Contestaţie decizie de pensie respinsă ca inadmisibilă

Sentinţă civilă 3011 din 21.09.2017


Asupra cauzei de faţă constată următoarele:

Asupra cauzei de faţă:

Prin cererea inregistrata sub nr. dosar 2003/63/2017, reclamanta M. S. a chemat in judecata Casa Judeteana de Pensii Dolj, solicitand instantei sa anuleze Decizia nr. 293582/27.01.2017 si sa oblige intimata sa emita o noua decizie de pensie, prin valorificarea adeverintelor nr. 603/30.09.1998 emisa de SC pentru P. SA si nr. 440/22.06.1999 emisa de SC IRFL Sa Craiova, respectiv, cu luarea in considerare a perioadelor 11.04.1979 – 15.02.1980 si 01.03.1981 – 01.01.1987 ca fiind lucrate in grupa a II-a de munca in procent de 100%.

A aratat contestatoarea ca elementele din cele doua adeverinte referitoare la grupa a II-a de munca nu au fost valorificate, intimata sustinand ca valorificarea nu e permisa intrucat in continutul acestora nu a fost mentionat procentul de timp in care s-a desfasurat activitatea in aceste conditii.

A mai aratat ca a formulat contestatie impotriva deciziei de pensie emisa de CJP dolj, insa CNPP – Comisia Centrala de Contestatii nu a pronuntat o hotarare pana la momentul formularii actiunii.

Prin intampinarea formulata, intimata CJP Dolj a solicitat respingerea contestatiei, aratand ca aratand ca adeverintele prezentate de contestatoare nu respecta conditiile de forma, fiind emise cu incalcarea prevederilor pct. 7 din Ordinul 50/1990, respectiv, nu mentioneaza procentul de timp in care s-a desfasurat activitatea in conditii de grupa a II-a de munca. La fel, nici in carnetul de munca nu sunt inscrise aceste mentiuni.

La data de 25.05.2017, contestatoarea a formulat o precizare a contestatiei, aratand ca, la data de 20.03.2017, CNPP – Comisia Centrala de Contestatii a solutionat contestatia formulata si a emis o hotarare ( nr. 19070/20.03.2017) prin care a recunoscut contestatoarei desfasurarea activitatii in grupa a II-a, in perioada mentionata, insa in procent de 70%.

Ca urmare, a aratat contestatoarea ca intelege sa continue judecata in sensul constatarii de catre instanta a faptului ca a lucrat in conditii de grupa a II-a in procent de 100%, si nu de 70% cum a stabilit CNPP prin hotararea pronuntata.

Avand in vedere faptul ca, in timpul procesului, intimata CNPP – Comisia Centrala de Contestatii a emis Hotararea nr. 19070/20.03.2017 (filele 48-50 dosar), iar, in vederea punerii in aplicare a acestei hotarari, intimata CJP Dolj a emis decizia de revizuire nr. 329476/31.03.2017 (fila 51 dosar), instanta, prin incheierea din 22.06.2017, a pus in vedere contestatoarei sa precizeze daca intelege sa conteste Hotararea CNPP 19070/20.03.2017 si, de asemenea, ce decizii intelege sa conteste.

La data de 21.09.2017 contestatoarea a depus precizare, prin care a aratat in mod expres ca nu intelege sa formuleze contestatie impotriva Hotararii nr. 19070/20.03.2017 a CNPP, comunicata la data de 05.04.2017, solicitand instantei sa constate ca a lucrat in grupa a II-a de munca, in procent de 100%, in perioada dedusa judecatii.

Avand in vedere aceste aspecte, intimata CJP Dolj a invocat exceptia inadmisibilitatii.

Analizand cu prioritate exceptia inadmisibilitatii formularii contestatiei, Tribunalul retine urmatoarele:

Potrivit dispozițiilor art. 149 din Legea nr. 263/2010, deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii și de casele de pensii sectoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrală de Contestații respectiv la comisiile de contestații care funcționează în cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații.

Același act normativ prevede și faptul că, în termen de 45 de zile, comisia de contestatții trebuie să răspundă contestației ce i-a fost adresată, pensionarul urmând să atace hotărârea pronunțată.

In speta, contestatoarea a solicitat instantei sa dispuna anularea deciziei de pensionare nr. 329476/07.07.2015 emisa de CJP Dolj, prin care nu a fost valorificata perioada lucrata in grupa a II-a de munca, atestata de adeverintele nr. 603/30.09.1998 si 440/22.06.1999.

