Tăiere ilegală și furt de arbori din fondul forestier național. Nelegalitate. Crearea unei lex tertia, corecta aplicare a deciziei nr. 265/2014 a ccr; încadrările juridice ale infracțiunilor de tăiere ilegală și furt de arbori din fondul forestier naționa

Hotărâre 237 din 24.10.2018


Cuprins pe materii: Drept penal;

Indice alfabetic: legea penală mai favorabilă, criterii, interdicția aplicării ˝lex tertia˝

Temei de drept: art. 5 Cod penal, legea nr. 46/2008

Constatând că, de la data săvârșirii faptelor și până la judecarea cauzei, importante modificări legislative au intervenit prin intrarea în vigoare a Codului penal adoptat prin Legea nr. 286/2009 la 1.02.2014 și prin modificări substanțiale aduse legislației speciale, prima instanță a făcut analiza legii penale mai favorabile, dar a făcut o analiză greșită, creând o lex tertia, interzisă prin Decizia nr. 265/2014 a Curții Constituționale.

Prima instanță trebuia să constate că la data de 1.02.2014 a intrat în vigoare Codul penal, dar importante modificări au fost aduse și Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic.