Netemeinicie amânare aplicare pedeapsă. Condamnare cu suspendare. Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului

Decizie 386 din 02.04.2018


Este netemeinică soluția de  amânare a aplicării pedepsei întrucât nu este îndeplinită condiția prev. de art.83 alin.1 lit.d Cod penal,  Curtea apreciind necesară aplicarea pedepsei pentru îndreptarea inculpatului, având în vedere împrejurările comiterii faptei şi gravitatea acesteia.

Este bine cunoscut faptul că, consumul de alcool diminuează semnificativ capacitatea de percepţie a persoanei asupra condiţiilor de desfăşurare a traficului, precum şi  capacitatea de reacţie în cazul unor evenimente ivite intempestiv în timpul conducerii vehiculului.

În cauză, inculpatul ...  a condus pe drumurile publice din municipiul ... autoturismul cu o alcoolemie de 2,95 g/l alcool pur  în sânge, cu foarte mult peste limita legală, de 0,80 g/l alcool pur  în sânge, și doar întâmplarea a făcut ca urmările acestei fapte să nu fie grave.

În acest sens, se constată că inculpatul conducea sinuos autoturismul, schimbând brusc direcția de deplasare, ceea ce l-a determinat pe martorul ...  să  apeleze  la  serviciul  de  urgență 112  și  să  sesizeze  aspectul  constatat.

De asemenea, martorul ..., persoană  ce  conducea  un autoturism  din sens  opus, a perceput  în mod  direct  momentul  în care  autoturismul  condus de inculpat  a acroșat  gardul  viu  de  pe  marginea  străzii  și  s-a  oprit.

Față de modul de comitere a faptei și comportamentul inculpatului este evident că fapta acestuia  prezintă un pericol real pentru participanţii la trafic, astfel că se impunea o  sancţionare corespunzătoare a inculpatului, prin condamnarea acestuia şi nu amânarea aplicării pedepsei.

Împrejurările legate de persoana inculpatului, lipsa antecedentelor penale, prezentarea sa în faţa organelor judiciare, se impuneau a fi valorificate la momentul stabilirii cuantumului pedepsei şi a modalităţii de executare.

Decizia penală nr. 386/A/02.04.2018 a Curţii de Apel Galaţi

Prin sentinţa penală nr. 2361/19.12.2017 a Judecătoriei Brăila, în baza art. 336 alin. 1  din Codul penal și  art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, s-a aplicat  inculpatului  ...  o pedeapsă de 8 luni închisoare.

 În baza art. 83 C.p. s-a dispus amânarea aplicării pedepsei aplicate inculpatului  ...  prin prezenta hotărâre pe durata unui termen de supraveghere prevăzut de art. 84 C. pen., respectiv de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, cu masurile de supraveghere prevăzute de art. 85 alin. 1 C.pen..

În baza art. 274 al. 1 C.p.p. a fost obligat inculpatul la plata sumei de 300 lei cu titlul de cheltuieli judiciare către stat.

În motivarea acestei hotărâri s-a arătat că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila nr.7733/P/2016 înregistrat la această instanţă sub nr. 16272/196/2017  s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului ...,  pentru săvârşirea infracţiunii de  conducere a unui vehicul pe drumurile publice  sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe pe drumurile publice,  prevăzută de art. 336 al. 1 Cod penal.

Camera Preliminară a fost închisă la data de 09.10.2017 fără a fi invocate cereri și excepții.

Examinând actele şi lucrările dosarului instanţa a reţinut că  în seara  datei  de  24.11.2016, în jurul orei 19:00,  martorul ... a  observat  că  autoturismul  marca  Dacia  Logan  cu  numărul  de  înmatriculare  ... este  condus  pe  drumurile  publice  din municipiul  ..., dinspre  strada  ...  spre  ...,  în mod  sinuos, fără  a-și  păstra  traiectoria  și  direcția  de  deplasare, cu  schimbări  bruște  de  direcție, aspect  care  l-a  determinat  să  apeleze  la  serviciul  de  urgență 112  și  să  sesizeze  aspectul  constatat, la  ora 19:06.

