Fals material, uz de fals

Sentinţă penală 790 din 26.07.2018


Pe rolul instanței se află judecarea cauzei penale privind pe inculpatele:

-S. (FOSTĂ N.) I., fiica lui I. şi M., născută la data de ..., în ..., jud. Mureş, cu domiciliul în sat/com. ... ..., jud. Mureş, CNP ..., cetăţean român, divorţată, studii liceale, fără antecedente penale, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 320 alin.1 şi 2 C. penal, fals intelectual, prev. de art. 321 alin. 1C. penal, complicitate la tentativa de înşelăciune, prev. de art. 48 alin.1 C. penal rap. la art. 32 alin. 1 C. penal rap. la art. 244 alin.1 şi 2C. penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. penal.

-G. (FOSTĂ C.) I., fiica lui P. şi S., născută la data de ..., în ..., jud. Mureş, cu domiciliul în sat/com. ... nr. ..., jud. Mureş, CNP ..., cetăţean român, căsătorită, studii primare, casnică, fără antecedente penale,  trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de instigare la fals intelectual, prev. de art. 47 din C. penal rap. la art. 321 alin.1 C. penal, uz de fals, prev. de art. 323 C. penal (modalitatea folosirii unui înscris oficial fals), tentativă la înşelăciune, prev. art. 32 alin.1 din C. penal rap. la art. 244 alin.1 şi 2 din C. penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.penal.

În lipsa părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

Mersul dezbaterilor şi susţinerile pe fondul cauzei ale părţilor au fost consemnate în încheierea şedinţei publice din data de 22 iunie 2018 prin care s-a stabilit conform art. 391 alin. 1 Cod procedură penală termen în vederea deliberării şi pronunţării hotărârii pentru data de 6 iulie 2018, dată la care instanța a amânat pronunțarea prin încheierea de ședință din acea dată pentru data de 20 iulie 2018, iar ulterior pentru data de astăzi, respectiv 26 iulie 2018, în condițiile art. 391 alin. 2 Cod procedură penală, încheierile menționate anterior făcând parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul numărul 6401/P/2014 din data de 29.09.2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 05.10.2017, sub număr de dosar ..., s-a dispus trimiterea în judecată, a inculpatelor S. (FOSTĂ N.) I., pentru săvârşirea infracţiunilor de fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 320 alin.1 şi 2 C. penal, fals intelectual, prev. de art. 321 alin. 1C. penal, complicitate la tentativa de înşelăciune, prev. de art. 48 alin.1 C. penal rap. la art. 32 alin. 1 C. penal rap. la art. 244 alin.1 şi 2C. penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. penal și G. (FOSTĂ C.) I., pentru săvârşirea infracţiunilor de instigare la fals intelectual, prev. de art. 47 din C. penal rap. la art. 321 alin.1 C. penal, uz de fals, prev. de art. 323 C. penal (modalitatea folosirii unui înscris oficial fals), tentativă la înşelăciune, prev. art. 32 alin.1 din C. penal rap. la art. 244 alin.1 şi 2 din C. penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.penal.

Potrivit rechizitoriului, în fapt, s-a reţinut, în esență, că la data de 10.02.2014 inculpata S. (fostă N.) I., funcţionar public în cadrul Primăriei Comunei ..., determinată fiind de către inculpata G. (fostă C.) I., a falsificat, prin alterare, datele înscrise în Registrul de evidenţă a persoanelor şi activităţii depuse de acestea în cadrul Cooperativei Agricole de Producţie ..., la poziţia 1150 din registru înscriind date nereale privind volumul de muncă efectuat de inculpata G. I. (pentru anii 1970, 1971,1972, 1973, 1974, 1976, 1985), iar în baza acestor înscrieri necorespunzătoare realităţii referitoare atât la desfăşurarea efectivă a activităţii, cât şi la numărul de ore de muncă realizate în cadrul fostei Cooperative Agricole de Producţie ..., a întocmit şi eliberat inculpatei G. I. adeverinţa nr. 337/10.02.2014, prin care se atesta în mod necorespunzător adevărului faptul că numita G. I. a prestat un anumit volum de muncă în cadrul Cooperative Agricole de Producţie ..., aferent perioadei 1970-1976 şi 1981-1989.

La data de 03.03.2014 inculpata G. (fostă C.) I. a depus o cerere la Casa Naţională de Pensii Publice – Casa Judeţeană de Pensii Mureş prin care a solicitat acordarea pensiei pentru limită de vârstă, folosindu-se de adeverinţa nr. 337/10.02.2014 cu datele necorespunzătoare realităţii privind vechimea sa în muncă, încercând în acest mod să inducă în eroare pe reprezentanţii acestei instituţii publice cu privire la îndeplinirea condiţiilor referitoare la stagiul minim de cotizare, în scopul dobândirii în mod injust pentru sine a unei pensii de asigurări sociale.

Pentru dovedirea situaţiei de fapt reţinută prin rechizitoriu au fost menţionate următoarele mijloace de probă administrate în cursul urmăririi penale, respectiv: declaraţiile în calitate de suspect şi inculpat ale lui S. I.; declaraţiile în calitate de suspect şi inculpat ale lui G. I.; declaraţiile martorilor S.S.C., S. F., M. J., K.B.; adeverința nr. 2426/12.06.2006 eliberată de Primăria Comunei ...; adeverința nr. 337/10.02.2014 eliberată de Primăria Comunei ...; cerere întocmită de G. I. nr. 43691/31.10.2011; decizia CJP Mureş nr. 294049/11.11.2011; cerere întocmită de G. I. nr. 25245/03.03.2014; raportul de constatare criminalistică nr. 128107/19.05.2016 întocmit de IPJ Mureş – Serviciul Criminalistic; contract de muncă din 06.04.1998 al numitei N. I.; fişa postului inculpatei S. I.; copie carnet de muncă al numitei  N. I.; dosar al numitei G. I. înregistrat la CJP Mureș; registrul de evidenţă a persoanelor şi activităţii depuse de acestea în cadrul Cooperativei Agricole de Producţie ....

Prin încheierea penală nr. 1137 din data de 28.11.2017 din camera de consiliu, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii în ceea ce le priveşte pe inculpatele S. I. și  G. I..

La al patrulea termen de judecată stabilit în cauză pentru data de 22.06.2018, la primele trei termene de judecată în cauză dispunându-se amânarea cauzei în vederea citării domnului interpret de limba maghiară pentru a asigura traducerea și retroversiunea în cauză, pentru desemnarea câte unui apărător din oficiu pe seama fiecărei inculpate, iar ulterior în vederea acordării posibilității inculpatelor de a-și pregăti apărarea, cu procedura legal îndeplinită, ulterior citirii actului de sesizare, instanţa a adus la cunoştinţa inculpatelor dispoziţiile art. 374 alin. (4) Cod procedură penală raportat la art. 396 alin. (10) Cod procedură penală privind judecata în procedură simplificată, precum şi soluţiile posibile ca urmare a aplicării acestei proceduri, în situația în care ar fi găsite vinovate de comiterea infracțiunilor reținute în sarcina lor.

Atât inculpata S. I., cât și inculpata G. I. au arătat, fiecare în parte, că solicită ca judecata să aibă loc conform procedurii simplificate, prevăzută de art. 374 alin. (4) și art. 375 Cod procedură penală, solicitarea aplicării procedurii simplificate realizându-se în conformitate cu prevederile art. 375 alin. 1 Cod procedură penală.

În faza de judecată, ca urmare a admiterii cererilor formulate de inculpatele S. I. și G. I. de aplicare a procedurii simplificate în cazul recunoașterii învinuirii, cauza, în ceea ce privește latura penală a fost soluţionată pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale și a înscrisurilor constând în copiile de pe fișele de cazier judiciar alE inculpatelor, adresele nr. 16716/CCCMMRM/25.10.2017 a ITM Mureș, adresa nr. 8543/26.10.2017 a comunei ..., adresa nr. MSG_REG/DEF 44964/9738/24.20.2017 a ANAF-AJFP Mureș, adeverințe de venit 2016-2017, precum și proba cu înscrisurile în circumstanțiere constând în caracterizare din partea Partidului Romilor Democraţi ..., certificatele de încadrare în grad de handicap nr. 4504/23.04.2008 şi nr. 12029/04.12.2006 a numitului C. R.-fiul inculpatei G. I., adeverinţa medicală nr. 2692/05.06.2018 emisă de dr. Z.Z. pentru inculpata G. I. şi adeverinţa nr. 2691/05.06.2018 emisă de dr. Z.Z. pentru C. R., precum și caracterizarea întocmită de către domnul E.G. în calitate de vecin în ceea ce o privește pe inculpata S. I..

Analizând actele şi lucrările dosarului, probatoriul administrat în cursul urmăririi penale, precum şi probatoriul administrat în faza de judecată, conform procedurii simplificate, instanţa reţine următoarea situaţie:

În fapt, la data de 10.02.2014, în scopul obţinerii pensiei pentru limită de vârstă, inculpata G. I. a solicitat inculpatei S. I., funcţionar public (referent) în cadrul Primăriei ..., așa cum reiese din contractul de muncă din data de 06.04.1998 (f. 69 d.up),  să-i elibereze o adeverinţă prin care să se ateste în mod necorespunzător adevărului că a desfăşurat activitate în cadrul fostei Cooperative Agricole de Producție ..., în perioada anterioară anului 1989, pentru o perioadă mai lungă de timp decât cea înscrisă în adeverinţa falsificată nr. 2426/12.06.2006, pe care de altfel i-a eliberat-o tot inculpata S. I., așa cum reiese din declarațiile celor două inculpate date în cursul urmăririi penale (f. 24-25; 27-28 d.up).

În acest sens, instanța are în vedere declarația inculpatei G. I., dată în calitate de suspect, în cursul urmăririi penale (f. 30-31 d.up) din care rezultă că la data de 10.02.2014 a solicitat inculpatei S. I. să-i elibereze o nouă adeverință, față  de cea emisă la data de 12.06.2006, de asemenea, falsificată, spunându-i inculpatei că îi mai trebuie adăugați câțiva ani prin care să se ateste în mod necorespunzător adevărului că a lucrat în cadrul CAP ... în perioada anterioară anului 1989, deși știa că nu a desfășurat o astfel de activitate. Aceeași inculpată a declarat că, la rugămintea ei, inculpata S. I., la data de 10.02.2014, a întocmi și i-a eliberat adeverința nr. 337/10.02.2014 prin care se atesta în mod necorespunzător adevărului faptul că a prestat un anumit volum de muncă în cadrul CAP ... aferent perioadei 1970-1976 și 1981-1989, inculpata S. I. cunoscând faptul că respectiva adeverință urma să-i servească inculpatei G. I. la obținerea unei pensii, declarația acesteia din urmă, sub toate aspectele reliefate de către acesta, coroborându-se întocmai cu declarația inculpatei S. I. din cursul urmăririi penale.

Din declarațiile inculpatelor, așa cum au fost date în cursul urmăririi penale, reiese faptul că inculpata S. I., dând curs solicitării inculpatei G. I., la data de 10.02.2014, a falsificat, prin alterare, datele înscrise în Registrul de evidenţă a persoanelor şi activităţii depuse de acestea în cadrul CAP ..., în sensul că, în afara menţiunilor înscrise în fals la data de 12.06.2006, la poziţia 1150 din registru, a mai înscris suplimentar şi alte date nereale privind volumul de muncă atribuit inculpatei G. I., după cum urmează: -pentru anul 1970,  a înscris un volum de muncă realizat de 132 de ore, corespunzător unui volum de muncă planificat de 90 ore; -pentru anul 1971,  a înscris un volum de muncă realizat de 110 de ore, corespunzător unui volum de muncă planificat de 80 ore; -pentru anul 1972,  a înscris un volum de muncă realizat de 150 de ore, corespunzător unui volum de muncă planificat de 80 ore; -pentru anul 1973,  a înscris un volum de muncă realizat de 145 de ore, corespunzător unui volum de muncă planificat de 60 ore; -pentru anul 1974,  a înscris un volum de muncă realizat de 125 de ore, corespunzător unui volum de muncă planificat de 80 ore; -pentru anul 1976,  a înscris un volum de muncă realizat de 106 de ore, corespunzător unui volum de muncă planificat de 80 ore; -pentru anul 1985, a înscris un volum de muncă realizat de 199 de ore, corespunzător unui volum de muncă planificat de 140 ore.

În egală măsură, instanța are în vedere raportul de constatare criminalistică nr. 128107/19.05.2016 depus la dosarul de urmărire penală la filele 62-68 și întocmit de IPJ Mureș-Serviciul Criminalistică, raport ce evidențiază faptul că cifrele ”110, 250,180,251,110,199,200,279,300 și 180”  din Registrul de evidenţă a persoanelor şi activităţii depuse de acestea în cadrul CAP ... au fost executate de inculpata S. I., aceasta din urmă, cu ocazia audierii sale în cursul urmăririi penale, precizând că este de acord cu concluziile raportului indicat mai sus.

Astfel, în baza acestor înscrieri necorespunzătoare realităţii referitoare atât la desfăşurarea efectivă a activităţii, cât şi la volumul de muncă prestată în cadrul CAP ..., efectuate în Registrul de evidenţă indicat mai sus, registrul care de altfel, în principiu se afla în păstrarea ei, așa cum reiese din declarațiile martorilor S. F., M. J. și K.B., inculpata S. I. a întocmit şi eliberat inculpatei G. I. adeverinţa nr. 337/10.02.2014 (f. 54-55 d.up), prin care se atesta în mod necorespunzător adevărului faptul că inculpata G. I. a prestat volumul de muncă în cadrul CAP ..., aferent perioadei 1970-1976 şi 1981-1989, astfel cum a fost arătat anterior, cunoscând faptul că adeverinţa urma să servească inculpatei G. I. la obţinerea unei pensii în cadrul sistemului de asigurări sociale, conform declarațiilor celor două, date în cursul urmăririi penale.

Potrivit fişei postului întocmită de către Primăria Comunei ... (f. 70-72 d.up), printre atribuţiile de serviciu ale inculpatei S. I., angajată în funcţia de referent cu atribuţii de agent agricol şi de relaţii cu publicul, aceasta avea și sarcina de serviciu să întocmească adeverinţele privind activitatea depusă în CAP.

Ulterior, deşi cunoştea că adeverinţa nr. 337/10.02.2014 emisă de Primăria Comunei ... ca urmare a întocmirii acesteia de către inculpata S. I., atesta în mod neadevărat că a prestat muncă în cadrul CAP ... în perioada şi în numărul de ore înscrise în cuprinsul ei, la data de 03.03.2014, inculpata G. I. s-a adresat Casei Teritorial/Sectoriale de Pensii Mureş cu o cerere de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, înregistrată sub numărul 25245/03.03.2014 (f. 58 d.up), în susţinerea căreia a ataşat şi adeverinţa indicată mai sus, conţinând datele necorespunzătoare realităţii privind vechimea sa în muncă, încercând în acest mod să inducă în eroare pe reprezentanţii acestei instituţii publice cu privire la îndeplinirea condiţiilor referitoare la stagiul minim de cotizare, în scopul dobândirii în mod injust pentru sine a unei pensii de asigurări sociale, cu consecinţa producerii unei pagube corespunzătoare sistemului public de asigurări sociale.

Astfel, în urma examinării de către reprezentanţii Casei Județene de Pensii Mureş a documentelor depuse de către inculpata G. I. în susţinerea cererii de acordare a pensiei de asigurări sociale din data de 03.03.2014, aceștia au constatat neconcordanțele și au apreciat că adeverința menționată anterior a avut drept scop ajustarea unei vechimi pentru încasarea unor drepturi de pensie, solicitând organelor de poliție efectuarea de verificări sub acest aspect, S.S.C.-director executiv adjunct la Casa Județeană de Pensii Mureș (f. 44-45 d.up) declarând că drepturile de pensie în ceea ce o privește pe inculpata G. I. nu au stabilite și acordate acesteia, Casa Județeană de Pensii Mureș nesuferind vreun prejudiciu în acest sens.

Luând în considerare aspectele precizate, instanţa apreciază că materialul probator administrat în cauză le reliefează, dincolo de orice dubiu, pe inculpata S. I. ca fiind autoarea infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale, faptă prevăzută de art. 320 alin. 1 şi 2 Cod penal, fals intelectual, faptă prevăzută de art. 321 alin. 1 Cod penal și complicitate la tentativa de înşelăciune, faptă prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 32 alin. 1 Cod penal rap. la art. 244 alin.1 şi 2 C. penal, astfel cum au fost descrise anterior, iar pe inculpata G. I. ca fiind autoarea infracțiunilor de instigare la fals intelectual, faptă prevăzută de art. 47 din Cod penal rap. la art. 321 alin. 1 Cod penal, uz de fals, faptă prevăzută de art. 323 C. penal (modalitatea folosirii unui înscris oficial fals) și tentativă la înşelăciune, faptă prevăzută art. 32 alin.1 din Cod penal rap. la art. 244 alin.1 şi 2 din Cod penal.

În drept, faptele inculpatei S. (fostă N.) I., funcţionar public în cadrul Primăriei Comunei ...-referent, care la data de 10.02.2014 a falsificat, prin alterare, datele înscrise în Registrul de evidenţă a persoanelor şi activităţii depuse de acestea în cadrul CAP ..., la poziţia 1150 din registru, înscriind date nereale privind volumul de muncă efectuat de numita G. I., respectiv înscriind suplimentar şi alte date nereale privind volumul de muncă atribuit inculpatei G. I., după cum urmează: -pentru anul 1970,  a înscris un volum de muncă realizat de 132 de ore, corespunzător unui volum de muncă planificat de 90 ore; -pentru anul 1971,  a înscris un volum de muncă realizat de 110 de ore, corespunzător unui volum de muncă planificat de 80 ore; -pentru anul 1972,  a înscris un volum de muncă realizat de 150 de ore, corespunzător unui volum de muncă planificat de 80 ore; -pentru anul 1973,  a înscris un volum de muncă realizat de 145 de ore, corespunzător unui volum de muncă planificat de 60 ore; -pentru anul 1974,  a înscris un volum de muncă realizat de 125 de ore, corespunzător unui volum de muncă planificat de 80 ore; -pentru anul 1976,  a înscris un volum de muncă realizat de 106 de ore, corespunzător unui volum de muncă planificat de 80 ore; -pentru anul 1985, a înscris un volum de muncă realizat de 199 de ore, corespunzător unui volum de muncă planificat de 140 ore, iar în baza acestor înscrieri necorespunzătoare realităţii referitoare atât la desfăşurarea efectivă a activităţii, cât şi la numărul de ore de muncă realizate în cadrul CAP ... de către inculpata G. I., a întocmit şi eliberat acesteia din urmă adeverinţa nr. 337/10.02.2014, prin care se atesta în mod necorespunzător adevărului faptul că numita G. I. a prestat un anumit volum de muncă în cadrul CAP ..., aferent perioadei 1970-1976 şi 1981-1989, cunoscând faptul că adeverinţa urma să servească acesteia la obţinerea unei pensii în cadrul sistemului public de asigurări sociale, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de fals material în înscrisuri oficiale, faptă prevăzută de art. 320 alin. 1 şi 2 C. penal, fals intelectual, faptă prevăzută de art. 321 alin. 1 Cod penal și complicitate la tentativa de înşelăciune, faptă prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal rap. la art. 32 alin. 1 Cod penal rap. la art. 244 alin.1 şi 2 Cod penal.

