Răspunderea patrimonială a salariatului pentru încălcarea obligației de confidențialitate. Caracterul de documente confidențiale

Hotărâre 388 din 05.05.2018


Deși, printr-o anumită faptă a salariatului angajatorul poate fi vătămat în drepturile sale, ceea ce trebuie verificat este dacă fapta angajatului este ilicită și dacă este cauzatoare a unui prejudiciu. Procesele verbale de predare-primire a postului de la punctul de lucru unde salariatul îşi desfăşoară activitatea nu sunt necesare executării şi evidenţei serviciului de pază și ca atare nu li se poate atribui caracterul unor documente confidențiale.

Temei de drept: art.254 din Codul muncii