Aceasta decizie a fost legal contestata la CNPP, care, la data de 20.03.2017 a pronuntat Hotararea 19070/20.03.2017 – filele 48-50 dosar.

Prin aceasta hotarare, intimata CNPP – Comisia Centrala de Contestatii a admis contestatia formulata si a dispus revizuirea deciziei CJP Dolj nr. 329476/07.07.2014 sub aspectul valorificarii perioadelor 11.04.1979 – 15.02.1980 si 01.03.1981 – 01.01.1987 ca stagii de cotizare realizate in grupa a II-a de munca in procent de 70%.

Drept urmare, intimata CJP Dolj a emis Decizia de revizuire nr. 329476/31.03.2017, decizia de pensionare nr. 329476/07.07.2014, ce face obiectul prezentei contestatii, incetandu-si aplicabilitatea.

Procentul de 70%, contestat de reclamanta, a fost stabilit de intimata CNPP prin hotararea emisa, care nu a fost contestata si si-a produs efecte, fiind pusa in aplicare de intimata CJP Dolj, prin emiterea deciziei de revizuire la data de 31.03.2017.

Cum contestatoarea, prin precizarea formulata pentru termenul din 21.09.2017, a aratat expres ca nu intelege sa conteste aceasta hotarare, dispozitiile CNPP, referitoare la stabilirea procentului de 70%, au ramas definitive, potrivit dispozitiilor art. 151 alin.3 din Legea 263/2010.

De asemenea, contestatoarea nu a inteles sa conteste nici decizia de revizuire nr. 329476/31.03.2017 emisa de CJP Dolj, astfel ca si aceasta a ramas definitiva in baza dispozitiilor art. 149 alin.4 din Legea 263/2010.

In materia asigurarilor sociale, competenta instantelor este strict prevazuta de art. 153 din Legea 263/2010, fiind prevazuta posibilitatea instantei de a modifica dispozitiile unei hotarari (si implicit, decizii) doar prin contestarea acestora, in conditiile art. 151alin.2 din Legea 263/2010.

In acelasi sens, art. 149 din Legea 263/2010 precizeaza ca ”Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii şi de casele de pensii sectoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrală de Contestaţii, respectiv la comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.

(2) Procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicţional.

(3) Comisia Centrală de Contestaţii funcţionează în cadrul CNPP.

(4) Deciziile de pensie necontestate în termenul prevăzut la alin. (1) sunt definitive.”

Asadar, dreptul pensionarului de a solicita instantei modificarea dispozitiilor unei hotarari a CNPP sau a unei decizii emise de casa de pensii, nu este recunoscut de lege, pensionarului fiindu-i deschisa doar calea formularii unei contestatii impotriva acestor acte.

In privinta posibilitatii instantei de a analiza direct o contestatie, prin Decizia nr. 956/2012 a Curții Constituționale s-a statuat că: „în masura in care o persoana face dovada indeplinirii cerintelor legii de a se adresa comisiei de contestatii pentru solutionarea cererilor referitoare la drepturile de asigurari sociale si a faptului ca termenul legal pentru solutionarea si comunicarea acestora a fost depasit, instantele de judecata, in virtutea rolului lor activ prevazut de art. 129 alin. (5) din Codul de procedura civila, nu ar putea respinge ca prematura ori inadmisibila actiunea, ci ar proceda la solutionarea acesteia pe fond”.

De asemenea, prin aceiași decizie, instanța constituțională a decis că: „dispozitiile art. 151 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, (...) sunt constitutionale in masura in care se interpreteaza ca nesolutionarea contestatiilor si necomunicarea in termenul legal a hotararilor Comisiei Centrale de Contestatii, respectiv ale comisiilor de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii nu impiedica accesul la justitie.”

Asadar, CCR, prin aceasta decizie, sanctioneaza practic, culpa CNPP – constand in neindeplinirea obligatiilor sale legale, constand in emiterea hotararii si comunicarea acesteia.

 În ipoteza in care aceste obligatii sunt indeplinite, decizia CCR nu este incidenta, pensionarul avand obligatia indeplinirii procedurii prevazute de lege.

In speta, intimata CNPP a solutionat contestatia formulata si a emis hotararea, insa contestatoarea nu a inteles sa conteste Hotararea CNPP si nici Decizia de revizuire emisa de CJP Dolj in vederea punerii in aplicare a hotararii, astfel ca prezenta contestatie, adresata instantei, este inadmisibila.

Asa fiind, instanta va admite exceptia inadmisibilitatii, invocata de intimate si va respinge contestatia in consecinta.

Opinia asistenţilor judiciari este conformă cu hotărârea şi considerentele prezente.