În drept, faptele inculpatei G. I. care, cu intenţie, a determinat-o pe inculpata S. (fostă N.) I., funcţionar public în cadrul Primăriei Comunei ...-referent, să-i întocmească şi să-i elibereze adeverinţa nr. 337/10.02.2014 prin care se atesta în mod necorespunzător adevărului faptul că aceasta a realizat un anumit număr de ore de muncă în cadrul CAP ... în perioada 1970-1976 şi 1981-1989, iar apoi la data de 03.03.2014 s-a adresat Casei Judeţene de Pensii Mureş cu o cerere de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, folosindu-se, cu ştiinţă, de adeverinţa nr. 337/10.02.2014 cu datele necorespunzătoare realităţii privind vechimea sa în muncă, încercând în acest mod să inducă în eroare pe reprezentanţii acestei instituţii publice cu privire la îndeplinirea condiţiilor referitoare la stagiul minim de cotizare, în scopul dobândirii în mod injust pentru sine a unei pensii de asigurări sociale, în dauna sistemului public de asigurări sociale, pensie de care însă nu a beneficiat, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de instigare la fals intelectual, faptă prevăzută de art. 47 din Cod penal rap. la art. 321 alin.1 Cod penal, uz de fals, faptă prevăzută de art. 323 Cod penal (modalitatea folosirii unui înscris oficial fals) și tentativă la înşelăciune, faptă prevăzută art. 32 alin.1 din Cod penal rap. la art. 244 alin.1 şi 2 Cod penal.

Cu privire la latura obiectivă a infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale, faptă prevăzută de art. 320 alin. 1 și 2 Cod penal și fals intelectual, faptă prevăzută de art. 321 alin. 1 Cod penal, instanța reține că elementul material al primei infracțiuni constă, în efectuarea de către inculpata S. I., referent în cadrul Primăriei comunei ..., cu ocazia exercitării atribuțiilor de serviciu, de modificări a mențiunilor corespunzătoare orelor de muncă efectuate de către inculpata G. I. în cadrul Registrului de evidenţă a persoanelor şi activităţii depuse de acestea în cadrul CAP ...-înscris oficial, iar elementul material al celei de a doua infracțiuni constă în întocmirea și eliberarea adeverinței nr. 337/10.02.2014 de către inculpata S. I., în calitate de referent principal în cadrul Primăriei comunei ..., înscris prin care se atesta în mod necorespunzător adevărului faptul că inculpata G. I. a realizat un anumit număr de ore de muncă în cadrul CAP ... în perioada 1970-1976 şi 1981-1989, urmarea imediată pentru fiecare dintre cele două infracțiuni fiind reprezentată de starea de pericol creată pentru relațiile sociale referitoare la încrederea publică de care se bucură înscrisurile oficiale, legătura de cauzalitate dintre fiecare faptă și urmarea corespunzătoare acesteia reieșind din materialitatea faptei.

Cu privire la latura obiectivă a infracțiunii de complicitate la tentativa de înşelăciune, faptă prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal rap. la art. 32 alin. 1 Cod penal rap. la art. 244 alin.1 şi 2 Cod penal și reținută în sarcina inculpatei S. I. instanța reține că elementul material al acesteia constă în ajutorul dat de către aceasta inculpatei G. I. prin emiterea adeverinței nr. 337/10.02.2014 în condițiile descrise mai sus cunoscând faptul că adeverinţa urma să servească acesteia din urmă la obţinerea unei pensii în cadrul sistemului public de asigurări sociale, pensie care nu i s-a acordat inculpatei G. I. prin descoperirea infracțiunilor ce constituie obiectul prezentei cauze, prejudiciul material neproducându-se în mod concret, adeverința astfel eliberată având însă aptitudinea de a determina producerea prejudiciului în dauna persoanei vătămate.

Sub aspectul laturii subiective, instanța constată că fiecare faptă reținută în sarcina inculpatei S. I. a fost săvârșită de aceasta cu vinovăție în modalitatea intenției directe, astfel cum aceasta este reglementată de dispozițiile art. 16 alin. 3 lit. a) Cod penal, întrucât inculpata a prevăzut rezultatele faptelor sale, urmărind producerea acestora prin săvârșirea respectivelor fapte.

Cu privire la latura obiectivă a infracțiunii de instigare la fals intelectual, faptă prevăzută de art. 47 din Cod penal rap. la art. 321 alin.1 Cod penal, instanța reține că elementul material al acestei infracțiuni constă în determinarea cu intenție din partea inculpatei G. I. a inculpatei S. I., funcţionar public în cadrul Primăriei Comunei ...-referent, să-i întocmească şi să-i elibereze adeverinţa nr. 337/10.02.2014 prin care se atesta în mod necorespunzător adevărului faptul că aceasta a realizat un anumit număr de ore de muncă în cadrul CAP ... în perioada 1970-1976 şi 1981-1989, urmarea imediată fiind reprezentată de starea de pericol creată pentru relațiile sociale referitoare la încrederea publică de care se bucură înscrisurile oficiale, legătura de cauzalitate rezultând din materialitatea faptei.

Cu privire la latura obiectivă a infracțiunii de uz de fals, faptă prevăzută de art. 323 Cod penal (modalitatea folosirii unui înscris oficial fals), instanța reține că elementul material al acestei infracțiuni constă în folosirea în mod concret a adeverinței nr. 337/10.02.2014, emisă de Primăria comunei ..., de către inculpata G. I. cu ocazia depunerii la data de 03.03.2014 a cererii de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, înregistrată sub numărul 25245/03.03.2014 la Casa Teritorială/Sectorială de Pensii Mureş, cerere în susţinerea căreia a ataşat şi adeverinţa indicată mai sus, urmarea imediată fiind reprezentată de starea de pericol creată pentru relațiile sociale referitoare la încrederea publică de care se bucură înscrisurile oficiale, legătura de cauzalitate rezultând din materialitatea faptei.

Cu privire la latura obiectivă a infracțiunii de tentativă la înşelăciune, faptă prevăzută de art. 32 alin. 1 Cod penal rap. la art. 244 alin.1 şi 2 Cod penal și imputată inculpatei G. I., instanța reține că elementul material al acesteia constă în depunerea adeverinţei menționată anterior de către aceasta la Casa Județeană de Pensii Mureș, urmând să servească acesteia la obţinerea unei pensii în cadrul sistemului public de asigurări sociale, pensie care însă nu i s-a mai acordat prin descoperirea infracțiunilor ce constituie obiectul prezentei cauze, prejudiciul material neproducându-se în mod concret, adeverința astfel eliberată având însă aptitudinea de a determina producerea prejudiciului în dauna persoanei vătămate.

Sub aspectul laturii subiective, instanța constată că fiecare faptă reținută în sarcina inculpatei G. I. a fost săvârșită de aceasta cu vinovăție în modalitatea intenției directe, astfel cum aceasta este reglementată de dispozițiile art. 16 alin. 3 lit. a) Cod penal, întrucât inculpata a prevăzut rezultatele faptelor sale, urmărind producerea acestora prin săvârșirea respectivelor fapte.