Traiectoria  necorespunzătoare  a  autoturismului Dacia  Logan  cu  numărul  de  înmatriculare  ...  a  fost  observată  și  de  martorul ..., persoană  ce  conducea  autoturismul  marca  Peugeot  107, din sens  opus, percepând  în mod  direct  momentul  în care  autoturismul  în cauză  a acroșat  gardul  viu  de  pe  marginea  străzii  și  s-a  oprit.

Ambii martori  au  observat  că  la  volanul  autoturismului  se  afla  o  persoană  de  sex  masculin, ce  prezenta  simptomele  unei  persoane  aflate  sub  influența  băuturilor  alcoolice. Au  stat  lângă  aceasta  până  în momentul  apariției  echipajului  de  poliție, lucru  ce  s-a  realizat în scurt  timp, în jurul orei 19:16.

Organele  de  poliție, în exercitarea  atribuțiilor  de  serviciu, după ce  s-au  legitimat, au  procedat  la  identificarea  conducătorului  auto  al  autoturismului Dacia  Logan  cu  numărul  de  înmatriculare  ..., fiind  identificat  în persoana  inculpatului  ...

Întrucât  emana halenă alcoolică,  i  s-a  solicitat  conducătorului auto să  fie  testat  cu aparatul alcool-test,  dar  nu  s-a  reușit  datorită  stării în care se afla, motiv pentru  care, având în vedere prevederile art. 88 alin. 6 din OUG nr. 195/2002, republicată, conducătorului auto ... i s-a solicitat să se deplaseze cu organele de poliţie la SJU B, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei, acesta fiind de acord.

La sediul SJU B, i-au fost recoltate inculpatului două probe de sânge, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 376/2006, acestea fiind sigilate cu sigiliul nr. ... Probele de sânge au fost recoltate la ora 19:35  şi la ora 20:35.

De asemenea, cu ocazia examinării clinice efectuate de medic la momentul recoltării probelor, inculpatul a recunoscut că a consumat băuturi alcoolice (bere),  în intervalul  orara  16:00 – 18:00, fără  a  consuma  și  alimente.

Cele două probe biologice au fost analizate de către Serviciul de Medicină Legală ..., instituţie care a emis Buletinul de analiză toxicologică – alcoolemie nr. .../485/28.11.2016, din care rezultă că inculpatul avea la ora  19:35, respectiv la ora 20:35, o alcoolemie de 2,95 gr 0/00 alcool pur în sânge, în cazul primei probe, respectiv 2,80  gr 0/00 alcool pur în sânge în cazul celei de-a doua. Conform aceluiaşi buletin, probele de sânge au fost prezentate cu sigiliul nr. ..., iar rezultatul alcoolemiei a fost stabilit prin metoda „oficială”.

În  intervalul orar  al  recoltării  celor  două probe  biologice, mai  exact  la ora  19:49, s-a  reușit  testarea  conducătorului  auto  și  cu  aparatul DRAGER PRINTER, seria  ARRM - 0327, care la poziţia  rezultat  final  a indicat o valoare de  1,58g/l alcool pur în aerul respirat.

 S-a precizat că situaţia de fapt expusă mai sus se probează cu mijloacele de probă aflate la dosarul cauzei, după cum urmează: procesul verbal de constatare din data de 24.11.2016; declaraţiile suspectului/inculpatului ...; buletinul de analiză toxicologică-alcoolemie nr. .../487/28.11.2016 emis de  Serviciul de Medicină Legală Brăila; proces-verbal  de  testare  și  acord  consimțământ  recoltare probe biologice;  cererea de analiză și proces-verbal  de  recoltare  probe  biologice de  sânge; fişa aparatului alcool-test aparatul seria ARRM – 0327 emisă la data de 24.11.2016; declarația  martorului ...; declarația martorului ...; adresa  nr. 244/29.11.2016  a  Serviciului  Rutier  din cadrul IPJ  ...; fișa  de  evidență  și  copia  talonului autoturismului;  fişă de cazier judiciar a  inculpatului ... din 18.05.2017.

