu privire la cheltuielile de judecata, prin decizia nr.(….) a fost completat dispozitivul deciziei (…), prin obligarea (…) la plata sumei de (…) de lei cu acest titlu.

Avand in vedere ca numai (…) a exercitat calea de atac impotriva hotararii judecatoriei, culpa procesuala a fost constatata numai in sarcina acesteia, astfel incat, instanta de apel a obligat-o sa suporte singura cheltuielile de judecata avansate de partea adversa in apel.

Prin urmare, obligatia solidara a existat numai cu privire la suma de (…) lei, reprezentand cheltuieli de judecata corespunzatoare judacarii in prima instanta.

Tinand seama de natura solidara a obligatiei, fiecare dintre debitori era tinut sa plateasca creditorilor intreaga suma, diviziunea operand numai in raporturile dintre debitori.

Fata de aceasta situatie, executarea silita pornita de (…), in dosarul nr.(…), impotriva (…), pentru suma de (…) lei debit- din care (…) lei in solidar cu (…) si (…) lei datorati numai de reclamanta- si (…) lei cheltuieli de executare, a respectat dispozitiile titlului executoriu si ale legii nr. 188/2000.

Reclamanta avea obligatia, de la ramanerea definitiva a hotararilor judecatoresti, sa plateasca intreaga suma de (…) lei, iar neplata a avut ca si consecinta declansarea executarii silite si suportarea cheltuielilor de executare.

Reclamanta nu poate invoca propria culpa in neexecutarea acestei obligatii, obligatia de regres impotriva paratului codebitor nascandu-se numai dupa plata intregii datorii catre creditori, intrucat reclamanta era tinuta sa plateasca intreaga suma de (…) lei.

De altfel, paratul a facut dovada expedierii, in transe, catre creditori, in perioada august-decembrie (…) a sumei de (…) lei, reprezentand tocmai jumatate din cheltuielile de judecata datorate in solidar cu reclamanta.

Nu in ultimul rand, instanta constata ca reclamanta nici nu a facut dovada platii sumei totale urmarite de creditori, pentru a putea pretinde de la parat partea ce-i revine acestuia din datorie.

In consecinta, va respinge cererea, ca neintemeiata.