În aceste condiții, văzând și prevederile art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, constată că ansamblul materialului probator administrat în cursul urmăririi penale reliefează dincolo de orice îndoială rezonabilă că faptele reținute în sarcina fiecărei inculpate există, au fost săvârșite de către inculpate, întocmai cum s-a descris anterior și constituie infracțiuni, instanța stabilind deopotrivă vinovăția inculpatelor S. I. și G. I..

În egală măsură, instanța reține că cele trei infracțiuni, reținute în sarcina fiecărei inculpate și care constituie obiectul prezentei cauze au fost săvârșite de către acestea prin acțiuni distincte, anterior condamnării definitive pentru vreuna dintre ele, astfel că sunt îndeplinite condiţiile desprinse din prevederile art. 38 alin. 1 Cod penal privitoare la existenţa concursului real de infracţiuni.

În ceea ce privește individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată fiecărei inculpate în parte, instanța are în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv, gravitatea infracţiunii săvârşite şi periculozitatea infractorului, care se evaluează în funcţie de împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi de mijloacele folosite, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedentele penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

În ceea ce privește infracțiunile săvârșite de inculpata S. I. instanța are în vedere gradul relativ ridicat de pericol social al faptelor de fals material în înscrisuri oficiale și fals intelectual, concretizat în valorile sociale care au fost puse în pericol-încrederea publică de care se bucură înscrisurile oficiale, dar și consecințele juridice pe care astfel de comportamente ilicite le pot determina.

De asemenea, instanța ia în considerare natura și numărul modificărilor aduse înscrisului oficial constând în Registrului de evidenţă a persoanelor şi activităţii depuse de acestea în cadrul CAP ..., dar și faptul că aspectele neconcordante au fost reluate de către inculpată cu ocazia întocmirii și eliberării adeverinței indicată mai sus.

În egală măsură, instanța reține urmările care s-au produs în mod concret prin săvârșirea faptelor indicate mai sus de către inculpata S. I., în modalitățile descrise anterior, dar și faptul că în ceea ce privește infracțiunea de fals intelectual rezoluția infracțională nu a fost luată inițial de către aceasta, ci prin determinare de către inculpata G. I..

În ceea ce privește infracțiunea de  complicitate la tentativa de înşelăciune, instanța, de asemenea, ia în considerare urmările produse în mod concret prin conduita adoptată de către aceasta.

Totodată, instanța are în vedere faptul că inculpata S. I., la data săvârșirii faptei avea vârsta de 51 de ani, era angajată în cadrul Primăriei comunei ... în calitate de referent principal, era divorțată și avea studii liceale. Aceasta se bucură de aprecieri din partea comunității în care trăiește și este recomandată ca fiind o persoană liniștită, amabilă, civilizată și responsabilă la locul de muncă, așa cum rezultă din înscrisul în circumstanțiere depus la dosar, constând în caracterizarea întocmită de numitul E.G. (f. 51).

În egală măsură, instanța constată că aceasta nu figurează cu antecedente penale, și va lua în considerare faptul că a manifestat o atitudine sinceră, recunoscând săvârşirea faptelor şi împrejurările în care acestea au fost comise, cu ocazia audierii sale în cursul urmăririi penale. Totodată, va lua în considerare şi conduita inculpatei reliefată prin atitudinea sa procesuală concretizată prin prezența acesteia, la fiecare termen de judecată, contribuind astfel în mod nemijlocit la soluţionarea justă şi cu celeritate a cauzei şi la aflarea adevărului, cu respectarea exigenţelor impuse de art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Luând în considerare gravitatea infracţiunilor săvârşite, împrejurările şi modul de comitere a acestora, starea de pericol creată pentru valorile sociale ocrotite, astfel cum au fost analizate anterior, instanța apreciază că se impune stabilirea în sarcina acesteia, pentru fiecare infracțiune în parte, a pedepsei cu închisoarea orientată spre minimul limitei speciale reduse, ca urmare a reținerii incidenței prevederilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, apreciind-o ca suficientă o astfel de pedeapsă pentru sancţionarea faptelor din speţă.

În ceea ce privește limitele pedepselor cu închisoarea care urmează a fi aplicate inculpatei S. I., instanța va avea în vedere și aplicabilitatea dispozițiilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, astfel că limitele pedepsei cu închisoarea, așa cum sunt prevăzute de art. 320 alin. 1 şi 2 C. penal, art. 321 alin. 1 Cod penal și de art. 48 alin.1 Cod penal rap. la art. 32 alin. 1 Cod penal rap. la art. 244 alin.1 şi 2 Cod penal, vor fi reduse cu o treime, iar față de această reducere a limitelor speciale instanța va proceda la stabilirea în concret a pedepsei corespunzătoare fiecărei infracțiuni.

I.Faţă de cele reţinute, în baza art. 396 alin.1, 2 și alin. 10 Cod procedură penală coroborat cu art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, va condamna inculpata S. (fostă N.) I., la pedeapsa de 1 an și 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale, faptă prevăzută de art. 320 alin. 1 și 2 Cod penal.

În temeiul art. 320 alin. 1 și 2 Cod penal, care prevăd obligativitatea interzicerii exercitării unor drepturi, raportat la art. 67 alin. 2 Cod penal, va aplica inculpatei S. I. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) și g) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii-referent în cadrul Primăriei comunei ..., pe o perioadă de 3 ani, care se execută potrivit art. 68 alin. 1 Cod penal, apreciind ca fiind necesară interzicerea exercitării acestor drepturi mai ales că inculpata a săvârșit infracțiunile reținute în sarcina ei tocmai în considerarea funcției pe care o deținea în cadrul Primăriei comunei ....

În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal, va aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) și g) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii-referent în cadrul Primăriei comunei ..., care se va executa conform art. 65 alin. 3 Cod penal.

În baza art. 396 alin. 1, 2 și alin. 10 Cod procedură penală coroborat cu art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, va condamna pe inculpata S. (fostă N.) I., la pedeapsa de 1 an și 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual, faptă prevăzută de art. 321 alin. 1 Cod penal.

În baza art. 396 alin. 1, 2 și alin. 10 Cod procedură penală coroborat cu art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, va condamna pe inculpata S. (fostă N.) I., la pedeapsa de 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la tentativă de înșelăciune, faptă prevăzută de art. 48 alin. 1 raportat la art. 32 alin. 1 și art. 244 alin. 1 și 2 Cod penal.

Luând în considerare faptul că infracțiunile ce constituie obiectul prezentei cauze și care sunt reținute în sarcina inculpatei S. I. sunt concurente, în temeiul art. 38 alin. 1 Cod penal coroborat cu art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal, va contopi pedepsele menționate anterior și va aplica inculpatei pedeapsa cea mai grea, și anume pedeapsa de 1 an și 2 luni închisoare, la care va adăuga un spor de o treime din totalul celorlalte două pedepse stabilite, respectiv un spor de 8 luni închisoare, inculpata urmând să execute în final pedeapsa rezultantă de 1 (un) an și 10 (zece) luni închisoare.

În baza art. art. 45 alin. 1 Cod penal va aplica inculpatei S. I. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) și g) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii-referent în cadrul Primăriei comunei ..., pe o perioadă de 3 ani, care se execută potrivit art. 68 alin. 1 Cod penal în raport de pedeapsa rezultantă stabilită.

În baza art. 45 alin. 5 Cod penal raportat la art. 45 alin. 1 Cod penal va aplica inculpatei S. I. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) și g) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii-referent în cadrul Primăriei comunei ..., care se va executa conform art. 65 alin. 3 Cod penal în raport de pedeapsa rezultantă stabilită.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei rezultante, în raport de criteriile anterior menţionate și reținute în cauză, de pedepsele aplicate inculpatei, de atitudinea procesuală a acesteia, dar și de faptul că inculpata și-a dat acordul cu privire la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității, în special faţă de circumstanţele personale ale inculpatei, de conduita avută anterior și ulterior săvârșirii infracțiunilor, precum și de posibilitățile sale de îndreptare, apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă și, chiar fără executarea acesteia, inculpata nu va mai comite alte infracțiuni, fiind însă necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată, astfel că, în temeiul art. 91 Cod penal, va dispune suspendarea executării pedepsei rezultante de 1 an și 10 luni închisoare sub supraveghere și va stabili în condiţiile art. 92 alin.1 și alin. 2 Cod penal, un termen de supraveghere de 3 ani, care va curge de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, va pune în vedere inculpatei S. I. ca pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Mureș, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza prevederilor art. 93 alin. 2 lit. b) Cod penal, va impune inculpatei să execute obligația de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. 1 lit. c)-e) Cod penal se comunică Serviciului de probaţiune Mureş.

În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, va obliga inculpata S. I. ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 90 zile, în cadrul Primăriei mun. Târgu Mureș, jud. Mureș sau în cadrul Primăriei comunei ..., jud. Mureș.

În temeiul art. 404 alin. 2 Cod procedură penală coroborat cu art. 91 alin. 4 Cod penal, va atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal, respectiv asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse, dar și cu privire la consecinţele săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de supraveghere: revocarea suspendării executării sub supraveghere a pedepsei închisorii şi executarea pedepsei, la care se adaugă eventuala pedeapsă aplicată, în regim de detenţie, în cazul în care noua infracţiune este săvârşită cu intenţie; posibilitatea revocării suspendării executării sub supraveghere a pedepsei închisorii şi executarea pedepsei, la care se adaugă eventuala pedeapsă aplicată, în regim de detenţie, în cazul în care noua infracţiune este săvârşită din culpă. Astfel, se atrage atenţia inculpatei și asupra consecinţelor nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a neexecutării obligaţiilor impuse, anume revocarea suspendării şi dispunerea executării pedepsei principale în regim de detenţie.

În ceea ce privește infracțiunile săvârșite de inculpata G. I. instanța are în vedere gradul relativ ridicat de pericol social al faptelor de instigare la fals intelectual și uz de fals, concretizat în valorile sociale care au fost puse în pericol-încrederea publică de care se bucură înscrisurile oficiale, dar și consecințele juridice pe care astfel de comportamente ilicite le pot determina.

De asemenea, instanța ia în considerare dezinvoltura cu care aceasta s-a adresat inculpatei S. I.-referent în cadrul Primăriei comunei ... în sensul eliberării unei

adeverințe, spunându-i inculpatei S. I. că îi mai trebuie adăugați câțiva ani prin care să se ateste în mod necorespunzător adevărului că a lucrat în cadrul CAP ... în perioada anterioară anului 1989, deși știa că nu a desfășurat o astfel de activitate. De altfel, instanța constată că inculpata G. I. este cea care a determinat adoptarea de către inculpata S. I. a comportamentului infracțional constând în emiterea adeverinței indicată mai sus în condițiile descrise anterior.

În egală măsură, instanța reține urmările care s-au produs în mod concret prin săvârșirea faptelor indicate mai sus de către inculpata G. I., în modalitățile descrise anterior și starea de pericol social creată pentru valorile sociale protejate.

În ceea ce privește infracțiunea de  tentativă la înşelăciune, instanța, de asemenea, ia în considerare urmările produse în mod concret prin conduita adoptată de către aceasta, precum și motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit.

Totodată, instanța are în vedere faptul că inculpata G. I., la data săvârșirii faptei avea vârsta de 62 de ani, era casnică, căsătorită și avea studii primare. Aceasta se bucură de aprecieri din partea comunității în care trăiește și este recomandată ca fiind o persoană corectă și de ajutor, așa cum rezultă din înscrisul în circumstanțiere depus la dosar, constând în caracterizarea întocmită de Partidul Romilor Democrați-filiala ... jud. Mureș (f. 50). De asemenea, instanța reține că inculpata are în întreținere un copil cu grad accentuat de handicap ce necesită asistență personală, așa cum reiese din înscrisurile medicale depuse la dosarul având ca obiect date confidențiale.

În egală măsură, instanța constată că aceasta nu figurează cu antecedente penale, și va lua în considerare faptul că a manifestat o atitudine sinceră, recunoscând săvârşirea faptelor şi împrejurările în care acestea au fost comise, cu ocazia audierii sale în cursul urmăririi penale. Totodată, va lua în considerare şi conduita inculpatei reliefată prin atitudinea sa procesuală concretizată prin prezența acesteia, la fiecare termen de judecată, contribuind astfel în mod nemijlocit la soluţionarea justă şi cu celeritate a cauzei şi la aflarea adevărului, cu respectarea exigenţelor impuse de art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Luând în considerare gravitatea infracţiunilor săvârşite, împrejurările şi modul de comitere a acestora, starea de pericol creată pentru valorile sociale ocrotite, motivul și scopul săvârșirii acestora, astfel cum au fost analizate anterior, instanța apreciază că se impune stabilirea în sarcina acesteia, pentru fiecare infracțiune în parte, a pedepsei cu închisoarea orientată spre minimul limitei speciale reduse, ca urmare a reținerii incidenței prevederilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, apreciind-o ca suficientă pentru sancţionarea faptelor din speţă.

În ceea ce privește limitele pedepselor cu închisoarea care urmează a fi aplicate inculpatei G. I., instanța va avea în vedere și aplicabilitatea dispozițiilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, astfel că limitele pedepsei cu închisoarea, așa cum sunt prevăzute de art. 47 din Cod penal rap. la art. 321 alin.1 Cod penal, art. 323 Cod penal (modalitatea folosirii unui înscris oficial fals) și de art. 32 alin.1 din Cod penal rap. la art. 244 alin.1 şi 2 Cod penal, vor fi reduse cu o treime, iar față de această reducere a limitelor speciale instanța va proceda la stabilirea în concret a pedepsei corespunzătoare fiecărei infracțiuni.

II.Faţă de cele reţinute, în baza art. 396 alin.1, 2 și alin. 10 Cod procedură penală coroborat cu art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, va condamna pe inculpata G. (fostă C.) I., la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la fals intelectual, faptă prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la art. 321 alin. 1 Cod penal.

În baza art. 396 alin.1, 2 și alin. 10 Cod procedură penală coroborat cu art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, va condamna pe inculpata G. (fostă C.) I., la pedeapsa de 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals, faptă prevăzută de art. 323 Cod penal (modalitatea folosirii unui înscris oficial fals).

În baza art. 396 alin.1, 2 și alin. 10 Cod procedură penală coroborat cu art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, va condamna pe inculpata G. (fostă C.) I., la pedeapsa de 11 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la înșelăciune, faptă prevăzută de art. 32 alin. 1 Cod penal raportat la art. 244 alin. 1 și 2 Cod penal.

Luând în considerare faptul că infracțiunile ce constituie obiectul prezentei cauze și care sunt reținute în sarcina inculpatei G. I. sunt concurente, în temeiul art. 38 alin. 1 Cod penal coroborat cu art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal, va contopi pedepsele menționate anterior și va aplica inculpatei G. I. pedeapsa cea mai grea, și anume pedeapsa de 1 an închisoare, la care va adăuga un spor de o treime din totalul celorlalte două pedepse stabilite, respectiv un spor de 7 luni închisoare, inculpata urmând să execute în final pedeapsa rezultantă de 1 (un) an și 7 (șapte) luni închisoare.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei rezultante, în raport de criteriile anterior menţionate și reținute în cauză, de pedepsele aplicate inculpatei, de atitudinea procesuală a acesteia, dar și de faptul că inculpata și-a dat acordul cu privire la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității, în special faţă de circumstanţele personale ale inculpatei, de conduita avută anterior și ulterior săvârșirii infracțiunilor, precum și de posibilitățile sale de îndreptare, apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă și, chiar fără executarea acesteia, inculpata nu va mai comite alte infracțiuni, fiind însă necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată, astfel că, în temeiul art. 91 Cod penal, va dispune suspendarea executării pedepsei rezultante de 1 an și 7 luni închisoare sub supraveghere și va stabili în condiţiile art. 92 alin.1 și alin. 2 Cod penal, un termen de supraveghere de 2 ani și 8 luni, care va curge de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, va pune în vedere inculpatei G. I. ca pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Mureș, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza prevederilor art. 93 alin. 2 lit. b) Cod penal, va impune inculpatei să execute obligația de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. 1 lit. c)-e) Cod penal se vor comunica Serviciului de probaţiune Mureş.

În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, va obliga inculpata G. I. ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 80 zile, în cadrul Primăriei mun. Târgu Mureș, jud. Mureș sau în cadrul Primăriei comunei ..., jud. Mureș.

În temeiul art. 404 alin. 2 Cod procedură penală coroborat cu art. 91 alin. 4 Cod penal, va atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal, respectiv asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse, dar și cu privire la consecinţele săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de supraveghere: revocarea suspendării executării sub supraveghere a pedepsei închisorii şi executarea pedepsei, la care se adaugă eventuala pedeapsă aplicată, în regim de detenţie, în cazul în care noua infracţiune este săvârşită cu intenţie; posibilitatea revocării suspendării executării sub supraveghere a pedepsei închisorii şi executarea pedepsei, la care se adaugă eventuala pedeapsă aplicată, în regim de detenţie, în cazul în care noua infracţiune este săvârşită din culpă. Astfel, se atrage atenţia inculpatei și asupra consecinţelor nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a neexecutării obligaţiilor impuse, anume revocarea suspendării şi dispunerea executării pedepsei principale în regim de detenţie.

În ceea ce privește latura civilă a cauzei, instanța, în temeiul art. 20 și 25 Cod procedură penală va lua act că persoana vătămată Casa Națională de Pensii Publice-Casa Județeană de Pensii Mureș nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art. 404 alin. 4 lit. g) Cod procedură penală coroborat cu art. 25 alin. 3 Cod procedură penală, va dispune desființarea adeverinței falsificate nr. 337/10.02.2014 eliberată de Primăria comunei ..., aflată în original și în copie la filele 54-55; 59 în dosarul penal nr. 6401/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș și a mențiunilor false de la poziția 1150 din Registrul de evidență a persoanelor și activității depuse de acestea în cadrul CAP ... prin care se atestă în mod fals orele de muncă realizate de inculpata G. I..

Conform art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, suma de 360 lei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu av. B.S.B. din faza de judecată pentru inculpata S. I. (delegație nr. 1592/2018 vol.II dosar instanță) și  suma de 360 lei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu av. S.T.A. din faza de judecată pentru inculpata G. I. (delegație nr. 1594/2018 vol. II dosar instanță) vor rămâne în sarcina statului și se vor suporta din fondul Ministerului Justiţiei.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală coroborat cu art. 404 alin. 4 lit. e) Cod procedură penală şi art. 398 Cod procedură penală, va obliga inculpatele la plata sumei de 900 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 600 de lei reprezintă cheltuieli judiciare aferente fazei de urmărire penală și suma de 300 de lei reprezintă cheltuieli judiciare aferente fazelor de cameră preliminară și judecată, urmând ca fiecare din acestea să achite suma de 450 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

 I. În baza art. 396 alin.1, 2 și alin. 10 Cod procedură penală coroborat cu art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, condamnă pe inculpata S. (fostă N.) I., fiica lui I. și M., născută la data de ... în sat ..., jud. Mureș, CNP ..., cu domiciliul în comuna ..., sat ..., ..., jud. Mureș, cetățean român, starea civilă:divorțată, stagiu militar: nesatisfăcut, studii liceale, ocupația:referent, locul de muncă: Primăria comunei ..., fără antecedente penale, la pedeapsa de 1 an și 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale, faptă prevăzută de art. 320 alin. 1 și 2 Cod penal.

În temeiul art. 320 alin. 1 Cod penal raportat la art. 67 alin. 2 Cod penal, aplică inculpatei S. I. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) și g) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii-referent în cadrul Primăriei comunei ..., pe o perioadă de 3 ani, care se execută potrivit art. 68 alin. 1 Cod penal.

În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) și g) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii-referent în cadrul Primăriei comunei ..., care se va executa conform art. 65 alin. 3 Cod penal.

În baza art. 396 alin.1, 2 și alin. 10 Cod procedură penală coroborat cu art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, condamnă pe inculpata S. (fostă N.) I., la pedeapsa de 1 an și 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual, faptă prevăzută de art. 321 alin. 1 Cod penal.

În baza art. 396 alin.1, 2 și alin. 10 Cod procedură penală coroborat cu art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, condamnă pe inculpata S. (fostă N.) I., la pedeapsa de 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la tentativă de înșelăciune, faptă prevăzută de art. 48 alin. 1 raportat la art. 32 alin. 1 și art. 244 alin. 1 și 2 Cod penal.

În temeiul art. 38 alin. 1 Cod penal coroborat cu art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal, contopește pedepsele menționate anterior și aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea, și anume pedeapsa de 1 an și 2 luni închisoare, la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte două pedepse stabilite, respectiv un spor de 8 luni închisoare, inculpata urmând să execute în final pedeapsa rezultantă de 1 (un) an și 10 (zece) luni închisoare.

În baza art. art. 45 alin. 1 Cod penal aplică inculpatei S. I. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) și g) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii-referent în cadrul Primăriei comunei ..., pe o perioadă de 3 ani, care se execută potrivit art. 68 alin. 1 Cod penal în raport de pedeapsa rezultantă stabilită.

În baza art. 45 alin. 5 Cod penal raportat la art. 45 alin. 1 Cod penal aplică inculpatei S. I. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) și g) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii-referent în cadrul Primăriei comunei ..., care se va executa conform art. 65 alin. 3 Cod penal în raport de pedeapsa rezultantă stabilită.

În temeiul art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei rezultante de 1 an și 10 luni închisoare sub supraveghere și stabilește în condiţiile art. 92 alin.1 și alin. 2 Cod penal, un termen de supraveghere de 3 ani, care va curge de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, pune în vedere inculpatei S. I. ca pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Mureș, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza prevederilor art. 93 alin. 2 lit. b) Cod penal, impune inculpatei să execute obligația de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. 1 lit. c)-e) Cod penal se comunică Serviciului de probaţiune Mureş.

În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, obligă inculpata S. I. ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 90 zile, în cadrul Primăriei mun. Târgu Mureș, jud. Mureș sau în cadrul Primăriei comunei ..., jud. Mureș.

În temeiul art. 404 alin. 2 Cod procedură penală coroborat cu art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal, respectiv asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, constând în posibilitatea revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei şi consecutiv, executarea pedepsei iniţial suspendate.

II. În baza art. 396 alin.1, 2 și alin. 10 Cod procedură penală coroborat cu art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, condamnă pe inculpata G. (fostă C.) I., fiica lui P. și S., născută la data de ... în loc. Iernuțeni-..., jud. Mureș, CNP ..., domiciliată în comuna ..., sat ..., nr. ..., jud. Mureș, cetățean român, stare civilă: căsătorită, stagiu militar:nesatisfăcut, studii:primare, ocupație:casnică, fără antecedente penale, la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la fals intelectual, faptă prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la art. 321 alin. 1 Cod penal.

În baza art. 396 alin.1, 2 și alin. 10 Cod procedură penală coroborat cu art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, condamnă pe inculpata G. (fostă C.) I., la pedeapsa de 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals, faptă prevăzută de art. 323 Cod penal (modalitatea folosirii unui înscris oficial fals).

În baza art. 396 alin.1, 2 și alin. 10 Cod procedură penală coroborat cu art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, condamnă pe inculpata G. (fostă C.) I., la pedeapsa de 11 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la înșelăciune, faptă prevăzută de art. 32 alin. 1 Cod penal raportat la art. 244 alin. 1 și 2 Cod penal.

În temeiul art. 38 alin. 1 Cod penal coroborat cu art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal, contopește pedepsele menționate anterior și aplică inculpatei G. I. pedeapsa cea mai grea, și anume pedeapsa de 1 an închisoare, la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte două pedepse stabilite, respectiv un spor de 7 luni închisoare, inculpata urmând să execute în final pedeapsa rezultantă de 1 (un) an și 7 (șapte) luni închisoare.

În temeiul art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei rezultante de 1 an și 7 luni închisoare sub supraveghere și stabilește în condiţiile art. 92 alin.1 și alin. 2 Cod penal, un termen de supraveghere de 2 ani și 8 luni, care va curge de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, pune în vedere inculpatei G. I. ca pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Mureș, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza prevederilor art. 93 alin. 2 lit. b) Cod penal, impune inculpatei să execute obligația de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. 1 lit. c)-e) Cod penal se comunică Serviciului de probaţiune Mureş.

În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, obligă inculpata G. I. ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 80 zile, în cadrul Primăriei mun. Târgu Mureș, jud. Mureș sau în cadrul Primăriei comunei ..., jud. Mureș.

În temeiul art. 404 alin. 2 Cod procedură penală coroborat cu art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal, respectiv asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, constând în posibilitatea revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei şi consecutiv, executarea pedepsei iniţial suspendate.

În temeiul art. 20 și 25 Cod procedură penală ia act că persoana vătămată Casa Națională de Pensii Publice-Casa Județeană de Pensii Mureș nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art. 404 alin. 4 lit. g) Cod procedură penală coroborat cu art. 25 alin. 3 Cod procedură penală, dispune desființarea adeverinței falsificate nr. 337/10.02.2014 eliberată de Primăria comunei ..., aflată în original și în copie la filele 54-55; 59 în dosarul penal nr. 6401/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș și a mențiunilor false de la poziția 1150 din Registrul de evidență a persoanelor și activității depuse de acestea în cadrul CAP ... prin care se atestă în mod fals orele de muncă realizate de inculpata G. I..

Conform art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, suma de 360 lei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu av. B.S.B. din faza de judecată pentru inculpata S. I. (delegație nr. 1592/2018 vol.II dosar instanță) și  suma de 360 lei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu av. S.T.A. din faza de judecată pentru inculpata G. I. (delegație nr. 1594/2018 vol. II dosar instanță) rămân în sarcina statului și se vor suporta din fondul Ministerului Justiţiei.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală coroborat cu art. 404 alin. 4 lit. e) Cod procedură penală şi art. 398 Cod procedură penală, obligă inculpatele la plata sumei de 900 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 600 de lei reprezintă cheltuieli judiciare aferente fazei de urmărire penală și suma de 300 de lei reprezintă cheltuieli judiciare aferente fazelor de cameră preliminară și judecată, urmând ca fiecare din acestea să achite suma de 450 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei sentinței.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26.07.2018.