Inculpatul a solicitat aplicarea procedurii simplificate.

Instanța a constatat dincolo de orice îndoială rezonabilă că fapta există, constituie infracțiune si a fost săvârșită de inculpat.

S-a reținut că, în drept, fapta inculpatului ... de a conduce în seara  datei  de  24.11.2016 pe drumurile publice din municipiul  ...,  respectiv  pe strada  ...  înspre  ...,  autoturismul marca  Dacia  Logan  cu  numărul  de  înmatriculare  ..., după ce în prealabil consumase băuturi alcoolice,  întruneşte elementele constitutive a infracţiuni de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”, faptă prev. şi ped. de art. 336 alin. 1 C.p.

S-a precizat că la individualizarea pedepsei  ce se va  aplica inculpatului instanța va avea in vedere dispozițiile Art.74 cod penal - Criteriile generale de individualizare a pedepsei (1) Stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii: a) împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; b) starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; c) natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; d) motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; e) natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; f) conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; g) nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială. (2) Când pentru infracţiunea săvârşită legea prevede pedepse alternative, se ţine seama de criteriile prevăzute în alin. (1) şi pentru alegerea uneia dintre acestea.

S-a menționat că, din cercetările efectuate în cauză rezultă că fapta inculpatului ... prezintă o gravitate sporită, în condiţiile în care acesta a  condus autovehiculul pe drumurile publice, deși  avea o alcoolemie cu mult peste limita legală.

S-a arătat că, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul desfăşurată de către inculpatul ..., pe  un drum  circulat  din municipiul ..., în condiţiile în care avea o alcoolemie cu mult peste limita stabilită de lege pentru a departaja activitatea ilicită ca fiind contravenţie sau infracţiune, a prezentat un pericol evident pentru siguranţa celorlalţi participanţi la trafic, întrucât băutura consumată de acesta provoacă tulburări psiho-senzoriale caracterizate prin dezorientare, confuzie, alterarea judecăţii, a memoriei şi tulburări neuromusculare, constând în special în tulburări de echilibru, coordonare şi concentrare.

S-a menționat că, în aceste condiţii, cercetarea activităţii infracţionale desfăşurate în data de 24.11.2016  de către inculpatul ... a prezentat interes public şi în prezenta cauză se impune condamnarea acestuia de către instanţă, în condiţiile în care  inculpatul  a creat o stare de nesiguranţă pentru toţi participanţii la traficul rutier, fie pietoni, fie alţi conducători auto, prin fapta sa putând-se ajunge, datorită efectelor pe care le are alcoolul asupra puterii de concentrare, a coordonării şi a reflexelor, inclusiv la comiterea unui accident de circulaţie cu victime omeneşti.

Inculpatul este cetăţean român,  căsătorit, stagiu militar satisfăcut, studii medii – 12 clase, angajat  la  SC  ...  SRL ..., în funcția  de  coordonator  de  presă, fără  antecedente penale.

Din actele de la dosar a rezultat că inculpatul ...  avea dreptul de a conduce autovehicule pentru categoria "B" la  momentul  depistării.

Pe parcursul procesului penal  inculpatul a avut o atitudine sinceră, recunoscând şi regretând faptele săvârşite.

 S-a  apreciat, pe baza elementelor reale si personale de individualizare mai sus expuse, că se impune aplicarea unei pedepse cu închisoarea inculpatului.

Fata de gradul de pericol social concret al faptei săvârșite s-a  apreciat ca reeducarea inculpatului se poate realiza și fără privare efectiva de libertate.

În consecință, în baza art. 336 al. 1 C.p. cu aplicarea art. 396 al. 10 C.p.p.  aplică  inculpatului  ...  la o pedeapsă de 8 luni închisoare .

 În baza art. 83 C.p. s-a dispus amânarea aplicării pedepsei aplicate inculpatului  ... pe durata unui termen de supraveghere prevăzut de art. 84 C. pen., respectiv de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, cu masurile de supraveghere prev. de art. 85 al. 1 C.p..

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila, arătând că faţă de împrejurările comiterii faptei, respectiv gradul ridicat al alcoolemiei, nu se impunea amânarea aplicării pedepsei, ci condamnarea inculpatului la o pedeapsă cu închisoare  în modalitatea suspendării executării sub supraveghere.

Inculpatul a solicitat respingerea apelului.

Apelul este fondat.

Examinând  cauza prin prisma motivelor de apel cât şi din oficiu sub toate aspectele de fapt şi de  drept, conform art.  417 al .2 C.proc.pen., Curtea  constată că situaţia de fapt şi vinovăţia inculpatului, pentru săvârşirea infracţiunii deduse judecăţii, au fost corect stabilite de prima instanţă, prin probele administrate în cauză, dându-se încadrarea juridică corespunzătoare faptei comise.

Însă, hotărârea este netemeinică cu privire la soluția de  amânare a aplicării pedepsei.

În cauză nu se poate dispune amânarea aplicării pedepsei întrucât nu este îndeplinită condiția prev. de art.83 alin.1 lit.d Cod penal,  Curtea apreciind necesară aplicarea pedepsei pentru îndreptarea inculpatului, având în vedere împrejurările comiterii faptei şi gravitatea acesteia.

Este bine cunoscut faptul că, consumul de alcool diminuează semnificativ capacitatea de percepţie a persoanei asupra condiţiilor de desfăşurare a traficului, precum şi  capacitatea de reacţie în cazul unor evenimente ivite intempestiv în timpul conducerii vehiculului.

În cauză, inculpatul ...  a condus pe drumurile publice din municipiul ... autoturismul cu o alcoolemie de 2,95 g/l alcool pur în sânge, cu foarte mult peste limita legală, de 0,80 g/l alcool pur  în sânge, și doar întâmplarea a făcut ca urmările acestei fapte să nu fie grave.

În acest sens, se constată că inculpatul conducea sinuos autoturismul, schimbând brusc direcția de deplasare, ceea ce l-a determinat pe martorul ...  să  apeleze  la  serviciul  de  urgență 112  și  să  sesizeze  aspectul  constatat.

De asemenea, martorul ..., persoană  ce  conducea  un autoturism  din sens  opus, a perceput  în mod  direct  momentul  în care  autoturismul  condus de inculpat  a acroșat  gardul  viu  de  pe  marginea  străzii  și  s-a  oprit.

Față de modul de comitere a faptei și comportamentul inculpatului este evident că fapta acestuia  prezintă un pericol real pentru participanţii la trafic, astfel că se impunea o  sancţionare corespunzătoare a inculpatului, prin condamnarea acestuia şi nu amânarea aplicării pedepsei.

Împrejurările legate de persoana inculpatului, lipsa antecedentelor penale, prezentarea sa în faţa organelor judiciare, se impuneau a fi valorificate la momentul stabilirii cuantumului pedepsei şi a modalităţii de executare.

În consecinţă,  în baza disp. art.  421  pct. 2 lit. a C.proc.pen., s-a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați, s-a desfiinţat, în parte, sentinţa penală apelată şi s-au înlăturat dispoziţiile privind stabilirea și amânarea aplicării pedepsei.

În rejudecare, s-a dispus condamnarea inculpatului ...  la o pedeapsă cu închisoarea, pentru comiterea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului, prevăzută de art. 336 alin.1 Cod penal, orientată spre minimul special, redus ca urmare a aplicării art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, în raport de împrejurările comiterii faptei, gravitatea acesteia şi persoana sa, Curtea apreciind că astfel se va atinge scopul pedepsei

Ţinând cont că inculpatul s-a prezentat în fața organelor judiciare,  a recunoscut şi regretat fapta comisă, nu are antecedente penale, a avut o comportare bună în societate înainte de comiterea faptei, a fost de acord cu prestarea unei munci în folosul comunităţii, Curtea a apreciat că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, inculpatul nu va mai comite alte infracţiuni, urmând a se dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei.

Vor fi menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate.